StoryEditorOCM
Hrvatskaoštra reakcija kohom-a

Obiteljski liječnici bijesni zbog novog zakona za vozače: Ovo je diskriminacija građana prema imovinskom stanju. Posljedice će biti katastrofalne!

Piše PSD, Hina
17. veljače 2022. - 14:35

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) nije zadovoljna predloženim izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, upozoravaju kako se kako se člancima koji izmjenjuju način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti vozača, narušava odnos liječnik-pacijent.

Spornim se člancima u potpunosti narušava odnos liječnik-pacijent jer se uvodi obaveza da liječnici, uz upozorenje vozaču da privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom zbog trenutnog zdravstvenog stanja, o tome obavijeste policiju i time momentalno obustavljaju vozačku dozvolu pacijentu vozaču, naglašavaju iz KoHOM-a.

O tome su, kažu, više puta upozorili resorne ministre zdravstva i unutarnjih poslova kao i predsjednika Vlade no nitko nije odgovorio niti je predstavnike struke pozvao na razgovor. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Koordinacija hrvatske obiteljske medicine – KoHOM više je puta nadležne ministre zdravstva i unutarnjih poslova, te predsjednika Vlade RH upozorila na opasnost predloženih zakonskih izmjena jer se njima u potpunosti narušava odnos liječnik-pacijent jer se uvodi obaveza da liječnici uz upozorenje vozaču da privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom zbog trenutnog zdravstvenog stanja o tome obavijeste policiju i time momentalno obustavljaju vozačku dozvolu pacijentu vozaču.

Nitko od nadležnih u izvršnoj vlasti nije odgovorio niti pozvao predstavnike struke na razgovor. To nisu učinili iako im je ukazano na činjenicu da je predloženi članak 37. u koliziji s člankom 230. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, dalje: ZSPC), kojim je jasno određeno da zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, dok je stavkom 3. istog članka zakona propisano da liječnici obiteljske medicine mogu obavljati zdravstvene preglede isključivo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača za upravljanje traktorima i poljoprivrednim radnim strojevima.

Drugim riječima, tim je odredbama jasno propisano to da zdravstvenu sposobnost vozača može vještačiti isključivo djelatnost i specijalisti medicine rada.

Podsjećamo i na činjenicu da resorno ministarstvo nije definiralo koja bi to bila zdravstvena stanja koja trajno ili privremeno utječu na zdravstvenu sposobnost vozača za sigurno upravljanje motornim vozilom. Obveza izdavanja upozorenja propisana je za izabrane liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što će u praksi dovesti do toga da će se imućniji građani sve više odlučivati za liječenje kod privatnih liječnika koje predmetna odredba ne obvezuje te će tako u svakom trenutku moći izbjeći izricanje upozorenja, dok će oni manje imućni, u strahu da ne ostanu bez vozačke dozvole, izbjegavati odlazak liječniku čime će ugroziti zdravlje.

Jasno je da uz sve istaknute nejasnoće i obrazložene negativne posljedice, ova odredba ujedno ima i diskriminatoran učinak budući da će dovesti do nejednakosti građana pred zakonom, ovisno o njihovom imovnom stanju. Jasno je da će takva odredba dovesti do gubitka povjerenja na relaciji liječnik-pacijent što može imati katastrofalne posljedice na kompletan zdravstveni sustav.

KoHOM je nadležnima predložio da problem riješe tako da obavijest/upozorenje dano pacijentu (o tome da ne bi trebao upravljati vozilom) stane između liječnika i pacijenta na način da liječnik isto zavede u medicinskoj dokumentaciji te preda pacijentu dok bi samo na posebno traženje policijskih službenika, liječnik bio dužan dostaviti takvu obavijest/upozorenje na uvid.

Sam pacijent odnosno vozač u tom slučaju imao bi mogućnost i odgovornost suzdržati se od korištenja motornog vozila za vrijeme trajanja obavijesti/upozorenja (jednako kao što je to dužan činiti kada ima prisutnost alkohola u krvi!), mogućnost naknadnog obraćanja izabranom liječniku radi kontrole svog zdravstvenog stanja i utvrđivanja prestanka postojanja privremenog stanja ili iniciranja upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled o svom trošku.

Članak 37. zakonskog prijedloga na snazi ostavlja prekršajne odredbe iz članka 233. ZSPC koje propisuju novčanu kaznu za liječnike i ustanove. KoHOM i dalje inzistira na tome da se te navedene prekršajne odredbe brišu kao suvišne. Naime, odgovornost za upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zdravstvene nesposobnosti treba biti isključivo na samom vozaču kao što je slučaj s vožnjom u alkoholiziranom stanju.

Štoviše, podsjećamo da je člankom 198. st. 1. i 2. ZSPC-a već propisano sljedeće:

(1) Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, ne smije upravljati vozilom u prometu na cesti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno odredbi ovoga članka.

Iz citirane odredbe jasno proizlazi da je kažnjavanje liječnika propisano odredbom članka 233. ZOSPC suvišno te uopće ne ispunjava svrhu.

Ističemo da sporne odredbe predložene u Nacrtu nisu praksa u zemljama Europske unije. KoHOM je osim otvorenog pisma nadležnima i izvršnoj vlasti, od svih saborskih klubova zatražio sastanak kako bi im detaljno objasnili posljedice donošenja predloženog zakonskog rješenja te ih upoznali s iskustvima zemalja Europske unije i Velike Britanije.

Svi saborski klubovi, osim klubova vladajućih (Klub HDZ-a i klubovi nacionalnih manjina) odazvali su se, primili predstavnike KoHOM-a ili su se na neki način informirali o posljedicama ovakvog zakonskog prijedloga. Na prijedlog KoHOM-a, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora održao je 4. studenog 2021. tematsku sjednicu oko uvođenja obveze obiteljskim liječnicima da utvrđuju zdravstvenu sposobnost vozača, a u želji da se dijalogom dođe do prihvatljivog rješenja. Na žalost, članovi Odbora iz redova vladajućeg HDZ-a nisu se ni odazvali ni sudjelovali na sjednici.

Evo predloženih izmjena

MUP je, podsjetimo, 7. srpnja na javno savjetovanje uputio Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZPSC) koje će trajati do 7. kolovoza.

"Zbog administrativnog i financijskog smanjenja opterećenja vozača, liječnika te policijskih uprava i postaja potrebno je detaljnije urediti odredbe ZSPC-a kojima su regulirani zdravstveni pregledi vozača. Prema trenutno važećim odredbama Zakona troškove izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda snose vozači odnosno policijske uprave ili policijske postaje, ovisno o utvrđenom zdravstvenom stanju samog vozača.

Zbog toga se uvodi mogućnost da liječnici uz upozorenje vozaču da privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom zbog trenutnog zdravstvenog stanja o tome obavijeste policijsku upravu ili policijsku prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog boravišta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača, a da pri tome vozač nije dužan obaviti zdravstveni pregled.

Liječnici izdaju vozaču upozorenje, odnosno obavijest o nesposobnosti za upravljanje vozilima, koja bi bila upisana u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske, a vozači bi se morali pridržavati navedene obavijesti, te ne upravljati vozilom. Obavijest će putem CEZIH-a biti dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova, čime bi se smanjilo administrativno opterećenje liječnika vezano uz slanje pisanih obavijesti MUP-u", stoji u Nacrtu prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
03. lipanj 2023 14:08