StoryEditor
Hrvatskalijepe vijesti

Osigurano 293 milijuna kuna: osobnog asistenta dobiva 1550 osoba s invaliditetom; Plenković najavio da iduće godine stiže čak dvije milijarde kuna!

Piše Hina
3. prosinca 2018. - 15:27

Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u ponedjeljak je 135 udruga potpisalo 157 ugovora vrijednih 293 milijuna kuna, a premijer Andrej Plenković rekao je kako će se u idućoj godini za osobe s invaliditetom izdvojiti 1,7 milijardi kuna i 300 milijuna kuna iz europskih fondova.

Danas potpisanim ugovorima će se osigurati osobne asistente za 1550 osoba s invaliditetom, 80 tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i 39 videćih pratitelja.

Predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH Zorislav Bobuš uz riječi pohvale za Vladu RH, premijera Plenkovića te resornu ministricu Nadu Murganić, naglasio je da je projekt za razvoj usluga osobne asistencije uljepšao i omogućio osobama s invaliditetom omogućio da kvalitetnije žive.

 "U hrvatskom Registru za osobe s invaliditetom u rujnu bilježimo da je više od 500.000 ljudi u Hrvatskoj u tom statusu, a od čega su 6,9 posto djeca s većim teškoćama u razvoju. To su podaci koji nas obvezuju na djelovanje, ne samo prema njima, već i članovima njihove obitelji koje im pružaju podršku i ljubav", istaknuo je predsjednik Vlade Plenković na svečanom obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u sklopu kojeg su dodijeljeni ugovori.

Ugovori su uručeni u okviru Poziva za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) i Poziva "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza 2".

 "U 2017. i 2018. usluge osobne asistencije koristilo je 1550 osoba  s invaliditetom, zaposleno je 80 tumača, odnosno prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i 39 videćih pratitelja. Za tu uslugu asistencije iz nacionalnih sredstava i Europskog fonda izdvojeno je 290 milijuna kuna. Danas se potpisuju ugovori u okviru dva projekta, a za ove projekte imamo ukupno 305 milijuna kuna, od čega 155 milijuna iz Europskog socijalnog fonda, a 150 iz igara na sreću i Državnog fonda", naveo je premijer Plenković.

Istaknuo je da ugovori koji se danas potpisuju, omogućavaju veću uključenost u zajednicu, sprječavaju institucionalizaciju osoba s invaliditetom te olakšavaju usklađivanje poslovnih i privatnih obveza članovima obitelji koji se brinu za osobe s invaliditetom.

Naglasio je da je glavni cilj politike hrvatske Vlade stvaranje boljih uvjeta za veće uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim područjima života u Hrvatskoj.

 Najavio je da će za iduću godinu za osobe s invaliditetom izdvojiti 1,7 milijardi kuna i 300 milijuna kuna iz europskih fondova.
"Kvaliteta življenja i socijalna uključenost osoba s invaliditetom u velikoj mjeri ovisi o dostupnosti i organiziranosti usluga kao i pristupačnosti okruženja. Stoga smo usmjereni na preventivne mjere ranog dijagnosticiranja poteškoća u razvoju djece, administrativno rasterećenje procedura kod ostvarivanja prava te kvalitetniji razvoj i bolju dostupnost usluga koje omogućavaju uključivanje u tržište rada i sudjelovanje u svakodnevnom životu", kazao je Plenković.

 Najavio je da će iz europskih sredstava radi poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti osobito u udaljenim i depriviranim područjima zaključiti 16 ugovora, ukupne vrijednosti više od 122 milijuna kuna. U sklopu novog Nacionalnog preventivnog programa otkrivanja slabovidnosti od 2018. do 2028., od 1. siječnja iduće godine sva će djeca s napunjene četiri godine biti pozvana na pregled vida.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić navela je da je danas uručeno 157 ugovora koje su potpisale 135 udruga, a radi se o dva izvora financiranja - za osobne asistente, tumače znakovnog jezika i videće pratitelje, a sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna.

"Mislim da ćemo na neki način produžiti rad našima asistentima i omogućiti našim osobama s invaliditetom da na puno lakši način dobivaju informacije i zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe", kazala je Murganić.

Istaknula je da postoje određeni napori u integraciji i uključivanju osoba s invaliditetom kroz obrazovanje, radne procese, ali da doseg na koji ih u izvješću  pravobraniteljica za osobe s invaliditetom svake godine upozorava, još je, kaže, pred njima.
 "Financijski pokazatelji nešto govore, no obaveze i dalje stoje", dodala je ministrica Murganić.

"Bez usluga osobne asistencije, asistencija na nastavi, naknada koje će osigurati podmirivanje troškova invaliditeta, nema pravog i istinskog uključivanja osoba s invaliditetom u život bez obzira o kojem djelu Hrvatske govorimo", poručila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

Naglasila je da je od nacionalne do lokalne razine potrebno napraviti velike napore da se shvati da su osobe s invaliditetom dio svih resora, da su usluge koje su potrebne u zajednici da bi ih se uključilo u život - složene i kompleksne i tu treba i područje obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva.

"Osobe s invaliditetom žele biti partneri u donošenju odluka i na to imaju pravo i treba uložiti veliki napor da se poboljša status udruga osoba s invaliditetom, odnosno civilnog društva", rekla je Slonjšak.

SDP: Samo je naš klub zastupnika progovorio o osobama s invaliditetom

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom SDP je, ističući kako u Hrvatskoj živi oko 13 posto stanovništva ili pola milijuna osoba s invaliditetom kojima je potreban osobni asistent, poručio da je od ratificiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom prošlo više od deset godina, a za njihovu se dobrobit malo što učinilo.

Na SDP-ovoj konferenciji za medije u ponedjeljak je istaknuto da se postotak osoba s invaliditetom i povećao zbog iseljavanja iz Hrvatske, pa sada čak prelazi 13 posto stanovništva.

Članica Središnjeg savjeta SDP-a i bivša saborska zastupnica Vesna Škulić je istaknula da je više od deset godina prošlo od ratificiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a do sada "niti jedno ministarstvo nije napravilo projekciju troškova ili aktivnosti pa tako se nije ni riješilo pitanje osobne asistencije".

"Sabor je na 'Dan osoba s invaliditetom' poslao jasnu poruku jer od klubova zastupnika samo je SDP progovorio o osobama s invaliditetom, o pola milijuna sugrađana koji žive na donjoj granici siromaštva. Nasuprot tomu u Vladi se potpisuje se licemjeran ugovor o trogodišnjem financiranju instituta osobne asistencije. Licemjerno, jer projekt osobni asistent traje od 2007. godine, a još uvijek je pilot projekt unutar kojega osobe s invaliditetom imaju asistenta 80 sati mjesečno, a ne uključuje vikend ni praznike", kazala je Škulić.

Pojasnila je da je to u prosjeku tri sata pomoći dnevno, što je nekim osobama dovoljno, dok bi drugim trebala cjelodnevna pomoć. Napomenula je kako i u školstvu nedostaje osobnih asistenata kao i pomagača u nastavi.
Upozorivši da je udrugama civilnog društva prepušteno da se javljaju na natječaje i rade posao države, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih Andreja Veljača je naglasila kako država mora preuzeti brigu za osobe s invaliditetom.

"Nemamo sustav jer, primjerice u Zagrebu imamo dva videća asistenta na 1190 slijepih osoba" istaknula je Veljača te navela nedostatak materijala za edukaciju kao što su knjige pisane na Brailleovom pismu. Problem je i vrlo nizak broj osoba s invaliditetom koje su ušle u sustav rada", rekla je upozoravajući da se time one isključuju iz društva.

#OSOBE S INVALIDITETOM# OSOBNI ASISTENT# ANDREJ PLENKOVIĆ

Izdvojeno

08. srpanj 2020 15:36