StoryEditor
SpektarONEČIŠĆENJE OBALE

More u Kaštelima ima najlošije rezultate među svim kupalištima. Jadran i dalje služi kao crna jama, a i jahtaši gomile fekalija ispuštaju uz obalu

27. lipnja 2020. - 15:55
Navika od stoljeća sedmog.... jedan od famoznih kaštelanskih ispusta, koji je naknadno ipak uklonjenNikola Vilić/ HANZA MEDIA

Najčistije vode za kupanje u Europskoj uniji (27 zemalja članica) nalaze se u Austriji, na drugom mjestu je Cipar. Slijede Malta i Grčka, dok je naša zemlja na odličnom petom mjestu.

To su podaci Europske agencije za okoliš u svom novom izvještaju. Analizirana su kupališta na rijekama, umjetnim i prirodnim jezerima i morima. Ako se uzme prosjek svih država članice Unije, najlošija kvaliteta kupališnih voda je u Poljskoj.
Analizirana je kvaliteta vode za kupanje na oko 22.300 morskih, riječnih i jezerskih plaža u Europi, i generalno je more čišće od slatkih voda.

U Hrvatskoj je voda provjeravana na skoro tisuću kupališta. Kod čak 945 ili 95,6 posto svih kupališta voda je ocijenjena kao "izvrsna", dok je kod njih 26 ili 2,6 posto ocijenjena ocjenom "dobar", dok je sa "zadovoljavajuće" ocijenjeno svega pet kupališta.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike smo pitali kojih je to pet kupališta koji su dobili ocjenu - dovoljan?

- Što se tiče kupališta koja su ocijenjena kao "sufficient", radi se o dva kupališta na moru i tri kupališta na kopnenim vodama:
Kamp, Kaštel Gomilica, Gojača, Kaštel Sućurac, rijeka Korana-Foginovo kupalište, Karlovac, Jarun, Veliko jezero 1, Zagreb, Bundek, Veliko jezero Jug, Zagreb - navodi nam u svom odgovoru Ministarstvo.

Spomenimo i da s s ocjenom "loše" nema ni jedno kupalište u Hrvatskoj, dok ih u ostatku Europske unije ima 1,3 posto.
Dakle, od tisuću hrvatskih kupališta kvaliteta vode u Kaštelima je dobila najmanu ocjenu. Razlog tome je, kažu nam naši sugoviornici, ispuštanje fekalnih i drugih otpadnih voda izravno u more. A to može biti i opasno za zdravlje.

Ocjena kakvoće mora za kupanje, napominju u Ministarstvu, kreira se na temelju razine mikrobioloških parametara kao što su Escherichia coli i crijevni enterokoki, a koji se nalaze u fekalnim vodama i ispuštaju ih prvenstveno kućanstva, hoteli...
E. coli je bakterija koja se normalno nalazi u našim crijevima i koja, naravno, dospijeva u fekalne vode, a potom i u more u kojem se kupamo. Ako more i UV zrake ne unište bakterije, onda i mogu biti opasne za one osobe slabijeg imuniteta.

Meri Prodan Bedalov, specijalistica zdravstvene ekologije i voditeljica Odjela opće zdravstvene ekologije pri Nastavnom zavodu za javnom zdravstvo SDŽ, nam kaže:

- Na svim područjima gdje imamo kontinuirano ili povremeno ispuštanje fekalnih otpadnih voda izravno u more, bez prethodne obrade, postoji potencijalni rizik od pojavljivanja zaraznih bolesti kod kupača. Najčešće zarazne bolesti koje se povezuju s fekalno onečišćenom vodom su crijevne zarazne bolesti, ali isto tako se mogu javiti i infekcije kože i sluznica.
Pojedine skupine stanovništva su posebno osjetljive, a tu u prvom redu mislimo na malu djecu i osobe oslabljenog imuniteta koje bi trebali izbjegavati kupanje u moru na plažama koje su pod utjecajem većeg fekalnog onečišćenja - navodi Bedalov.

Problema su itekako svjesni i u gradu Kaštela.

- Grad Kaštela je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim institucijama kako bi se ubrzao postupak izgradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na području našega grada.

S obzirom na to da je za izgradnju velikog dijela mreže zadužena tvrtka "Vodovod i kanalizacija", vjerujemo da će sva kućanstva biti spojena do 2023. godine, što će kakvoću vode za kupanje učiniti izvrsnom - kažu nam u uredu gradonačelnika Denisa Ivanovića, te priznaju da i dalje postoje neodgovorni pojedinci koji otpadne vode iz kućanstva direktno izbacuju u more.

- Nažalost, postoje izdvojeni slučajevi ispuštanja fekalija tako da smo protekle zime uz pojačane ophodnje komunalnih redara i uz pomoć inspektora te djelatnika VIK-a, zatvorili brojne nelegalne ispuste. Osim toga, na velikom broju kaštelanskih plaža more je izvrsne kakvoće. Nadamo se da će tako i ostati te da će sve naše plaže ovoga ljeta biti pogodne za kupanje - navode nam u Kaštelima, uz napomenu kako prema informacijama kojima raspolažu, Agencija EKO Kaštelanski zaljev je ugovorila i realizirat će radove u ukupnoj vrijednosti 25.710.530,79 kuna (bez PDV-a) u 2020. godini.

- Radovi se odnose na izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije u predjelu Koludrovac - Resnik, fekalni kolektor F 68.3 i F 100 s ograncima, radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda na području Radun i Rudine, radove na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Kaštel Štafilić, Kaštel Novi i Kaštel Stari, Lukšić, Kambelovac i Gomilica. Također, uz sufinanciranje Grada Kaštela, Eko Agencija je naručila projektnu dokumentaciju u vrijednosti oko milijun kuna - navode u gradu Kaštela.

Dobili smo i očitovanje Agencije EKO Kaštelanski zaljev.

- Kaštelanski zaljev realizacijom EKO Projekta odmakao je daleko od etikete ekološke crne točke Jadrana kojom je uz Bakarski zaljev proglašen 1998. godine kada je projekt i krenuo s realizacijom. Projekt investicijske vrijednosti od oko dvije milijarde kuna obuhvatio je izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima za šira područja četiri grada Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Kao takav jedinstven je obuhvatom i vrijednošću u Hrvatskoj, a nazivan je jednim od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu.

Kroz projekt su izgrađeni Kanalizacijski sustav Split - Solin, Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir i Vodoopskrbi sustav Split-Solin - Kaštela - Trogir. Izgrađeno je oko 240 kilometaram cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijska crpna stanica, 7 vodovodnih crpnih stanica i 5 vodosprema ukupnih zapremnina 14.500 metara kubnih, 2 hidrotehnička tunela – tunel Stupe ukupne duljine 2.646 metara te tunel Čiovo ukupne duljine 2780 metara, 2 podmorska ispusta s ukupno više od 4 kilometra duljine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Divulje i UPOV Stupe.

Projektima Optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava te izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže - navode u toj Agenciji, uz napomenu kako nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, imaju preduvjete za dobivanje plave zastavice.

- Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu, izgrađeni dio sustava Split – Solin sakuplja otpadne vode i industrije i stanovništva, koje su se ranije slijevale u zaljev. Posebice je interesantno skrenuti pozornost na značajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u Vranjicu nakon niza godina ekstremno visokih koncentracija indikatora fekalnog zagađenja u tom području. Izgradnjom sustava Kaštela – Trogir, kao i projektom sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta u Kaštelima i Trogiru rezultati kakvoće mora Kaštelanskog zaljeva zadnjih godina pokazuju na većini mjernih točaka izvrsne rezultate kakvoće.
Tako posljednji rezultati govore da je dovršenjem realizacije dijela projekta Eko Kaštelanski zaljev, odnosno spajanjem postojeće, stare kanalizacijske mreže u novi sustav, more napokon u potpunosti odgovarajuće za kupanje i uživanje u morskim radostima.

Prije uspostave i puštanja u rad izgrađene kanalizacijske mreže, crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje sve fekalne otpadne vode završavale su Kaštelanski zaljev. Po uspostavi rada sustava odvodnje i pročišćavanja Kaštela -Trogir radovima u sklopu EKO projekta sanirano je i rekonstruirano oko stotinu ispusta u Kaštelanski zaljev samo na području grada Kaštela - objašnjavaju u Agenciji u kojoj su se osvrnuli i na kakvoću kupališne morske vode.

- Pregledom rezultata mjerenja kakvoće mora u 2019. godini nakon završetka projekata sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta uočava se daljnje poboljšanje na svim plažama na kojima su u ranijem razdoblju uočena kratkotrajna onečišćenja.
U ovakvim uvjetima, gdje je većina mjernih točaka izvrsne kakvoće, pojedinačni incidentni slučajevi koje navodite naravno još više dolaze do izražaja.

EKO Agencija i dalje radi na izgradnji novih priključaka sekundarne mreže kao i na razdvajanju postojeće mješovite odvodnje kojom fekalne i oborinske otpadne vode završavaju u more. S obzirom da je sustav odvodnje i pročišćavanja projektiran kao razdijelni u sustav je moguće prihvatiti samo fekalne otpadne vode - kažu u Agenciji, koju smo upitali i o konkretnim onečišćenjima na području Kaštelanskog zaljeva.

- Ona su pretežito uzrokovana sljedećim razlozima: ilegalnim ispuštanjem crnih jama bujičnim tokovima čak i na područjima gdje postoje tehnički preduvjeti za priključenje na kanalizacijsku mrežu kao i ispuštanje mješovite odvodnje u more.
Na lokacijama Gojača, Kamp Gomilica i Torac koje su smještene neposredno u blizini Marine Kaštela prema našim saznanjima događaju se incidenti zbog neodgovornih vlasnika jahti ili jedrilica koji fekalne tankove ispuštaju ili u samoj marini ili neposredno prije ulaska u marinu... - kažu u Agenciji Eko kaštelanski zaljev.

Puljak: Treba biti na oprezu


Dr. sc. Tatjana Puljak, voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kaže:

- Prema kriterijima nacionalne Uredbe o kakvoći mora za kupanje, za svaku točku uključenu u Program praćenja kakvoće mora za kupanje, određuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene.

Ispitivanje kakvoće mora uključuje terenska opažanja, laboratorijska ispitivanja, procjenu rizika od onečišćenja i statističku obradu dobivenih rezultata. Pojedinačne ocjene određuju se za svaku točku ispitivanja 10 puta u sezoni kupanja, prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja propisanih Uredbom. Temelje se na određivanju prisutnosti i brojnosti mikrobioloških pokazatelja i odraz su trenutnog stanja na pojedinoj lokaciji.

Skup pojedinačnih ocjena u jednoj sezoni i procjena rizika od onečišćenja za pojedinu lokaciju, temelj su za određivanje godišnje i konačne ocjene koje se temelje na statističkim izračunima i uključuju procjenu rizika od onečišćenja na pojedinoj lokaciji.

U izvješću Ministarstva okoliša i energetike na koji se pozivate za područje Kaštela, riječ je o godišnjim i konačnim ocjenama koje ukazuju da na tim lokacijama postoji povećan rizik od onečišćenja.

To ne znači da je na tim lokacijama more trajno onečišćeno, ali ukazuje da je zbog povećanog rizika od onečišćenja mora potrebno biti na oprezu i redovito pratiti rezultate ispitivanja tijekom sezone kupanja.

Kada rezultati laboratorijskih ispitivanja ukažu da je došlo do onečišćenja mora, odmah se obavještava nadležno tijelo u Županiji i pokreće inspekcijski nadzor. Ispitivanja se provode svakodnevno do prestanka onečišćenja i o rezultatima redovito obavještava javnost.

U slučajevima iznenadnog, kratkotrajnog ili trajnog onečišćenja, utvrđivanje izvora u nadležnosti je Državnog inspektorata. Inspektori nalažu poduzimanje mjera za uklanjanje posljedica i odlučuju o eventualnoj zabrani kupanja na nekoj plaži - kaže nam dr. sc. Tatjana Puljak.

Ministarstvo: Strogi kriteriji


- Za provedbu programa praćenja kakvoće mora za kupanje odgovorno je sedam priobalnih županija. U slučajevima iznenadnih i kratkotrajnih onečišćenja, kako je propisano Uredbom o kakvoći mora za kupanje ovlaštenici koje čine županijski Zavodi za javno zdravstvo dužni su o onečišćenjima informirati nadležne inspekcijske službe te javnost i jedinice lokalne samouprave.

U praksi, najčešće su upravo koncesionari i jedinice lokalne samouprave oni koji ovlaštenicima ukazuju na pojavu onečišćenja na pojedinim plažama. Program praćenja kakvoće mora za kupanje se u Republici Hrvatskoj provodi već gotovo 30 godina - kažu u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, koje smo upitali zašto je voda na pojedinim kupalištima lošija od ostatka zemlje.

- Treba imati na umu da su kriteriji za ocjenu mora za kupanje u Republici Hrvatskoj stroži od kriterija za ocjenu mora za kupanje na razini Europske unije, pa bi u kontekstu europskih kriterija većina mora za kupanje u RH ocijenjenog ocjenom dobro u nekoj od EU zemalja bilo ocijenjeno ocjenom izvrsno. Ocjene kakvoće mora kreiraju se na temelju seta podataka sakupljenog tijekom četverogodišnjeg ispitivanja, vrlo osjetljivom metodologijom koja registrira, odnosno u završnoj ocjeni reflektira i najmanje onečišćenje.

Treba reći da je Hrvatska svoje kriterije za ocjenjivanje podesila sukladno svojim potrebama jer ocjene ukazuju na specifično stanje na terenu i na potrebu interveniranja u smislu provedbe mjera za zaštitu zdravlja kupača, obnove lokalne komunalne infrastrukture u obalnom prostoru, unaprjeđenja upravljanja pojedinim plažama i slično.

Dakle ocjene kakvoće mora za kupanje su u određenom smislu semafor koji u prvom redu služi lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi, kao pokazatelj smjera za intervencije i moguća buduća ulaganja - kažu u Ministarstvu, navodeći da uzorkovanje i analizu mora za kupanje vrše ovlaštenici, a to su ovlašteni laboratoriji sedam priobalnih županija. U praksi su to županijski zavodi za javno zdravstvo.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

24. rujan 2020 10:27