StoryEditor
Hrvatskauvjetno mišljenje

Državna revizija utvrdila nepravilnosti u izvješću Kujundžićevog ministarstva: pronađena razlika u podacima 'teška' 230 milijuna kuna, ali to nije sve...

Piše Hina
29. listopada 2019. - 17:59

Državni ured za reviziju Ministarstvu zdravstva dao je uvjetno mišljenje o financijskim izvješćima i usklađenosti poslovanja za prošlu godinu jer se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama razlikuju za gotovo 230 milijuna kuna.

Osim toga, godišnje izvješće o provedbi strateškog plana nije cjelovito i ne sadrži podatke na temelju kojih bi se mogli kontrolirati jesu li provodili reformske mjere u zdravstvu, doznaje se u utorak od pomoćnice glavnog državnog revizora Biserke Čoh Mikulec.

Državni ured za reviziju dostavio je Hrvatskom saboru ukupno 54 izvješća, 24 o obavljenoj financijskoj reviziji među kojima za Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo kulture, 21 o učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, te devet o provjeri provedbe preporuka što ih je Ured dao u prošlim revizijama.

Nakon financijske revizije Ministarstvo kulture dobilo je bezuvjetna mišljenja o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja. U Uredu ističu da su, bez obzira na bezuvjetno mišljenje, uočene neke manje nepravilnosti koje međutim nisu utjecale na ukupnu ocjenu.

Državni ured za reviziju po novome sada umjesto jednog zajedničkog mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju, daje dva odvojena mišljenja, o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja.

Saboru su poslana i izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 20 lokalnih jedinica, od čega pet županija, deset gradova i pet općina. O financijskim izvještajima 12 jedinica dobilo je bezuvjetno mišljenje, sedam uvjetno i jedna nepovoljno, općina Donji Andrijevci. O usklađenosti poslovanja  bilo je 11 bezuvjetnih mišljenja i devet uvjetnih.

Donji Andrijevci dobili su nepovoljno mišljenje jer su financijski izvještaji  netočni, neistiniti i neobjektivni.  Utvrđeno je  da je u izvješćima imovina iskazana u manjem iznosu za 7,6 milijuna kuna a obveze za 1,6 milijuna kuna od evidentiranih u glavnoj  knijzi. Osim toga, prihodi i rashodi u iznosu od gotovo 2 milijuna kuna nisu evidentirani na propisanim računima, poslovne knjige nisu vođene ažurno ili ne sadrže propisane podatke, kazala je Čoh Mikulec.

Prethodna revizija za tu općinu obavljena je 2016. kada je također izraženo nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju te je od tada općina od 27 preporuka Ureda postupila po njih 13.

Izvješće o reviziji za općinu Donji Andrijevci i sva dokumentacija dostavljeni su Državnom odvjetništvu RH, što je uobičajena praksa kada Ured izrazi nepovoljna mišljenja. DORH su dostavljena i  sva ostala izvješća o obavljenim revizijama.

Od neprofitnih organizacija nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima za 2017. zbog niz nepravilnosti dobilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Predavac, dok je za usklađenost poslovanja dobilo uvjetno mišljenje. Uvjetno mišljenje izraženo je i za Turističku zajednicu Grada Vukovara o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja jer u poslovnim knjigama  nisu evidentirana potraživanja za boravišnu pristojbu te zbog obračuna plaća.

Državni ured za reviziju  provjerio je i učinkovitost  upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u 2017. i 2018. godini , ocijenivši da je u 46 gradova i 79 općina ono bilo učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja. U Gradu Zagrebu, 74 grada i 222 općine ono je ocijenjeno kao djelomično učinkovito zbog nepravilnosti i propusta najčešće vezanih  za upis vlasništva,  knjigovodstvo, te utvrđena prva i obveze korisnika. Obavijest o reviziji učinkovitosti upravljanja Ured je dostavio Središnjem državnom uredu za šport.

Revizija je provjerila i kako se provode ranije preporuke koje je dala trgovačkim društvima u vlasništvu lokalnih jedinica, pri čemu je utvrdila  da su je najmanji napredak postignut u preporukama koje se tiču rada nadzornih odbora te sprečavanja i otkrivanja prijevara.

Po novom Zakonu o Državnom uredu za reviziju koji je stupio na snagu u ožujku ove godine subjekti koji ne postupe po nalazima i preporukama državne revizije, ne dostave revizoru  dokumentaciju ili plan provedbe naloga i preporuka  mogu biti novčano kažnjeni. U Uredu očekuju da će to poboljšati provedbu preporuka i naloga. 
 

#DRŽAVNA REVIZIJA# MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Izdvojeno

01. srpanj 2020 22:05