StoryEditorOCM
BiznisANALIZA

Broj zaposlenih službenika i namještenika u gradskoj upravi kontinuirano raste. Ipak, u nekoliko velikih gradova smanjio se od lokalnih izbora 2017.

31. ožujka 2021. - 10:38

Jeste li upoznati sa činjenicom da je građanima Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu? A znate li tko odlučuje o osnivanju, djelokrugu i ukidanju gradskih upravnih tijela?

Ovim i drugim pitanjima, kako je objavio Ekonomski institut, Zagreb pozabavila se dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, u svom novom tekstu pod naslovom "Stručni kapaciteti velikih gradova za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i prenesenih poslova državne uprave".

Znanstvena savjetnica EIZG-a u analizi se pozabavila velikim gradovima odnosno jedinicama lokalne samouprave koje su gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvoja šireg okruženja i koje imaju više od 35.000 stanovnika, ali i gradovima sjedišta županija s manjim brojem stanovnika.

U Hrvatskoj je 17 velikih gradova u kojima prema posljednjem popisu stanovništva (2011.) živi više od 35.000 stanovnika - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Kaštela, Samobor, Vinkovci i 8 gradova sjedišta županija u kojima živi čak i manje od 10,000 stanovnika što je okvirna granica da mjesto dobije status grada - Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Gospić, Krapina, Pazin.

-Veliki gradovi, kao i gradovi sjedišta županija, u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Od velikih gradova se očekuje da gađanima pruže širok spektar javnih usluga pa su zaduženi za obavljanje poslova uređenja naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, održavanje javnih cesta i izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola – navodi Dubravka Jurlina Alibegović.

Veliki gradovi za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i poslova državne uprave prenijetih na njih organiziraju gradska upravna tijela. O osnivanju, djelokrugu i ukidanju gradskih upravnih tijela ne odlučuje gradonačelnik nego gradsko vijeće.

- To je činjenica o kojoj „običan“ građanin nije upoznat već javnost, a naročito sada u predizborno vrijeme kandidati za gradonačelnike u Zagrebu i drugim velikim gradovima, isključivo osuđuju sadašnje ili bivše gradonačelnike kao one koji su odgovorni za nepotrebno ustrojavanje prevelikog broja gradskih ureda i službi ili gradskih upravnih odjela. Nije baš čudno jer prosječan takmac za gradonačelničku fotelju nije upravni pravnik, nije dodatno obrazovan o temama javne uprave na visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj, niti u jednoj od vrhunskih škola u inozemstvu u kojima se stječu specijalizirana znanja i vještine u području javne uprave, liderstva, donošenja policy odluka na temelju činjenica koje imaju neposredan utjecaj na građane i cijelu lokalnu zajednicu, procjene utjecaja svih odluka na unapređenje života i rada u gradu i drugih – napominje dr. Jurlina Alibegović.

Dodaje kako se nedostatak nužnih znanja pretendenata za izvršnu gradonačelničku funkciju pokazuje u predizbornim obećanjima gradonačelničkih kandidata iz kojih se vidi nedostatak temeljnog poznavanja funkcioniranja grada, njegovog ustroja i javnih zadaća koje se u gradu obavljaju, a još važnije nisu upoznati s činjenicom da je gradsko vijeće predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje je, između ostalog, odgovorno za ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela grada i za osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti koje su od interesa grada.

- Gradonačelnik je izvršno tijelo grada kojem je zadaća, među ostalim, da izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata gradskog vijeća i usmjerava djelovanje gradskih upravnih tijela (gradskih ureda). Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada kao i poslova državne uprave prenijetih na grad organiziraju se upravni odjeli i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu. Gradskim upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik. Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga i za svoj rad za zakonito i pravodobno obavljanje poslova odgovorna su gradonačelniku – pojašnjava nadalje.

U svakom upravnom odjelu i službi u gradskoj upravi zaposleni su službenici i namještenici. Upravne, stručne i ostale poslove u gradovima obavljaju službenici i namještenici. Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga gradskih upravnih tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

- Broj zaposlenih službenika i namještenika u gradskoj upravi kontinuirano se povećava. U razdoblju od 2014. do 2019. godine, pokazuju podaci Ministarstva financija, broj gradskih službenika i namještenika u 25 velikih gradova povećao se sa 6,224 na 6,785 (9,1 posto) – navodi Dubravka Jurlina Alibegović.

Nadalja pojašnjava kako se od svih zaposlenih u gradskim upravnim tijelima, polovina odnosi na gradske službenike i namještenike u gradu Zagrebu dok se povećanje zapošljavanja po gradovima izrazito razlikuje.

U prikazanim podacima za šest godina, Požega prednjači u povećanom zapošljavanju jer je gotovo učetverostručila broj svojih službenika u šest analiziranih godina te se broj zaposlenih povećao s 38 (2014.) na 143 (2019.). Vukovar (85,9 posto), Slavonski Brod (80,7 posto) i Koprivnica (50,8 posto) su tri lokalne jedinice koje su u analiziranom razdoblju značajno povećale broj službenika u svojim gradskim upravama.

-Iako se bez cjelovite analize poslovnih procesa ne može ocijeniti potreba za povećanjem zapošljavanja u tim sredinama, isto tako se ne može bez uvida u prošle i postojeće potrebe za stručnim i tehničkim osobljem, bez informacija o prirodnom odljevu zaposlenih zbog odlazaka u mirovinu, ukidanju nekih radnih mjesta i sl. protumačiti odluke vodećih osoba u nekim gradovima zašto je došlo do smanjenog broja gradskih službenika kao što se desilo u promatranom razdoblju u Čakovcu (smanjenje broja zaposlenih u gradskoj upravi za 2,0 posto), Varaždinu (3,5 posto), Puli (4,8 posto), Bjelovaru (13,0 posto), Virovitici (13,2 posto) i Osijeku (20,0 posto) – navela je u analizi.

Nakon Zagreba u kojem je povećan broj zaposlenih za 88, Šibeniku za 70, Vukovaru za 53, Požega je s povećanjem od 39 zaposlenih na četvrtom mjestu među rangiranim velikim gradovima prema promjeni broja zaposlenih službenika i namještenika nakon lokalnih izbora 2017. godine.

- Međutim, lokalni izbori 2017. nisu donijeli u svim gradovima samo „crnu“ sliku i dodatno zapošljavanje ionako brojnog stručnog i tehničkog kadra u gradskim upravama. Izuzeci se mogu prepoznati u nekoliko gradova u kojima je u 2018. manji broj zaposlenih u odnosu na 2017. izbornu godinu - u Čakovcu (-2), Varaždinu (-4), Gospiću (-4), Puli (-4), Osijeku (-6), Samoboru (-7), Bjelovaru (-8), Splitu (-8) i Sisku (-28). O pitanju kakvi su rezultati poslova koje obavljaju gradski službenici i namještenici potrebno je cjelovito istražiti – zaključila je.

Podaci za Split pokazuju kako je 2014. bilo 449 zaposlenih službenika i namještenika u gradskoj upravi, 2015.- njih 456, potom 2016.- 459, pa 2017. njih 456, zatim 2018.- 448, te 2019. ukupno 455 službenika i namještenika.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
03. lipanj 2023 19:36