StoryEditor
Svijetpanika u deželi

Pomorske karte iz Splita potvrdile strahove susjeda: Savudrijska vala nije slovenska, ideja o kontroli Piranskog zaljeva pada im u vodu!

23. studenog 2016. - 21:00
GULF_OF_TRIESTE_1471

Nakon što je ugledni britanski ured za hidrografiju objavio kartu Piranskog zaljeva kojom granica između Hrvatske i Slovenije ide po njegovoj sredini, što pokazuje da su slovenski zahtjevi za nadzor cijelog Piranskog zaljeva potpuno pravno neutemeljeni, istu potvrdu dobili smo i iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu.

Karta Piranskog zaljeva koju su izradili glavna redaktorica pomorskih karata pri Kartografskom odjelu mag. ing. geod.Valerija Filipović te prof. dr. Vesna Barić-Punda, pročelnica Katedre za Međunarodno pravo s Pravnog fakulteta u Splitu, identična je onoj koju su objavili njihovi britanski kolege, pa ispada da su slovenski planovi da ubuduće kontroliraju cijeli Piranski zaljev definitivno pali u vodu.

Dapače, Slovenci su sami sebi "skočili usta" izjavom koja stoji u njihovu pregovaračkom stajalištu za poglavlje "Ribarstvo" sastavljenom još 18. prosinca 1998. godine, a taj je dokument Ljubljana poslala u Bruxelles tijekom pregovora o pristupanju Europskoj uniji.

"Republika Slovenija ima 45 kilometara dugu obalu uz Jadransko more, a morsko ribarstvo Republike Slovenije uglavnom je ograničeno na slovenske teritorijalne vode - 12 nautičkih milja od obale - što čini 180 kilometara kvadratnih", glasi rečenica kojom je Slovenija tada priznala kako u Jadranu raspolaže sa 180 kilometara kvadratnih teritorijalnog mora, što je polovina Piranskog zaljeva, a što bi danas, eto, rado zaboravili.

Pravedno i zakonito

Karte Hidrografskog ureda Ujedinjenog Kraljevstva naslovljene: "Italija, Slovenija i Hrvatska; Tršćanski zaljev i pristupi", izdana od strane ureda britanske vlade čije se karte smatraju najpreciznijima na svijetu, sto posto se poklapaju s onima ranije izrađenima u Hrvatskom hidrografskom institutu u Splitu. Hrvatska, dakle, ima argument više koji će pridonijeti konačnom utvrđenju granice u Piranskom zaljevu.

U subotnjem izdanju slovenskog "Dela" od 12. studenog 2016. u tekstu pod naslovom "Isključivi gospodarski pojas protiv arbitražne presude" objavljena je pomorska karta Savudrijske vale/Piranskog zaljeva, kojoj je podloga pomorska karta hidrografskog ureda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s ucrtanom crtom sredine između Hrvatske i Slovenije. Karta je izdana prošle godine.

- Budući da se radi o vrlo preciznim i traženim pomorskim kartama koje se smatraju najboljima u znanstvenim i stručnim pomorskim krugovima, a posebice zbog činjenice da je objava te karte u Sloveniji izazvala niz burnih reakcija, potrebno je pojasniti ucrtanu granicu.

Konstruirana granica nadzora između dviju država u Savudrijskoj vali/Piranskom zaljevu je crta jednake udaljenosti, crta ekvidistancije na kojoj je svaka točka jednako udaljena od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora dviju susjednih država. Konstruirana crta je potpuno u skladu s međunarodnim pravom i načelom sadržanim u čl. 15. Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., pa obvezuje i Hrvatsku i Sloveniju, te propisuje da kada su obale dviju država sučelice ili se dodiruju, ni jedna od njih nije ovlaštena - ako među njima nema drukčijeg sporazuma - proširiti svoje teritorijalno more preko crte sredine.

Svakako valja reći da su kartografski prikazi upravo tako konstruirane crte, objavljeni i puno prije u hrvatskoj znanosti, te više puta prezentirani na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama - naglasila je prof. dr. Barić-Punda.

Sve se poklapa

Slovenija je šest godina prije nego što je postala članica EU-a u pretpristupnom Dokumentu o ribarstvu definirala ribarstvo u svome teritorijalnom moru površine 180 km četvornih, a ta se površina može dobiti simplificirajući upravo crtu sredine u Savudrijskoj vali na tri točke u skladu s međunarodnim pravom i uz 45 km duljine slovenske obale. To je ista ucrtana granica nadzora u pomorskoj karti hidrografskog ureda Ujedinjenog Kraljevstva.

- Bitno je reći da se mi cijelo vrijeme strogo držimo načela međunarodnog prava, tako da, zapravo, nije čudno da se naše i britanske karte Savudrijske vale potpuno poklapaju - zaključila je prof. dr. Vesna Barić-Punda.

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
30. srpanj 2021 09:51