StoryEditor
KolumneMeđutim

Kaj rade kanonikovi? Niš! A prebendari? Pomažu im!

Piše Ivan Ugrin
21. siječnja 2018. - 19:00

Znate li kad su i na koji način osnovani kanonici? O tome postoji zgodna šala temeljena na ozbiljnoj zgodi iz Evanđelja, kad se prije nego je bio uhićen, Isus molio krvavim znojem u Getsemanskom vrtu, a svoje učenike, apostole, ostavio da bdiju i mole se da ne bi upali u napast. Kad im se vratio, našao ih je pozaspale ispod maslina. Na to im je rekao: Spavate i počivate. Tim je riječima, prema toj šali, ustanovljen kanonički red.
Na zagrebačkom Kaptolu nastala je na temu kanonika jedna još žešća pošalica. Kaj rade kanonikovi? Niš! A prebendari? Pomažu im!
Međutim, izgleda da ovi potonji posljednjih godina nisu baš stajali skrštenih ruku, barem kad je u pitanju crkvena imovina. U priči koju je ovih dana prvi objavio Nacional, prebendari, svećenici kojima je povjerena dužnost brige za crkvene posjede, upravo su se našli u ogromnom skandalu.
Smijenjen je cijeli prebendarski zbor, a naročito oštro je kažnjen Mijo Gabrić, jedan od najmoćnijih crkvenih velikodostojnika. "Nažalost, moram priznati da sam za vrijeme vršenja službe dekana Zbora prebendara teško prekršio kanonske odredbe o vremenitim crkvenim dobrima. Doista, kao dekan Zbora sam dopustio i potpisao ugovore, tj. omogućio sam hipoteke na imovini Zbora prebendara kako bi investitori podigli kredite. Takvim poduzetim radnjama, osobito odobrenjem hipoteka, pridonio sam otuđenju i umanjenju vlasništva Zbora prebendara", kazao je Gabrić.
Po svemu sudeći, zbog toga je skandala - a radi se o "teretu" izgubljenih 50 milijuna eura, toliko se barem priznaje - nedavno u Zagrebu boravio Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Tobože je došao blagosloviti novu dvoranu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, no zacijelo je glavni razlog bio ispitati kolika je u ovom slučaju uloga i zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Mišljenje, primjerice, Ivice Maštruka, sociologa religije, kako Bozanić zbog svega ovoga neće imati nikakvih posljedica, nego da će čak biti nagrađen od Svete Stolice, mislim da baš i ne stoje. Dovoljno je sjetiti se kako je prije nekoliko godina papa Frane u jednom danu smijenio ljubljanskog i mariborskog nadbiskupa zbog "netransparentnosti u crkvenim financijama".
Prije desetak godina jedan je zagrebački kanonik u svojim memoarima napisao i ovo: "Nadbiskupija je od Kaptola pozajmila oveću svotu novca i o tome je sačinjen pismeni ugovor o roku povratka i o kamatama. Nadbiskup se već više godina oglušuje o izvršenje preuzetih obveza: niti vraća novac niti dopušta blagajni da isplati dogovorene kamate." Dakle, nije baš da Bozanić nema nikakve veze s financijama kanonika i prebendara. Kao što je i činjenica da su mnogi na zagrebačkom Kaptolu daleko od siromašne Crkve za koju se zalaže papa Frane.

Izdvojeno

07. srpanj 2020 02:12