StoryEditor
ŽivotVELIKI VODIČ

Pacijenti, ovo su vaša prava: znate li što napraviti ako vam liječnik ne kaže kako je prošla operacija ili nema vremena za vaša pitanja?

19. listopada 2018. - 15:15
Doktori

Dođete u bolnicu, razgovarate s liječnikom i sestrama, otkrijete im svoje tajne, a oni vašu anamnezu i dijagnozu priopće svojim prijateljima, poznanicima. Znate li da za to mogu odgovarati i biti kažnjeni zatvorom do čak godine dana!

- Odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik, psiholog, djelatnik ustanove socijalne skrbi, vjerski ispovjednik ili druga osoba koja neovlašteno otkrije podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji joj je povjeren u obavljanju njezina zvanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine - navodi se u Kaznenom zakonu. Osim toga, liječnici, ali i sve drugo medicinsko osoblje može biti i novčano kažnjeno i to s drastičnim penalima, mogu na stalno ili privremeno izgubiti licencije za rad, a pacijenti imaju pravo preko suda tražiti i odštetu.

Odvjetnicu Petru Samoborec, iz Odvjetničkog društva Mađarić & Lui, upitali smo koja su točno prava pacijenata, a sve nakon slučaja s Ivanom Ninčević Lesandrić u kojoj je ta saborska zastupnica navela da nije bila dovoljno informirana o medicinskom postupku, a požalila se i da su liječnici odali podatke iz njene anamneze i dijagnoze bez njenog pristanka. Ninčević je navela i da razmatra koje će pravne korake poduzeti.

Odvjetnica kaže da konkretan slučaj ne može komentirati, ali ipak navodi ono na što svi pacijenti imaju pravo. Ovo su njezini savjeti:

LIJEČNIK JE DUŽAN ODGOVORITI NA SVA VAŠA PITANJA

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata u sklopu prava pacijenta na suodlučivanje jest pravo svakog pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka. Pravo svakog pacijenta na potpunu obaviještenost, odnosno dobivanje informacija koje mu je u obvezi dati zdravstveni radnik visoke stručne spreme koji pacijentu izravno pruža određeni oblik zdravstvene usluge, obuhvaća obaviještenost o njegovu zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka, obaviještenost o preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje.

TREBATE BITI UPOZNATI S RIZICIMA

Pacijent ima pravo biti obaviješten o mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata, zatim obaviještenost o pravu pacijenta na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima, kao i mogućim zamjenama za preporučene postupke, nadalje o tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite, kao i o daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite te o preporučenom načinu života i pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava. Svaki pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

IMATE PRAVO ZNATI O USPJEHU - NEUSPJEHU ZAHVATA

Normirano je da tijekom pružanja zdravstvene zaštite, nakon svakog pregleda i zahvata, pacijent ima pravo na obaviještenost o uspjehu, odnosno, neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata kao i o razlozima za eventualnu različitost tih rezultata od očekivanih.

KADA ODBITI OPERACIJU?

Kada je valjano ispunjeno pravo pacijenta na obaviještenost, pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegova zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava
potpisivanjem suglasnosti (valjani informirani pristanak).

PACIJENT JE 'VLASNIK' SVOJE DIJAGNOZE

Nadalje, a po pitanju prava na povjerljivost, pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, kao i o njegovu zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

NOVČANE KAZNE

Zakon o zaštiti prava pacijenata sadrži prekršajne odredbe o novčanom kažnjavanju zdravstvene ustanove, kao i odgovorne osobe u zdravstvenoj ustanovi u slučaju kršenja pojedinih prava pacijenata pa je tako u čl. 41. tog Zakona određeno da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kn kazniti za prekršaj zdravstvena ustanova, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn i odgovorna osoba u toj zdravstvenoj ustanovi, ako (između ostalog) uskrati pacijentu pravo na obaviještenost, pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka, kao i povredi prava na povjerljivost podataka pacijenta.

ČUVANJE TAJNE

Normirano je da su zdravstveni radnici dužni čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o zdravstvenom stanju pacijenta. Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi radnici u zdravstvu koji za nju doznaju u obavljanju svojih dužnosti te studenti i učenici škola zdravstvenog usmjerenja. Na čuvanje profesionalne tajne obvezne su i sve druge osobe koje u obavljanju svojih dužnosti dođu do podataka o zdravstvenom stanju pacijenta. U čl. 127. istog Zakona određeno je da je povreda čuvanja profesionalne tajne teža povreda obveze iz radnog odnosa.

ODGOVORNOST LIJEČNIKA

Jednako kao i Zakon o zaštiti prava pacijenata, i Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa prekršajnu odgovornost u vidu novčane kazne za zdravstvenu ustanovu i odgovornu osobu u toj zdravstvenoj ustanovi u slučaju povrede tih prava pacijenata. Konkretniji zakon kojim je uređena osobna odgovornost liječnika radi povrede liječničke tajne jest Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08). U čl. 21. tog Zakona definirano je da sve što liječnik dozna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika. Člankom 59. tog Zakona određeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kazniti za prekršaj liječnik ako ne poštuje obvezu čuvanja liječničke
tajne iz članka 21.

Koncept liječničke tajne star je nekoliko tisuća godina

Saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić tvrdi da liječnici nisu smjeli otkrivati anamnezu njenog slučaja, tj. davati podatke o medicinskom postupku koji je vršen u vezi sa spontanim pobačajem koji je imala.

Jelena Rakić Matić, dr. med, za Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja izradila je svojevrsni vodič o liječničkoj tajni.

- Ako podatke koji predstavljaju liječničku tajnu radi liječenja pacijenta treba odati drugom liječniku; o tome je važno obavijestiti pacijenta; drugi članovi tima kojima su povjerene informacije imaju obvezu čuvanja tajne; liječnik koji upućuje pacijenta drugom liječniku dužan je istog upozoriti ako postoje okolnosti/pojedinosti koje bi mogle naškoditi ili ugroziti zdravlje ili život liječnika - navodi dr. Rakić Matić, te podsjeća i na povijesni aspekt liječničke tajne:

- Koncept liječničke tajne star je nekoliko tisuća godina, naznake tog instituta pojavljuju se već u Hamurabijevu zakoniku, a kasnije u Hipokratovoj zakletvi

- Prije XIX. st. liječnička tajna je bila samo moralna dužnost. Luj XI. odobrio je povredu liječničke tajne u slučajevima „uvrede Veličanstva”

- Za otkrivanje tajne od zdravstvenog osoblja prvi put utvrđena je kazna u Pruskom općem zemaljskom pravu iz 1794. godine

- Ustav RH svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka

- Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuje se nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka; istim zakonom osnovana je i Agencija za zaštitu osobnih podataka kao tijelo čija je temeljna zadaća provedba nadzora nad obradom osobnih podataka te davanje mišljenja o kršenju tajnosti podataka

- Zakon o liječništvu: Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika. 

Hipokratova zakletva

Hipokratova zakletva: Što pri svom poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u dodiru s ljudima, koliko se ne bude smjelo javno znati, prešutjet ću i zadržat ću tajnu. Ženevska formulacija Hipokratove zakletve: Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri, čak i nakon njegove smrti

Zakoni i liječnička tajna

Zakon o zaštiti prava pacijenata
Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovu zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zdravstveni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što doznaju o zdravstvenom stanju pacijenta. Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi radnici u zdravstvu koji za nju doznaju u obavljanju svojih dužnosti, te studenti i učenici škola zdravstvenog usmjerenja.

Kodeks medicinske etike i deontologije
Sve ono što je liječnik saznao obavljajući svoj posao smatra se liječničkom tajnom. Liječnik ju je obvezan čuvati i pred pacijentovim bližnjima, ako to pacijent/bolesnik zatraži, a i nakon njegove smrti, osim u slučaju kad bi čuvanjem liječničke tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi. Čuvanje liječničke tajne proteže se i na sve sustave kojima se podaci o pacijentu prenose, obrađuju i pohranjuju.

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
29. srpanj 2021 15:09