StoryEditorOCM
Hrvatskadubravka jurlina alibegović

Jedna je tema ostala van fokusa, a mogla bi nam donijeti nove izdatke i probleme: ‘Spajanje općina skupo ćemo platiti, a malo je onih koji su spremni odreći se vlasti zbog toga‘

Piše Zoran Šagolj
17. kolovoza 2022. - 14:07
’Teško je povjerovati da među našim načelnicima i gradonačelnicima ima onih koji su spremni na gubitak izvršne vlasti’Sandra Šimunović/Cropix

Vlada je krenula u još jedan pokušaj smanjenja broja općina i gradova u Hrvatskoj, osiguravši u ovogodišnjem proračunu i financijsku stimulaciju od 100 milijuna kuna svim onim sredinama koje se odluče na takav korak.

Ljetno vrijeme u kojemu je odluka donesena, a možda još više tekuće kalkulacije onih koje bi se ona ticala, utjecale su na to da je ova tema ostala nekako izvan fokusa javnosti. Najpodrobniju analizu do sada objavio je Ekonomski institut Zagreb iz pera svoje znanstvene suradnice i bivše ministrice uprave Dubravke Jurline Alibegović.

U svojoj analizi prilično ste skeptični i tvrdite da bi sve to moglo ostati mrtvo slovo na papiru, čak donijeti kontraučinak. On bi se, po vama, ogledao u povećanju broja zaposlenih. Na koji način konkretno?

- Skepticizam se temelji na poznavanju dosadašnjih prilika i neiskorištenih zakonskih mogućnosti za dobrovoljno spajanje, kako se političkim jezikom naziva smanjenje broja općina i gradova. Promjena Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj još je 2015. godine dala mogućnost susjednim općinama i gradovima koje međusobno graniče da se dobrovoljno spoje. Za to “predlagatelj” općinsko ili gradsko vijeće treba pribaviti mišljenje građana. Ako su predlagatelji građani (treba ih biti trećina svih koji žive u toj općini ili gradu), oni trebaju pribaviti mišljenje općinskog ili gradskog vijeća.

Pitam se kojim to razlozima bilo koji predlagatelj, ako to nije Vlada Republike Hrvatske, može stanovnike neke lokalne jedinice motivirati da dobrovoljno donesu odluku o ukidanju vlastite općine i pripajanju drugoj općini ili gradu? Koja su to politička opravdanja koja će osigurati odluku općinskog ili gradskog vijeća većinom glasova njegovih članova, pripadnika različitih političkih stranaka, da već sutra ne postoji vlastita općina?

Kako osigurati pozitivno mišljenje županijske skupštine kada je nepisano pravilo u nekim županijama da se pozitivno mišljenje dobiva u slučaju kada izvršna vlast u općini ili gradu plaća članarinu istoj stranci kojoj pripada većina članova u županijskoj skupštini? Kada bi se sve navedeno osiguralo, vjerujem da bi se i za prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske trebalo poprilično čekati da se procedura provede po svim pisanim i nepisanim pravilima.

Bez obzira na priliku koju je omogućio Zakon, u hrvatskoj je stvarnosti do danas ostao nepromijenjen broj općina i gradova i nije se promijenilo mišljenje građana da bi se u teritorijalnoj organizaciji trebalo bilo što mijenjati.

Prema Vladinoj Odluci kod dobrovoljnog spajanja u kojem će općine ili gradovi na temelju sporazuma dogovoriti da zajednički obavljaju sve, neke ili smo jedan lokalni posao (u Odluci nije precizirano), dodjeljuje se pomoć putem sufinanciranja troškova plaće i ostalih materijalnih troškova zajedničkog službenika.

U slučaju dogovora općina ili gradova da putem zajedničkog upravnog odjela ili službe (ne zna se hoće li to biti jedan od postojećih u jednoj od općina koje su pristupile sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova ili posve novi) zajedno obavljaju lokalni posao/poslove, jedinicama lokalne samouprave dodjeljuje se pomoć u obliku sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih troškova za najviše pet službenika u zajedničkom upravnom odjelu ili službi.

Neće biti nikakvo iznenađenje da se u oba slučaja zaposli novi ili petero novih službenika za koje će se iz državnog proračuna isplaćivati pomoći bez procjene jesu li novi službenici potrebni za obavljanje tih zajedničkih poslova u dvije ili tri jedinice.

Bez stručne pomoći

Druga stvar na koju upozoravate je svojevrsni cajtnot u koji su dovedene eventualno zainteresirane općine i gradovi zbog skorog donošenja lokalnih proračuna.

- Još je veće ograničenje što Ministarstvo financija treba do kraja rujna objaviti javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno, odnosno stvarno spajanje. Znamo da je Vlada odluku donijela tek u trećem kvartalu i kasnila više mjeseci s njezinim donošenjem.

Hoće li biti kašnjenja i kod javnog poziva, imat ćemo priliku osvjedočiti se.

Povezivanje više općina za zajedničko obavljanje poslova je prisutno u hrvatskoj praksi i nemam nikakvu dilemu da će se za tu vrstu spajanja potrošiti dio planiranih poticajnih sredstava u državnom proračunu za 2022. godinu (dio od 100 milijuna kuna).

Međutim, po mojim saznanjima, za stvarno spajanje do sada nije pokazan interes niti u jednoj jedinici. Ne vjerujem da će Odluka i javni poziv za iskaz interesa za stvarnim spajanjem jednom kada se pojavi promijeniti mišljenja u općinama. Uz sve što Zakon propisuje, općine koje bi iskazale interes za stvarno spajanje, trebaju pripremiti traženu dokumentaciju u vrijeme kada, na temelju Upute za izradu proračuna Ministarstva financija, upravno tijelo za financije u općinama i gradovima izrađuje Upute za izradu proračuna općine i grada i dostavlja ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u svojoj općini i gradu, s njima izravno komunicira o izradi prijedloga i usklađivanja financijskog plana s procijenjenim prihodima i primicima, kao i sa svim upravnim tijelima u jedinici u izradi plana razvojnih programa općine i grada za trogodišnje razdoblje (do 15. rujna).

Potom se izrađuje nacrt proračuna za 2023. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine te ih se dostavlja općinskom načelniku i gradonačelniku (do 15. listopada). Zatim, do kraja godine slijedi prijedlog proračuna općinskom i gradskom vijeću, rasprava o prijedlogu proračuna te donošenje proračuna. Proračun je iznimno važan zadatak, znajući da njegovo nedonošenje ima za krajnju posljedicu nove lokalne izbore.

Je li Vladin cilj, a po kojemu bi se do 2026. godine trebalo stvarno spojiti najmanje 20 posto jedinica lokalne samouprave, odnosno 111 općina i gradova, i funkcionalno integrirati najmanje 40 posto jedinica lokalne samouprave ili 222 općine i grada, od početka, znači prije sedam godina, nerealno postavljen i već je sada jasno da od toga neće biti ništa?

- Postavljanje svakog cilja temelji se na nekoliko osnovnih obilježja. Cilj mora biti jasno i nedvosmisleno određen, mjerljiv, smislen, motivirajuće utvrđen, ostvariv i prihvatljiv, realan, razuman, orijentiran na rezultate, vremenski određen. Cilj stvarnog spajanja općina i istovremenog ukidanja nekih od njih u sebi sadrži elemente koji nisu za sve jednako motivirajući, ostvarivi, prihvatljivi, razumni. Koji će se njime rezultati postići, bojim se da onima kojih se njihovo postizanje izravno tiče, nisu prezentirani.

Je li za vas indikativno da do sada niti jedna općina i grad nisu najavili ujedinjenje, pripojenje jedne drugoj ili drugom, a kamoli pokušali to izvesti u praksi?

- Dobrovoljna spajanja i u drugim zemljama nisu polučila rezultate, smanjivanje velikog broja malih i nekapacitiranih jedinica i novu učinkovitiju administrativno-teritorijalnu organizaciju. U europskim državama koje su provodile spajanja općina važnu ulogu su imali općinski načelnici ili gradonačelnici. Oni su bili ti koji su o tome donosili odluku i o njoj razgovarali sa stanovnicima.

Teško je povjerovati da među našim načelnicima i gradonačelnicima ima onih koji su spremni na gubitak izvršne vlasti. Drugi važan moment izostanku interesa za spajanje općina je u nedovoljnom pružanju stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave od strane resornih ministarstava Vlade Republike Hrvatske u razumijevanju procesa spajanja, njegovih pozitivnih i negativnih strana, poštujući sve relevantne propise i demokratske procese pri donošenju političke odluke o nužnosti spajanja lokalnih jedinica.

Potreba nižih rashoda

U Hrvatskoj je nemali broj sredina u kojima lokalni šerifi imaju apsolutnu vlast i kontrolu. Zašto bi se oni toga odrekli, odnosno je li trebalo automatizirati proces i propisati jasnije kriterije, a ne ostavljati odluku na volju lokalnoj razini?

- Zakon o područjima općina, gradova i županija i Vladina Odluka govore isključivo i samo o dobrovoljnom spajanju. To znači da se odluka o spajanju donosi “odozdo prema gore” i provodi se na temelju vlastitog interesa jedinica lokalne samouprave. Obvezno spajanje druga je krajnost o kojoj se u Hrvatskoj ne razmišlja jer Vlada Republike Hrvatske nije pripremila nikakvu strategiju ili propis kojim bi obvezivala općine i gradove da se spoje na temelju utvrđenog procesa i tijekom određenog vremena i kojim bi se došlo do novih općinskih granica. Takav proces se naziva procesom “odozgo prema dolje”.

Mogu li se, ako se neke općine i gradovi odluče na ovaj potez, očekivati lokalne bune i politički potresi?

- Vidjet ćemo što će nam svijetla budućnost donijeti. Možda bi takav scenarij otvorio smislenu raspravu o potrebi nižih rashoda za brojne lokalne poslove, brizi za financijsku održivost u općinama i gradovima, važnosti pozitivne percepcije stanovnika o kvaliteti javnih usluga, odgovornosti općinskih načelnika i gradonačelnika, kao i općinskih i gradskih vijeća za realizaciju izbornih obećanja u skladu sa željama i potrebama stanovnika.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
05. lipanj 2023 11:14