StoryEditor

Torcida: Svi van, javni natječaj za predsjednika i Kodeks!

Piše PSD.
7. kolovoza 2009. - 19:41

Poručite svima, ali baš svima, da imaju rok od 24 sata za napustiti klub. Ne zanima nas nikakvo 'davanje mandata na raspolaganje', niti pristajemo da ostanu na nekim drugim funkcijama. Svi vani!' – poruka je Torcide, odnosno kompletnog njenog vodstva, koje je u petak ujutro posjetilo Poljud.

Iako su ultimativno tražili razgovor sa šefovima Hajduka, nitko ih nije ni saslušao jer, kako je objašnjeno, 'svi su se jutros razbježali'. Poruka je zato prenesena preko portira na stadionu, uz dodatak: 'Znaju gdje će nas naći, a mi možemo doći opet'.

Jedini koji se – izgleda, slučajno – ukazao pred ulazom bio je skaut Frfa Mužinić, a i njemu je jasno dano do znanja da je vrijeme za otkaz. Najveći trn u oku navijačima je Fredi Fiorentini, koji na vodećim funkcijama u Hajduku preživljava već deset godina, zatim sportski direktor Iko Buljan, dvojica šefova (nepostojeće) skautske službe – Mužinić i Vilson Džoni, te glasnogovornik kluba Davor Pavić.

Ulaz na splitski stadion oblijepljen je Torcidinim 'Kodeksom časti', od splitskog gradonačelnika Željka Keruma traži se da ga svi budući članovi vodstva kluba potpišu prije preuzimanja dužnosti.

                                                                                                                   D. PETRANOVIĆ


MI BI TILI VELIKOG AJDUKA
Kodeks upravljanja Hajdukom

1. Stručnost kao temeljni preduvjet za obnašanje svih dužnosti u Hajduku

Svaki djelatnik kluba, od predsjednika uprave do portira, mora za obnašanje svog posla zadovoljiti tri temeljna preduvjeta: odgovarajuća stručna sprema, minimalni broj godina radnog staža i adekvatne profesionalne reference.

Sva tri preduvjeta moraju biti jasno definirani Pravilnikom o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u klubu koji mora biti usklađen s legislativom i standardima profesionalnih nogometnih klubova u Europi.

2. Vizija i strategija razvoja Hajduka

Čelništvo kluba u cjelini, a predvođeno predsjednikom uprave, mora imati jasno definiranu i javno prezentiranu viziju i strategiju razvoja kluba kao osnovu za ostvarenje sportskih i poslovnih ciljeva. Dugoročni ciljevi moraju odgovarati ugledu i tradiciji Hajduka i dobiti podršku navijača.

3. Potpuni profesionalizam vodstva Hajduka

Vodstvo kluba mora podrediti sve ostale profesionalne aktivnosti svom punom radnom angažmanu na poslovima upravljanja klubom te svaki dan provesti puno radno vrijeme na ostvarenju Hajdukovih sportskih i poslovnih ciljeva.

Amaterizam, volontiranje, skraćeno radno vrijeme, kao i povremeni angažman su nespojivi sa časnim, odgovornim i profesionalnim pristupom upravljanju Hajdukom.

4. Zakonitost i transparentnost u poslovanju Hajduka

Uprava Hajduka mora upravljati klubom sukladno važećim zakonima i pozitivnim standardima transparentnog poslovanja od dana stupanja na dužnost do završetka svog mandata.

Preuzimanjem dužnosti, uprava kluba mora preuzeti i moralnu, profesionalnu i zakonsku odgovornost analize zatečenog stanja, redovitih revizija poslovanja i poduzimanja potrebnih mjera spram svih uočenih odstupanja od načela zakonitosti i transparentnosti.

5. Odgovornost u ostvarivanju sportskih i poslovnih ciljeva Hajduka

Svaki djelatnik kluba, a ponajprije predsjednik, mora odgovarati za svoj rad i rezultate toga rada. Jedino mjerilo uspješnosti u upravljanju klubom jesu ostvareni rezultati u odnosu na unaprijed definirane i javno prezentirane sportske i poslovne ciljeve.

6. Moralnost i zakonsko nekažnjavanje čelnika i svih djelatnika Hajduka

Svaki čelnik i djelatnik kluba mora se u svom privatnom i profesionalnom životu, kako za vrijeme obnašanja dužnosti u Hajduku, tako i prije angažmana u klubu, ponašati u skladu s javnim moralom i potvrditi neupitne karakterne vrijednosti koje dolikuju dostojanstvu kluba. Isto tako, kao jedan od temeljnih preduvjeta za obnašanje dužnosti u klubu svaki djelatnik mora predočiti potvrdu o nekažnjavanju.

7. Neovisnost upravljanja Hajdukom

Svim djelatnicima kluba interes Hajduka mora biti ispred svih ostalih interesa. Upravljanje klubom mora biti neovisno od svih političkih, gospodarskih i privatnih utjecaja.

8. Sprječavanje sukoba interesa u Hajduku

Nijednom djelatniku kluba niti članu njegove uže obitelji ne može biti omogućeno bavljenje poslovima u kojima se Hajduk pojavljuje kao poslovni partner, a na temelju kojih bi taj pojedinac mogao ostvariti osobni dobitak ili probitak.

Upravljačka tijela Hajduka moraju biti izravno odgovorna za sprječavanje sukoba interesa na svim razinama u klubu.

9. Očuvanje ugleda i tradicije Hajduka

Svaki djelatnik kluba mora biti svjestan povijesti i tradicije kluba te njegovih temeljnih vrijednosti. Isto tako, svi djelatnici Hajduka moraju u svom svakodnevnom radu iskazivati predanost tim vrijednostima i raditi na njihovom očuvanju.

Dužnost uprave kluba je i formalno definirati temeljne vrijednosti Hajduka te sankcionirati svako obezvrijeđivanje ili djelovanje koje odstupa od tih vrijednosti na svim klupskim razinama. Jedna od tih temeljnih vrijednosti Hajduka su svakako i njegovi navijači. 

                                                 KLUB NAVIJAČA HAJDUKA „TORCIDA“ – SPLIT

Zahtjevi Torcide:

- hitne ostavke svih vodećih ljudi u Hajduku

- sazivanje Skupštine i smjena Nadzornog odbora

- izbor novog predsjednika putem javnog natječaja, kriterij: program rada

- prihvaćanje Kodeksa upravljanja Hajdukom (stručnost, vizija i strategija, potpuni profesionalizam, zakonitost i transparentnost u poslovanju, odgovornost u ostvarivanju ciljeva, moralnost i zakonsko nekažnjavanje, neovisnost u radu, sprječavanje sukoba interesa te očuvanje ugleda i tradicije Hajduka)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
19. listopad 2021 02:57