StoryEditor
ObalaODGOVOR

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru: Do sporazuma nije došlo jer je punomoćnik Nives Lakić inzistirao na isplatama za koje nema sudskog pokrića

Piše PSD.
13. kolovoza 2020. - 14:53
Jure Mišković/Ilustracija/HANZA MEDIA

U tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije od 7. kolovoza 2020. na stranici 19., a prethodno 3. kolovoza 2020. i na portalu tog dnevnog lista, objavljen je članak pod naslovom "Država nam je blokirala sve, a za kuću na pomorskom dobru ne žele nam isplatiti odštetu", odnosno na portalu pod naslovom "Država nas želi pretvoriti u crkvene miševe i sve nam oduzeti: sada su nam blokirali imovinu, a za našu kuću u Gaženici ne žele nam dati ništa!" kojeg potpisuju Predrag Opačić i Jure Mišković.

Budući da u navedenom tekstu nisu objavljene potpune informacije, upućujemo Vam tekst odgovora na objavljenu informaciju radi objave sukladno člancima 56. i 57. Zakona o medijima (NN 59/04 i dr.).

U članku objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji navedene su informacije o sporovima koji su nastali zbog činjenice da je zgrada s okućnicom u vlasništvu Nives Lakić ušla u sastav lučkog područja u Gaženici, koje je na temelju zakona pomorsko dobro slijedom čega je kao takvo i upisano.

Nije točan podatak da Općinsko državno odvjetništvo u Zadru "nije poduzelo nikakve radnje" i pokrenulo postupak izvlaštenja i da bi resorno ministarstvo iniciralo takav postupak. Državno odvjetništvo nije moglo pokrenuti postupak izvlaštenja jer je uvjet za njegovo pokretanje osiguranje sredstava za isplatu naknade koja nisu bila osigurana. Zbog toga je bivša vlasnica i pokrenula parnicu protiv države radi isplate naknade za izvlaštenu nekretninu.

Na temelju pravomoćne presude Općinskog suda u Zadru bivšoj vlasnici je 2015. godine isplaćena naknada u iznosu većem od 2,130 milijuna kuna. Nakon izvršene isplate, bivša je vlasnica pozvana da nekretninu preda u posjed državi, a što ona ni do danas nije učinila.

Presudu na temelju koje je izvršena navedena isplata je, povodom revizije, ukinuo Vrhovni sud Republike Hrvatske, a predmet je vraćen na ponovno suđenje Općinskom sudu u Zadru. S obzirom da je ukidanjem presude otpala pravna osnova po kojoj je bila izvršena isplata država je bila prisiljena pokrenuti postupak za povrat isplaćenog iznosa, predaju nekretnine u posjed i naknadu za korištenje nekretnine na pomorskom dobru.

U ponovljenom postupku povodom zahtjeva Nives Lakić radi isplate donesena je nova, sada pravomoćna presuda po kojoj je država dužna platiti naknadu u jednakom iznosu kao ranije. Povodom zahtjeva države za povrat već isplaćene naknade sad pravomoćnom presudom je obvezana Nives Lakić da navedeni iznos vrati s kamatama od dana plaćanja. Zahtjev države na predaju nekretnine je odbijen s obrazloženjem da bivša vlasnica to nije dužna učiniti dok joj ne bude plaćena naknada, iako joj je naknada isplaćena.

Zbog opisanog stanja stvari Nives Lakić sada može u postupku izravne naplate iz državnog proračuna ponovno naplatiti naknadu od oko 1,8 milijuna kuna s kamatama, dok država na isti način ne može ostvariti pravo na povrat ranije isplaćene naknade, kamata i troškova. Pritom, zbog razlike u visini kamata i troškova po ranijoj i po novoj presudi Nives Lakić je dužna državi platiti daleko veći iznos od onog kojeg država njoj duguje.

Pokušaj da se otvorena pitanja među strankama riješe dogovorom nije uspio jer je punomoćnik Nives Lakić inzistirao na dodatnim isplatama za koje u sudskim odlukama nema pokrića.

Dakle, sadašnja situacija je takva da Nives Lakić dosuđeni i isplaženi iznos od preko dva milijuna kuna na temelju pravomoćne presude ne želi vratiti niti predati državi posjed zgrade na pomorskom dobru za koju joj je isplaćena naknada. Istovremeno, država je u situaciji da bi joj se prisilno mogla po drugi put naplatiti naknada za izvlaštenu i plaćenu nekretninu.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo, koje je na temelju Ustava Republike Hrvatske i Zakona o državnom odvjetništvu dužno štititi imovinska prava i interese države, je radi naplate tražbine države po pravomoćnoj presudi pokrenulo ovršni postupak na nekretnini u vlasništvu Nives Lakić jer na njenim računima nema potrebnih financijskih sredstava. Naime, Nives Lakić je sredstva isplaćena na ime naknade za zgradu na pomorskom dobru utrošila uza kupnju nove kuće.

Ističe se da u ovršnom postupku ne mora doći do prodaje nekretnine ako se izvrši prijeboj međusobnih potraživanja stranaka utvrđenih pravomoćnim presudama i plati razlika, što ne ovisi samo o volji države već i suprotne strane.

Napominjemo da u svim postupcima koji se vode između Republike Hrvatske i Nives Lakić, državu zastupa Općinsko državno odvjetništvu u Zadru, a ne Županijsko državno odvjetništvu u Zadru, kako se to pogrešno navodi u članku. Ovo je odvjetništvo u cilju rješavanja spornih odnosa održalo sastanak s punomoćnikom Nives Lakić i njenom kćeri (stranka je poodmakle životne dobi) i predstavnicima Općinskog državnog odvjetništva u Zadru. Do sporazuma nije došlo zbog toga što je punomoćnik protustranke postavio dodatne zahtjeve koji nisu u skladu s pravomoćnim odlukama suda. Ovo je odvjetništvo spremno pomoći pri nalaženju mogućnosti da se sporni odnosi mirno riješe.

ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK
Emilijo Kalabrić

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

21. rujan 2020 06:28