StoryEditorOCM
PanoramaNagradni natječaj

Slobodna Dalmacija vas vodi na koncerte na Bazen Ilirija, Biograd na moru

Piše SD
9. srpnja 2024. - 20:00

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

u Zagreb, dana 8. srpnja 2024. godine

 

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

 

„Slobodna Dalmacija Vas vodi na koncerte na Bazen Ilirija, Biograd na moru“

 

1.  Predmet Pravila

1.1.        HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Slobodna Dalmacija Vas vodi na koncerte na Bazen Ilirija, Biograd na moru““ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Slobodna Dalmacija.

1.2.        Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 9. srpnja 2024. godine na portalu www.slobodnadalmacija.hr

 

2.  Nagradni natječaj

 1. Nagradni natječaj organizira se na Facebook profilu Slobodne Dalmacije u 5 krugova:

1. krug 9. srpnja 0:00 h -11. srpnja 2024.g. u 12:00h

2. krug 22. srpnja 0:00 h - 24. srpnja 2024.g. u 12:00h

3. krug 30. srpnja 0:00 h -1.kolovoza 2024.g. u 12:00h

4. krug 6. kolovoza 0:00 h – 8. kolovoza 2024.g. u 12:00h

5.krug 12. kolovoza 0:00 h – 14. kolovoza 2024.g. u 12:00h

 1. Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici trebaju na Facebook profilu Slobodne Dalmacije napisati koga bi poveli na koncert i zašto,  za svaki od krugova pojedinačno.
 2. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju kreativnosti izabrati po 1 dobitnika za svaki krug nagradnog natječaja.
 3. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na Facebook profilu Slobodne Dalmacije na dan završetka svakog kruga u 13 sati.
 4. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

 

- u prvom krugu 1 x dvije ulaznice za koncert Željka Bebeka 13. srpnja 2024.g. na bazenu Ilirija u Biogradu na moru s početkom u 22:00 sati

 

- u drugom krugu 1 x dvije ulaznice za koncert Prljavog kazališta  26. srpnja 2024.g. na bazenu Ilirija u Biogradu na moru s početkom u 22:00 sati

 

- u trećem krugu 1 x dvije ulaznice za koncert Hanka Paldum i Miroslav Škoro  03. kolovoza  2024.g. na bazenu Ilirija u Biogradu na moru s početkom u 22:00 sati

 

- u četvrtom krugu1 x dvije ulaznice za Dance party 10. kolovoza 2024.g. na bazenu Ilirija u Biogradu na moru s početkom u 22:00 sati

 

- u petom krugu 1 x dvije ulaznice za koncert Halida Bešlića 16. kolovoza 2024.g. na bazenu Ilirija u Biogradu na moru s početkom u 22:00 sati

 

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.       Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, korisnici Facebook profila Slobodna Dalmacija. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.       Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.        Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

 1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem Facebook profila Slobodna Dalmacija. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Facebooku, adresu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.
 2. Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz prethodne točke odmah po zaprimanju obavijesti o dobitku putem Facebook profila, gubi pravo na nagradu.
 3. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.
 4. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu odmah po primitku Obavijesti, gubi na nju pravo.
 5. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
 6. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

                                       5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.       Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.       Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3.       Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail dpo@hanzamedia.hr
 • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.       Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

                marketinga svih izdanja Hanza Medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.       Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se                odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na e-mail dpo@hanzamedia.hr.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1.       Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2.       U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.       Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.      Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.        Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građ. sud u   Zagrebu.

 

 

9. Stupanje na snagu

9.1.       Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr  dana 8. srpnja 2024. godine.

9.2.       Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Zorica Vitez Sever, članica Uprave

Igor Cenić, član Uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
20. srpanj 2024 06:36