StoryEditorOCM
Crna kronikasve po protokolu

Kome se škole mogu obratiti za pomoć u slučaju nasilja među učenicima?; Zlostavljači su dobivali kazne, sve do najteže - isključenje

28. rujna 2022. - 16:18

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja saznajemo kako je postupanje odgojno-obrazovnih ustanova u slučaju različitih vrsta nasilja među djecom i mladima osim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, regulirano nizom pravilnika.

Postupanje je tako propisano: Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, Protokolom o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece, Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Protokolom o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja.

Nadalje: Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima te Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

- Prikupljanjem podataka o nasilju odgojno-obrazovnim ustanovama te njihovom analizom uočava se kako je većina prijavljenih slučajeva nasilja odnosi na vršnjačko nasilje, odnosno nasilje među djecom i mladima u prostorima u kojima se održava nastava, u ostalim školskim prostorima, dvorištima škola, na ulicama.

Nasilničko ponašanje, tjelesne ozljede, tučnjave i verbalno nasilje najčešći su oblik nasilja, a u najvećem broju slučajeva žrtve i počinitelji su upravo učenici - kažu iz ministarstva.

image

U parku u blizini onovne škole u Šibeniku nekolicina učenika je ponižavalo i iživljavalo se nad učenikom

Niksa Stipaničev/Cropix

Vezano za prijavljene događaje nasilja škole su različito su reagirale te su poduzimale različite mjere poput: savjetodavnoga rada s učenicima i roditeljima, radionica i osnaživanja učenika, restitucije učenika do pedagoških mjera (opomena, ukor, strogi ukor, opomena pred isključenje, odgojno-obrazovni postupak produženog stručnog boravka, preseljenje u drugu školu te isključenje iz srednje škole).

Na temelju Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima i Protokola o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja, odgojno-obrazovne ustanove prijavljivale su slučajeve nasilja sljedećim institucijama: policiji, centrima za socijalnu skrb, liječnicima ili medicinskim ustanovama, obiteljskim centrima, nadležnom gradskom uredu za odgoj i obrazovanje i/ili uredu državne uprave, Poliklinici za zaštitu djece, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te konačno pravobraniteljici za djecu.

- Protokolom o postupanju jasno su pobrojane aktivnosti koje su obveza odgojno-obrazovnih ustanova vezano za problematiku nasilja među djecom i mladima. U slučaju ponovljenog nasilnog postupanja učenika školska ustanova dužna je bez odgode, a u suradnji s liječnikom školske medicine i nadležnim centrom za socijalnu skrb, uputiti učenika koji je počinio nasilje na postupak procjene rizičnosti ponašanja, mentalnog i fizičkog zdravlja te obiteljskih prilika - navode iz ministarstva.

image

Učenik 7. razreda OŠ Darda je po završetku nastave uz prijetnju nožem "oteo" šestoricu đaka svoje škole te ih dva sata vodio po selu i maltretirao

Vlado Kos/Cropix

Viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje obavljaju stručno-pedagoške nadzore i prate ostvarivanje propisanih nastavnih planova i programa, organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u školskim i predškolskim ustanovama te stručni i pedagoški rad odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

U stručno-pedagoškim nadzorima, posebno u slučajevima u kojima se ukazuje ili sumnja na vršnjačko nasilje u školama, nadzire se je li odgovorna osoba u školi u navedenom slučaju postupila prema Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.

- Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje ove su godine proveli više od 600 edukacija odgojno-obrazovnih radnika s različitim temama, a redovito, posebno na stručnim usavršavanjima za ravnatelje i stručne suradnike, tema je nasilje među mladima i djecom.

U okviru tih predavanja djelatnici škola educiraju se kako, i na koji način, što učinkovitije provoditi Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. U sklopu edukacija organiziraju se stručna predavanja o mjerama i aktivnostima usmjerenim prepoznavanju i sprečavanju raznih oblika vršnjačkog nasilja - saznajemo iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Pored toga viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje kontinuirano rade na osnaživanju odgojno-obrazovnih radnika za rad s učenicima koji su prošli traume, doživjeli vršnjačko nasilje, izgubili motivaciju za učenje, stekli strah od škole.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
25. ožujak 2023 23:43