StoryEditor

Pivat ću Gospodaru ki dobrega daje meni; i kumpanjajuć kantat ću imenu ol Gospodara višnjega

Piše PSD.
14. siječnja 2020. - 11:09
gregorianci

Salam 11 (10)

1Na svrhu. Salam ol Davida.


2U Gospodara se ufan; kako pravjate animu mojen:
Projdi u goru kako orebac?
3Jerbo, eno su grišnici napeli luk;
parićali su šajete svoje u tulicu,
da prostrilidu u škureci pošćene u srcu;
4jerbo ča si ti isfamožita, nî su deštrigali;
pošćenjačina sâm, ča je učini?

5Gospodar u tempalu šanten svojen;
Gospodar na nebesiman pristoje njegovo.
Joči njegove na siromaha se ošervajedu;
kalamari njegovi ispitijedu sine čovičanske.
6Gospodar ispitije pošćenega i zlega;
ki sam jubi nepošćenje, nenavidi anim svoj.

7Dažjit će nada grišniciman trapule;
oganj i sumpor, i anim ol fortunala, dil žmula njihovega.
8Jerbo je pošćen Gospodar, i pošćenje je jubi;
pravicu je gleda obraz njegov.

Salam 12 (11)

1Na svrhu, za oktavu. Salam ol Davida.

2Šalvanega učin mene, Gospodaru, jerbo je skarsalo svecih,
jerbo su se smanjila prava ol sinov čovičanskih.
3Gluparije su pravjali dojedan ki bližnjen svojen;
pešnje himbene, u srcu i srcon pravjali su.

4Deštrigaj, Gospodaru, sve pešnje himbene,
i jazike ča vele hustadu.
5Ki su rekli: jazik ćemo naš uzveličat;
pešnje naše ol nas su.
Ko je gospodar naš?

6Zarad mižerije ol nevojnih, i uzdahnjivanja siromahov,
sadar ću se ustat, besidi Gospodar.
Metnut ću u šalvanje;
fidelo ću činit u njemu.

7Besidenja ol Gospodara, besidenja su ćara; slebro u ognju taštano,
provano ol zemje, ispurgano sedan putih.

8Ti ćeš nas, Gospodaru, hranit,
i čuvat nas ol poroda vega zanavik.
9Okolo farmasuni gredu.
Naprama velikosti tvojon uzmnoža si sine čovičanske.

Salam 13 (12)

1Na svrhu. Salam ol Davida.

Doklen ćeš, Gopodaru, zaudabjat me do svrhe?
doklen ćeš obrćat obraz tvoj ol mene?
2Doklen ću mećat svitovanja u anim moj,
faštidij je u mojen srcu u dojedan dnev.
3Doklen ćedu se ustavat dušmani moji nada me?

4Ošervaj se, i udovoj mi, Gospodaru Bože moj.
Iluminaj joči moje, da nikadare ne zaspen u smrti;
5da nikadare ne reče dušman moj: Ja san dobi njega.
Ki me dišperadu sulacat ćedu se je se buden pošešunut;
6ja sâm ufa san se u samatitanšćinu tvoju.

Uzradovat će se srce moje u šalvanju tvojemu.
Pivat ću Gospodaru ki dobrega daje meni;
i kumpanjajuć kantat ću imenu ol Gospodara višnjega.

Salam 14 (13)

1Na svrhu. Salam ol Davida.

Reka je ludonja u srcu svojen: Nima Boga.
Pokvareni su, i učinili su se u gadariju u smiranjiman svojiman;
ni ga ki čini dobrega, ni ga ni cili jedan.

2Gospodar s nebes baci je oćadu nada sine čovičanske,
za vidit je koga pametnega, i bi ko išća Boga.

3Svi su zabasali, skupa se učinili nekorisniman.
Ni ga ki čini dobrega, ni ga ni cili jedan.

Greb otvoren grćan je njihov;
jaziciman svojiman inganajedu.
Otrov zmaje pol pešnjan njihovin.

Čihova justa puna su proklešćine i gorčika;
žvelte noge njihove za proliće ol krvi.
Islomiće i nesrića na progaduriman njihoviman,
i put ol pačifika ni nisu nadazdrili;
nĩ prpe ȍl Boga prida jočiman njihoviman.

4A nećedu nadazdrit svi ki lavuradu nepošćeno,
ki žeredu puk moj koda jidu kruh?

5Gospodara nisu zazvali;
nonde su drćali ol prpe di prpe nĩ ni bilo.
6Jerbo je Gospodar u porodu pošćenen,
viću ol nevojih se podrugijete,
jerbo je Gospodar ufanje njegovo.

7Ko će dat iž Sijuna šalvanje Israjilu?
Kad olvrati Gospodar iž sužanjšćine puk svoj,
sulacat će se Jako, i diletat će se Israjil.

Salam 15 (14)

1Salam ol Davida.

Gospodaru, ko će stat u kućerku tvojemu?
oli ko će počivat u šanton gori tvojon?

2Ki gre brez maće,
i lavura pošćenje;
3ki parla pravo u srcu svojen;
ki ne čini imbroj u jaziku svojen;
niti je učini zlega bližnjen svojen,
i rugo ni primi kontra bližnjega svojega.
4Na ništa se je dove prid obraz njegov nî zli;
u strahu svojen glorijȁ je ol Gospodara.
Ki se kune bližnjen svojen, i ne inganaje;
5ki šolda svojega ni dâ za šuporab,
i dara ni vaze nada nin brezgrišnin.

Ki vako čini neće se pomaknut zanavik.

Salam 16 (15)

1Zdatanje škrivano ol samega Davida.

Hran me, Gospodaru, jerbo san se ufa u te.
2Reka san Gospodaru: Bog moj jes ti,
jerbo ol dobrega mojega ni ti potriba.

3Sveciman, ča su na zemji njegovon,
mirakuložasta je učini sva moja hotinja u njiman.
4Uzmnožane su makance njihove,
za kiman žvelto prišidu.
Neću skupjat šedute njihove okrvavjene;
niti ću se spomenut imen njihovih na pešnjan mojiman.

5Gospodar je bašćine moje dil, i žmula mojega:
ti si ni ki vrniješ bašćinu moju meni.

6Konop mi je pâ na najlišje misto;
perfin je bašćina moja meni prilipa.
7Blagoslivjat ću Gospodara ki je dâ meni pamet;
perfin i obnoć zbrufajedu mene bubrizi moji.
8Gledan Gospodara prid obrazon mojin vavik,
jerbo mi je on na desnu, da se ne pošešunen.

9Zarad tega razveseljeno je srce moje, i uzradova se je jazik moj;
inšoma, i tilo moje počinut će u ufanju.
10Jerbo nećeš obandunat anim moj u paklu,
niti ćeš dat da šanto tvoj vidi isagnjića.
11Očitovatiman ćeš učinit meni progadure moje;
napunit ćeš me su alegrijon od lica tvojega:
i delicijan iž desne ruke tvoje sve do svrhe.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema latinskoj Vulgati)


Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

21. rujan 2020 12:46