StoryEditor
Promo arhivzdravlje

Melanom ne mora biti smrtonosna bolest

Piše Promo
27. prosinca 2019. - 12:50

Ljudska koža i imunološki sustav su osjetljivi na sunčevo UV zračenje. Previše izlaganja suncu je opasno bez obzira na životnu dob. Oštećenja od sunčevog svjetla nakupljaju se tijekom godina i u nekom trenutku dolazi do razvoja raka kože. Postoje promjene koje mogu biti alarm i koje pobuđuju sumnju na prijelaz madeža u melanom. ABCDE pravilo – pomaže u otkrivanju melanoma. Slova predstavljaju akronim sastavljen od engleskih riječi: 

• A - asimetrija

• B - rub (engl. Border)

• C - boja (engl. Colour)

• D - dijametar

• E - elevacija tj. uzdignuće. 

Svako uzdignuće, promjena boje, krvarenje i promjena rubova treba pobuditi sumnju na opasnost i zloćudno zbivanje. Što se bolesnik ranije javi to su šanse za izlječenje veće. Sumnja na melanom postavlja se na temelju kliničkog i dermatoskopskog pregleda, a potvrđuje se patohistološkom analizom nakon kirurškog uklanjanja u cijelosti promjene na koži. Objasnila nam je prof.dr.sc. Neira Puizina Ivić specijalist dermatovenerologije, uža specijalistica dermatološke onkologije i predstojnica Klinike za dermatologiju KBC Split, čije dermatovenerologinje doc.dr.sc. Deny Anđelinović, dr.sc. Antoanela Čarija i dr. med. Ranka Ivanišević sudjeluju na multidisciplinarnom timu za melanom u KBC Split.

 

„Melanomi su jako opasni jer često idu u dubinu kože i rano metastaziraju. Kirurg uklanja sumnjivu kožnu promjenu skupa s nekoliko milimetara okolne nepromijenjene kože. Odstranjeno tkivo šalje se na patohistološku dijagnostiku te po prispijeću patohistološke dijagnoze gotovo uvijek je potrebna nova operacija u zdravo tkivo prema određenim smjernicama, uz odstranjenje limfnih čvorova – stražara iz limfodrenažnog puta pripadajućeg kožnog segmenta. To radimo uz pomoć specijalista nuklearne medicine. U slučaju pozitivnog limfnog čvora stražara uradimo limfadenektomiju navedenog područja te bolesnika šaljemo na multidisciplinarni tim.“ Savjetuje nam dr.med. Bojan Štambuk, specijalist opće kirurgije,  uži specijalist plastično rekonstruktivne kirurgije te pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju, KBC Split - koji uz kolege onkologe, dermatologe, patologe, kirurge i radiologe, aktivno sudjeluje u radu multidisciplinarnog tima.


„Unatrag samo par godina, melanomi viših stadija liječili su se skoro isključivo kemoterapijom koja je imala lošu prognozu. No, razvojem novih sistemskih, takozvanih pametnih terapija, situacija se promijenila na bolje te se sada već kod potpuno uklonjenih melanoma i operiranih limfnih čvorova daje post-operativna terapija. Možemo potvrditi iz kliničke prakse kako većina bolesnika s dijagnozom melanoma prvi put dođe do nas kada se bolest već proširila.“ kaže doc.dr.sc. Branka Petrić Miše specijalistica onkologije i radioterapije.
 

Melanom je maligni tumor melanocita. Najčešće se pojavljuje na koži, no može nastati i na ostalim dijelovima tijela u kojima se nalaze melanociti (sluznice, oko, limfni čvor). Njegovo biološki zloćudno ponašanje ne očituje se toliko u lokalnoj agresivnosti koliko u izrazitoj sklonosti ranom limfogenom i hematogenom metastaziranju. Upravo  je to razlog da nam se veliki broj pacijenata prvi put javlja tek u uznapredovaloj fazi bolesti. Incidencija melanoma je u stalnom porastu u cijelom svijetu, tako i kod nas. Jedan od razloga za to je stil života (između ostalog prekomjerno izlaganje suncu već od djetinjstva, solarij), zato treba naglasiti važnost preventivnih pregleda budući da je rana dijagnoza i rani početak liječenja presudan za bolesnika. - informirala nas je dr.med. Spomenka Mikuš, specijalistica onkologije i radioterapije. 

 „Uvijek se posavjetujte s liječnikom, ako imate na koži novu promjenu koja raste ili madež koji je promijenio izgled. Važno je napraviti detaljnu obradu te pratiti bolesnika i informirati ga o svim mogućnostima zaštite od povrata bolesti. Melanom, ako se otkrije i operira u ranijim stadijima je izlječiva bolest.“ potvrdila nam je dr.med. Dubravka Ledina, specijalistica onkologije i radioterapije. 
Ove liječnice s Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split vrhunski su stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u liječenju melanoma i dio multidisciplinarnog tima za melanom. To znači da bolesnik na jednom mjestu ima dostupno mišljenje vrhunskih stručnjaka koji zajedno odlučuju o njegovom liječenju.


Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, tel. 01 6274 220, fax. 01 6274 255, novartis.hrvatska@novartis.com Datum sastavljanja: 10.12.2019. / TAF - AD67 - 19/12/2019 - HR - R11912783830

 

Izdvojeno

10. srpanj 2020 11:36