StoryEditor
Splitopremanje ambulanta

Novi život Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije - od Visa do Vrgorca stigli novi defibrilatori, holteri, EKG-ovi, ultrazvučni aparati…

Piše SPONZORIRANI SADRŽAJ
14. listopada 2021. - 09:00

Splitsko-dalmatinska županija osnivač je Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koji djeluje u prostorno najvećoj županiji u Republici Hrvatskoj. Kao osnivač DZ-a, Županija je na temelju provedenog ispitivanja i analize prepoznala potrebe primarne zdravstvene zaštite kako bi njezini stanovnici imali sveobuhvatnu zdravstvenu skrb 21. stoljeća. U partnerskom odnosu s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, zajednički su aplicirali na fondove EU-a s projektom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji", s ciljem poboljšanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, posebice u izoliranim i depriviranim područjima Splitsko-dalmatinske županije, ulaganjem u opremu i infrastrukturu pružatelja primarnih zdravstvenih usluga. Vrijednost projekta je 18.878.457,20 kuna, od čega je 85 posto iznos EU sufinanciranja, a sredstva Županije čine 15 posto iznosa. No, valja spomenuti da je ovih 15 posto dodatno umanjeno za polovinu te bi SDŽ na kraju u ukupnim troškovima participirala sa 7,5 posto. Ostatak će se namiriti zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje osigurava drugih 7,5 posto, u iznosu od 1.415.884,29 kuna.

image
Dom zdravlja

Županija je ovim projektom uložila u infrastrukturu te je nabavila i obnovila medicinsku opremu u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite. Time se povećala dostupnost, kvaliteta i raznovrsnost usluge primarne zdravstvene zaštite, čime naši sugrađani mogu ostvariti zdravstvenu skrb u blizini svoga doma. Osim podizanja kvalitete pružene usluge, ovim projektom poboljšali smo i kvalitetu rada djelatnika primarne zdravstvene zaštite. Osnovne aktivnosti projekta su radovi na adaptaciji prostora Doma zdravlja SDŽ u dvije ispostave (Sinj i Split) te opremanje ambulanta, kako domskih liječnika, tako i koncesionara – kažu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Infrastrukturnim zahvatima stvorit će se prostorni uvjeti za pružanje kvalitetne primarne zaštite te će se ukloniti fizičke barijere koje onemogućavaju slobodan pristup objektima primarne zdravstvene zaštite. Infrastrukturni zahvat (građevinski radovi) u Sinju odnose se na potpunu adaptaciju jednoga kata, na kojemu se nalazi pet ordinacija obiteljske medicine, te na sanaciju dva krova (svaki po oko 400 četvornih metara).

image
Dom zdravlja

U Splitu se potpuno preuređuju dva kata "školske poliklinike" (prvi i drugi kat). Na prvom katu je RTG kabinet, a na drugom su katu tri ordinacije obiteljske medicine i jedna ginekološka ordinacija. Vrijednost građevinskih radova je oko 6.000.000 kuna, a vrijednost nabavljene opreme više od 12,5 milijuna kuna. U sklopu projekta opremljeno je svih 16 ambulanta liječnika koncesionara koji su se prijavili na nabavu opreme (devet ambulanta obiteljske medicine, jedna pedijatrijska, jedna ginekološka, te pet ambulanta dentalne medicine), te 84 ambulante Doma zdravlja. Nabavljanjem opreme za liječnike kako Doma zdravlja, tako i za koncesionare, stvaraju se preduvjeti za pružanje kvalitetnih i raznovrsnih zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite, odnosno smanjuje se potreba upućivanja pacijenata u bolnicu. Od opreme je nabavljeno: 11 stomatoloških stolica s nasadnim instrumentima, tri digitalna ortopana, 35 autoklava, osam multifunkcionalnih aparata za fizikalnu terapiju, 63 defibrilatora, 16 EKG aparata, četiri ergometra, osam holtera EKG-a, 11 monitora vitalnih funkcija, devet spirometara, 12 UZV aparata, dva UZV aparata za mjerenje gustoće kostiju, osam CTG aparata, osam kolposkopa, sedam amnioskopa, osam mikroskopa, pet ginekoloških ležajeva, 10 infuzomata, 61 aparat za davanje kisika, 38 sterilizatora, 31 kofer za reanimaciju te još ostale sitne opreme, sve zajedno vrijednosti preko 12 milijuna kuna.

„Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

Kontakt za više informacija: Korisnik projekta: SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, tel + 385 21 400 060, www.dalmacija.hr

Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
14. listopad 2021 09:32