StoryEditor
SplitAJME, KO ĆE PJEŠKE

S Ravnih njiva najviše zahtjeva za isplatu 3000 kn po stanu za dizala

10. rujna 2019. - 17:16

Na javni poziv za dostavu prijava za dodjelu potpora za ugradnju dizala u višeetažnim stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na području Splita zaprimljene su 44 prijave, doznali smo u gradskom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo.

Podsjetimo, Grad je početkom srpnja objavio poziv na koji su se u roku od 30 dana mogli prijaviti vlasnici, odnosno suvlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika zainteresirani za financijske potpore za ugradnju dizala u višeetažnim stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Splita. Potpora iznosi 3000 kuna po stanu unutar zgrade-ulaza, i to za zgrade od četiri i više katova.

Podnositelji prijave morali su priložiti propisanu dokumentaciju, između ostaloga i glavni projekt za radove ugradnje dizala s troškovnikom, glavni projekt ako se dizalo postavlja izvana, te jednu ponudu/troškovnik za izvođenje radova pribavljenu od ovlaštenog/registriranog izvođača ako se dizalo ugrađuje u prazan prostor zgrade.

Gledano prema kvartovima, s Kmana su zaprimljene dvije prijave, s Bola četiri, po jedna prijava došla je s područja gradskih kotara Gripe, Spinut, Bačvice, Grad i Neslanovac, s Ravnih njiva ima 18 prijava, iz kotara Lokve stiglo je pet prijava, s Plokita tri, kao i iz kotara Blatine-Škrape.

U odgovoru na naš upit, u nadležnom Upravnom odjelu napominju kako su zaprimljene četiri prijave za koje na omotnici nije napisan podnositelj pa nije moguće utvrditi kotar/područje na kojemu se nalazi zgrada. Podaci će se utvrditi kad Povjerenstvo otvori prijave.

Članovi tog tijela će stručno vrednovati podnesene prijave prema kriterijima koji su utvrđeni u javnom pozivu, a odnose se na pripremljenost dokumentacije, starost i lokaciju zgrade, broj katova, vlasništvo zgrade i njezinu namjenu, te postotak utvrđenog invaliditeta stanara. Potom se utvrđuje rang-lista, zaključuju se predugovori o dodjeli financijske potpore, a na temelju njih konačni redoslijed na rang-listi utvrđuje gradonačelnik.

U proračunu za 2019. godinu predviđeno je milijun kuna za subvencije za ugradnju dizala u višekatnice koje ga nemaju. Hoće li sva sredstva biti iskorištena, kako kažu u Gradu, utvrdit će Povjerenstvo prilikom otvaranja i bodovanja prijava.

Građani Splita, kao i mnogi drugi u Hrvatskoj, tijekom protekle su se tri godine nadali da će se ugradnja dizala u višekatnice, kojih je bez liftova u Hrvatskoj više od 16.800, sufinancirati iz europskih fondova, ali je hvalevrijedna inicijativa Koordinacijskog odbora društava i udruga umirovljenika "Hrvatske pošte" i "Hrvatskog telekoma" za realizaciju programa "Dostupnost do stana" još uvijek na čekanju u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U Gradu Splitu utvrdili su da je na području grada ukupno 567 zgrada s četiri i više katova koje nemaju dizalo.

Joško Markić, SDP-ov gradski vijećnik, nedavno je uputio i službeno pitanje o ovim financijskim potporama, a uz ostalo pitao je ima li gradska uprava ikakve kontakte s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU-a kako bi se osiguralo značajnije financiranje ugradnje dizala iz europske blagajne. Odgovoreno mu je da je Grad u kontaktu s navedenim ministarstvom i prati sve natječaje koje ono objavi.

Prilikom izrade pravilnika o dodjeli nepovratnih potpora za ugradnju dizala konzultirali su se s resornom administracijom, a tada su dobili i informaciju da za sada nisu povukli sredstva u tu svrhu, ali u budućnosti, izvjesno, hoće. Tada će se Grad prijaviti na natječaj, odgovoreno je vijećniku Markiću.

Dok se čekaju odluke iz kabineta Marka Pavića, ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a, kao i premijera Andreja Plenkovića o sufinanciranju ugradnje dizala novcem iz europskih fondova, zanimalo nas je hoće li Banovina i tijekom iduće godine dodjeljivati potpore za ovu namjenu.

– U projekciji proračuna za 2020. – 2021. godinu nisu planirana sredstva za predmetnu namjenu. Konačan plan za dodjelu potpora za ugradnju dizala znat će se nakon usvajanja gradskog proračuna za 2020. godinu – odgovorili su nam iz gradske uprave.


'Većina stanara ima lošiju kvalitetu života'

– Kvaliteta života osoba s invaliditetom, starijih i mladih obitelji s djecom, u objektima bez dizala zbog toga je lošija i treba učiniti sve da se popravi. Obveza je Grada raditi na poboljšanju kvalitete života naših sugrađana. Dosad odobrena sredstva su minimalna, a i njihovo je ukidanje skandalozno. U isto se vrijeme na projekte upitne kvalitete troše višemilijunski iznosi, a o tome koliko je potrošeno za privremeni kolodvor ili gradski "metro" ne treba ni spominjati – kazao nam je dr. Joško Markić, koji je kao vijećnik također tražio angažman Grada u pomoći ljudima koji žive u zgradama bez dizala.

Izdvojeno

04. kolovoz 2020 21:00