StoryEditor
Biznisvruća turistička tema

Ako zarađujete od apartmana u Splitu, porez ćete platiti u - Zagrebu! Nova pravila za iznajmljivače u najmanju su ruku čudna, a iz Ministarstva nema pojašnjenja ove nelogične odluke

18. siječnja 2019. - 20:40

Nakon usvajanja Zakona o porezu na dohodak čije su izmjene i dopune objavljene krajem prošle godine, Ministarstvo financija je i službeno objavilo Pravilnik o oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, čijim stupanjem na snagu prije nekoliko dana prestaje važiti dosadašnji pravilnik o tim djelatnostima, visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza iznajmljivača.

U tri mjeseca koliko je prošlo od izglasavanja novog zakona u Saboru RH do izlaska Pravilnika o tome kako će se taj zakon provoditi, jedinice lokalne samouprave koje moraju odlučiti o visini tog poreza najkasnije do 31. siječnja, pravdale su se da nisu donijele odluku čekajući pojašnjenja iz Pravilnika, pa sada više ništa ne stoji na putu općinskim i gradskim vijećnicima u 555 gradova i općina u Hrvatskoj da konačno kažu svojim iznajmljivačima koliki porez moraju plaćati u 2019. godini.

Ono što je bila tema rasprava proteklih mjeseci nakon što je Zakon izglasan, a o čemu se iscrpno pisalo, bila je njegova odredba po kojoj se godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja utvrđuje rješenjem koje donosi nadležna ispostava ureda Porezne uprave, ali prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a ne prema mjestu u kojemu on ima nekretninu u kojoj se bavi iznajmljivanjem.

Tu odredbu za koju se većina nadala da bi mogla biti izmijenjena, sada je potvrdio i Pravilnik koji kaže da "odluku o visini paušalnog poreza donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem se području djelatnost obavlja, bez obzira na prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika".

Tako će, na primjer, vlasnik apartmana registriranog za iznajmljivanje u Bolu na Braču koji ima prebivalište u Kninu, plaćati paušalni porez na dohodak po odluci Općinskog vijeća Bola, ali u proračun grada Knina u kojemu živi! Isto tako, ako je neki stanovnik Zagreba kupio apartman u Splitu, Makarskoj ili na Krku koji iznajmljuje, visinu paušalnog poreza koji će plaćati za tu djelatnost odredit će mu grad u kojemu se nalazi apartman, ali će ga vlasnik plaćati u proračun grada Zagreba (ili bilo kojeg drugog mjesta) koje je upisano kao njegovo prebivalište.

Tako će se na prihod ostvaren poslovanjem u jednome mjestu platiti porez u drugom mjestu. I to po odluci ovog prvog mjesta.

Sve to u najmanju je ruku čudno kada se zna da se u stručnim krugovima uvijek pojašnjava kako iznajmljivači porez plaćaju da bi se ta sredstva uložila u poboljšanje komunalne infrastrukture mjesta u kojemu se djelatnost odvija, a sve u funkciji građana i turista.

Iako iz Ministarstva financija nismo dobili nikakva pojašnjenja vezana za ovu odredbu, u razgovoru sa službenicima poreznih uprava saznali smo da se tako odlučilo jer se po zakonu porezna obveza utvrđuje temeljem mjesta prebivališta za sve obveze koje se tiču poreznih davanja, pa se ni u slučaju iznajmljivanja nije napravio izuzetak od toga pravila. To što je u ovom slučaju priča potpuno nelogična, nikoga, čini se, pretjerano ne zabrinjava.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, stoji u novom Pravilniku, plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja i to u visini četvrtine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Kako lokalne vlasti do kraja siječnja moraju odrediti visinu paušala poreza u rasponu od 150 do 1500 kuna, a do 15. veljače Područnom uredu Porezne uprave službeno javiti o kolikom se iznosu radi, jasno je da će odmah u ožujku iznajmljivači morati platiti svoju četvrtinu određenoga godišnjeg paušala.

Pravilnik je također predvidio da porezni obveznik mora gostu izdati račun za uslugu sa svim podacima o sebi i gostu kojemu je usluga pružena, uz cijenu obavljene usluge i jedan primjerak tog računa mora čuvati uz evidenciju o prometu. U tu se evidenciju mora svakoga dana evidentirati sve izdane račune. Obrazac evidencije propisan je također novim pravilnikom.

Što se tiče visine iznosa poreza o kojoj će odlučiti vijećnici grada ili općine, ostala je odredba po kojoj u iznimnim slučajevima predstavničko tijelo može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama naselja, a u pravilu donosi odluku za područje naselja.

Prema našim informacijama, nekoliko velikih turističkih gradova razmišlja o tome da svojim vijećnicima predloži najmanje dva iznosa paušalnog poreza za iznajmljivače, čija visina će ovisiti o tome na koliko atraktivnom gradskom području se nalaze te temeljem položajne rente ostvaruju veće ili manje prihode.

No, takve odluke morale bi se temeljiti na vrlo iscrpno analiziranim podacima o prometu, cijenama i popunjenosti obiteljskog smještaja na određenim područjima, a vremena je za sve to ostalo jako malo.

Naime, ovoga tjedna bi trebali ići pozivi za sjednice općinskim i gradskim vijećnicima s prijedlozima visine paušala, želi li se uhvatiti rok od 31. siječnja. U protivnom, slijedi linearno plaćanje 750 kuna po postelji godišnje.

 

Izdvojeno

11. srpanj 2020 14:45