StoryEditorOCM
SplitCRNO NA BIJELO

Poražavajući rezultati inspekcije! Stanovnici su u pravu: pronađene brojne nepravilnosti na području Sjeverne luke

Piše Gabrijela Radanović
24. svibnja 2023. - 15:10

Nakon što gotovo dva mjeseca pokušavamo dobiti bilo kakvu informaciju od Državnog inspektorata zbog zagađenja zraka na Brdima i nakon što smo početkom ovog radnog tjedna po tko zna koji put tražili njihovu reakciju, danas je konačno stiglo očitovanje Državnog inspektorata.

Ukratko, pronađeno je poprilično nepravilnosti. Gotovo svaka "grana" inspektorata je otkrila po nekoliko nepravilnosti. Na terenu je bila inspekcija zaštite okoliša, vodopravna, sanitarna, građevinska i inspekcije rada (radni odnosi i zaštita na radu) koje su obavile koordinirani inspekcijski nadzor poslovnih subjekata na lokaciji Slobodne zone luke Split.

Nastavno na rezultate ispitivanja kvalitete zraka na sjevernom dijelu Splita županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a koja je provedena temeljem odluke Grada Splita po zahtjevu inspekcije zaštite okoliša, protiv jednog poslovnog subjekta pokrenut je upravni postupak i doneseno je rješenje kojim se naređuje tom subjektu da "prilikom manipulacije i skladištenja robe ograniči emisiju onečišćujućih tvari u zrak na otvorenim skladišnim prostorima te da ukrcaj, iskrcaj i pretovar rasute robe provodi uz zato predviđene mjere". Time sve ukazuje na problem manipulacije teretom na otvorenom platou Sjeverne luke.

- Također je utvrdila nepravilnosti vezano na postupanje s otpadom te je rješenjem naređeno otklanjanje nepravilnosti i izdan je prekršajni nalog - naglasili su iz Državnog inspektorata.

Nije to jedini problem jer je reagirala i vodopravna inspekcija koja je utvrdila nepravilnosti na predmetnoj lokaciji, pokrenula upravni postupak te rješenjem naredila otklanjanje nepravilnosti u predviđenom roku. I u ovom slučaju je izdan prekršajni nalog pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

Sanitarna inspekcija je obavila inspekcijske nadzore nad poslovanjem pravnih osoba koje posluju unutar Slobodne zone Luke Split te jednom pravnom osobom koja se nalazi u neposrednoj blizini van Slobodne zone.

- Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju, pokrenuto je sedam (?!) upravnih postupaka, u kojima je naređeno da se izvrše mjerenja razine buke, a izdan je i prekršajni nalog zbog povrede odredbe Zakona o zaštiti od buke. Kod dva subjekta je utvrđena nesukladnost kod skladištenja i korištenja opasnih kemikalija, zbog čega je temeljem odredbe Zakona o kemikalijama izrečena novčana kazna na mjestu počinjenja prekršaja te je naređeno otklanjanje nepravilnosti - navedeno je u obralozloženju.

Inspekcijskim nadzorom inspekcije rada u području zaštite na radu također su utvrđeni nedostaci, ovoga puta u primjeni odredbi Zakona o zaštiti na radu na temeljem čega su donesena dva usmena rješenja.

- Jednom poslodavcu je zabranjeno obavljanje radnih postupaka bez uporabe propisane osobne zaštitne opreme i ispitivanje parametara radnog okoliša na mjestu rada. Nadalje, inspekcija rada u području radnih odnosa, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv jednog poslodavca i odgovorne osobe poslodavca nadležnom sudu podnesen je optužni prijedlog - obrazloženo je.

Nadzor građevinske inspekcije s osnova propisanih odredbi Zakona o gradnji, a vezano za izgrađenost i uporabu svih objekata na području Slobodne zone luke Split je u tijeku.

- Napominjemo kako će inspekcije Državnog inspektorata i nadalje obavljati nadzore nad poslovnim subjektima na predmetnoj lokaciji - zaključili su na kraju.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
25. rujan 2023 18:41