StoryEditor
Košarkagripe u problemima

Nadzorni odbor i direktor KK Split izašli pred medije kako bi dali odgovore na puno događanja unutar i oko kluba u posljednje vrijeme

28. studenog 2021. - 16:01

Najbolji igrač Splita Roko Leni Ukić je prije par dana u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju pričao o velikim poteškoćama s kojima se prva momčad i stručni stožer bore zbog brojnih problema s ozljedama, odlazaka igrača, a koji se nisu nadoknadili zbog financijske situacije. U ime NO-a koji je prije samo mjesec dana preuzeo tu funkciju predsjednik Ante Vuković te članovi Oliver Vuco i Katarina Dorić iznijeli su prije svega svoja načela rada kojih će se držati, ali i financijsku situaciju u kojoj se klub nalazi.

- Red je da javnost upoznamo s načelima našeg rada u budućem razdoblju, u pitanju su četiri načela. Prvo načelo je transparentnost, drugo je odgovorno ponašanje s financijama što znači financijska disciplina. Moramo u svakom trenutku biti svjesni da ne možemo stvarati nove obveze ako nismo riješili dotadašnje. Treće načelo je nadziranje poslova uprave sukladno statutu, a četvrto da se NO neće miješati u rad sportskog dijela kluba – rekao je Vuković te naglasio.

- Zatražit ćemo pomoć od odgovarajućih gradskih službi, dobro bi nam došla interna revizija koja bi nas uputila da li postoje neki nedostaci u našem poslovanju i da nam daju ocjenu i preporuke ako postoje neke eventualne nepravilnosti ili nedostaci. To je zahtjev službi za unutarnju reviziju Grada Splita koja bi u svom godišnjem planu trebala obuhvatiti i KK Split. To nitko nikada nije zatražio, ali smatram da nam ta jedna stručna revizija sastavljena od osoba specijaliziranih za određena poslovanja može pomoći – kazao je Vuković.

Financijski izvještaj prezentirao je Vuco.

- Nakon preuzimanja funkcije krajem listopada prvi zaključak je bio da napravimo analizu trenutačnog stanja, pa da onda donesemo daljnje mjere. Mi smo 4. studenoga pristupili analizi, prvenstveno kolegica Katarina Dorić i ja. Prošli smo s direktorom kroz sve ugovore kluba, pravne akte, sudske sporove koji se vode – rekao je u uvodu Vuco, pa prešao na brojke.

- Trenutačne financijske obveze za plaće igrača i trenera, prvenstveno se tu misli na bivše, iznose okvirno 930 tisuća kuna. Tu ulaze i određeni iznosi za sudske spotove, s bivšim trenerom Vladimirom Anzulovićem, bivšim igračem Damirom Rančićem. Tu su uključeni i određeni igrači kojima nisu isplaćene stare plaće. Obveze prema kratkoročnim zajmovima u okvirnom su iznosu od milijun kuna. Obveze prema predstečajnoj nagodbi, a koje su trebale biti podmirene do kraja 2019., iznose 1,5 milijuna kuna. Još postoje obveze dobavljačima domaćim i inozemnim od 1.180.000 kuna. Obveze prema poreznoj upravi, prvenstveno za PDV, su 334 tisuće kuna. Obveze dakle iznose skoro pet milijuna kuna. Stanje novca na računu kada smo došli na funkciju je bilo 1,3 milijuna kuna. Zaključak nam je da su su tekuće obveze gotovo četiri puta veće od imovine. Klub je u velikom riziku od ovrhe jer sve te obveze imaju mogućnost trenutačnog ovršavanja računa kluba. Jedno od naših načela bit će potpuno podmirivanje svih obveza. Naše načelo će biti da se sve postojeće obveze podmire, a sve tekuće podmiruju u zakonskom roku od 60 dana – elaborirao je Vuco.

Naglasio je kako bi treneri u omladinskom pogonu trebali imati puno veća primanja, a što zaslužuje pohvalu jer su oni temelj svakog kluba u svakom sportu.

- Prilikom analize ugovora sa zaposlenicima primijetili smo određene stvari, mogućnosti da se neki ugovori mogu preformulirati, da se zaštite i prava kluba i da zaposlenici imaju bolja primanja. Frapiralo nas je prije svega pod kojim financijskim uvjetima u klubu rade treneri, to je zaista na minimalnoj razini. Ne želim iznositi točne podatke, zaštićeni su, ali pojedini treneri koji rade s djecom rade za neto plaću od četiri tisuće kuna. A ljudi se trude, daju maksimum. Želimo da ljudi dobiju nagradu za taj svoj angažman, a što bi u konačnici trebalo rezultirati većim „poolom” igrača za prvu momčad. To smo sebi stavili kao prioritet za budući rad – naglasio je Vuco.

Nastavio je stavku po stavku.

- Napravili smo uvid i u određene uvjete ugovora o najmovima. Napravit će se prolongacija tih uvjeta. Nastojat ćemo tu napraviti dodatne prihode. Ti ugovori su napravljeni ranije, po drugačijim nego što su sadašnji uvjeti tržišta.

Klub je još pod blokadom zbog duga prema Anzuloviću.

- Postoji blokada u iznosu tih troškova prema bivšem treneru Anzuloviću, točan iznos ćemo podmiriti i utvrditi kada nam na naplatu dođu kamate. Postoji i spor s Rančićem, o tome ćemo u naknadnom periodu kada utvrdimo točnije stanje skupa s odvjetnicima moći dati neki sud.

Potom su iznesene projekcije za buduće razdoblje.

- Napravili smo projekciju prihoda i rashoda do kraja 2022. godine. Očekivani prihodi iznose 7,3 milijuna kuna. Očekivani rashodi, bez troškova igrača za sezonu 2022/23, samo s troškovima momčadi do kraja tekuće sezone, iznose 10,5 milijuna kuna. Dospjele obveze iznose cca pet milijuna kuna. Stanje računa je 1,3 milijuna kuna. Što nas dovodi do toga da postoji razlika od 6,9 milijuna kuna koja bi se pojavila na kraju tog razdoblja, na kraju 2022. godine. Klub ima ogroman rizik od stanja nesolventnosti i stečaja na kraju. Smatram da se to neće dogoditi. Moramo biti pozitivni, prioritet i rada kluba i nas kao tijela je da nađemo način kako ovu situaciju preokrenuti u nešto pozitivno. Prioritet je da se nađu novi izvori prihoda, i od najma, sponzora, donacija klubu, i od članarina, fan shopa koji se uređuje...Intencija je da u određenom periodu, nakon nekoliko godina, klub može funkcionirati samostalno, bez prevelikih davanja Grada, da se povećavaju operativni prihodi kluba. Situacija oko Covida-19 ne ide nam pritom u prilog – rekao je Vuco.

Elabirirao je stavku po stavku rashode.

- Za omladinski pogon rashodi iznose 4,3 milijuna kuna u tom očekivanom periodu, ali s intencijom da se povećava broj djece, pa će se ti rashodi i povećavati. Morat ćemo angažirati i nove trenere. Intencija je da ovi treneri budu i bolje nagrađeni za svoj rad – ponovio je Vuco.

- Rashodi prve momčadi iznose 5,2 milijuna kuna, plus organizacija svih natjecanja to je još milijun kuna. Sve skupa dolazimo do rashoda od 10,5 milijuna kuna. Zaključak je da na kraju perioda imamo razliku od 6,9 milijuna kuna. Nismo mi ovdje da samo definiramo problem, nego da zajedno s Upravom kluba tražimo rješenje. Prioritet je da se sa svim vjerovnicima sjedne i postigne dogovor, da se sve obveze podmire, da okrenemo novu stranicu i da se klub konačno stabilizira i da u okviru godišnjeg budžeta formiramo momčad.

Na temu prve momčadi je naglasio.

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalaze. Trudit ćemo se nalaziti rješenja da sportska momčad bude u što boljem ritmu, da postižu što bolje rezultate – prisnažio je Vuco.

Vuković se nadovezao.

- Postoje problemi, ali i dobra volja da ih riješimo. Situacija nije lagana, treba pokriti troškove iz prošlosti. Moramo naći načina kako postići dogovore s vjerovnicima. Najvjerojatnije ćemo ponuditi vjerovnicima obročno plaćanje. Što se tiče sportskog pogona, načelo je da se NO neće miješati u rad sportskog pogona, ali će mu itekako nastojati omogućiti što lakši rad. Svi se hvatamo za jedan štap, a to je prosperitet KK Split. Želimo se dodatno angažirati u pronalasku sponzora, donatora. Korona je uradila svoje, gospodarstvo nije u najboljoj situaciji, ali to i nama može predstavljati izazov.

Javnost zanima možda i najviše slučaj Perasović.

- Na našu žalost odlučio je otići, to je bila njegova odluka. Igrač je zatražio izlazno pismo preko Saveza. Predočili smo ugovor, Savez je odbio dati izlazno pismo. Isto smo napravili i prema FIBA-i, ali kod FIBA-e je napravljen presedan, mimo kluba i Saveza je igrač registriran u Litvi. Sada taj proces traje. Unutar ugovora postoje klauzule na koji način postoje mogućnosti za raskid ugovora. Sada smo upućeni na aktiviranje arbitraže, na sve dalje što se tiče odštete – objasnio je direktor Blažević.

Na postavlja se pitanje davanja zagarantirane minutaže devetnaestogodišnjaku?

- Ivan je dijete koje je poniklo u klubu. Procijenjeno je od struke da je najveća sportska perspektiva kluba. U trenucima kada smo željeli potpisati suradnju, na obostrani interes, u pregovorima s njegovim zastupnicima nažalost nije se postavila mogućnost da se ugovor potpiše bez te klauzule. Smatrali smo da je tada puno bitnije od te klauzule da ga zadržimo u klubu. Mi smo uistinu vjerovali u njega, ali za ljubav trebaju dvoje – rekao je Blažević.

Postoji li mogućnost da se reakcijom na tržištu pomogne prvoj momčadi? - Očito je svugdje teško, ali smo dovoljno hrabri da se suprostavimo tim poteškoćama. Ne postoji gornji, donji kat, svi dišemo kao jedno. Poduzimaju se mjere, doveli smo tako Maja Kovačeviča.

Naravno da i dalje radimo kako bismo doveli još igrača koji su potrebni za postizanje ciljeva. Prva momčad ima i imat će podršku – naglasio je direktor Blažević.

Vuco je naglasio.

- Nećemo se miješati u sportski dio, ali dajemo maksimalan „support” da se razriješe problemi, da se dovedu pojačanja za prvu momčad, da prvi tim bude najjači. Pa i na način da se završi proces započeti definiranja predsjednika kluba koji je u tijeku, da se potom popuni i pozicija sportskog direktora – najavio je Vuco da će Split ubuduće imati i sportskog direktora.

- Pozvao bih sve vijećnike da budu pozitivni, interes je svima klub. Bitno je da se i Grad uključi.

S obzirom na iznesene brojke, ostaju li ambicije Splita iste, borba za domaće trofeje i ostanak u ABA ligi?

- Ambicije su uvijek ostvariti najbolje rezultate. Borimo se u ABA ligi s klubovima koji imaju nemjerljivo veće budžete. Imperativ je da momčad da sve od sebe – odgovorio je Vuco.

A u domaćim natjecanjima?

- Ne odustajemo od osvajanja trofeja – rekla je Dorić.

Kakva je situacija oko razlaza s McLeanom, s Jonesom?

- Tre McLean nije više igrač Splita. Jones je operiran, napravljeni su dodatni pregledi. Dobro se oporavlja. Bit će dio momčadi u nekom periodu sezone – objasnio je Blažević.

Završen je natječaj za izbor novog direktora. Dokle ste stigli za izborom?

- Direktoru Blaževiću mandat istječe početkom prosinca. Određeni broj zainteresiranih se javio. Razgovarat ćemo sa svakim koji se prijavio, a ispunjava uvjete. NO će organizirati intervjue, vidjet ćemo tko su te osobe, kakve imaju vizije razvoja kluba. Te razgovore ćemo organizirati već početkom ovog tjedna. Nakon toga ćemo donijeti odluke – rekao je Vuković.

Puno je teža situacija sada, nego kada ste preuzimali pozicije, kada se očekivalo da će od Grada klub imati sedam milijuna kuna godišnje, a ne pet? U međuvremenu se poslije događanja na prvoj, rujanskoj sjednici GV-a održanoj između ostalog i s točkom dnevnog reda na temu „žutih” i jedan očekivani sponzor „ohladio”?

- Sponzora nije lako naći. Moramo ga motivirati. I trenutak kada smo se okupili u ovom tijelu je nezgodan za to, na kraju godine kada tvrtke imaju zatvorene budžete. Ali na tome se radi. Mi ćemo tu pomoći direktoru. Sve što radimo radimo javno. Tu bih pohvalila gospodina Blaževića u slučaju Vranković gdje je odšteta naplaćena za igrača koji je otišao u drugi klub – pohvalila je Dorić direktora „žutih” i apelirala.

- Mi u NO-u u svemu sudjelujemo na volonterskoj osnovi. Zato molim političare da budu konstruktivni, da naš Grad i naše klubove stave u fokus.

Na tu temu dodao je Blažević.

- Kasnili smo uoči sezone sa sastavljanjem tima, a razlog je što smo čekali predviđanje budžeta. Nismo željeli izlaziti iz gabarita. I dalje postoje zainteresirani sponzori koji bi na ozbiljniji način ušli u klub, a izgledno je da bi se to moglo i realizirati.

item - id = 1146790
related id = 0 -> 1159484
related id = 1 -> 1159249
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
18. siječanj 2022 13:30