SplitPOTPLAĆENA PET GODINA

Splitska bolnica liječnicu zakinula za 80.000 kuna: osim naknade štete, dužni su joj platiti i troškove postupka te kamate

Piše Katarina Marić Banje
21. travanj 2019. - 13:08

Liječnici specijalistici radiologije dužna je KBC Split isplatiti više od 80.000 kuna za koliko ju je zakinula na plaći tijekom pet godina. Odlukom Općinskog suda u Splitu, osim iznosa koji liječnici nije obračunat, bolnica treba platiti i kamate te trošak sudskog postupka od 11.000 kuna.

Liječnica iz Splita je tužbenim zahtjevom zahtjev zatražila isplatu razlike manje isplaćene plaće za razdoblje od ožujka 2013. godine do travnja 2018. godine s osnove niza prava koja su joj uskraćena.

Tijekom suđenja presudan je bio nalaz i mišljenja stalnog sudskog vještaka za knjigovodstveno-financijske poslove koji  ga je napravio uvidom u obračunske listiće plaće i evidenciju o radnom vremenu tužiteljice.

Utvrdio je da liječnici u spornom razdoblju nije izvršen obračun dodatka na plaću za prekovremeni rad koji je ostvaren na blagdan koji pada u radnom tjednu, a koji je ona odradila.

Također je vještak utvrdio da tužiteljici nije obračunat dodatak na plaću za otežane uvjete rada, za odgovornost za živote i zdravlje pacijenata te dodatak na znanstveni stupanj za sve odrađene sate u pojedinom mjesecu. Obračun navedenih dodataka vršen je samo za redovan fond sati rada, ali ne i za prekovremene sate rada.

U odgovoru na tužbu KBC Split je naveo kako je liječnici isplaćivan dodatak za prekovremeni rad koji iznosi 50 posto te smatraju kako joj ne pripadaju drugi dodaci.

Sud se priklonio mišljenju vještaka te je odredio kako liječnici na ime razlike manje isplaćenih plaća pripada 66.571 kuna, a na ime razlike naknade za godišnji odmor iznos od 10.390 kuna, sve s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Presuda je nepravomoćna te bolnica ima pravo žalbe.

#LIJEčNICI#KBC SPLIT