StoryEditorOCM
Splita benedikt uredno radi...

Bageri stižu na Bene, hoće li napokon pasti sporni dio Sapunarovog restorana? Aktivisti vjeruju da se štiti Kerumov nećak, evo što poručuju iz Županije

Piše Ana Franić
19. kolovoza 2019. - 19:29
bene_automobili-070711

Građevinska inspekcija prije više od dva mjeseca naredila je Splitsko-dalmatinskoj županiji, zastupanoj po županu Blaženku Bobanu kao odgovornoj osobi, da u roku od osam dana od zaprimanja rješenja ukloni, kako je navedeno, bespravno izgrađeni dio restorana na Benama.

Kako smo u nekoliko navrata pisali, riječ je o spornom dijelu restorana "Benedikt" kojim upravlja tvrtka "National" u vlasništvu Igora Sapunara, sina Petroslava Sapunara, HGS-ova predsjednika Županijske skupštine, i nećaka bivšeg poteštata Željka Keruma. Tvrtka Sapunara mlađeg nositelj je koncesije na popularnom marjanskom kupalištu, koju su mu lani, na rok od 15 godina, dakle do 2033. godine dodijelili regionalni vijećnici na čelu s predstavnicima vladajuće koalicije HDZ-HGS.

Prema inspekcijskom nalogu, Županija je dužna srušiti dograđeni dio objekta, površine 170 četvornih metara, što ga je uvećalo do ukupno 349 kvadrata, a u kojoj je to fazi odlučili smo saznati. No, krenimo redom. Inspekcijski nadzor obavljen je 6. rujna 2018. godine, direktor Sapunar je saslušan 27. svibnja ove godine, a sedam dana poslije je svoj iskaz dao i Stipe Čogelja, privremeni pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.

– Saslušanjem predstavnika koncesionara "National" utvrđeno je da on nije izgradio predmetnu dogradnju – navodi se u obrazloženju inspekcijskog rješenja, a provedenim ispitnim postupkom "evidentno je da je nakon 1987. godine izvršena bespravna rekonstrukcija postojeće poslovne građevine".

O novim okolnostima slučaja reagirali su i iz Društva "Marjan" tvrdeći kako su još u siječnju 2017. godine, prije dodjele nove koncesije, među ostalim, "prijavili i upozorili Županiju na nezakonito dograđenu zgradu restorana na Benama".

– Nadležnim inspekcijama dostavili smo svu potrebnu dokumentaciju iz koje bi i potpuni amater mogao utvrditi nezakonitu dogradnju restorana. Ipak, inspekciji je trebalo gotovo dvije i pol godine da bi utvrdila očito. Poseban kuriozitet je činjenica da je sve do ove godine za slučaj bespravne izgradnje na Benama bila zadužena građevinska inspektorica, supruga aktualnog ravnatelja Javne ustanove za upravljanje park-šumom, koji je tu dužnost preuzeo u lipnju 2018.

Državni inspektorat u lipnju je donio rješenje kojim se županu Bobanu naređuje da u roku od osam dana ukloni bespravno izgrađeni dio restorana na Benama. Unatoč tome, poslovanje koncesionara i u tom ilegalno dograđenom dijelu objekta i dalje se nesmetano nastavlja bez pokretanja postupka uklanjanja i bez raskida ugovora o koncesiji – naveli su iz Društva "Marjan".

Zašto Županija nakon spomenutog naloga nije uklonila bespravno izgrađeni dio restorana na Benama i kada planiraju postupiti sukladno propisanom postupku, pitali smo županijske čelnike.

– Županija je zaprimila rješenje građevinske inspekcije kojim se nalaže rušenje dijela objekata u vidu nadstrešnice i zatvorene bašte na području uvale Bene. Budući da se rješenje o rušenju sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji može izdati samo investitoru, sudioniku u gradnji, vlasniku građevine ili zemljišta na kojem je izgrađena građevina i nositelju drugih stvarnih prava na toj građevini, a u svezi sa Zakonom o pomorskom dobru, na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva, što u ni jednom slučaju nije Županija, naš Upravni odjel nadležan za pravna pitanja pokrenuo je tužbu pred Upravnim sudom u Splitu i zatražio privremenu mjeru obustave rušenja – kažu iz Kabineta župana Bobana.

Iz regionalne uprave tvrtke da bi "ako građevinska inspekcija uspostavi ovakvu ili ovome sličnu praksu došlo do velike pravne nesigurnosti" jer bi se, dodaju, moglo, primjerice, "izdavati rješenje o rušenju na nadležnu jedinicu lokalne (regionalne) samouprave kada odjel za graditeljstvo u zakonitom postupku izda građevinsku dozvolu, a investitor dio građevine izgradi mimo dozvole".

– Naš Upravni odjel za turizam i pomorstvo nadležan je za pripremne radnje u postupku koncesioniranja te je na zahtjev Stručnog tijela za ocjenu koncesija, koje donosi mišljenje i nalaz za Županijsku skupštinu, ishodio potvrdu Ministarstva graditeljstva da ne postoji rješenje o rušenju na predmetnom području prije pokretanja postupka koncesioniranja (2017. godina).

Županija surađuje sa svim ostalima tijelima vlasti kako bi se ovo pitanje riješilo na zadovoljstvo svih sudionika, poštuje pozitivne pravne propise RH te se zalaže za uklanjanje svih bespravno izgrađenih objekata ili njihovih dijelova na način kako je to Zakonom o građevinskoj inspekciji propisano.

Ako RH donese konačnu odluku da se pristupi uklanjanju nezakonito rekonstruiranog dijela objekta, važno je napomenuti kako je potrebno postupati sukladno Zakonu o zaštiti prirode i ostalim pozitivnim propisima koji uređuju to područje te ishoditi potvrde svih potrebnih javnopravnih tijela i izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za uklanjanje. Iz predostrožnosti poslani su dopisi Konzervatorskom odjelu u Splitu, Javnoj ustanovi za upravljanje Marjanom, Ministarstvu zaštite okoliša i nadležnom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša zbog utvrđivanja činjenica i uvjeta iz Zakona o zaštiti okoliša – zaključuje se u odgovoru iz Županije.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
27. svibanj 2023 11:13