StoryEditor
HrvatskaHDZ - SREDIŠNJA SNAGA RAZVOJA HRVATSKE

Slobodna donosi Plenkovićev program: Dovest ću nove i poštene ljude, riješiti problem huligana, a prioritet su odnosi sa SAD-om

8. srpnja 2016. - 11:12
Plenki2

Andrej Plenković, budući predsjednik Hrvatske demokratske zajednice koji će na tu upražnjenu funkciju biti izabran 17. srpnja na stranačkomu saboru kao jedini kandidat za nasljednika Tomislava Karamarka, danas će objaviti program koji neće koristiti samo u unutarstranačkoj kampanji, jer nje zapravo i nema, nego i u nadolazećoj kampanji za parlamentarne izbore.

Slobodna Dalmacija donosi izvatke iz Plenkovićeva programa koji nosi naziv "HDZ - Središnja snaga razvoja Hrvatske" i kojim će, kako kaže, pokušati ostvariti misiju povratka povjerenja birača u "stožernu hrvatsku stranku".

Bolji standard

U svom obraćanju biračima, kako članovima HDZ-a tako i svim građanima, Plenković naglašava naslonjenost na državotvorno-pomirbenu viziju prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana čije će se ime očito i sljedećih dana na političkoj pozornici često spominjati, ali nudi i namjeru ostavljanja vlastitoga žiga u povijesti najmnogoljudnije hrvatske stranke.

"Hrvatska je slobodna zemlja radišnih i dobronamjernih ljudi koji vole svoje i uvažavaju druge. Bilo je i propusta, koje možemo i moramo ispraviti, osobito kad je riječ o iskorjenjivanju siromaštva, smanjenju nezaposlenosti te pružanju pomoći najranjivijim društvenim skupinama, kao i daljnje jačanje institucija i vladavine prava", navodi Plenković u uvodu svog programa, dodajući kako je danas glavni nacionalni interes osigurati građanima bolji životni standard u stabilnoj i pravnoj državi.

"Za razliku od političkih suparnika s ljevice, koji su odstupili od ranije postignutih međustranačkih dogovora te su pokrenuli ideološke podjele u društvu i pridonijeli ekonomskoj stagnaciji, želim da HDZ bude politička snaga koja okuplja te provodi pomirbenu i zrelu politiku", veli Plenković, dajući tako do znanja kako u kampanji neće štedjeti glavne političke protivnike.

Ipak, za početak mora srediti stanje u vlastitim redovima, zauzdati krizu i zaustaviti pad stranačkoga rejtinga. Kako se čini, ni po tom pitanju neće šutjeti. Dapače, otvoreno govori o tome kako su HDZ-ovi čelnici proteklih mjeseci donijeli čitav niz pogrešnih odluka koje su rezultirale padom Vlade i raspuštanjem Sabora. Na nove izbore, njegova je poruka, treba ići s novim ljudima. "Ključno je u prvi plan postaviti stručne, dokazane i poštene ljude", ističe Plenković.

Dostojanstvo branitelja

Pod prioritetima za HDZ Karamarkov nasljednik nabraja promicanje dostojanstva hrvatskih branitelja i štićenje njihovih prava, te jasno određenje o ideološkim i povijesnim pitanjima i patnjama hrvatskog naroda, uz jasnu osudu svih totalitarizama i poštovanje svih žrtava.

"I koalicijske partnere birat ćemo među svjetonazorski i programski kompatibilnim političkim strankama", najavljuje Plenković bez spominjanja konkretnih imena, samouvjereno zaključujući kako samo HDZ može okupiti "sve hrvatske snage i obnoviti zajedništvo". Za gospodarski razvoj, pak, treba stvoriti "djelotvornije pravosuđe i javnu upravu", pri čemu je ključno, smatra Plenković, vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav. Također, uravnoteženje proračuna neće biti realno, napominje, bez djelotvornijeg javnog sektora, a važan element je i uspostava transparentnog i učinkovitog sustava javne nabave, što je, poručuje, i snažna antikorupcijska mjera. Županije, o kojima se toliko priča, Plenković ne bi ukidao.

"Zalažem se za raspodjelu nadležnosti javnih funkcija države na temelju načela supsidijarnosti, uključujući funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju, sa županijama kao središnjom razinom i povijesnim oblikom teritorijalnog ustroja. Ono što se učinkovito može rješavati na lokalnoj, nema razloga rješavati na državnoj razini", objašnjava budući predsjednik HDZ-a.

Kad je riječ o makroekonomskom okviru, Plenković zagovara cjelovitu strukturnu reformu "u cijelom nizu područja". Posebnu pozornost, napominje, potrebno je posvetiti jačanju fiskalnog kapaciteta, a time i postizanju fiskalne održivosti države smanjenjem proračunskog deficita i javnog duga. Uz rast gospodarstva, stabilnost javnih financija ključna je za postizanje boljega kreditnog rejtinga i povoljnije pozicije Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu.

Razvoj ribarstva

"Porezni sustav, koji je u mandatu 'Kukuriku' vlade uslijed silnih izmjena postao izvor nestabilnosti i nepovoljne ulagačke klime, mora se stabilizirati te postati jednostavniji, pravedniji i prilagođeniji potrebama hrvatskih poduzetnika, uz istodobno povećanu poreznu disciplinu. To će uz reformu pravosuđa vratiti povjerenje ulagača i osigurati dodatan impuls gospodarskom rastu", jasno će Plenković.

Hrvatska, prema njegovu mišljenju, mora završiti tranziciju prema socijalno-tržišnom gospodarstvu i pod svaku cijenu težiti suzbijanju tzv. klijentelističkog kapitalizma i korupcije. Ambiciozna ekonomska politika mora biti usmjerena na poticanje poduzetničkog duha svih generacija, olakšavanje uvjeta poslovanja i smanjivanje administrativnih prepreka, osobito za male i srednje poduzetnike te obrtnike. Dodatne napore treba uložiti u smjeru učinkovitijeg financiranja realnog sektora te daljnjeg razvoja konkurentnih izvoznih djelatnosti. To podrazumijeva znatno veći angažman HBOR-a.

"Boljim uvjetima poslovanja, poticanjem domaće inovativne proizvodnje te razvojem hrvatskog sela, možemo postati najuspješniji u srednjoj Europi", uvjeren je vodeći HDZ-ovac.

"Zalažem se za razvoj hrvatskog ribarstva kao konsolidirane industrijske grane, ali i kao izraza višestoljetne tradicije i mediteranskog načina života. Kao jednu od prioritetnih hrvatskih ekonomskih grana, turizam treba strateški razvijati povećanjem kvalitete turističkih usluga tijekom cijele godine i u cijeloj Hrvatskoj. U sljedećem desetljeću Hrvatska može i mora osnažiti svoju poziciju na europskom jedinstvenom tržištu te postati jedno od najkonkurentnijih gospodarstava u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Pritom je ravnomjerni razvoj svih područja Lijepe naše jedan od glavnih prioriteta", napominje Plenković.

Potrebno je, nastavlja, iskoristiti povoljan geostrateški položaj Hrvatske u Europi te se izboriti za uključivanje u ključne paneuropske prometne pravce, razvijajući naše međunarodne luke i željeznički promet. Hrvatski je nacionalni interes dovršetak prometnog povezivanja cijele države "modernim multimodalnim koridorima". Bolje povezivanje otoka međusobno i s kopnom nužno je za njihovu revitalizaciju i ostvarivanje punog potencijala.

Energetski sektor, o kojemu se zadnjih dana najviše govori u kontekstu HDZ-a, Plenković vidi kao jedan od zamašnjaka industrijskog razvoja, koji je usko povezan i sa strateškim, sigurnosnim i geopolitičkim pozicioniranjem Hrvatske. Hrvatskoj su, tvrdi Plenković, potrebni stručno osposobljeni i obrazovani pojedinci koji razmišljaju kreativno i inovativno, koji su sposobni donositi odgovorne odluke, koji će postati kritički članovi društva, ostati u Hrvatskoj i voditi je u budućnosti. Potrebno je, naglašava, nastaviti s cjelovitom kurikularnom reformom kako bi se osigurao učinkovit sustav odgoja i obrazovanja primjerenog suvremenom društvu, uz poštivanje roditeljskih prava, promicanje nacionalnog identiteta i pluralnu uključenost stručnjaka.

Europska budućnost BiH

Za kraj, malo o Uniji. Europskoj. Hrvatska, Plenkovićev je stav, treba angažiranije koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, sudjelovati u kreiranju europskih politika te zagovarati nastavak politike proširenja uz ispunjavanje kriterija za članstvo.

"Hrvatska, kao jedina članica EU-a koja ima dunavsku i jadransku, odnosno mediteransku dimenziju, treba se jasnije pozicionirati kao glavni partner prema državama u svom susjedstvu. Zahvaljujući svom jedinstvenom iskustvu iz Domovinskog rata, Hrvatska treba pružiti doprinos i rješavanju kriza na Sredozemlju i Istoku Europe čime ćemo ojačati svoj međunarodni položaj i utjecaj. Potrebno je dodatno osnažiti srednjoeuropsku dimenziju Hrvatske. Odnosi s ključnim europskim i globalnim silama, a posebno sa SAD-om trebaju biti na vrhu popisa političkih prioriteta", navodi budući predsjednik HDZ-a.

Europska budućnost Bosne i Hercegovine, prema Plenkoviću, glavni je vanjskopolitički cilj Hrvatske, dok skrb o Hrvatima u BiH kao ravnopravnom konstitutivnom narodu te briga o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama ostaju "trajne strateške zadaće" djelovanja hrvatske politike i diplomacije.

"Kontinuiranim dijalogom sa susjednim državama Hrvatska mora nastojati riješiti preostala otvorena pitanja, uključujući pitanja razgraničenja, kao i paket pitanja u odnosima sa Srbijom koja su posljedica agresije na Hrvatsku. Osnažit ćemo srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju Hrvatske, podržati europsku budućnost BiH te riješiti preostala otvorena pitanja sa susjednim državama", zaključuje Plenković.


Moramo izraditi suvremeniji stranački statut

"HDZ treba postati predvodnik u razvijanju najviših standarda unutarstranačke demokracije. Stoga smatram da je potrebno pristupiti izradi novog, cjelovitog i suvremenijeg Statuta s jasnom vrijednosnom orijentacijom. Promjene trebaju biti usmjerene na veće sudjelovanje članova u formiranju stranačkih politika, snažnijem položaju Središnjeg odbora, razvijanju instituta unutarstranačkog referenduma, stvaranju preduvjeta za elektroničko glasanje te daljnje
jačanje modela izbora za dužnosnike po načelu 'jedan član - jedan glas'. Transparentnost rada tijela i financiranja osnažuje vjerodostojnost stranke. Snaga HDZ-a leži u županijskim i lokalnim organizacijama kojima u provedbi politike na svim razinama treba pružiti veću slobodu i odgovornost", smatra Plenković.


Nevladine udruge zaslužuju potporu

Plenković će, kaže, poticati konstruktivan dijalog sa svim vjerskim zajednicama, poštujući načelo odvojenosti Crkve i države, "posebno s Katoličkom crkvom kao najvećom i najznačajnijom vjerskom zajednicom u Hrvatskoj". Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske temelj su, veli, toga odnosa. S predstavnicima nacionalnih manjina razvijat će razumijevanje i solidarnost, dok su nevladine organizacije, drži, važan čimbenik svakoga demokratskog društva, pa njihovo djelovanje treba poticati, a državna tijela s njima trebaju ostvariti kvalitetnu suradnju, pri čemu dodjeljivanje proračunske potpore mora biti neovisno od političko-ideoloških kriterija.


Moramo zaštititi obitelj

"Kao temeljna jedinica ljudskog društva, obitelj mora biti pod posebnom zaštitom države. Zalažem se za formiranje kvalitetne sveobuhvatne i funkcionalne podrške mladima, roditeljima i obiteljima kojom bismo olakšali usklađivanje roditeljskih i radnih obveza. Nepovoljna demografska kretanja predstavljaju jedan od najozbiljnijih izazova za našu Domovinu. Pronatalitetnom populacijskom politikom i povećanjem zaposlenosti potaknut ćemo demografski oporavak države i zaustaviti iseljavanje mladih i visokoobrazovanih", objašnjava Plenković.


Obračun s huliganima

"Hrvatski šport pridonio je prepoznatljivosti Hrvatske na globalnoj razini. Ujedno je rastuća gospodarska grana, a smatram da je izuzetno važan za odgoj i zdravlje mladih ljudi jer gaji kompetitivnost i poštenje. Zbog toga je potrebno odlučno se obračunati s huliganizmom na športskim terenima te poticati izvrsnost u svim športovima", veli Plenković.


Nova strategija nacionalne sigurnosti

"Zalažem se za koncept domovinske sigurnosti koji podrazumijeva prioritetno donošenje koherentne Strategije nacionalne sigurnosti.Terorizam ugrožava europske vrijednosti i sigurnost Europe, ali i Hrvatske. Zato smatram da je potrebna još snažnija suradnja obavještajnih i sigurnosnih službi, a imajući u vidu i terorističku prijetnju koju predstavljaju borci povratnici iz Sirije koji se pozicioniraju i u hrvatskom okruženju. Premda ni borba protiv terorizma ne može opravdati kršenje temeljnih ljudskih sloboda, sasvim je jasno da sigurnost građana treba biti na prvom mjestu. Novom Strategijom nacionalne sigurnosti djelotvornije ćemo odgovoriti izazovima poput kriminaliteta i terorizma te bolje zaštiti državne granice", ističe Plenković.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
19. travanj 2021 20:55