StoryEditorOCM
Splitkvaliteta zraka

Nenad Periš: Podaci upućuju na to da su neka dnevna onečišćenja bila značajno visoka i iznenadna

Piše T. Ga.
23. studenog 2023. - 09:52

– Mjerenja lebdećih čestica PM 2,5 i PM 10, te masenog udjela metala u PM 10, upravo su završena na dvjema mjernim postajama naziva LČ Brda 1 i LČ Brda 2 za jesensko razdoblje. Ona pokazuju da je tijekom ispitivanog razdoblja tijekom svih godišnjih doba, četiri puta po 15 dana, srednja vrijednost lebdećih čestica i sastava metala u njima bila niža od godišnjih graničnih, odnosno ciljane vrijednosti. 

To je dobra vijest, odnosno činjenica koja pokazuje da se situacija po pitanju lebdećih čestica izgleda definitivno popravlja – kaže nam Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke Nastavnog zavoda za javnog zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, o rezultatima mjerenja na postajama za mjerenje lebdećih čestica na području sjevernog dijela Splita.

Nenad Periš nadalje ističe:

– Ova mjerenja naručio je Grad Split na temelju zahtjeva Državnog inspektorata. U tom zahtjevu Inspektorat je točno propisao način, vrste mjerenja i vremensku duljinu mjerenja. U rješenju Inspektorata su nazvana "posebnim mjerenjima", dok se u regulativi RH ova mjerenja, posebno zbog duljine razdoblja u kojem se mjeri, a to je četiri puta 15 dana tijekom godine u različitim godišnjim dobima, nazivaju indikativnim mjerenjima.

Sam naziv tih mjerenja ukazuje na njihovu svrhu, a to je da trebaju pokazati je li na tim područjima povećana koncentracija polutanata, a to je u skladu sa zahtjevom u ovom slučaju lebdećih čestica veličine 2,5 i 10 mikrona, odnos masenog udjela metala u onima koje su veličine 10 mikrona.

image

Stanovnici Brda prosvjedovali su zbog zagađenja

Božidar Lončar/Slobodna Dalmacija

– Prema Pravilniku, odnosno Zakonu o kvaliteti zraka, jasno je naznačeno što je potrebno u izvještajima, odnosno prikazima o mjerenjima, točno navesti, koje statističke izračune dobivenih mjerenja treba u izvještajima prikazati. Među ostalim, tu je zahtjevan prikaz prosječne izmjerene vrijednosti, obuhvat podataka, 98 percentil te ostalo.

Što se tiče prosječne vrijednosti, ona je jasna većini, uobičajena je i ne trebam je komentirati, a što se tiče C98 ili 98 percentila, radi se o veličini koja nam pokazuje izračunatu vrijednost ispod koje je 98 posto izmjerenih rezultata niže. Za mjernu postaju Brda 1 izračunati C98-98 percentil za cijelo mjereno razdoblje (u četiri godišnja doba) za arsen iznosi 16,55 ng/m³, što je puno veća vrijednost nego što je za ovaj metal arsen propisana godišnja ciljana vrijednost (6 ng/m³). To ukazuje na pojavu da su neka dnevna onečišćenja bila značajno visoka i da su bila iznenadna.

Takva pojava najviše je zabilježena tijekom zime i proljeća. Pošto je zahtjev Inspektorata bio da se obave indikativna mjerenja četiri puta po 15 dana u četiri godišnja doba tijekom godine, vremenska pokrivenost ispitivanja (obuhvaćeni podaci) iznosi svega 16 posto, odnosno 60 dana od 365 dana u godini, što je za dobivanje potpuno jasne slike kratko vrijeme.

Isto tako treba naglasiti da je u ovih zahtijevanih 60 dana mjerenja u proteklom ispitivanom razdoblju, u devet dana izmjereni arsen bio iznad godišnje ciljane vrijednosti. To je, gledajući statistički, značajno i iznosi 15 posto od ispitanih 60 dana.

Sve zajedno ukazuje na to da je vrijeme uzorkovanja lebdećih čestica bilo jako korisno, ali za konačnu ocjenu prekratko. Također dovodi do zaključka da se mjerenja trebaju nastaviti, ali sada kontinuirano tijekom cijele godine u potpunom obuhvatu od 365 dana. To je naša preporuka za mjerenje lebdećih čestica i sastava metala u PM 10. 

image

Stanovnici Brda prosvjedovali su zbog zagađenja

Nikola Vilic/Cropix

– Što se tiče ukupne taložne tvari, UTT, nju također, kao što znate, mjerimo na području sjevernog dijela grada Splita, gdje su postavljene tri mjerne postaje UTT Brda 1, UTT Brda 2 i UTT Brda 3. Ukupne taložne tvari kontinuirano mjerimo cijelu godinu na temelju naknadno zaprimljenog zahtjeva Grada Splita, a sve u skladu s propisima zadanim u regulativi RH.

Ta mjerenja će biti završena u ožujku 2024. godine, a rezultate, uz to što ih objavljujemo svaki mjesec, objavit ćemo i na kraju mjerenja. Za sada možemo reći da su u listopadu na sve tri postaje izmjerene vrijednosti bile niže od godišnjih graničnih vrijednosti, što je trend zadnjih mjeseci. I u ovom mjerenju konačnu ocjenu kvalitete zraka za UTT možemo dati tek po završetku toga mjernog razdoblja. 

Da zaključimo, naglašava Nenad Periš, što se tiče lebdećih čestica, situacija se apsolutno popravila i u posljednjim mjerenjima nisu zabilježeni prelasci izmjerenih vrijednosti ni za lebdeće čestice 2,5 i 10 mikrona, pa tako ni za udio metala u česticama od 10 mikrona.

– To je najvažniji podatak. Ostali podaci dobiveni statističkom obradom (98 percentil...) ukazuju na potrebu nastavka mjerenja, i to kontinuirano 365 dana tijekom iduće godine. Što se tiče ukupne taložne tvari, možemo zaključiti da se tijekom listopada nisu zabilježile više vrijednosti od graničnih godišnjih vrijednosti, ali konačnu ocjenu kvalitete zraka moći ćemo dati po isteku mjernog razdoblja, a to je ožujak 2024. godine – za kraj će naš sugovornik.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
21. srpanj 2024 10:03