stdClass Object ( [id] => 1379123 [title] => Iz godine u godinu koristimo sve više lijekova. Ove vrste najviše se troše, a posebno je skočila prodaja jednog vitamina [alias] => iz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina [catid] => 265 [published] => 1 [introtext] => [fulltext] =>

Čini se da više nema odrasle osobe koja ne troši barem jedan lijek dnevno, a ima i onih koji se gotovo hvale količinom lijekova, raznih pripravaka i dodataka prehrani, od kojih veći dio nije propisao liječnik, nego ih uzimaju po vlastitoj procjeni ili na temelju iskustva i savjeta prijatelja, poznanika... jer vjeruju da i njima mogu pomoći.

Kako se službeno kreću trendovi o potrošnji lijekova, otkrio nam je prof. dr. sc. Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

– Agencija prati potrošnju lijekova na temelju podataka dostavljenih iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima te temeljem prikupljenih podataka izrađuje godišnja i višegodišnja izvješća o potrošnji lijekova u Hrvatskoj. Podaci o potrošnji lijekova izraženi su financijski (u kunama, prema veleprodajnim cijenama) te u definiranoj dnevnoj dozi lijeka (DDD) na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan).

DDD je međunarodna jedinica mjerenja potrošnje lijekova koja je neovisna o cijeni lijeka, veličini pakiranja i farmaceutskom obliku lijeka, stoga omogućava procjenu trenda u potrošnji lijekova i uspoređivanje među različitim sredinama, državama ili za različita razdoblja itd. DDD je dogovorno definirana pretpostavljena prosječna dnevna doza lijeka za glavnu indikaciju u odrasle osobe, ali ne mora odražavati propisivanu dnevnu dozu lijeka.

Kakvi su statistički podaci o potrošnji lijekova u Hrvatskoj? Je li potrošnja porasla i kako to objašnjavate?

– Potrošnja lijekova općenito raste iz godine u godinu. Tom trendu svjedočimo od početka praćenja potrošnje lijekova u HALMED-u, odnosno od 2005. godine nadalje. Potrošnja izražena financijski, u promatranom razdoblju raste prosječno za 16 posto godišnje, a potrošnja izražena u DDD/1000/dan raste prosječno 12 posto godišnje.

U 2022. godini ukupni promet lijekovima u Republici Hrvatskoj, prema podacima iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima, iznosio je 10,410 milijardi kuna, što je za 5,4 posto više u odnosu na 2021. godinu. Ukupni financijski troškovi u petogodišnjem razdoblju od 2018. do 2022. godine rastu prosječno za 12 posto godišnje.

Potrošnja lijekova mjerena u broju DDD/1000/dan u 2022. godini iznosila je 1.461,30 DDD/1000/dan, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 5,3 posto. Tijekom promatranog razdoblja od 2018. do 2022. godine također je prisutan trend povećanja potrošnje lijekova u DDD/1000/dan s prosječnim povećanjem od 7,3 posto godišnje.

Trendove porasta potrošnje nalazimo u svim zemljama, a isto tako i u zemljama nama relevantnima za usporedbu u Europskoj uniji. Razlozi povećanja potrošnje tijekom godina su mnogostruki, a istaknuo bih povećanu odgovornost i svijest bolesnika o potrebi liječenja, ranije otkrivanje bolesti zahvaljujući uznapredovaloj dijagnostici te većim mogućnostima koje društvo pruža bolesnim osobama.

---

image

Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Privatni album
---

Koji se lijekovi najviše izdvajaju po potrošnji?

– Financijski gledano, znatni dio potrošnje lijekova u Hrvatskoj pripada lijekovima koji se upotrebljavaju u bolničkim ustanovama. Bolnička potrošnja lijekova u 2022. godini iznosila je 3,11 posto od ukupne potrošnje po DDD/1000/dan, a financijski gledano ukupno 48,06 posto od ukupne potrošnje.

Razlike koje postoje u odnosu bolničke potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje (3,11% i 48,06%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Isti trend uočljiv je i ako promatramo petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. godine, u kojem je udio prosječne potrošnje lijekova u bolnicama po DDD/1000/dan iznosio 2,83 posto od ukupne potrošnje lijekova. Međutim, udio prosječne potrošnje lijekova u bolnicama financijski izraženo iznosio je 44,33 posto od ukupne potrošnje lijekova. Većina su ovih, vrlo skupih, lijekova monoklonska protutijela i inhibitori protein-kinaza koji se uglavnom koriste u antitumorskoj terapiji.

Trendovi u potrošnji lijekova po terapijskim skupinama u razdoblju od 2018. do 2022. godine pokazuju da su antihipertenzivi iz skupine lijekova koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj, mjereno u DDD/1000/dan. Njih slijede hipolipemici, odnosno lijekovi za snižavanje masnoća u krvi, pa skupine psiholeptici, vitamini, lijekovi za poremećaje kiselosti, antitrombotici i antidijabetici.

Gledajući potrošnju prema financijskim pokazateljima u promatranom razdoblju od 2018. do 2022. godine, prva skupina po potrošnji su: antineoplastici/citostatici, drugi su imunosupresivi, zatim antidijabetici i antitrombotici.

---

image

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature

/Shutterstock
---

Kakva je situacija s potrošnjom antibiotika, koja je uvijek pod posebnim povećalom?

– Antibakterijski lijekovi, odnosno antibiotici, vrlo su važna skupina lijekova koji služe suzbijanju sustavnih bakterijskih infekcija. Potrošnja antibiotika u 2022. godini izražena u definiranoj dnevnoj dozi (DDD) na 1000 stanovnika na dan iznosila je 19,58. Drugim riječima, u 2022. godini je 20 stanovnika od njih 1000 svaki dan uzimalo barem jednu definiranu dnevnu dozu antibiotika. Financijski izražena potrošnja antibiotika u 2022. godini iznosila je 325 milijuna kuna.

Kada promatramo petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. godine, uočljiv je trend blagog smanjenja potrošnje antibiotika u DDD/1000/dan, koje prosječno iznosi 1,2 posto godišnje. Pad potrošnje antibiotika je najizraženiji bio u dvjema pandemijskim godinama, u 2020. i 2021. godini, što možemo djelomično pripisati smanjenom i ograničenom kretanju i migracijama te izbjegavanju bliskih kontakata i, zasigurno, revnijoj primjeni osnovnih higijenskih mjera.

Većina terapijskih podskupina u skupini antibakterijskih lijekova ima stalnu i ujednačenu potrošnju tijekom promatranog razdoblja od 2018. do 2022. godine. Makrolidi i cefalosporini iskazuju blagi trend porasta, a penicilini i kinoloni iskazuju trend smanjenja potrošnje. Potrošnja penicilina, antibiotika koji se najviše troše, u promatranom razdoblju se smanjuje, prosječno za osam posto godišnje, a najniže vrijednosti zabilježene su u pandemijskoj 2021. godini. Zaključno, možemo reći da se potrošnja antibiotika po DDD/1000/dan blago smanjuje.

S druge strane, u financijskom smislu, zabilježen je porast potrošnje antibiotika od 6,5 posto u 2022. godini (u odnosu na 2021.) te porast od 14 posto u 2021. godini (u odnosu na 2020.). Porast potrošnje u financijskom smislu može se dijelom pripisati većem korištenju skupljih antibiotika novije generacije i smanjenju potrošnje antibiotika starije generacije i dr.

---

image

Antihipertenzivi su terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj

Nikša Stipaničev/Cropix
---

Raste li potražnja za lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta i o kojim je lijekovima najčešće riječ?

– Lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta nazivamo bezreceptnim lijekovima ili OTC lijekovima prema engleskom izrazu "Over The Counter". OTC lijekovi prodaju se u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, gdje ih pacijenti, odnosno korisnici, mogu kupiti u slobodnoj prodaji, bez prethodnog posjeta liječniku.

Tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine ukupni promet OTC lijekova izražen u DDD/1000/dan iznosio je prosječno 7,9 posto ukupne potrošnje svih lijekova, a izraženo financijski ukupni promet OTC lijekova iznosio je prosječno 7,8 posto ukupne potrošnje lijekova.

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature (paracetamoli, ibuprofeni), zatim na antitrombotike (acetilsalicilna kiselina) i lijekove za održavanje prohodnosti nosa u infekcijama dišnog sustava, zatim na različite lijekove u obliku krema za mazanje bolnih mjesta na tijelu te na antiseptike.

Kolika je potrošnja vitamina i koji se najviše troše?

– Potrošnja lijekova iz skupine vitamina iskazana u DDD/1000/dan tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje. Financijski izraženo, potrošnja lijekova iz skupine vitamina je u istom razdoblju rasla prosječno 1,2 posto godišnje. S prometom od 54,7 milijuna kuna u 2022. godini, u ukupnoj potrošnji lijekova u kunama vitamini čine 0,5 posto prometa.

Pritom napominjem da u ovu skupinu ulazi potrošnja isključivo vitamina koji su registrirani kao lijekovi, dok potrošnja vitamina u različitim kombinacijama koje nisu registrirane kao lijekovi, nego, primjerice, pripadaju dodacima prehrani, nije obuhvaćena ovim podacima.

U skupini lijekova "vitamini" prema DDD/1000/dan najveću potrošnju, i najveći porast potrošnje, ima kolekalciferol (vitamin D). Relativno veliku potrošnju ovog lijeka možemo pripisati činjenici da se indikacije za primjenu odnose na pedijatrijsku populaciju: dojenčad, djecu i adolescente u prevenciji rahitisa, kao i u odraslih, kod trudnica i dojilja te starijih osoba za prevenciju osteoporoze.

Dodatno, od pojave pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini mnogi stručnjaci daju preporuku za uzimanje vitamina D, a i mnoge studije su potvrdile koristan učinak ovog vitamina u navedenoj pandemijskoj bolesti. Isto tako, mnoge studije s ovim lijekom posljednjih godina ističu pozitivan učinak vitamina D na jačanje imunosnog sustava i boljeg imunosnog odgovora.

Dok je potrošnja kolekalciferola u 2018. godini bila 32 DDD/1000/dan, u 2022. godini potrošnja je iznosila 89,7 DDD/1000/dan, što je povećanje od 2,8 puta. Navedena vrijednost u 2022. godini svrstava kolekalciferol na prvo mjesto po potrošnji od svih lijekova, što je bio i u 2021. godini. U Hrvatskoj potrošnja kolekalciferola čini gotovo svu potrošnju u ATK skupini A11CC – vitamin D i analozi.

---

image

Potrošnja lijekova iz skupine ‘vitamini‘ tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje

/Shutterstock
---

{infobox–gray_full}479945{/infobox–gray_full}

[video] => [gallery] => [extra_fields] => Array ( [1] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => na tabletama [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [3] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [4] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [5] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [6] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [8] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [9] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [10] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [11] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [12] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [13] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [14] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [15] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [16] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [17] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [26] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [27] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [28] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [29] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [30] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [31] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [32] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [33] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [34] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [35] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) [36] => stdClass Object ( [id] => 100 [name] => Important article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 38 [alias] => Important_article ) ) [extra_fields_search] => na tabletama 2 0 9726 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [created] => 2024-04-02 07:16:20 [created_by] => 3141 [created_by_alias] => Javorka Luetić [checked_out] => 0 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [modified] => 2024-04-08 16:35:29 [modified_by] => 0 [publish_up] => 2024-04-08 16:35:29 [publish_down] => 0000-00-00 00:00:00 [trash] => 0 [access] => 1 [ordering] => 0 [featured] => 0 [featured_ordering] => 0 [image_caption] => [image_credits] => [video_caption] => [video_credits] => [hits] => 0 [params] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [enable_css] => 1 [jQueryHandling] => 1.8remote [backendJQueryHandling] => remote [userName] => 1 [userImage] => 1 [userDescription] => 1 [userURL] => 1 [userEmail] => 0 [userFeedLink] => 1 [userFeedIcon] => 1 [userItemCount] => 30 [userItemTitle] => 1 [userItemTitleLinked] => 1 [userItemDateCreated] => 1 [userItemImage] => 1 [userItemIntroText] => 1 [userItemCategory] => 1 [userItemTags] => 1 [userItemCommentsAnchor] => 1 [userItemReadMore] => 1 [userItemOCMPlugins] => 1 [authorsListLimit] => 61 [tagItemCount] => 61 [tagItemTitle] => 1 [tagItemTitleLinked] => 1 [tagItemDateCreated] => 1 [tagItemImage] => 1 [tagItemIntroText] => 1 [tagItemCategory] => 1 [tagItemReadMore] => 1 [tagItemExtraFields] => 1 [tagOrdering] => [tagFeedLink] => 1 [tagFeedIcon] => 1 [genericItemCount] => 61 [genericItemTitle] => 1 [genericItemTitleLinked] => 1 [genericItemDateCreated] => 1 [genericItemImage] => 1 [genericItemIntroText] => 1 [genericItemCategory] => 1 [genericItemReadMore] => 1 [genericItemExtraFields] => 1 [genericFeedLink] => 1 [genericFeedIcon] => 1 [instantArticlesLimit] => 100 [instantArticlesExtraField] => 87 [instantArticlesExtraFieldON] => 2 [instantArticlesCategoriesChildren] => 0 [instantArticlesTitle] => [instantArticlesDescription] => [mainTagCategories] => Array ( [0] => 119 [1] => 396 [2] => 383 [3] => 424 [4] => 250 [5] => 251 [6] => 452 [7] => 252 [8] => 477 [9] => 253 [10] => 254 [11] => 255 [12] => 483 [13] => 256 [14] => 300 [15] => 257 [16] => 258 [17] => 260 ) [relatedItemsCategoriesChildren] => 1 [mobileJsonCustomHomepage] => 0 [mobileJsonQuoteModule] => 0 [mobileJsonWeatherModule] => 0 [mobileJsonLimit] => [mobileJsonObituary] => 0 [mobileApi2Enabled] => 1 [mobileApi2UserAgent] => OCM Mobile Articles [mobileApi2ImagePrefix] => h [mobileApi2ImageSuffix] => 1280 [mobileApi2DefaultAuthorImage] => /images/jpgs/user_face.jpg [mobileApi2TagLimit] => 50 [mobileApi2TagOrdering] => publishUp [mobileApi2TagCategories] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategories0] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 101 [mobileApi2TagExcludeCategories] => Array ( [0] => 318 [1] => 323 [2] => 301 [3] => 406 [4] => 417 ) ) [mobileApi2TagCategories1] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 328 ) [mobileApi2TagCategories2] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 329 ) [mobileApi2TagCategories3] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 327 ) [mobileApi2TagCategories4] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 478 ) [mobileApi2TagCategories5] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 494 ) ) [mobileApi2TagsSearchLimit] => 200 [mainFeedCategories] => Array ( [0] => 240 ) [feedLimit] => 50 [mostPopularFeedLimit] => 20 [feedItemImage] => 0 [feedImgSize] => S [feedItemIntroText] => 0 [feedTextWordLimit] => [feedItemFullText] => 1 [feedTextCharacterLimit] => 300 [feedItemSubtitle] => 1 [feedItemAuthor] => 0 [feedTtl] => 60 [feedDescription] => RSS feeds for Slobodna Dalmacija [feedItemTags] => 0 [feedItemVideo] => 0 [feedItemGallery] => 0 [feedItemAttachments] => 0 [feedBogusEmail] => [feedTopModules] => Array ( [0] => 105 ) [feedTopFbExcludeCategories] => Array ( [0] => 243 [1] => 353 [2] => 333 ) [introTextCleanup] => 0 [introTextCleanupExcludeTags] => [introTextCleanupTagAttr] => [fullTextCleanup] => 0 [fullTextCleanupExcludeTags] => [fullTextCleanupTagAttr] => [xssFiltering] => 0 [linkPopupWidth] => 900 [linkPopupHeight] => 600 [imagesQuality] => 100 [itemImageXS] => 100 [itemImageS] => 200 [itemImageM] => 400 [itemImageL] => 600 [itemImageXL] => 900 [itemImageGeneric] => 300 [catImageWidth] => 100 [catImageDefault] => 1 [userImageWidth] => 100 [userImageDefault] => 1 [commenterImgWidth] => 48 [onlineImageEditor] => sumopaint [imageTimestamp] => 0 [imageMemoryLimit] => [socialButtonCode] => [twitterUsername] => [facebookMetatags] => 1 [facebookImage] => Medium [comments] => 1 [commentsOrdering] => DESC [commentsLimit] => 10 [commentsFormPosition] => below [commentsPublishing] => 0 [commentsReporting] => 2 [commentsReportRecipient] => [inlineCommentsModeration] => 0 [gravatar] => 1 [antispam] => 0 [recaptchaForRegistered] => 1 [akismetForRegistered] => 1 [commentsFormNotes] => 1 [commentsFormNotesText] => [frontendEditing] => 1 [showImageTab] => 1 [showImageGalleryTab] => 1 [showVideoTab] => 1 [showExtraFieldsTab] => 1 [showAttachmentsTab] => 1 [showOCMPlugins] => 1 [sideBarDisplayFrontend] => 0 [staticURL] => https://static.slobodnadalmacija.hr [siteURL] => https://slobodnadalmacija.hr [sseHost] => sse.slobodnadalmacija.hr [lockingArticlesCategories] => Array ( [0] => 119 [1] => 424 [2] => 250 [3] => 251 [4] => 452 [5] => 252 [6] => 477 [7] => 253 [8] => 254 [9] => 255 [10] => 483 [11] => 256 [12] => 257 [13] => 258 [14] => 260 ) [lockingArticlesUnit] => YEAR [lockingArticlesQuantity] => 1 [photoGalleryExtraField] => 63 [photoGalleryExtraFieldON] => 2 [videoGalleryExtraField] => 67 [videoGalleryExtraFieldON] => 2 [tickerModules] => Array ( [0] => 408 [1] => 409 ) [gaEmail] => [mergeEditors] => 1 [sideBarDisplay] => 1 [attachmentsFolder] => [hideImportButton] => 0 [googleSearch] => 0 [googleSearchContainer] => ocmGoogleSearchContainer [OCMUserProfile] => 1 [OCMUserGroup] => 4 [redirect] => 101 [adminSearch] => simple [cookieDomain] => [gatherStatistics] => 1 [article_preview_ocm_category_id] => [taggingSystem] => 1 [lockTags] => 0 [showTagFilter] => 0 [ocmTagNorm] => 0 [ocmTagNormCase] => lower [ocmTagNormAdditionalReplacements] => [recaptcha_public_key] => marko_margeta [recaptcha_private_key] => zoey2013 [recaptcha_theme] => clean [recaptchaV2] => 1 [recaptchaOnRegistration] => 0 [akismetApiKey] => [stopForumSpam] => 0 [stopForumSpamApiKey] => [showItemsCounterAdmin] => 1 [showChildCatItems] => 1 [disableCompactOrdering] => 0 [metaDescLimit] => 150 [enforceSEFReplacements] => 0 [SEFReplacements] => À|A, Á|A, Â|A, Ã|A, Ä|A, Å|A, à|a, á|a, â|a, ã|a, ä|a, å|a, Ā|A, ā|a, Ă|A, ă|a, Ą|A, ą|a, Ç|C, ç|c, Ć|C, ć|c, Ĉ|C, ĉ|c, Ċ|C, ċ|c, Č|C, č|c, Ð|D, ð|d, Ď|D, ď|d, Đ|D, đ|d, È|E, É|E, Ê|E, Ë|E, è|e, é|e, ê|e, ë|e, Ē|E, ē|e, Ĕ|E, ĕ|e, Ė|E, ė|e, Ę|E, ę|e, Ě|E, ě|e, Ĝ|G, ĝ|g, Ğ|G, ğ|g, Ġ|G, ġ|g, Ģ|G, ģ|g, Ĥ|H, ĥ|h, Ħ|H, ħ|h, Ì|I, Í|I, Î|I, Ï|I, ì|i, í|i, î|i, ï|i, Ĩ|I, ĩ|i, Ī|I, ī|i, Ĭ|I, ĭ|i, Į|I, į|i, İ|I, ı|i, Ĵ|J, ĵ|j, Ķ|K, ķ|k, ĸ|k, Ĺ|L, ĺ|l, Ļ|L, ļ|l, Ľ|L, ľ|l, Ŀ|L, ŀ|l, Ł|L, ł|l, Ñ|N, ñ|n, Ń|N, ń|n, Ņ|N, ņ|n, Ň|N, ň|n, ʼn|n, Ŋ|N, ŋ|n, Ò|O, Ó|O, Ô|O, Õ|O, Ö|O, Ø|O, ò|o, ó|o, ô|o, õ|o, ö|o, ø|o, Ō|O, ō|o, Ŏ|O, ŏ|o, Ő|O, ő|o, Ŕ|R, ŕ|r, Ŗ|R, ŗ|r, Ř|R, ř|r, Ś|S, ś|s, Ŝ|S, ŝ|s, Ş|S, ş|s, Š|S, š|s, ſ|s, Ţ|T, ţ|t, Ť|T, ť|t, Ŧ|T, ŧ|t, Ù|U, Ú|U, Û|U, Ü|U, ù|u, ú|u, û|u, ü|u, Ũ|U, ũ|u, Ū|U, ū|u, Ŭ|U, ŭ|u, Ů|U, ů|u, Ű|U, ű|u, Ų|U, ų|u, Ŵ|W, ŵ|w, Ý|Y, ý|y, ÿ|y, Ŷ|Y, ŷ|y, Ÿ|Y, Ź|Z, ź|z, Ż|Z, ż|z, Ž|Z, ž|z, α|a, β|b, γ|g, δ|d, ε|e, ζ|z, η|h, θ|th, ι|i, κ|k, λ|l, μ|m, ν|n, ξ|x, ο|o, π|p, ρ|r, σ|s, τ|t, υ|y, φ|f, χ|ch, ψ|ps, ω|w, Α|A, Β|B, Γ|G, Δ|D, Ε|E, Ζ|Z, Η|H, Θ|Th, Ι|I, Κ|K, Λ|L, Μ|M, Ξ|X, Ο|O, Π|P, Ρ|R, Σ|S, Τ|T, Υ|Y, Φ|F, Χ|Ch, Ψ|Ps, Ω|W, ά|a, έ|e, ή|h, ί|i, ό|o, ύ|y, ώ|w, Ά|A, Έ|E, Ή|H, Ί|I, Ό|O, Ύ|Y, Ώ|W, ϊ|i, ΐ|i, ϋ|y, ς|s, А|A, Ӑ|A, Ӓ|A, Ә|E, Ӛ|E, Ӕ|E, Б|B, В|V, Г|G, Ґ|G, Ѓ|G, Ғ|G, Ӷ|G, y|Y, Д|D, Е|E, Ѐ|E, Ё|YO, Ӗ|E, Ҽ|E, Ҿ|E, Є|YE, Ж|ZH, Ӂ|DZH, Җ|ZH, Ӝ|DZH, З|Z, Ҙ|Z, Ӟ|DZ, Ӡ|DZ, Ѕ|DZ, И|I, Ѝ|I, Ӥ|I, Ӣ|I, І|I, Ї|JI, Ӏ|I, Й|Y, Ҋ|Y, Ј|J, К|K, Қ|Q, Ҟ|Q, Ҡ|K, Ӄ|Q, Ҝ|K, Л|L, Ӆ|L, Љ|L, М|M, Ӎ|M, Н|N, Ӊ|N, Ң|N, Ӈ|N, Ҥ|N, Њ|N, О|O, Ӧ|O, Ө|O, Ӫ|O, Ҩ|O, П|P, Ҧ|PF, Р|P, Ҏ|P, С|S, Ҫ|S, Т|T, Ҭ|TH, Ћ|T, Ќ|K, У|U, Ў|U, Ӳ|U, Ӱ|U, Ӯ|U, Ү|U, Ұ|U, Ф|F, Х|H, Ҳ|H, Һ|H, Ц|TS, Ҵ|TS, Ч|CH, Ӵ|CH, Ҷ|CH, Ӌ|CH, Ҹ|CH, Џ|DZ, Ш|SH, Щ|SHT, Ъ|A, Ы|Y, Ӹ|Y, Ь|Y, Ҍ|Y, Э|E, Ӭ|E, Ю|YU, Я|YA, а|a, ӑ|a, ӓ|a, ә|e, ӛ|e, ӕ|e, б|b, в|v, г|g, ґ|g, ѓ|g, ғ|g, ӷ|g, y|y, д|d, е|e, ѐ|e, ё|yo, ӗ|e, ҽ|e, ҿ|e, є|ye, ж|zh, ӂ|dzh, җ|zh, ӝ|dzh, з|z, ҙ|z, ӟ|dz, ӡ|dz, ѕ|dz, и|i, ѝ|i, ӥ|i, ӣ|i, і|i, ї|ji, Ӏ|i, й|y, ҋ|y, ј|j, к|k, қ|q, ҟ|q, ҡ|k, ӄ|q, ҝ|k, л|l, ӆ|l, љ|l, м|m, ӎ|m, н|n, ӊ|n, ң|n, ӈ|n, ҥ|n, њ|n, о|o, ӧ|o, ө|o, ӫ|o, ҩ|o, п|p, ҧ|pf, р|p, ҏ|p, с|s, ҫ|s, т|t, ҭ|th, ћ|t, ќ|k, у|u, ў|u, ӳ|u, ӱ|u, ӯ|u, ү|u, ұ|u, ф|f, х|h, ҳ|h, һ|h, ц|ts, ҵ|ts, ч|ch, ӵ|ch, ҷ|ch, ӌ|ch, ҹ|ch, џ|dz, ш|sh, щ|sht, ъ|a, ы|y, ӹ|y, ь|y, ҍ|y, э|e, ӭ|e, ю|yu, я|ya [ocmSef] => 0 [ocmSefLabelCat] => content [ocmSefLabelTag] => tag [ocmSefLabelUser] => author [ocmSefLabelSearch] => search [ocmSefLabelDate] => date [ocmSefLabelItem] => 0 [ocmSefLabelItemCustomPrefix] => [ocmSefInsertItemId] => 1 [ocmSefItemIdTitleAliasSep] => dash [ocmSefUseItemTitleAlias] => 1 [ocmSefInsertCatId] => 1 [ocmSefCatIdTitleAliasSep] => dash [ocmSefUseCatTitleAlias] => 1 [show_page_heading] => 0 [categories] => Array ( [0] => 265 ) [exclude_from_group_by_subcategories] => 0 [menu-anchor_css] => nav__link [menu_text] => 1 [menu_show] => 1 [menu-meta_description] => Najnovijia saznanja i savjeti za zdrav život. [menu-meta_keywords] => vijesti, zanimljivosti, savjeti, trend, društvena mreža, život, zdravlje, moda, ljepota, dom, obitelj [secure] => 0 [obituaries_portal] => 0 [page_title] => Zdravlje [page_description] => SiteMeta Description [page_rights] => [robots] => [inheritFrom] => 0 [num_leading_items] => 2 [num_leading_columns] => 1 [leadingImgSize] => Large [num_primary_items] => 4 [num_primary_columns] => 2 [primaryImgSize] => Medium [num_secondary_items] => 4 [num_secondary_columns] => 1 [secondaryImgSize] => Small [num_links] => 4 [num_links_columns] => 1 [linksImgSize] => XSmall [catCatalogMode] => 0 [catFeaturedItems] => 1 [catOrdering] => publishUp [catPagination] => 2 [catPaginationResults] => 1 [catTitle] => 1 [catTitleItemCounter] => 1 [catDescription] => 1 [catImage] => 1 [catFeedLink] => 0 [catFeedIcon] => 0 [subCategories] => 1 [subCatColumns] => 2 [subCatTitle] => 1 [subCatTitleItemCounter] => 1 [subCatDescription] => 1 [subCatImage] => 1 [catItemTitle] => 1 [catItemTitleLinked] => 1 [catItemFeaturedNotice] => 0 [catItemAuthor] => 1 [catItemDateCreated] => 1 [catItemRating] => 0 [catItemImage] => 1 [catItemIntroText] => 1 [catItemExtraFields] => 0 [catItemHits] => 0 [catItemCategory] => 1 [catItemTags] => 1 [catItemAttachments] => 0 [catItemAttachmentsCounter] => 0 [catItemVideo] => 0 [catItemVideoAutoPlay] => 0 [catItemImageGallery] => 0 [catItemDateModified] => 0 [catItemReadMore] => 1 [catItemCommentsAnchor] => 1 [catItemOCMPlugins] => 1 [itemDateCreated] => 1 [itemTitle] => 1 [itemFeaturedNotice] => 1 [itemAuthor] => 1 [itemFontResizer] => 1 [itemPrintButton] => 0 [itemEmailButton] => 1 [itemSocialButton] => 1 [itemVideoAnchor] => 1 [itemImageGalleryAnchor] => 1 [itemCommentsAnchor] => 1 [itemRating] => 0 [itemImage] => 1 [itemImgSize] => Large [itemImageMainCaption] => 1 [itemImageMainCredits] => 1 [itemIntroText] => 0 [itemFullText] => 1 [itemExtraFields] => 1 [itemDateModified] => 1 [itemHits] => 0 [itemCategory] => 0 [itemTags] => 1 [itemAttachments] => 1 [itemAttachmentsCounter] => 1 [itemVideo] => 1 [itemVideoAutoPlay] => 0 [itemVideoCaption] => 1 [itemVideoCredits] => 1 [itemImageGallery] => 0 [itemNavigation] => 0 [itemComments] => 1 [itemTwitterButton] => 1 [itemFacebookButton] => 1 [itemGooglePlusOneButton] => 1 [itemAuthorBlock] => 0 [itemAuthorImage] => 0 [itemAuthorDescription] => 0 [itemAuthorURL] => 0 [itemAuthorEmail] => 0 [itemAuthorLatest] => 0 [itemAuthorLatestLimit] => 5 [itemRelated] => 1 [itemRelatedLimit] => 2 [itemRelatedTitle] => 1 [itemRelatedCategory] => 1 [itemRelatedImageSize] => Medium [itemRelatedIntrotext] => 0 [itemRelatedFulltext] => 0 [itemRelatedAuthor] => 0 [itemRelatedMedia] => 1 [itemRelatedImageGallery] => 1 [itemOCMPlugins] => 1 [recaptcha] => ) [initialized:protected] => 1 [separator] => . ) [metadesc] => [metadata] => robots= author= title=Iz godine u godinu koristimo sve više lijekova. Ove vrste najviše se troše, a posebno je skočila prodaja jednog vitamina page_title=Iz godine u godinu koristimo sve više lijekova. Ove vrste najviše se troše, a posebno je skočila prodaja jednog vitamina [metakey] => lijekovi, potrošnja lijekova, HALMED, pero draganić [plugins] => {"incptvocmimagegalleryIGParameters":"default","incptvocmimagegalleryocmIGposition":"OcmAfterDisplayContent","incptvocmimagegalleryocmIGtheme":"CameraSlideshow","incptvocmimagegalleryImages":["\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26937458.jpg","\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26937100.jpg","\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26715637.jpg","\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26937459.jpg","\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26937460.jpg","\/images\/slike\/2024\/04\/02\/26937461.jpg"],"incptvocmimagegalleryImageTitles":["\/Shutterstock","Privatni album","Nik\u0161a Stipani\u010dev\/Cropix","\/Shutterstock","\/Shutterstock","\/Shutterstock"],"incptvocmimagegalleryImageDescriptions":["

Potro\u0161nja lijekova op\u0107enito raste iz godine u godinu<\/p>","

Pero Dragani\u0107, <\/strong>dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)<\/p>","

Antihipertenzivi su terapijska skupina s najve\u0107om potro\u0161njom u Hrvatskoj<\/p>","

Elderly sick ill woman hold two pills on hand pouring capsules from medication bottle take painkiller supplement medicine, old senior people pharmaceutical healthcare treatment concept, close up view<\/p>","

Najvi\u0161e se tro\u0161i na lijekove protiv boli i za sni\u017eavanje povi\u0161ene tjelesne temperature<\/p>","

Potro\u0161nja lijekova iz skupine \u2018vitamini\u2018 tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosje\u010dno 20 posto godi\u0161nje<\/p>"],"incptvocmimagegalleryImageFocus":["50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50"],"incptvocmimagegalleryImageDimensions":[{"size0":"1920x1280","hd_26937458_1920.jpg":"1920x1080","k_26937458_1280.jpg":"1280x1280","k_26937458_1024.jpg":"1024x1024","k_26937458_640.jpg":"640x640","k_26937458_480.jpg":"480x480","k_26937458_340.jpg":"340x340","k_26937458_220.jpg":"220x220","o_26937458_1280.jpg":"1280x853","o_26937458_1024.jpg":"1024x682","o_26937458_640.jpg":"640x426","o_26937458_480.jpg":"480x320","o_26937458_340.jpg":"340x226","o_26937458_220.jpg":"220x146","h_26937458_1280.jpg":"1280x854","h_26937458_1024.jpg":"1024x683","h_26937458_640.jpg":"640x427","h_26937458_480.jpg":"480x320","h_26937458_340.jpg":"340x227","h_26937458_220.jpg":"220x147","pp_26937458_1280.jpg":"1280x1628","pp_26937458_1024.jpg":"1024x1303","pp_26937458_640.jpg":"640x814","pp_26937458_480.jpg":"480x611","pp_26937458_340.jpg":"340x432","pp_26937458_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1200x1600","hd_26937100_1920.jpg":"1920x1080","k_26937100_1280.jpg":"1280x1280","k_26937100_1024.jpg":"1024x1024","k_26937100_640.jpg":"640x640","k_26937100_480.jpg":"480x480","k_26937100_340.jpg":"340x340","k_26937100_220.jpg":"220x220","o_26937100_1280.jpg":"1280x1706","o_26937100_1024.jpg":"1024x1365","o_26937100_640.jpg":"640x853","o_26937100_480.jpg":"480x640","o_26937100_340.jpg":"340x453","o_26937100_220.jpg":"220x293","h_26937100_1280.jpg":"1280x854","h_26937100_1024.jpg":"1024x683","h_26937100_640.jpg":"640x427","h_26937100_480.jpg":"480x320","h_26937100_340.jpg":"340x227","h_26937100_220.jpg":"220x147","pp_26937100_1280.jpg":"1280x1628","pp_26937100_1024.jpg":"1024x1303","pp_26937100_640.jpg":"640x814","pp_26937100_480.jpg":"480x611","pp_26937100_340.jpg":"340x432","pp_26937100_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1277","hd_26715637_1920.jpg":"1920x1080","k_26715637_1280.jpg":"1280x1280","k_26715637_1024.jpg":"1024x1024","k_26715637_640.jpg":"640x640","k_26715637_480.jpg":"480x480","k_26715637_340.jpg":"340x340","k_26715637_220.jpg":"220x220","o_26715637_1280.jpg":"1280x851","o_26715637_1024.jpg":"1024x681","o_26715637_640.jpg":"640x425","o_26715637_480.jpg":"480x319","o_26715637_340.jpg":"340x226","o_26715637_220.jpg":"220x146","h_26715637_1280.jpg":"1280x854","h_26715637_1024.jpg":"1024x683","h_26715637_640.jpg":"640x427","h_26715637_480.jpg":"480x320","h_26715637_340.jpg":"340x227","h_26715637_220.jpg":"220x147","pp_26715637_1280.jpg":"1280x1628","pp_26715637_1024.jpg":"1024x1303","pp_26715637_640.jpg":"640x814","pp_26715637_480.jpg":"480x611","pp_26715637_340.jpg":"340x432","pp_26715637_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1280","hd_26937459_1920.jpg":"1920x1080","k_26937459_1280.jpg":"1280x1280","k_26937459_1024.jpg":"1024x1024","k_26937459_640.jpg":"640x640","k_26937459_480.jpg":"480x480","k_26937459_340.jpg":"340x340","k_26937459_220.jpg":"220x220","o_26937459_1280.jpg":"1280x853","o_26937459_1024.jpg":"1024x682","o_26937459_640.jpg":"640x426","o_26937459_480.jpg":"480x320","o_26937459_340.jpg":"340x226","o_26937459_220.jpg":"220x146","h_26937459_1280.jpg":"1280x854","h_26937459_1024.jpg":"1024x683","h_26937459_640.jpg":"640x427","h_26937459_480.jpg":"480x320","h_26937459_340.jpg":"340x227","h_26937459_220.jpg":"220x147","pp_26937459_1280.jpg":"1280x1628","pp_26937459_1024.jpg":"1024x1303","pp_26937459_640.jpg":"640x814","pp_26937459_480.jpg":"480x611","pp_26937459_340.jpg":"340x432","pp_26937459_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1281","hd_26937460_1920.jpg":"1920x1080","k_26937460_1280.jpg":"1280x1280","k_26937460_1024.jpg":"1024x1024","k_26937460_640.jpg":"640x640","k_26937460_480.jpg":"480x480","k_26937460_340.jpg":"340x340","k_26937460_220.jpg":"220x220","o_26937460_1280.jpg":"1280x854","o_26937460_1024.jpg":"1024x683","o_26937460_640.jpg":"640x427","o_26937460_480.jpg":"480x320","o_26937460_340.jpg":"340x226","o_26937460_220.jpg":"220x146","h_26937460_1280.jpg":"1280x854","h_26937460_1024.jpg":"1024x683","h_26937460_640.jpg":"640x427","h_26937460_480.jpg":"480x320","h_26937460_340.jpg":"340x227","h_26937460_220.jpg":"220x147","pp_26937460_1280.jpg":"1280x1628","pp_26937460_1024.jpg":"1024x1303","pp_26937460_640.jpg":"640x814","pp_26937460_480.jpg":"480x611","pp_26937460_340.jpg":"340x432","pp_26937460_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1280","hd_26937461_1920.jpg":"1920x1080","k_26937461_1280.jpg":"1280x1280","k_26937461_1024.jpg":"1024x1024","k_26937461_640.jpg":"640x640","k_26937461_480.jpg":"480x480","k_26937461_340.jpg":"340x340","k_26937461_220.jpg":"220x220","o_26937461_1280.jpg":"1280x853","o_26937461_1024.jpg":"1024x682","o_26937461_640.jpg":"640x426","o_26937461_480.jpg":"480x320","o_26937461_340.jpg":"340x226","o_26937461_220.jpg":"220x146","h_26937461_1280.jpg":"1280x854","h_26937461_1024.jpg":"1024x683","h_26937461_640.jpg":"640x427","h_26937461_480.jpg":"480x320","h_26937461_340.jpg":"340x227","h_26937461_220.jpg":"220x147","pp_26937461_1280.jpg":"1280x1628","pp_26937461_1024.jpg":"1024x1303","pp_26937461_640.jpg":"640x814","pp_26937461_480.jpg":"480x611","pp_26937461_340.jpg":"340x432","pp_26937461_220.jpg":"220x280"}],"incptvocmimagegalleryImageUseInGallery":["1","1","1","1","1","1"]} [language] => * [multi_author] => 0 [type_id] => 100 [category] => TableOCMCategory Object ( [id] => 265 [name] => Zdravlje [alias] => zdravlje [description] => [parent] => 254 [extraFieldsGroup] => 9 [published] => 1 [image] => [access] => 1 [ordering] => 7 [params] => {"inheritFrom":"254","catMetaDesc":"","catMetaKey":"","catMetaRobots":"","catMetaAuthor":"","theme":"","num_leading_items":"2","num_leading_columns":"1","leadingImgSize":"Large","num_primary_items":"4","num_primary_columns":"2","primaryImgSize":"Medium","num_secondary_items":"4","num_secondary_columns":"1","secondaryImgSize":"Small","num_links":"4","num_links_columns":"1","linksImgSize":"XSmall","catCatalogMode":"0","catFeaturedItems":"1","catOrdering":"publishUp","catPagination":"2","catPaginationResults":"1","catTitle":"1","catTitleItemCounter":"1","catDescription":"1","catImage":"1","catFeedLink":"0","catFeedIcon":"0","subCategories":"1","subCatColumns":"2","subCatOrdering":"","subCatTitle":"1","subCatTitleItemCounter":"1","subCatDescription":"1","subCatImage":"1","itemImageXS":"","itemImageS":"","itemImageM":"","itemImageL":"","itemImageXL":"","catItemTitle":"1","catItemTitleLinked":"1","catItemFeaturedNotice":"0","catItemAuthor":"1","catItemDateCreated":"1","catItemRating":"0","catItemImage":"1","catItemIntroText":"1","catItemIntroTextWordLimit":"","catItemExtraFields":"0","catItemHits":"0","catItemCategory":"1","catItemTags":"1","catItemAttachments":"0","catItemAttachmentsCounter":"0","catItemVideo":"0","catItemVideoWidth":"","catItemVideoHeight":"","catItemAudioWidth":"","catItemAudioHeight":"","catItemVideoAutoPlay":"0","catItemImageGallery":"0","catItemImageGalleryWidth":"","catItemImageGalleryHeight":"","catItemDateModified":"0","catItemReadMore":"1","catItemCommentsAnchor":"1","catItemOCMPlugins":"1","itemDateCreated":"1","itemTitle":"1","itemFeaturedNotice":"1","itemAuthor":"1","itemFontResizer":"1","itemPrintButton":"0","itemEmailButton":"1","itemSocialButton":"1","itemVideoAnchor":"1","itemImageGalleryAnchor":"1","itemCommentsAnchor":"1","itemRating":"0","itemImage":"1","itemImgSize":"Large","itemImageMainCaption":"1","itemImageMainCredits":"1","itemIntroText":"0","itemFullText":"1","itemExtraFields":"0","itemDateModified":"1","itemHits":"0","itemCategory":"0","itemTags":"1","itemAttachments":"1","itemAttachmentsCounter":"1","itemVideo":"1","itemVideoWidth":"","itemVideoHeight":"","itemAudioWidth":"","itemAudioHeight":"","itemVideoAutoPlay":"0","itemVideoCaption":"1","itemVideoCredits":"1","itemImageGallery":"0","itemImageGalleryWidth":"","itemImageGalleryHeight":"","itemNavigation":"0","itemComments":"1","itemTwitterButton":"1","itemFacebookButton":"1","itemGooglePlusOneButton":"1","itemAuthorBlock":"0","itemAuthorImage":"0","itemAuthorDescription":"0","itemAuthorURL":"0","itemAuthorEmail":"0","itemAuthorLatest":"0","itemAuthorLatestLimit":"5","itemRelated":"0","itemRelatedLimit":"5","itemRelatedTitle":"1","itemRelatedCategory":"0","itemRelatedImageSize":"0","itemRelatedIntrotext":"1","itemRelatedFulltext":"0","itemRelatedAuthor":"0","itemRelatedMedia":"0","itemRelatedImageGallery":"0","itemOCMPlugins":"1"} [trash] => 0 [plugins] => {"customparams_created":"2019-11-04 19:44:34","customparams_modified":"2019-11-04 19:44:34","customparams_videobg":"","customparams_countdown_module":"","customparams_search_template":""} [language] => * [container] => 0 [container_name] => [_tbl:protected] => #__ocm_categories [_tbl_key:protected] => id [_tbl_keys:protected] => Array ( [0] => id ) [_db:protected] => JDatabaseDriverMysqli_Exabyte Object ( [name] => mysqli [serverType] => mysql [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => 1 [client_info] => mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $ [client_version] => 50012 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 18 [host_info] => 127.0.0.1 via TCP/IP [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.30 [server_version] => 50530 [stat] => Uptime: 4652034 Threads: 4 Questions: 156141620 Slow queries: 67592 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 4630340 [warning_count] => 0 ) [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [_database:JDatabaseDriver:private] => sdproductiondb [count:protected] => 58 [cursor:protected] => [debug:protected] => [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( ) [timings:protected] => Array ( ) [callStacks:protected] => Array ( ) [offset:protected] => 0 [options:protected] => Array ( [driver] => mysqli_exabyte [host] => 127.0.0.1 [user] => proxy_user_front04 [password] => b3hX5DrKwjx6 [database] => sdproductiondb [prefix] => sk_ [select] => 1 [port] => 6033 [socket] => ) [sql:protected] => JDatabaseQueryMysqli Object ( [offset:protected] => 0 [limit:protected] => 0 [db:protected] => JDatabaseDriverMysqli_Exabyte Object *RECURSION* [sql:protected] => [type:protected] => select [element:protected] => [select:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => SELECT [elements:protected] => Array ( [0] => category.* [1] => IF(ISNULL(container.catid),false,true) AS container [2] => container.name AS container_name [3] => SEFURL_cr.menuItemID AS sefurl_belonging_menu_item ) [glue:protected] => , ) [delete:protected] => [update:protected] => [insert:protected] => [from:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => FROM [elements:protected] => Array ( [0] => `#__ocm_categories` AS `category` ) [glue:protected] => , ) [join:protected] => Array ( [0] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => LEFT JOIN [elements:protected] => Array ( [0] => #__ocm_containers AS container ON category.id = container.catid ) [glue:protected] => , ) [1] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => LEFT JOIN [elements:protected] => Array ( [0] => #__ocm_sefurl_category_menu_relation AS SEFURL_cr ON category.id = SEFURL_cr.categoryID ) [glue:protected] => , ) ) [set:protected] => [where:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => WHERE [elements:protected] => Array ( [0] => `category`.`id` = '240' ) [glue:protected] => AND ) [group:protected] => [having:protected] => [columns:protected] => [values:protected] => [order:protected] => [autoIncrementField:protected] => [call:protected] => [exec:protected] => [union:protected] => [unionAll:protected] => [selectRowNumber:protected] => ) [tablePrefix:protected] => sk_ [utf:protected] => 1 [utf8mb4:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [transactionDepth:protected] => 0 [disconnectHandlers:protected] => Array ( ) [ocmConfig] => Array ( ) ) [_trackAssets:protected] => [_rules:protected] => [_locked:protected] => [_autoincrement:protected] => 1 [_observers:protected] => JObserverUpdater Object ( [aliases:protected] => Array ( ) [observers:protected] => Array ( ) [doCallObservers:protected] => 1 ) [_columnAlias:protected] => Array ( ) [_jsonEncode:protected] => Array ( ) [_errors:protected] => Array ( ) [year_lookup] => 0 [link] => /mozaik/zdravlje ) [additional_categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 482 [name] => Premium [alias] => premium [parent] => 240 [published] => 1 [trash] => 0 [link] => /vinski-podrum-stari/sponzori ) [1] => stdClass Object ( [id] => 265 [name] => Zdravlje [alias] => zdravlje [parent] => 254 [published] => 1 [trash] => 0 [link] => /mozaik/zdravlje ) ) [link] => /mozaik/zdravlje/iz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina-1379123 [printLink] => /mozaik/zdravlje/iz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina-1379123?tmpl=component&print=1 [tags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 399669 [name] => lijekovi [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 0000-00-00 00:00:00 [main_article_id] => 0 [alias] => lijekovi [link] => /tag/lijekovi ) [1] => stdClass Object ( [id] => 722268 [name] => potrošnja lijekova [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 2023-07-05 21:36:14 [main_article_id] => 0 [alias] => potrosnja-lijekova [link] => /tag/potrosnja-lijekova ) [2] => stdClass Object ( [id] => 517017 [name] => HALMED [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 0000-00-00 00:00:00 [main_article_id] => 0 [alias] => halmed [link] => /tag/halmed ) [3] => stdClass Object ( [id] => 754792 [name] => pero draganić [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 2024-04-08 13:03:57 [main_article_id] => 0 [alias] => pero-draganic [link] => /tag/pero-draganic ) ) [imageXSmall] => [imageSmall] => [imageMedium] => [imageLarge] => [imageXLarge] => [extraFields] => stdClass Object ( [SuperscriptTitle] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => na tabletama [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [contains_infographic] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [Withoutads] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [Photo_gallery] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [promo] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [contains_video] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [premium_content] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [exclude_comments] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [open_link_in_new_window] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [horizontal_crop_of_the_main_photo] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [no_index] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [no_cache] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [dont_show_on_the_front_page] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [related_on_bottom] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [live_button] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [instant_articles] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [s_preporucuje] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [s_voli] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [layout_with_three_photos] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [gallery_in_the_article] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [required_views] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [fullhd_image] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [CitySelect] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [paid_article] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [SD_na_licu_mjesta] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) [Important_article] => stdClass Object ( [id] => 100 [name] => Important article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 38 [alias] => Important_article ) ) [attachments] => Array ( ) [cleanTitle] => Iz godine u godinu koristimo sve više lijekova. Ove vrste najviše se troše, a posebno je skočila prodaja jednog vitamina [num_of_authors] => 0 [author] => Joomla\CMS\User\User Object ( [isRoot:protected] => [id] => 3141 [name] => Javorka Luetić [username] => javorka-lueti [email] => javorka-lueti@sd.hr [password] => $2y$10$5nG3SklVzKARcZKbSEUQleN1B7rr3pudihHhhdwQReXNy8GUMmWNa [password_clear] => [block] => 0 [sendEmail] => 0 [registerDate] => 0000-00-00 00:00:00 [lastvisitDate] => 0000-00-00 00:00:00 [activation] => [params] => [groups] => Array ( [2] => 2 ) [guest] => 0 [lastResetTime] => 0000-00-00 00:00:00 [resetCount] => 0 [requireReset] => 0 [_params:protected] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( ) [initialized:protected] => [separator] => . ) [_authGroups:protected] => [_authLevels:protected] => [_authActions:protected] => [_errorMsg:protected] => [userHelper:protected] => Joomla\CMS\User\UserWrapper Object ( ) [_errors:protected] => Array ( ) [otpKey] => [otep] => [link] => /autor/javorka-luetic-3141 [profile] => stdClass Object ( [id] => 1659 [gender] => m [description] => [image] => [url] => [group] => 1 [plugins] => ) [avatar] => https://secure.gravatar.com/avatar/f4e74d567055c008abcb8309219045e8?s=100&default=https%3A%2F%2Fslobodnadalmacija.hr%2Fcomponents%2Fcom_ocm%2Fimages%2Fplaceholder%2Fuser.png ) [numOfComments] => 0 [mainImage] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937458.jpg [galleryCount] => 6 [hasImage] => 1 [mainImageAuthor] => /Shutterstock [mainImageDesc] =>

Potrošnja lijekova općenito raste iz godine u godinu

[popup_gallery] => Array ( [0] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937458.jpg [title] =>

Potrošnja lijekova općenito raste iz godine u godinu

/Shutterstock ) [1] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937100.jpg [title] =>

Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Privatni album ) [2] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26715637.jpg [title] =>

Antihipertenzivi su terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj

Nikša Stipaničev/Cropix ) [3] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937459.jpg [title] =>

Elderly sick ill woman hold two pills on hand pouring capsules from medication bottle take painkiller supplement medicine, old senior people pharmaceutical healthcare treatment concept, close up view

/Shutterstock ) [4] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937460.jpg [title] =>

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature

/Shutterstock ) [5] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2024/04/02/26937461.jpg [title] =>

Potrošnja lijekova iz skupine ‘vitamini‘ tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje

/Shutterstock ) ) [bgPosition] => [text] => {OCMSplitter}

Čini se da više nema odrasle osobe koja ne troši barem jedan lijek dnevno, a ima i onih koji se gotovo hvale količinom lijekova, raznih pripravaka i dodataka prehrani, od kojih veći dio nije propisao liječnik, nego ih uzimaju po vlastitoj procjeni ili na temelju iskustva i savjeta prijatelja, poznanika... jer vjeruju da i njima mogu pomoći.

Kako se službeno kreću trendovi o potrošnji lijekova, otkrio nam je prof. dr. sc. Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

– Agencija prati potrošnju lijekova na temelju podataka dostavljenih iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima te temeljem prikupljenih podataka izrađuje godišnja i višegodišnja izvješća o potrošnji lijekova u Hrvatskoj. Podaci o potrošnji lijekova izraženi su financijski (u kunama, prema veleprodajnim cijenama) te u definiranoj dnevnoj dozi lijeka (DDD) na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan).

DDD je međunarodna jedinica mjerenja potrošnje lijekova koja je neovisna o cijeni lijeka, veličini pakiranja i farmaceutskom obliku lijeka, stoga omogućava procjenu trenda u potrošnji lijekova i uspoređivanje među različitim sredinama, državama ili za različita razdoblja itd. DDD je dogovorno definirana pretpostavljena prosječna dnevna doza lijeka za glavnu indikaciju u odrasle osobe, ali ne mora odražavati propisivanu dnevnu dozu lijeka.

Kakvi su statistički podaci o potrošnji lijekova u Hrvatskoj? Je li potrošnja porasla i kako to objašnjavate?

– Potrošnja lijekova općenito raste iz godine u godinu. Tom trendu svjedočimo od početka praćenja potrošnje lijekova u HALMED-u, odnosno od 2005. godine nadalje. Potrošnja izražena financijski, u promatranom razdoblju raste prosječno za 16 posto godišnje, a potrošnja izražena u DDD/1000/dan raste prosječno 12 posto godišnje.

U 2022. godini ukupni promet lijekovima u Republici Hrvatskoj, prema podacima iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima, iznosio je 10,410 milijardi kuna, što je za 5,4 posto više u odnosu na 2021. godinu. Ukupni financijski troškovi u petogodišnjem razdoblju od 2018. do 2022. godine rastu prosječno za 12 posto godišnje.

Potrošnja lijekova mjerena u broju DDD/1000/dan u 2022. godini iznosila je 1.461,30 DDD/1000/dan, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 5,3 posto. Tijekom promatranog razdoblja od 2018. do 2022. godine također je prisutan trend povećanja potrošnje lijekova u DDD/1000/dan s prosječnim povećanjem od 7,3 posto godišnje.

Trendove porasta potrošnje nalazimo u svim zemljama, a isto tako i u zemljama nama relevantnima za usporedbu u Europskoj uniji. Razlozi povećanja potrošnje tijekom godina su mnogostruki, a istaknuo bih povećanu odgovornost i svijest bolesnika o potrebi liječenja, ranije otkrivanje bolesti zahvaljujući uznapredovaloj dijagnostici te većim mogućnostima koje društvo pruža bolesnim osobama.

---

image

Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Privatni album
---

Koji se lijekovi najviše izdvajaju po potrošnji?

– Financijski gledano, znatni dio potrošnje lijekova u Hrvatskoj pripada lijekovima koji se upotrebljavaju u bolničkim ustanovama. Bolnička potrošnja lijekova u 2022. godini iznosila je 3,11 posto od ukupne potrošnje po DDD/1000/dan, a financijski gledano ukupno 48,06 posto od ukupne potrošnje.

Razlike koje postoje u odnosu bolničke potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje (3,11% i 48,06%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Isti trend uočljiv je i ako promatramo petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. godine, u kojem je udio prosječne potrošnje lijekova u bolnicama po DDD/1000/dan iznosio 2,83 posto od ukupne potrošnje lijekova. Međutim, udio prosječne potrošnje lijekova u bolnicama financijski izraženo iznosio je 44,33 posto od ukupne potrošnje lijekova. Većina su ovih, vrlo skupih, lijekova monoklonska protutijela i inhibitori protein-kinaza koji se uglavnom koriste u antitumorskoj terapiji.

Trendovi u potrošnji lijekova po terapijskim skupinama u razdoblju od 2018. do 2022. godine pokazuju da su antihipertenzivi iz skupine lijekova koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj, mjereno u DDD/1000/dan. Njih slijede hipolipemici, odnosno lijekovi za snižavanje masnoća u krvi, pa skupine psiholeptici, vitamini, lijekovi za poremećaje kiselosti, antitrombotici i antidijabetici.

Gledajući potrošnju prema financijskim pokazateljima u promatranom razdoblju od 2018. do 2022. godine, prva skupina po potrošnji su: antineoplastici/citostatici, drugi su imunosupresivi, zatim antidijabetici i antitrombotici.

---

image

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature

/Shutterstock
---

Kakva je situacija s potrošnjom antibiotika, koja je uvijek pod posebnim povećalom?

– Antibakterijski lijekovi, odnosno antibiotici, vrlo su važna skupina lijekova koji služe suzbijanju sustavnih bakterijskih infekcija. Potrošnja antibiotika u 2022. godini izražena u definiranoj dnevnoj dozi (DDD) na 1000 stanovnika na dan iznosila je 19,58. Drugim riječima, u 2022. godini je 20 stanovnika od njih 1000 svaki dan uzimalo barem jednu definiranu dnevnu dozu antibiotika. Financijski izražena potrošnja antibiotika u 2022. godini iznosila je 325 milijuna kuna.

Kada promatramo petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. godine, uočljiv je trend blagog smanjenja potrošnje antibiotika u DDD/1000/dan, koje prosječno iznosi 1,2 posto godišnje. Pad potrošnje antibiotika je najizraženiji bio u dvjema pandemijskim godinama, u 2020. i 2021. godini, što možemo djelomično pripisati smanjenom i ograničenom kretanju i migracijama te izbjegavanju bliskih kontakata i, zasigurno, revnijoj primjeni osnovnih higijenskih mjera.

Većina terapijskih podskupina u skupini antibakterijskih lijekova ima stalnu i ujednačenu potrošnju tijekom promatranog razdoblja od 2018. do 2022. godine. Makrolidi i cefalosporini iskazuju blagi trend porasta, a penicilini i kinoloni iskazuju trend smanjenja potrošnje. Potrošnja penicilina, antibiotika koji se najviše troše, u promatranom razdoblju se smanjuje, prosječno za osam posto godišnje, a najniže vrijednosti zabilježene su u pandemijskoj 2021. godini. Zaključno, možemo reći da se potrošnja antibiotika po DDD/1000/dan blago smanjuje.

S druge strane, u financijskom smislu, zabilježen je porast potrošnje antibiotika od 6,5 posto u 2022. godini (u odnosu na 2021.) te porast od 14 posto u 2021. godini (u odnosu na 2020.). Porast potrošnje u financijskom smislu može se dijelom pripisati većem korištenju skupljih antibiotika novije generacije i smanjenju potrošnje antibiotika starije generacije i dr.

---

image

Antihipertenzivi su terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj

Nikša Stipaničev/Cropix
---

Raste li potražnja za lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta i o kojim je lijekovima najčešće riječ?

– Lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta nazivamo bezreceptnim lijekovima ili OTC lijekovima prema engleskom izrazu "Over The Counter". OTC lijekovi prodaju se u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, gdje ih pacijenti, odnosno korisnici, mogu kupiti u slobodnoj prodaji, bez prethodnog posjeta liječniku.

Tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine ukupni promet OTC lijekova izražen u DDD/1000/dan iznosio je prosječno 7,9 posto ukupne potrošnje svih lijekova, a izraženo financijski ukupni promet OTC lijekova iznosio je prosječno 7,8 posto ukupne potrošnje lijekova.

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature (paracetamoli, ibuprofeni), zatim na antitrombotike (acetilsalicilna kiselina) i lijekove za održavanje prohodnosti nosa u infekcijama dišnog sustava, zatim na različite lijekove u obliku krema za mazanje bolnih mjesta na tijelu te na antiseptike.

Kolika je potrošnja vitamina i koji se najviše troše?

– Potrošnja lijekova iz skupine vitamina iskazana u DDD/1000/dan tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje. Financijski izraženo, potrošnja lijekova iz skupine vitamina je u istom razdoblju rasla prosječno 1,2 posto godišnje. S prometom od 54,7 milijuna kuna u 2022. godini, u ukupnoj potrošnji lijekova u kunama vitamini čine 0,5 posto prometa.

Pritom napominjem da u ovu skupinu ulazi potrošnja isključivo vitamina koji su registrirani kao lijekovi, dok potrošnja vitamina u različitim kombinacijama koje nisu registrirane kao lijekovi, nego, primjerice, pripadaju dodacima prehrani, nije obuhvaćena ovim podacima.

U skupini lijekova "vitamini" prema DDD/1000/dan najveću potrošnju, i najveći porast potrošnje, ima kolekalciferol (vitamin D). Relativno veliku potrošnju ovog lijeka možemo pripisati činjenici da se indikacije za primjenu odnose na pedijatrijsku populaciju: dojenčad, djecu i adolescente u prevenciji rahitisa, kao i u odraslih, kod trudnica i dojilja te starijih osoba za prevenciju osteoporoze.

Dodatno, od pojave pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini mnogi stručnjaci daju preporuku za uzimanje vitamina D, a i mnoge studije su potvrdile koristan učinak ovog vitamina u navedenoj pandemijskoj bolesti. Isto tako, mnoge studije s ovim lijekom posljednjih godina ističu pozitivan učinak vitamina D na jačanje imunosnog sustava i boljeg imunosnog odgovora.

Dok je potrošnja kolekalciferola u 2018. godini bila 32 DDD/1000/dan, u 2022. godini potrošnja je iznosila 89,7 DDD/1000/dan, što je povećanje od 2,8 puta. Navedena vrijednost u 2022. godini svrstava kolekalciferol na prvo mjesto po potrošnji od svih lijekova, što je bio i u 2021. godini. U Hrvatskoj potrošnja kolekalciferola čini gotovo svu potrošnju u ATK skupini A11CC – vitamin D i analozi.

---

image

Potrošnja lijekova iz skupine ‘vitamini‘ tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje

/Shutterstock
---

{infobox–gray_full}479945{/infobox–gray_full}

[event] => stdClass Object ( [BeforeDisplay] => [AfterDisplay] => [AfterDisplayTitle] => [BeforeDisplayContent] => [AfterDisplayContent] => [OCMBeforeDisplay] => [OCMAfterDisplay] => [OCMAfterDisplayTitle] => [OCMBeforeDisplayContent] => [OCMAfterDisplayContent] =>
/Shutterstock Privatni album Nikša Stipaničev/Cropix /Shutterstock /Shutterstock /Shutterstock
/Shutterstock

Potrošnja lijekova općenito raste iz godine u godinu

Privatni album

Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Nikša Stipaničev/Cropix

Antihipertenzivi su terapijska skupina s najvećom potrošnjom u Hrvatskoj

/Shutterstock

Elderly sick ill woman hold two pills on hand pouring capsules from medication bottle take painkiller supplement medicine, old senior people pharmaceutical healthcare treatment concept, close up view

/Shutterstock

Najviše se troši na lijekove protiv boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature

/Shutterstock

Potrošnja lijekova iz skupine ‘vitamini‘ tijekom razdoblja od 2018. do 2022. godine rasla je prosječno 20 posto godišnje

[OCMUserDisplay] => [OCMCommentsCounter] => [OCMCommentsBlock] => ) [jcfields] => Array ( ) [image] => [imageWidth] => 600 [comments] => Array ( ) [absoluteURL] => https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zdravlje/iz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina-1379123 [emailLink] => /component/mailto/?tmpl=component&template=site&link=c3ceabcccd354d488a14779c8ad4c8af8fb56530 [twitterURL] => http://twitter.com/intent/tweet?text=Iz+godine+u+godinu+koristimo+sve+vi%C5%A1e+lijekova.+Ove+vrste+najvi%C5%A1e+se+tro%C5%A1e%2C+a+posebno+je+sko%C4%8Dila+prodaja+jednog+vitamina&url=https%3A%2F%2Fslobodnadalmacija.hr%2Fmozaik%2Fzdravlje%2Fiz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina-1379123 [socialLink] => https%3A%2F%2Fslobodnadalmacija.hr%2Fmozaik%2Fzdravlje%2Fiz-godine-u-godinu-koristimo-sve-vise-lijekova-ove-vrste-najvise-se-trose-a-posebno-je-skocila-prodaja-jednog-vitamina-1379123 )
Array ( [1] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => na tabletama [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [3] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [4] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [5] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [6] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [8] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [9] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [10] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [11] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [12] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [13] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [14] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [15] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [16] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [17] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [26] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [27] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [28] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [29] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [30] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [31] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [32] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [33] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [34] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [35] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) [36] => stdClass Object ( [id] => 100 [name] => Important article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 38 [alias] => Important_article ) )
StoryEditorOCM
Zdravljena tabletama

Iz godine u godinu koristimo sve više lijekova. Ove vrste najviše se troše, a posebno je skočila prodaja jednog vitamina

Piše Javorka Luetić
8. travnja 2024. - 18:35

Čini se da više nema odrasle osobe koja ne troši barem jedan lijek dnevno, a ima i onih koji se gotovo hvale količinom lijekova, raznih pripravaka i dodataka prehrani, od kojih veći dio nije propisao liječnik, nego ih uzimaju po vlastitoj procjeni ili na temelju iskustva i savjeta prijatelja, poznanika... jer vjeruju da i njima mogu pomoći.

Kako se službeno kreću trendovi o potrošnji lijekova, otkrio nam je prof. dr. sc. Pero Draganić, dr. med., glavni savjetnik za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

– Agencija prati potrošnju lijekova na temelju podataka dostavljenih iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima te temeljem prikupljenih podataka izrađuje godišnja i višegodiš...

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
18. svibanj 2024 00:41