Dalmacija Split

uskoro prvi natječaji

Dozvola za milijunski projekt: Stobreč, Kila, Kamen i Korešnica korak su bliže izgradnji kanalizacije

uskoro prvi natječaji
Panorama istočnog djela Splita

Županija je izdala građevinsku dozvolu za izgradnju kanalizacijske mreže na području istočnih splitskih naselja - Stobreča, Kile, Kamena i Korešnice.
Radi se o dijelovima grada koji još uvijek nisu pokriveni sustavom odvodnje, a dio su megaprojekta aglomeracije Split - Solin, vrijednog 200 milijuna eura, koji se trenutno provodi i sufinancira novcem iz Europske unije. Realizacija tog velikog zahvata mogla bi početi nakon usvajanja studije izvodljivosti, što se očekuje u prvom kvartalu ove godine, dok bi se do 1. srpnja mogli raspisati prvi natječaji za izbor izvođača radova.

 


Kako smo doznali iz Agencije "Eko Kaštelanski zaljev", koja vodi taj projekt za račun i u ime "Vodovoda i kanalizacije", u sklopu planiranog zahvata izdana je pravomoćna lokacijska dozvola za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i to po principu "žute fidic knjige" prema kojem izvođač radova izrađuje i glavni projekt te ishoduje građevinsku dozvolu. Predviđeno je izdavanje čak 13 dozvola za izgradnju, od kojih se jedna odnosi upravo na spomenuto područje istočnih kotareva i mjesnih odbora.
Dokument je izdan od Županije 29. studenoga prošle godine, no na tu dozvolu su Ministarstvu graditeljstva uložene dvije žalbe vlasnika zemljišta preko kojih prolazi trasa kanalizacije. U jednoj Marijan Komar traži promjenu lokacije budućih cjevovoda, a u drugoj Nebojša Knežević i njegova tvrtka "Petra Dura" navode kako su u sporu s Gradom zbog vlasničkih prava na čestici zemlje na Kamenu, te da u slučaju uspjeha u parnici neće imati pravni interes za sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole. Također ističu kako neki dijelovi trase i tri crpne stanice na Kamenu ne postoje u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.
U županijskom Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje ocijenili su da prva žalba nije od utjecaja za izdavanje građevinske dozvole, dok su po pitanju drugog prigovora dali iscrpnije obrazloženje, te su istaknuli kako je projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i važećim prostornim planovima.
No, važno je napomenuti kako žalba na izvršnu građevinsku dozvolu ne može blokirati izvođenje radova kao što je, primjerice, slučaj s lokacijskom dozvolom za kanalizaciju u Žrnovnici, koja je također dio ovog velikog projekta. Stranka može pokrenuti upravni spor ako ne bude zadovoljna drugostupanjskom odlukom, a u tom slučaju investitor, dakle "Vodovod i kanalizacija" preuzima sav rizik izvođenja radova u tom razdoblju.
Svakako, očekuje se da će se žalba upućena na adresu Ministarstva riješiti u roku od tri do četiri mjeseca.

 

 

Naslovnica Split