Dalmacija Split županija

PLJUSKA ZMAJLOVIĆU

Upravni sud: Cemex ne smije koristiti gorivo iz otpada

PLJUSKA ZMAJLOVIĆU
Sudac Upravnog suda u Splitu Silvio Čović donio je u ponedjeljak presudu kojom poništava rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u Cemexovim tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, te predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

Presuda je pravomoćna i ministarstvo nema pravo žalbe, a to znači da Cemex, ako želi koristiti gorivo iz otpada, mora ponoviti kompletnu proceduru za ishođenje novog rješenja što bi moglo potrajati tri do četiri godine.

Presuda je donesena u upravnom postupku što su ga 2013. pokrenuli Grad Kaštela i splitska udruga Sunce, a kasnije im se pridružila i Splitsko-dalmatinska županija.

Iz usmeno iznesenog obrazloženja presude proizilazi da je sud uvažio primjedbe Grada Kaštela koje su se, među ostalim, odnosile na nevjerodostojne podatke o kakvoći zraka budući da županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo nema dozvolu za praćenje kakvoće zraka, kao i tvrdnju da po važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije nije moguće imati namjeravani zahvat (uporabu goriva iz otpada RDF/SRF) na prostoru tvornica Sv. Jure i Sv. Kajo.

Sudac Silvio Čović donio je istoga dana presudu i u drugom postupku koji se paralelno vodi na Upravnom sudu u Splitu, te je poništio rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (IPPC dozvola) izdanog Cemexu.

Presuda je donesena temeljem tužbe protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode koju su podnijeli Grad Kaštela i udruga “Sunce” 2013. godine. Po ocjeni suda Ministarstvo u postupku objedinjenih uvjeta zaštite okoliša nije razmotrilo primjedbe, prijedloge i mišljenje zainteresirane javnosti u ovom slučaju Grada Kaštela, a što je trebalo uraditi.

I na kraju, sudac Čović poništio je i rješenje kojim se odbija udruzi Sunce da u navedenim postupcima sudjeluje kao stranka.

Piše Jadranka MATIĆ
Foto: Arhiv CROPIX
Naslovnica Split županija
Page 1 of 3FirstPrevious[1]23Last