StoryEditorOCM
BiznisVISOKA ŠKOLA ARCA

Stručni studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu

3. veljače 2022. - 11:12

Visoka škola ARCA temeljem dopusnice MZO-a realizira program obrazovanja za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu. Razlog osnutka tog studijskog programa bilo je rješavanje problema nedostatka stručnih kadrova u području inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u Hrvatskoj, ali i svjetskim okvirima, te potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja modernih gospodarstava.

image
Prof.dr.sc. Ivan Vujević, Prof.dr.sc. Đorđe Nadrljanski, Mr. Kristina Vidović i Prof.dr.sc. Slavko Šimundić
Zeljko Markovic

Stručni studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta ima za cilj stvoriti upravo takve kompetentne stručnjake. Nastava na kolegijima provodi se kroz predavanja, vježbe i stručnu praksu. Predavanja se izvode interaktivno, korištenjem prezentacija i različitih videomaterijala. Kroz ostvarene aktivnosti u Erasmus+ studenti ARCE prolaze kroz inovacije u područjima obrazovanja i osposobljavanja u inozemnim institucijama.

Stručna praksa

Tijekom obavljanja stručne prakse student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz aktivno uključivanje u proces rada i njegovo cjelovito sagledavanje. Temeljni ciljevi stručne prakse obuhvaćaju profesionalne vještine i tehnike, kao i analitičku kompetenciju za rad s izravnim i neizravnim sustavima u agencijskom okruženju i razvijanje razumijevanja odnosa između ljudskog ponašanja i društvenih procesa. Također, stručna praksa omogućava razvoj samosvijesti i samodiscipline, pri čemu studenti mogu primijeniti svoje znanje, vrijednosti i vještine pri radu (praktičnom) u stvarnim poslovnim sustavima. Stručna praksa omogućuje razvijanje vještina kritičkog mišljenja i interesa za profesionalna pitanja i znanja uz predanost etičkim načelima socijalnog rada i razvoju profesionalnog identiteta.

Konceptom stručne prakse postavljaju se obrazovni ciljevi koji se realiziraju u područjima: organizacijski kontekst prakse, kontekst prakse rada u zajednici, i profesionalni kontekst prakse. Program stručne prakse nudi sveobuhvatnu obuku u kombinaciji s naprednim modulima i tehnikama obuke. Studenti preko praktične nastave stječu znanja i vještine o vrlo složenim inženjerskim sustavima. Njegujemo i povezujemo zajednice studenta. Povezujemo svoje diplomante s poslodavcima kako bi sudjelovali u globalnoj mreži stručnjaka spremnih podijeliti svoje uvide i stručnost.

Krajnji ciljevi tog programa su usmjereni prema stjecanju znanja, vještina i atributa koji su potrebni za: istraživanje i očekivanja poslodavaca od završenih studenata. Upravljanje kadrovskim projektima s obzirom na vještine i karakteristike savladanih programa; omogućuju istraživanje lokalnih i globalnih mogućnosti za karijeru kako bi se maksimizirala karijera studenata i razvio plan profesionalnog razvoja koji će podržati cjeloživotno učenje.

Stručna praksa je od vitalnog značaja u procesu osposobljavanja studenata s ciljem da razviju, demonstriraju i postignu potrebne kompetencije za rad u "realnom sektoru", iako studenti stječu velik dio svoje baze znanja na Visokoj školi ARCA. Rezultat prakse predstavlja mjerljiv i jasan benefit za trgovačka društva, nastao kroz samostalan rad studenta na rješavanju konkretnih problema, odnosno zadataka. Rad studenta u okviru prakse je isplaniran i koordiniran od nastavničkog mentora prakse i supervizora prakse u trgovačkom društvu. Model studentske prakse nastao je kao rezultat sveobuhvatne analize pozitivnih iskustava iz prakse razvijenih zemalja. Primjena praktičnih znanja omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u različitim granama gospodarske djelatnosti.

Mogućnosti prekvalifikacije

Visoka škola ARCA sukladno Zakonu i općim aktima daje mogućnost prekvalifikacije kao prijelaz s drugih studija i ustanova.

Uspješno funkcioniranje i dugoročni razvoj visokoškolske ustanove ARCA podrazumijeva promišljanje i donošenje strategije razvoja koja sadrži sve elemente koji su značajni za osiguravanje efikasnog razvoja ove visokoškolske ustanove. U svijetu koji se brzo mijenja potrebne su vještine i znanja koji će omogućiti konkurentnu prednost na radnom mjestu.

Osiguravanje kvalitete stručnog studija uvjetovano je strateškim ciljevima kojima se teži kontinuiranom razvoju Visoke škole kroz nastavni proces, stručnu i izdavačku djelatnost te suradnju s poslovnim subjektima i visokoškolskim institucijama u RH i inozemstvu.

Promjene u poslovnom okruženju i društvu, kao što su potrebe koje proizlaze iz novih oblika učenja i digitalizacije, utječu na budući rad visokoškolskih ustanova.

Novi programi

Tako Visoka škola ARCA planira pokretanje novih programa obrazovanja, i to baš preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Strategijom je definirana vizija, misija, osnovna strateška područja razvoja, te je definiran set strateških ciljeva s pokazateljima i ciljnom vrijednosti koju je potrebno dosegnuti kako bi se smatrali ostvarenima. Razvoj novih studijskih programa rezultat je kontinuiranog istraživanja potreba tržišta. Demografske, gospodarske i kulturne promjene u kojima se hrvatsko društvo trenutno nalazi najčvršća su osnova usvojene strategije obrazovanja na Visokoj školi ARCA.

Svi planirani programi imaju jasno definirane, provjerljive ishode učenja, adekvatne razini studija. Ishodi učenja i kompetencija definirani su u suradnji Visoke škole ARCA i poslodavaca kako bi se pridonijelo većoj i kvalitetnijoj zapošljivosti.

Djelatnost Visoke škole ARCA upotpunjuje Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti (http://visokaskolaarca.hr/udruga/) te Poslovno učilište Nova ideja (https://poslovno-uciliste-nova-ideja.hr/). Visoka škola pored studija organizirala je i niz međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. ARCA ima vlastitu izdavačku djelatnost i dosad je objavila dvadesetak udžbenika.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
29. rujan 2023 04:15