Novosti Svijet

nije izdržao celibat

Novi skandal potresa Crkvu: ugledni svećenik priznao tajni privatni život i najavio da se ženi majkom svoje djece

nije izdržao celibat

Kristove legionare u Rimu pogodio je nov slučaj: vlč. Oscar Turrion, donedavni rektor međunarodnoga papinskog zavoda tog reda koji je osnovao znameniti Marcial Maciel Degollado, zatražio je da bude sveden na laički status, kako bi se mogao oženiti majkom svoje dvoje djece.

Slučaj sam po sebi nije takav da bi zavrijedio novinske tekstove. Budući da Duh puše kuda hoće, svake godine neki katolički svećenici osjete ne samo zov puti, nego i zvanje obitelji, koje nadvlada prethodno svećeničko zvanje, zajedno s obavezom celibata. Točan broj se ne zna, Katolička crkva ne objavljuje tu statistiku, ali u više navrata smo pročitali da je u svijetu oko 100.000 katoličkih svećenika koji su se naknadno oženili (s tom brojkom istupa međunarodna udruga njihovih supruga).

U krajnjoj crti, to je njihova privatna stvar i, eventualno, stanovit problem za njihovu Crkvu, koja je obavezu celibata, uvedenu naknadno (među Kristovim apostolima oženjenih je bilo 11, Isus je Petru izliječio i punicu), osnažila u Zakoniku kanonskog prava, kako 1917 za Benedikta XV, tako i 1983 za sv. Ivana Pavla II. Sadašnji papa Frane je i nedavno naglasio da svećenik koji generira djecu ima moralnu dužnost skinuti reverendu i preuzeli odgovornost za svoju obitelj.

Prema tome, o. Turrion se ponio kako Papa očekuje od njega i inih svećenika (i biskupa) s djecom.

Uostalom, za Turrionov slučaj se znalo i prije. On je svoje pretpostavljene još u ožujku obavijestio da ima dijete. Dobio je "razdoblje za razmišljanje", zabranjeno mu je javno služenje mise, u kolovozu se odrekao rektorske dužnosti. "Bomba" je odjeknula tek sada kada su Legionari odlučili to obznaniti.

Objavili su Turrionovo pismo u kojemu moli "oproštaj zbog skandala" te što je dao "loš primjer i negativno svjedočenje". Sami su pak objavili da su "svjesni, kao odgovorni za ustanove posvećene odgoju kandidata za svećeništvo, koliko negativan primjer odgojitelja i rektora može imati na njih i na kršćanske vjernike. Duboko smo ožalošćeni što je nedavna povijest naše Kongregacije izazvala smanjenje žara u nekih naših članova."

I u tome grmu leži zec: Kristovi legionari se brinu više za svoj dobar glas i za sliku o sebi, pa potrebu za obitelji, zapravo veoma učestalu među ljudima, opisuju kao ispad. Ni riječi o djeci, kamoli o ženi – to nije predmet brige.

Ključ je u riječima "skandal" i "nedavna povijest".

Maciel Degollado je Kristove legionare osnovao 1941 u Meksiku. Cilj mu je, po Papinskom godišnjaku, "uspostaviti Kristovo Kraljevstvo po zahtjevima kršćanske pravde…". Taj poluvojno organizirani red brzo se raširio a glavna uporišta su mu Meksiko, SAD, Španjolska, Brazil i Kolumbija. Imutak mu je procijenjen na više od 25 milijardi dolara.

Odavno se govorilo da su Kristovi legionari na razini uprave konstituirani kao svojevrsna mafija. Ipak su uživali podršku, jer su osnovani na utuk meksičkim antiklerikalnim vlastima (pogođenima i jednom enciklikom Pija XI), te su bilježili snažan rast zvanja i u vremenima krize, a zastupali su stavove konzervativnije i od Opusa Dei.

Trebalo je da na vidjelo ispliva spolna razuzdanost osnivača Maciela (silovanje sjemeništaraca, pa i djece, od kojih su dvojica bili njegovi sinovi, jer je imao povremene i trajne veze sa ženama, od kojih su mu dvije rodile priznatu djecu, pri čemu je barem jedna kći rezultat silovanja maloljetnice, itd.), pa da tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Joseph Ratzinger (sadašnji umirovljeni papa Benedikt XVI) ishodi dozvolu za istragu od tadašnjeg pape sv. Ivana Pavla II, koji je Maciela primao i blagoslivao, te vodio sa sobom po Latinskoj Americi.

Tek 2006 je Sveta Stolica obznanila da Macielovi "veoma loši i objektivno nemoralni postupci, neosporno posvjedočeni, u pojedinim slučajevima prerastaju u prave zločine i govore da je živio bez skrupula i bez autentičnoga vjerskog osjećaja". Stoga je Kongregacija za nauk vjere Maciela suspendirala a divinis i naredila mu da ubuduće vodi "povučen život u molitvi i pokori, odričući se bilo koje javne službe". I to već tada, sa navršenih 86 godina. Ta je kazna shvaćena kao zapravo neka vrsta pomilovanja, jer je Crkva odustala od kanonskog procesa, uzimajući u obzir kako je "star i bolestan".

Četiri godine kasnije, kad je Maciel već bio mrtav, Benedikt XVI stavio je Kristove legionare pod prisilnu upravu i naredio čistku u njihovim redovima. Ne pamti se tako oštar i težak udarac po nekome katoličkom redu ili sličnoj kongregaciji još otkako je franjevac papa Klement XIV raspustio isusovce.

Imaju 25 milijardi dolara

Taj poluvojno organizirani red brzo se raširio a glavna uporišta su mu Meksiko, SAD, Španjolska, Brazil i Kolumbija. Imutak mu je procijenjen na više od 25 milijardi dolara.

 

Četiri biskupa, 959 svećenika

Taj bogati red je u doba Macielova smjenjivanja brojio 3 biskupa, oko 600 svećenika i više od 2500 sjemeništaraca, 1000 posvećenih laika i 30.000 aktivista, a sada ima 4 biskupa i 959 svećenika, ali samo 546 sjemeništaraca. Zato im je Turrionov slučaj tako teško pao, zato su ga opisali riječima bez kršćanske milošte (caritas), prešutjevši djecu koja su vazda najvažnija.

 

Naslovnica Svijet