StoryEditorOCM

Opći uvjeti pretplate na digitalni sadržaj

I. Opće odredbe

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu “Hanza Media“) je nakladnik web stranica www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr te pruža uslugu pretplate na sadržaj objavljen na stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr (u daljnjem tekstu: Usluga pretplate). 

Ovi opći uvjeti sadrže uvjete i odredbe pod kojima se može koristiti web stranice www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr te sadržaj i usluge dostupne na stranicama te se primjenjuju na ugovore o pružanju Usluga pretplate između Hanza Medije i fizičke osobe  ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik).Ugovor o pružanju Usluga pretplate mogu sklopiti samo fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije te pravne osobe.

Ovi se uvjeti primjenjuju bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup, odnosno vrijede i za druge mobilne i mrežne digitalne aplikacije stranica www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr.

 

II. Registracija

Da bi korisnik imao pristup sadržaju objavljenom na stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i www.more.slobodnadalmacija.hr potrebno je registrirati korisnički račun na stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr te izvršiti uplatu naknade za korištenje Usluge pretplate.

Svaka registracija je samo za jednog korisnika.

Pri registraciji je potrebno upisati e mail adresu i lozinku. Korisnik ne  smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti pristup stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr  putem svoje lozinke. Hanza Media može Korisniku otkazati ili suspendirati pristup stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr ako podijeli svoju lozinku.  Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.

Pri registraciji je potrebno ostaviti točne, potpune podatke o registraciji i Korisnikova je odgovornost ažurirati i održavati promjene tih podataka na odgovarajućim stranicama za registraciju ili pretplatu na www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr Hanza Media se ima pravo osloniti na sve podatke koje Korisnik dostavi.

Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe lozinke korisnik mora odmah obavijestiti Hanza Mediju na adresu dpo@hanzamedia.hr

Preporučamo da ne odaberete očiglednu korisničku lozinku i da je redovito mijenjate.

Sve podatke koje smo dobili prilikom registracije Hanza Media će koristiti u skladu s našom politikom privatnosti. Molimo pročitajte ovo za detalje o tome kako možemo obrađivati vaše osobne podatke.

Nakon upisivanja e-mail adrese i lozinke i potvrde, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti link za registraciju kako bi potvrdio registraciju.

Potvrdom registracije, Korisnik prihvaća uvjete korištenja usluge pretplate na digitalno izdanje www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hrmore.slobodnadalmacija.hr utvrđene u ovim Općim uvjetima.

 

III. Pretplata

Za cijenu mjesečne naknade Korisnik se može pretplatiti i dobiti pristup na količinu i vrste sadržaja koji su objavljeni  na stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr ovisno o vrsti izabrane pretplate.

Hanza Media zadržava pravo promjene količine sadržaja koje čini dostupnim različitim kategorijama korisnika.

Cijena pretplate biti će jasno naznačena na našim stranicama za prijavu ili na neki drugi način tijekom postupka prijave i može se mijenjati s vremena na vrijeme ili ovisno o zemlji.

Ako ste Korisnik svako značajno smanjenje opsega vaše pretplate stupit će na snagu tek nakon što vas obavijestimo najmanje 15 dana prije predviđene promjene. Novi uvjeti opsega vaše pretplate primjenjivat će se od datuma vaše sljedeće uplate nakon proteka tog razdoblja od 15 dana.

Ukoliko ne pristajete na izmjene možete otkazati pretplatu sukladno odredbama navedenim u odjeljku Otkaz pretplate.

Hanza Media će pokušati odmah obraditi vašu pretplatu, ali ne jamči da će se vaša pretplata aktivirati u određeno vrijeme.

Predajom uplate i ostalih detalja o pretplati dajete nam ponudu za kupnju pretplate.

Hanza Media će prihvatiti vašu ponudu i sklopit ćemo ugovor nakon što uspješno potvrdimo vaše podatke o plaćanju i e mail adresu, a tada ćemo vam omogućiti pristup vašoj pretplati. Hanza Media će Korisniku dostaviti potvrdu o sklopljenom Ugovora putem e mail adrese koju je Korisnik dostavio tijekom registracije.

Pretplatnik koji je ugovorio pretplatu ima pravo jednostrano raskinut ugovor o pretplati bez navođenja razloga, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora.

Obavijest o raskidu je potrebno poslati na adresu korisnicka.podrska@hanzamedia.hr.

Hanza Medija zadržava pravo odbiti bilo koju ponudu po vlastitom nahođenju, iz bilo kojeg razloga ili bez njega.

Kada kupujete pretplatu, morate nam dostaviti potpune i točne podatke o plaćanju. Slanjem podataka o plaćanju jamčite da imate pravo na kupnju pretplate pomoću tih podataka o plaćanju. Ako ne dobijemo ovlaštenje za plaćanje ili neko odobrenje bude naknadno otkazano, možemo odmah ukinuti ili suspendirati vaš pristup vašoj pretplati. U sumnjivim okolnostima možemo kontaktirati izdavateljsku banku/pružatelja plaćanja i/ili tijela za provođenje zakona ili treće odgovarajuće strane. Ako imate pravo na povrat pod ovim uvjetima i odredbama, taj ćemo povrat dodijeliti na karticu ili drugi način plaćanja koji ste koristili za podnošenje plaćanja, osim ako je istekao, u tom ćemo vas slučaju kontaktirati.

 

IV. Plaćanje

Pri plaćanju pretplate koristite Braintree sustav za plaćanje putem PayPal.

Braintree je neovisni voditelj obrade za svrhe obrade osobnih podataka Korisnika koji se odnose na plaćanje bankovnim karticama.

Opće uvjete korištenja i zaštite osobnih podataka pronađite na linku https://www.braintreepayments.com/hr/legal

Hanza Media nikada ne dolazi u kontakt sa cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.

 

V. Trajanje pretplate

Razdoblje pretplate je jedan mjesec. Pretplata ugovorena na duže razdoblje može biti plaćena samo jednokratno. Valuta u kojoj se plaća vaša pretplata biti će navedena tijekom postupka narudžbe, ovisno o usluzi i vašoj državi prebivališta. Prihvatljivost bilo kakvih popusta utvrđuje se u trenutku kada se pretplatite i ne može se mijenjati tijekom trajanja pretplate.

Pretplata se plaća mjesečno i naplata će se vršiti unaprijed za predstojeći mjesec na isti dan u svakom mjesecu koji odgovora danu na koji je Korisnik sklopio Ugovor. Ako takav dan u tom mjesecu ne postoji, datum plaćanja će biti posljednji dan tog mjeseca.

Ako pružimo probnu pretplatu, obavijestit ćemo vas o punoj cijeni pretplate koja se plaća nakon probnog razdoblja. Za razdoblje probne pretplate će se izvršiti naplata naknade u iznosu određenom na web stranici.

Nakon probnog razdoblja, vaša će se pretplata automatski obnoviti po punoj cijeni pretplate, osim ako ne otkažete pretplatu prije kraja probnog razdoblja. Prva naplata će u tom slučaju biti izvršena prvi dan nakon isteka probnog razdoblja i nakon toga isti dan svaki mjesec sljedećih mjeseci. Ako takav dan u tom mjesecu ne postoji datum plaćanja će biti posljednji dan tog mjeseca.

Ako Korisnik nema pravo na probno razdoblje, prvo plaćanje pretplate izvršit će se na dan kada je Korisnik sklopio ugovor.

 

Napominjemo da u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci nije dopušteno više od jedne probne pretplate po Korisniku. Zadržavamo pravo otkazati bilo koju probnu pretplatu odmah, bez povrata novca, ako saznamo da je Korisnik već imao drugu probnu pretplatu u prethodnih dvanaest mjeseci.

Uz naknadu za pretplatu koja vam se naplaćuje, određene banke i izdavatelji kreditnih kartica naplaćivat će i naknadu za inozemne transakcije koje se odvijaju u inozemstvu ili u stranoj valuti. Zato provjerite kod svoje banke ili kod izdavatelja kreditne kartice da biste saznati hoće li se takvi troškovi primijeniti na vas. Hanza Medija nije odgovorna za bilo kakve takve troškove. Također ste odgovorni za plaćanje bilo kakve naknade za internetsku vezu ili telekomunikacije koja bi vam mogla nastati pristupanjem stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr ili korištenjem usluga dostupnih na stranicama.

 

Ako Korisnik nije osigurao dovoljno sredstava na datum dospijeća Hanza Media će mu dostaviti obavijest o neuspjelom plaćanju na  e mail adresu putem koje je Korisnik izvršio registraciju te će Hanza media pokušati naplatu još 3 puta.

Ako plaćanje ne bude učinjeno na vrijeme Hanza Media ima pravo odmah prekinuti ili ograničiti Korisniku pristup usluzi pretplate i raskinuti ugovor s trenutačnim učinkom.

 

Hanza Media može slati obavijesti Korisniku putem  e mail adrese ili objavljivanjem na web stranici.

Korisnik je dužan ažurirati svoje kontakt podatke ukoliko se isti promijene tijekom korištenja usluge. Smatra se da je Hanza Medija ispunila svoju obvezu obavještavanja slanjem obavijesti na zadnju navedenu  e mail adresu Korisnika, bez obzira što se takva adresa možda više ne koristi od strane Korisnika ili je na neki drugi način neprikladna.

 

Ugovor o pretplati na Uslugu se sklapa za pretplatničko razdoblje od jednog (1) mjeseca i automatski se produljuje za sljedeće razdoblje od jednog (1) mjeseca do dana kada Korisnik ili Hanza Medija raskinu ugovor u skladu s ovim Uvjetima. Unaprijed plaćena naknada za određeno razdoblje neće biti vraćena i Korisnik ima pravo nastaviti koristiti uslugu do kraja tog razdoblja.

 

Ako korisnik ima pravo na probno razdoblje, pretplatničko razdoblje počinje teći prvog dana probnog razdoblja, traje za razdoblje jednako probnom razdoblju, i automatski se produljuje za jednomjesečno razdoblje(a) dok Korisnik ili Hanza Medija ne raskinu Ugovor sukladno odredbama ovih Uvjeta.

 

VI. Otkaz pretplate

Ako Korisnik želi otkazati Ugovor isto može učiniti putem svog profila, u dijelu pod nazivom Pretplata, klikom na gumb Otkaži pretplatu ili pomakom gumba Automatski obnovi. U slučaju otkaza od strane Korisnika, Hanza Medija će poslati e mail Korisniku s potvrdom prijema obavijesti o otkazu. Ako Hanza medija želi raskinuti Ugovor, Hanza Medija će o tome obavijestiti korisnika e mailom. Ugovor je u tom slučaju raskinut krajem, u tom trenutku važećeg jednomjesečnog razdoblja trajanja Ugovora.

 

Otkazom pretplate, korisnik i dalje ostaje registriran na stranici www.jutarnji.hr. Ukoliko korisnik ne želi biti registriran nakon otkaza pretplate,  registraciju je potrebno odjaviti slanjem obavijesti o odjavi registracije na mail korisnicka.podrska@hanzamedia.hr.

Hanza Medija može raskinuti ugovor s trenutnim učinkom i u isto vrijeme učiniti uslugu nedostupnom Korisniku u slučaju da:

  • Postoje opravdani razlozi za vjerovati da je Korisnik nesposoban za plaćanje
  • Korisnik zloupotrebljava Probno razdoblje ili njihove uvjete
  • Došlo je do neovlaštenog korištenja usluge ili postoje opravdani razlozi za vjerovati da dolazi do takvog neovlaštenog korištenja
  • Korisnik je pokušao koristiti Probno razdoblje više od jedan (1)put tijekom bilo kojeg razdoblja od uzastopnih 12 mjeseci
  • Korisnik je na drugi način počinio povredu Ugovora ili opetovano krši Ugovor.

 

VII. Korisnička podrška

HANZA MEDIA će pružati korisnicima tehničku podršku vezano za korištenje usluge pretplate na sadržaj na stranicama www.jutarnji.hr, www.slobodnadalmacija.hr i more.slobodnadalmacija.hr.

Korisnik može kontaktirati Hanza Mediju putem maila: korisnicka.podrska@hanzamedia.hr

 

VIII. Obavijest o načinu podnošenja Prigovora potrošača

Korisnik ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti HANZA MEDIJI putem pošte ili osobno na adresu Koranska 2, Zagreb, ili putem e maila na adresu korisnicka.podrska@hanzamedia.hr

 

HANZA MEDIA se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

IX. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 02. veljače 2024. godine.

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pisanom obliku.

Na odredbe Općih uvjeta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

 

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica uprave

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
06. veljača 2024 21:28