Crna kronikaODLUKa VRHOVNOG SUDA

Šesnaest godina silovao kćer s kojom je dobio dijete, maltretirao šestero djece i suprugu: 'zadarskom Fritzlu' smanjena kazna!

Piše Božana Sviličić
25. rujan 2018. - 17:49
zedede
rgx time: 6.103515625E-5

Vrhovni sud RH smanjio je kaznu "zadarskom Fritzlu", koji je zbog dugogodišnjeg silovanja rođene kćerke s kojom je dobio i dijete, kao i psihičkog, te fizičkog maltretiranja šestero djece i supruge prošle godine osuđen na 40 godina zatvora.

Monstruoznom Zadraninu kazna je smanjena za 10 godina na javnoj sjednici Vrhovnog suda 13. rujna na kojoj je i on sam sudjelovao sa Županijskog suda u Zadru putem video linka.

Od kada je uhićen "Fritzl" se nalazi u pritvoru zatvora u Zadru, a sada će nakon pravomoćnosti presude od 30 godina zatvora biti upućen na Odjel za dijagnostiku i analitiku zatvora u Remetincu, kako bi se procijenilo u koju kaznioniocu u Hrvatskoj će biti upućen na izdržavanje dugotrajne zatvorske kazne.

Svoju najstariju kćerku Zadranin je počeo silovati kada je imala 12 godina i nije prestao sve do 2017. godine kada je odveden u istražni zatvor, a njoj je bilo 27 godina. U tom razdoblju silovao ju je više od 1500 puta.

- Razlog ovakvoj odluci Vrhovnoga suda, prema onom obrazloženju koje su nam dostavili, što je Vrhovni sud našao da bi trebao biti primijenjen prema okrivljeniku blaži zakon, dakle onaj kazneni zakon koji je bio na snazi od 1997. do 2011. godine, jer je većinu djela za koja je proglašen krivim počinio u tom periodu - rekao je glasnogovornik Županijskoga suda u Zadru Hrvoje Visković, te dodao kako je pravosuđe mora primijeniti onaj zakon koji je blaži za počinitelja.

Nakon dokaznog postupka, sudac Boris Radman osudio je 51-godišnjaka u rujnu prošle godine po svih pet točaka optužnice.

Svoju rođenu kćerku silovao je bez prestanka u razdoblju od njene 12 do 28 godine, preko 1500 puta. Kćerka je s ocem dobila dijete kao maloljetnica, dvaput je nakon toga namjerno pobacila, jednom se s 15 godina pokušala i ubiti.

U obitelji su znali što otac radi najstarijoj kćerki, ali su zbog stalnih maltertiranja, teroriziranja i fizičkog nasilja živjeli u strahu za svoje živote ako ga prijave.

Štoviše, kad je jedna kćerka oca prijavila policiji, a supruga Centru za socijalnu skrb, policajci su joj rekli da "neke obitelji znaju zvati po pedeset puta", dok su djelatnici Centra majci rekli "da oni ne mogu ništa".

Osuđeni Zadranin prije ovoga nije bio osuđivan, bio je sudionik Domovinskog rata i konzument alkohola na nivou štetne uporabe, ali psihijatrijskim vještačenjem je dokazano da je, kao osoba s razvijenim poremećajem osobnosti, cijelo vrijeme svog pedofilsko-incestuoznog odnosa sa članovima obitelji, bio psihički ubrojiv, odnosno da je bio potpuno svjestan što im čini.