StoryEditorOCM
Rukometoglasio se savez

Teške kazne zbog napada na službenu osobu i prekid utakmice

Piše Sport SD
23. travnja 2024. - 10:06

Temeljem članka 63. Stegovnog propisnika Hrvatskog rukometnog saveza, Stegovni sudac HRS – a Srećko Ilić, donio je sljedeće odluke zbog napada na službenu osobu i prekid susreta Nexe – Zagreb, 7. travnja 2024. godine - objavio je Hrvatski rukometni savez.

- Marku Bezjaku, igraču RK NEXE, izriče se stegovna mjera zabrane igranja rukometa u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, zbog toga što je imenovani počinio stegovni prekršaj iz čl. 135. st. 1. Stegovnog propisnika HRS – a.

- Veselinu Vujoviću, treneru RK NEXE, izriče se stegovna mjera zabrane obnašanja dužnosti trenera u trajanju od 3 (tri) mjeseca, zbog toga što je imenovani počinio stegovni prekršaj iz čl. 135. st. 1. Stegovnog propisnika HRS – a.

- Andražu Velkavrhu, igraču RK NEXE, izriče se stegovna mjera zabrane igranja rukometa na 4 (četiri) utakmice, zbog toga što je počinio stegovni prekršaj iz čl. 135. st. 1. Stegovnog propisnika HRS – a.

Samom činjenicom da su utvrđeni stegovni prekršaji treneru i igračima Kluba, rečeni i pobliže opisan u toč. 1., 3. i 4. izreke ove Odluke, Rukometnom klubu NEXE, temeljem čl. 135. st. 3. Stegovnog propisnika HRS – a, izriče se stegovna mjera novčane kazne u iznosu od 4 000,00 eura (četiri tisuće eura).

image

Marko Bezjak

Vlado Kos/Cropix

Ukoliko okrivljeni Marko Bezjak i Andraž Velkavrh te Veselin Vujović, odnosno RK NEXE podnesu žalbu na ovu Odluku, o žalbi će odlučivati Stegovno povjerenstvo HRS – a kao drugostupanjsko stegovno tijelo HRS – a. Ukoliko okrivljeni ne podnesu žalbe na ovu Odluku, ista će postati pravomoćna i ovršna osmog dana računajući od dana kada okrivljeni Marko Bezjak i Andraž Velkavrh te Veselin Vujović putem Kluba kao i Klub zaprime ovu Odluku.

Protiv ove Odluke, donesene od strane Stegovnog suca HRS-a, nezadovoljne strane (okrivljeni Marko Bezjak i Andraž Velkavrh te Veselin Vujović odnosno RK NEXE te Ante Ančić kao podnositelj Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka) imaju pravo podnijeti žalbu Stegovnom povjerenstvu HRS – a u roku 8 (osam) dana računajući od dana primitka ove Odluke.

Žalba se predaje u pisanom obliku putem IS HRS – a ili putem elektroničke pošte s naznakom za Stegovnog suca HRS. -a.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
24. svibanj 2024 10:49