StoryEditor
Hrvatskanovi kalendar

Izvanredna situacija u školama: Ministarstvo zbog štrajka donosi žurne promjene, maturante čekaju nova pravila, donosimo i vodič za roditelje

Piše Kristina Turčin, Matej Devčić/JL
9. prosinca 2019. - 12:10

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javnu raspravu izmjene Pravilnika o polaganju državne mature kojima se propisuje da je “u izvanrednim situacijama” moguće da resorni ministar svojom odlukom propiše polaganje državne mature iz izbornih predmeta te dijelova obveznih ispita državne mature i prije nego što završi nastavna godina i obradi se potrebno gradivo.

Predviđeno trajanje javne rasprave iznimno je kratko - do nedjelje 15. prosinca, a izmjene će stupiti na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama, što znači da će se izmjene primjenjivati već ove školske godine, odnosno na sadašnje maturante, piše Jutarnji list.

Dugi štrajk

Iako nije precizno objašnjeno na koje se točno “izvanredne situacije” u Pravilniku misli, nema sumnje da se među njih ubraja i duži gubitak nastave, poput onog tijekom štrajka u školama koji je trajao 36 radnih dana.

Prema postojećem Pravilniku, pravo pristupa polaganju državne mature imaju učenici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine. Budući da će, po novim pravilima, dio predmeta učenici polagati prije kraja školske godine, Pravilnik propisuje da će se položeni ispiti učenicima priznati samo “pod uvjetom da su s uspjehom završili završni razred”.

Obavezni predmeti na državnoj maturi su hrvatski, matematika i engleski jezik, a izborni svi ostali: učenici ih biraju s obzirom na željeni fakultet, jer većina fakulteta, uz obavezne, traži položen barem jedan izborni predmet.

Prema Kalendaru provedbe ispita državne mature za školsku godinu 2019./2020., prvi ispiti državne mature, oni iz jezika nacionalnih manjina, trebali su se održati 1. lipnja. Maturantima je školska godina trebala završiti 22. svibnja, no zbog nadoknada nastave većini će se vjerojatno produljiti do 29. svibnja. To znači da bi maturantima u petak završila nastava, a već bi u ponedjeljak polagali državnu maturu.

Kemija i sociologija bile su planirane za 3. lipnja, informatika i psihologija za 4. lipnja, njemački i povijest za 5. lipnja...

Novi kalendar 

Budući da su pitanja za maturu već gotova i zapečaćena, postavlja se pitanje što će biti s gradivom iz tih predmeta koje maturanti do termina polaganja ispita možda neće stići obraditi. Kada će se, sukladno novom Pravilniku, točno polagati koji predmet, još uvijek nije poznato. Novi Kalendar provedbe tek će se donijeti.

- Napominjemo kako se državna matura u svojim počecima polagala upravo na ovakav način, odnosno dio ispita polagao se prije završetka nastavne godine. Nakon što se stvore pravni preduvjeti za izmjenu Kalendara polaganja državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja poslat će Ministarstvu prijedlog novog Kalendara. Nakon toga ćemo moći dati više detalja oko konkretnih ispita čiji se termini pomiču. Rok završetka državne mature neće se pomicati, dakle upisi na visoka učilišta ostaju kako je planirano - odgovorili su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Već se ranije špekuliralo da bi se esej iz hrvatskog jezika, koji ove godine neće imati bodovni prag, mogao pisati ranije, a neslužbeno doznajemo da će se prije kraja nastavne godine gotovo sigurno polagati ispiti iz predmeta koje su gimnazijalci odslušali već u trećem razredu, poput sociologije, piše Jutarnji list.

Vodič za roditelje: upisi u srednje škole bit će kasnije od plana

Kada će roditelji konačno znati kako će se nadoknađivati nastava u njihovoj školi?

- Osnovne i srednje škole dužne su što hitnije donijeti plan nadoknade za svoju ustanovu. Škole koje će mijenjati vrijeme praznika ili produljiti godinu dužne su dostaviti prijedlog županijama, koje će pak Ministarstvu dostaviti ujedinjeni zahtjev za sve škole, i to najkasnije do 16. prosinca.

Mogu li škole odlučiti što god hoće?

- Ne. Svaka škola autonomno donosi odluku na koji način će ostvariti Zakonom predviđenih 175 nastavnih dana odnosno 160 nastavnih dana za maturante. No, Ministarstvo će odobravati predložene modele. Moguće je kombinirati četiri elementa: korištenje nenastavnih dana koje škola ima na raspolaganju, nadoknadu subotom, skraćivanje praznika i produljenje nastavne godine.

Koja su postavljena ograničenja?

- Produljenje nastavne godine za maturante može biti najdulje do 29. svibnja, a za ostale do 26. lipnja. Važno je napomenuti da su škole u različitoj situaciji, o čemu svjedoče i podaci prikupljeni od škola. Vezano uz nadoknadu subotom, srednje škole nemaju zakonskih prepreka, a osnovne škole koje rade u jednoj ili dvije smjene mogu iskoristiti samo one subote u kojima bi subota bila peti radni dan, odnosno u tjednima kad je tijekom tjedna bio neki praznik ili nenastavni dan. To su svakako sljedeće subote: 11. siječnja, 18. travnja, 2. svibnja i 13. lipnja 2020. Zakon je u ovom segmentu jasan i škole ga se moraju pridržavati.

Hoće li djeci čiji su roditelji uplatili skijanje u trećem tjednu zimskih praznika biti opravdani ti dani izostanka?

- Tzv. skijaški tjedan ne nalazi se u svim kalendarima koje su škole odabrale, tako da bi dio škola radio u tom tjednu bez obzira na štrajk. Škola može predložiti i izmjenu kalendara tako da se koriste drugi elementi nadoknade, a da se praznici u ovome dijelu (dakle ta četiri dana u tjednu kad je blagdan Tri kralja) ne skraćuju. Treba shvatiti da su učenici dužni pohađati nastavu u danima nadoknade, koji se tretiraju kao redoviti nastavni dani. Izostanak se može opravdati kao i izostanak bilo koji drugi dan sukladno članku 4. Pravilnika o kriterijima izricanja pedagoških mjera. Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana. Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Hoće li se upisi u srednje škole provoditi kao što je planirano?

- Vezano uz upise u srednje škole Ministarstvo objavljuje informacije u proljeće. Ovogodišnja situacija malo će pomaknuti datume, no ne očekujemo veća odstupanja od uobičajenog termina upisa.

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

21. rujan 2020 03:49