StoryEditorOCM
ZagoraISPRAVAK

Ispravak članka: ‘Grad Makarska plaća štetu otpuštenim radnicima; trojica dobila oko 40.000 eura, na udaru bi se...‘

Piše SPLIT SD
12. lipnja 2024. - 15:15

ISPRAVAK: 

Javljamo Vam se u svojstvu punomoćnika GRADA MAKARSKE, Makarska, Obala kralja Tomislava 1, OIB 23958451309, a povodom članka ”Grad Makarska plaća štetu otpuštenim radnicima; trojica dobila oko 40.000 eura, na udaru bi se mogao naći gradonačelnik” objavljenog dana 9.5.2024. godine na elektroničkoj publikaciji www.slobodnadalmacija.hr na poveznici https://slobodnadalmacija.hr/dalmaciia/obala/qrad-makarska-placa-stetu-otpustenim-radnicimatroiica-dobila-45-tisuca-eura-na-udaru-bi-se-moqao-naci-gradonacelnik-1387325.

Uvažavajući ugled GRADA MAKARSKE, a obzirom na nepotpune navode, ističe se nekoliko bitnih činjenica u vezi informacija objavljenih u spornom članku.

Radnici Ivica Markota, Matej Lozina, Hrvoje Eljuga te Marina Andačić Krivić pokrenuli su upravne sporove povodom rješenja Grada Makarske o stavljanju na raspolaganje istih.

Presudama Upravnog suda u Splitu poništena su rješenja Grada Makarske o stavljanju na raspolaganje navedenih zaposlenika te su predmeti vraćeni prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Grad Makarska i Ivica Markota su dana 27.10.2023. godine sklopili Sporazum kojim se utvrđuje prestanak službe Ivice Markote te su istim uređena sva materijalna prava radnika vezano uz prestanak službe.

Grad Makarska i Matej Lozina su dana 2.11.2023. godine sklopili Sporazum kojim se utvrđuje prestanak službe Mateja Lozine te su istim uređena sva materijalna prava radnika vezano uz prestanak službe.

Presudom Upravnog suda u Splitu posl.br. Usl-2315/2022 od 20.2.2023. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev Hrvoja Eljuge kojim se traži da se poništi rješenje Gradonačelnika Grada Makarske od 4.10.2022. godine kao i rješenja Grada Makarske, Upravnog odjela za javne potrebe i društvene djelatnosti od 10.8.2022. godine, a kojima istome služba prestaje dana 7.8.2022. godine.

Nastavno, Grad Makarska i Hrvoje Eljuga sklopili su dana 9.4.2024. godine Sporazum kojim se utvrđuje kako je Hrvoju Eljugi dana 30.9.2022. godine prestala služba kod poslodavca (Grada Makarske) te su istim uređena sva materijalna prava radnika.

Presudom Upravnog suda u Splitu posl.br. Usl-2079/23 od 25.3.2024. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev Marine Andačić Krivić kojim se traži da se poništi rješenje Gradonačelnika grada Makarske od dana 25.7.2023. godine, a kojim istoj služba prestaje dana 10.6.2023. godine.

Navedenim službenicima su radni odnosi prestali nakon isteka roka raspolaganja, i to svima u 2022. godini. Naknadno su se, a sukladno sudskim presudama, u određenim razdobljima za pojedinog službenika retroaktivno određivale prijave na HZMO radi isplate razlike u plaćama i sl., sve iz razloga kako bi tehnički bilo moguće postupiti sukladno obvezama proizašlim iz predmetnih presuda.

Službenici Ivica Markota, Matej Lozina i Hrvoje Eljuga sklopili su sporazumni raskid radnog odnosa sa Gradom Makarskom te faktično nikada nakon isteka radnog odnosa (kolovoz 2022. godine) nisu ostvarili niti jedan radni dan u gradskoj upravi.

Jedini aktivni upravni spor koji Grad Makarska danas vodi je sa službenicom Marinom Andačić Krivić te se čeka sudski ishod, uz napomenu kako, bez obzira na ishod, navedeni spor neće uzrokovati financijske izdatke obzirom je Marina Andačić Krivić u međuvremenu stupila u radni odnos kod Županije SplitskoDalmatinske te eventualno negativna presuda po Grad Makarsku može rezultirati isključivo obvezom isplate troškova sudskog postupka.

Zaključno, ističe se kako je u 2021. godini u Gradu Makarskoj bilo zaposleno ukupno 106 zaposlenika, dok je u 2024. godini u Gradu Makarskoj zaposleno 69 zaposlenika. Prema tome, nakon donesene Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Makarske u prosincu 2021. godine te nove sistematizacije radnih mjesta u ožujku 2022. godine, u lipnju 2024, godine u Gradu Makarskoj zaposleno je 37 službenika i namještenika manje u odnosu na lipanj 2021. godine, a sve iz razloga racionalizacije poslovanja te optimalnog financijskog upravljanja.

S obzirom da se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose nepotpune informacije, ovim putem zahtijevamo temeljem čl. 56. Zakona o medijima da objavite ovaj odgovor na objavljenu informaciju u kojem se poriču u biti i bitno nadopunjuju sporni navodi o činjenicama i podacima u objavljenoj informaciji.

Budući predmetni članak sadrži nepotpune navode, te je objavljivanjem takvog članka postupano na štetu ugleda naše stranke, stoga ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog odgovora na objavljenu informaciju u cijelosti, sukladno čl. 56. Zakona o medijima, na način da se na poveznici https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/obala/grad-makarska-placa-stetu-otpustenim-radnicima-trojica-dobila-45-tisuca-eura-na-udaru-bi-se-mogao-naci-gradonacelnik-1387325 na kojoj objavljen predmetni članak objavi ovaj odgovor na objavljenu informaciju.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
19. srpanj 2024 07:21