HrvatskaNAJTEŽI SEVINI DANI

Sudska skrbnica prenosi želje djeteta i onda Sud odlučuje, međutim, kako je Ana Bokulić mogla prenijeti Aleksandrov stav ako ga nije vidjela čak dvije godine?!

Piše Silvana Uzinić

U medijima se proteklih dana često spominjalo da sudska skrbnica Ana Bokulić nije Aleksandra vidjela čak dvije godine, a ipak je dala stav kako misli da će djetetu biti bolje s ocem.

- Posebna skrbnica koja je postavljena i koja bi se trebala brinuti o Severininu sinu sama je na sudu priznala da dvije godine to dijete nije vidjela, ali dala je svoje mišljenje i prijedlog da bi se dijete trebalo dati ocu na skrb. Pokrenut ćemo postupke protiv svakoga tko je zloupotrijebio položaj i protiv posebne skrbnice koja je dala taj zaključak - objasnio je Severinin odvjetnik Mate Matić.

Međutim, skrbnica Ana Bokulić nije ništa željela komentirati za 'Slobodnu', te dati objašnjenje i reagirati na izjavu odvjetnika.

Prof. dr. sc. Branka Rešetar sa Pravnog fakulteta u Osijeku pak navodi da odluku o roditeljskoj skrbi nakon razvoda donosi isključivo sud, te nam načelno objašnjava ulogu skrbnika.

- Centar za socijalnu skrb samo daje svoje mišljenje što je najbolje za dijete, a posebni skrbnik prenosi sudu djetetove želje. Sud nije vezan mišljenjem centra za socijalnu skrb  - navela nam je, među ostalim, profesorica Rešetar koja je inače bila u skupini za izradu nacrta Obiteljskog zakona.

Opravdano se onda postavlja pitanje kako je skrbnica mogla sudu prenijeti djetetove želje ako ga, kako tvrdi odvjetnik i Severina, nije vidjela dvije godine.

Napomenimo i da su vještaci, kako je napisao Jutarnji list, stali na stranu Severine, dok je Centar za socijalnu skrb preporučio da se dijete nakon godina života s majkom 'prebaci' ocu. 

Profesorica Rešetar kaže i ovo:

- Potpuno je u suprotnosti s interesom djeteta prisilno nametati jednaku podjelu vremena između roditelja u okolnostima u kojima su roditelji školski primjer visokokonfliktnih odnosa (7 dana s majkom, 7 dana s ocem). Takva sudska odluka direktno pogađa interes djeteta, s ciljem zadovoljavanja oba roditelja! Ovakvim rješenjem pogođeno je pravo djeteta da ga država štiti u okolnostima u kojima je njegov razvoj ugrožen zbog kontinuiranog I visokog konflikta između roditelja.

Drugo, ako postupak odlučivanja o roditeljskoj skrbi traje predugo, a za dijete je pojam vremena iznimno značajan, tada djetetu treba dati priliku da ponovno izrazi svoje želje i osjećaje. Treće, nikada, baš nikada dijete ne smije biti sankcionirano zbog roditelja koji su u konfliktu. Svaka odluka o promjeni roditelja s kojim će dijete živjeti, bez vrlo ozbiljnih argumenata, potencijalno predstavlja štetu za dijete. Takva odluka može se donijeti u okolnostima u kojima jedan roditelj onemogućava osobne odnose s drugim roditeljem ili manipulira s djetetom zbog čega dijete odbija kontakte s drugim roditeljem.

Čak i u takvim okolnostima procjena odluke o promjeni roditelja s kojim dijete živi mora biti vrlo pažljivo napravljena, jer interes djeteta mora biti iznad interesa oba roditelja - navela je uvažena pravnica i stručnjakinja za obiteljsko pravo u izjavi za 'Slobodnu'.

Sedam neobičnih činjenica iz presude

1. Sud je istodobno donio i presudu i privremenu mjeru o istoj stvari Privremena mjera obično se donosi do okončanja sudske presude, a ne istodobno s njom.

Ovaj put je privremena mjera identična presudi, no presuda je nepravomoćna i na nju se može uložiti žalba, dok kod privremene mjere žalba ne odgađa izvršenje. Da nema privremene mjere, dijete bi nastavilo živjeti s majkom do pravomoćnosti presude. Sutkinja Tea Golub je donijela tu odluku. 

2. Neobično malo termina

Majka će, prema donesenim odlukama, dijete viđati dva puta tjedno od 15 do 20 sati te svaki drugi vikend, ali ne od petka do nedjelje, nego od subote u 10 sati ujutro do nedjelje u 20 sati. Na taj je način na minimum sveden broj noći koje dijete provodi s majkom. Otac je, kako doznajemo, mogao znatno više viđati dijete dok je živjelo s majkom.

3. Majci je oduzeto pravo na suodlučivanje

Ovakva se mjera donosi izrazito rijetko, obično u slučajevima teške odgojne, obrazovne i zdravstvene zapuštenosti djeteta od strane jednog roditelja ili (iznimno rijetko) u slučajevima kad jedan roditelj namjerno opstruira dogovor s drugim roditeljem. Budući da će dijete tek početi živjeti s ocem, nema stvarnih osnova za zaključak da će majka opstruirati dogovor.

4. vještaci bili za Severinu

Navodno je odluka da dječak nastavi živjeti s ocem donesena prije svega na temelju mišljenja Centra za socijalnu skrb, a vještaci su pak predložili da nastavi živjeti s majkom.

5. Vodio u školu sina usprkos savjetima psihijatra?

Odvjetnik Mate Matić je u Severinino ime podnio kaznenu prijavu protiv Milana Popovića zbog povrede djetetovih prava jer je svojeg sina, unatoč mišljenju dječjih psihijatara da ga je događaj u Osnovnoj školi “Matija Gubec” od 11. listopada ove godine traumatizirao, vodio u školu.

6. Zaključak skrbnice

Posebna skrbnica koja je postavljena i koja bi se trebala brinuti o Severininu sinu sama je na sudu priznala da dvije godine nije vidjela to dijete, ali dala je svoje mišljenje i prijedlog da bi dijete trebalo dati ocu na skrb. Pokrenut ćemo postupke protiv svakoga tko je zloupotrijebio položaj i protiv posebne skrbnice koja je dala taj zaključak – objasnio je odvjetnik Matić. Skrbnica Ana Bokulić nije željela ništa komentirati za “Slobodnu”.

7. Ipak postoji putovnica

Dan uoči presude Severina Kojić je pokazala presliku putovnice Republike Srbije na ime njihova sina na kojoj je upisana adresa u Vršcu. “Ja mu suglasnost za izradu putovnice nisam dala. Mi smo već kontaktirali odvjetnika u Beogradu da se pokrene postupak utvrđivanja kako je ishodio putovnicu”, rekla nam je Severina. Dječja putovnica ne bi se smjela moći izvaditi bez dopuštenja obaju roditelja.

Više o cijelom slučaju OVDJE

K.T., D. M., M.G.

 

#SEVERINA#MILAN POPOVIć#SEVERINA KOJIć#ALEKSANDAR POPOVIć#ANA BOKULIć #BRANKA REšETAR#SUTKINJA TEA GOLUB