StoryEditor
Društvena mrežaJOŠ DANAS PRIJAVE

Karlovačko te vodi na Fusion! Dijelimo ulaznice

Piše SPONZORIRANI SADRŽAJ
29. lipnja 2022. - 19:00

Kupaće su spremne, frižider pun, a Karlovačko je još jednom ponosni sponzor! Znači, lito ide, mala! Ovaj put riječ je o novom glazbenom spektaklu pod imenom Fusion World Music Festival, koji se održava 22. i 23. srpnja u Splitu. Čitaj dalje jer ovo je prilika za hit-večer! Zamisli ovo: ljeto je, uživancija, a ti među svojima pijuckaš Karlovačko dok u pozadini sviraju najveći hitovi iz regije. Ne zvuči uopće loše. A i sama činjenica da se na istoj pozornici samo dva tjedna ranije održava Ultra Europe festival mora nešto značiti, zar ne?

No prijeđimo sad na dobru stvar. Sigurno se pitaš po čemu se ovaj festival razlikuje od stotina ostalih ljetnih događanja na našoj obali. Reci nam, koji se drugi festival može pohvaliti ovakvom postavom izvođača na jednome mjestu? Park mladeži nije bez veze dobio to ime, stoga očekuj i do 50 tisuća mladih koji su, kao i ti, spremni za zabavu. Te subote, 23. srpnja, na pozornicu izlaze Petar Grašo, Doris Dragović i ostali hrvatski estradni velikani, što znači da je zabava zagarantirana!

A znaš što je najbolje od svega? Imaš priliku biti dio ovoga premijernog izdanja Fusiona, i to na naš račun! Dijelimo 5x2 karte za subotu – ti samo odgovori na ovo pitanje i skupi ekipu, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo.

PITANJE:         Zašto želiš ići na Fusion?

Samo najkreativniji u odgovoru osvajaju karte pa požuri, pošalji svoj odgovor i vidimo se u Splitu!

Odgovor pošalji na: promocija@slobodnadalmacija.hr zaključno s 30. 6. 2022. te navedi svoje osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa, kontakt broj mobitela)

image
PR

Dobitnike objavljujemo 1. 7. 2022. na portalu SD.

 

SRETNO!!!

P.S. Ne zaboravi popiti Karlovačko i rashladiti ovu dugu ljetnu večer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu: Priređivač), donosi:

 

Zagreb, 29. lipnja 2022. godine

 

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

"Slobodna Dalmacija i Karlovačko te vode na Fusion!"

 

 

1.  Predmet Pravila

1.1.        HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom "Slobodna Dalmacija i Karlovačko te vode na Fusion!" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Slobodna Dalmacija.

1.2.        Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena dana 29. 6. 2022. godine na portalu www.slobodnadalmacija.hr

 

2.  Nagradni natječaj

Nagradni natječaj organizira se u razdoblju od 29. 6. do 30. 6. 2022. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Slobodne Dalmacije koji se prijave od 29. 6. 2022. g. do 30. 6. 2022. g. u 23:59 sati putem e-maila na adresu promocija@slobodnadalmacija.hr, pošalju svoje osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa, kontakt broj mobitela) i odgovore na nagradno pitanje "Zašto želiš ići na Fusion?".

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media PJ Slobodna Dalmacija. Između dostavljenih odgovora žiri će prema kriteriju kreativnosti izabrati 5 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija bit će objavljena na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 1. 7. 2022.g.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

5x2 ulaznice za Fusion festival

Odgovori koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.        Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji Slobodne Dalmacije. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.       Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.        Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji, ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

4.  Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obaviješten o osvajanju nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 1 dana od primitka obavijesti, gubi na nju pravo.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom, odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.        Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

               radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.        Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3.        Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja;

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati za sve vrijeme trajanja nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.        Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke sudionika za potrebe izravnog

               marketinga svih izdanja Hanza Medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.        Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

               odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

               Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1.        Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2.        U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.        Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.       Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1.        Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 29. 6. 2022. g.

9.2.        Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica Uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
09. kolovoz 2022 07:46