19403964
JAVNI POZIV

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća osigurano 300 milijuna kuna

Piše Jadranka Matić
24. rujna 2021. - 15:00

Vlasnici obiteljskih kuća dobili su još jednu priliku za energetsku obnovu svojih stambenih kvadrata koju im je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavom javnog poziva za prijave.
Iz Fonda podsjećaju da su prošle godine osigurali sredstva za obnovu 3100 kuća, a ove će ih godine biti još više s obzirom na to da je dostupno čak 300 milijuna kuna. Javni poziv sa svim detaljima objavljen je 15. rujna na internetskoj stranici Fonda, s tim da se prijave počinju zaprimati 14. listopada od devet sati.


U okviru istog poziva, sufinancira se i cjelovita energetska obnova, ali i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske elektrane. Ono u čemu se ti projekti razlikuju je postotak sufinanciranja i minimalni energetski razred kuće koja se prijavljuje za obnovu.
Toplinska zaštita vanjske ovojnice (fasade) ili cjelovita energetska obnova financirat će se, naime, kućama lošijih energetskih svojstava, energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Iznos sufinanciranja je do 60 posto nepovratnih sredstava, pri čemu je toplinska zaštita nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije) obvezna mjera, za koju je maksimalno moguće dobiti do 120 tisuća kuna. Međutim, poželjno je da obnova bude cjelovita, odnosno da uključuje i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U tom slučaju je maksimalan iznos poticaja čak 204 tisuće kuna.


Važno je istaknuti da će sredstva za takve sustave moći dobiti i kuće boljih energetskih svojstava, kojima nisu potrebne mjere energetske obnove. Riječ je o kućama energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, kojima će na raspolaganju biti do 40, 60 ili 80 posto nepovratnih sredstava za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, ovisno o lokaciji.
Bez obzira na planirane mjere, kao i do sada na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 kvadrata ili do tri stambene jedinice, u kojima je više od 50 posto površine namijenjene stanovanju. Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave, koje će i ove godine biti isključivo elektroničkim putem.
Iz Fonda pozivaju zainteresirane građane da za početak u sustavu ePrijave izrade svoj korisnički račun, kako bi se nakon početka zaprimanja prijava mogli ulogirati, unijeti potrebne podatke i učitati obvezne dokumente "Upute za izradu i korištenje korisničkog računa".
Prijava se dovršava potvrdom unosa podataka i dokumenata te se lista zaprimljenih zahtjeva kreira prema vremenu njihova zaprimanja.
Od obvezne dokumentacije, između ostalog, potrebno je pripremiti: sken osobne iskaznice svih suvlasnika kuće, zemljišno-knjižni izvadak čestice te važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji. Ključni dokumenti su i Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu te važeći energetski certifikat obiteljske kuće, na temelju kojih mora biti izrađena i dostavljena detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova, odnosno dobavljača opreme. Dostavlja se i fotodokumentacija, kojom se dokazuje postojeće stanje obiteljske kuće te Glavni projekt, ako se provode mjere za koje je propisana obveza njegove izrade. Potpuni popis potrebne dokumentacije naveden je u javnom pozivu.
Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koja se sufinancira do 500 kuna.
Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, u planu je održavanje informativnih radionica na više od dvadesetak lokacija. Prezentacije i materijali s radionica bit će dostupni putem internetske stranice Fonda, kao i popis najčešćih pitanja i odgovora. Na ovaj način želi se osigurati što veći broj ispravnih prijava, odnosno što bolje iskorištenje dostupnih sredstava.


U svakom slučaju vlasnici obiteljskih kuća koji se namjeravaju javiti trebaju pažljivo iščitati sve stavke javnog poziva Fonda kako bi se dobro informirali prije donošenja konačne odluke, ali i skratili vrijeme prikupljanja tražene dokumentacije.
Mi smo izdvojili samo neke od njih. Tako je planirani rok za realizaciju energetske obnove i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond 24 mjeseca od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.
Korisnik nepovratnih sredstava Fonda u obvezi je zadržati prebivalište na adresi kuće koja je predmet sufinanciranja dvije godine od datuma isplate sredstava Fonda. Fond u navedenom razdoblju pridržava pravo provedbe kontrole prebivališta. U slučaju da se kontrolom utvrdi nepridržavanje navedenih uvjeta od strane korisnika, Fond pokreće postupak povrata cjelokupnog iznosa isplaćenih nepovratnih sredstava, uvećan za zakonske zatezne kamate.
Fond pridržava pravo pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani korisnik, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora, kao i provoditi stručnu kontrolu projekta…
Na važnost energetske obnove obiteljskih kuća upućuje i činjenica da obiteljske kuće čine 65 posto stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40 posto ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine pa nemaju gotovo nikakvu ili imaju samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70 posto energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60 posto u odnosu na trenutačnu.


Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, koji provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka, odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene 2015., a drugi put 2020., nakon čega je Vlada donijela odluku o produženju programa i u 2021. godini.
Energetska obnova obiteljskih kuća u 2015. polučila je odličan rezultat. Fond je tada na području cijele Hrvatske sufinancirao energetsku obnovu 9380 kuća, te za tu namjenu isplatio više od 500 milijuna kuna. Na području Dalmacije, obnovljeno je više od 900 kuća, s gotovo 60 milijuna kuna sufinanciranja.

Energetski certifikat
Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH, nd):
– D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
– C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Važni su tehnički uvjeti
Ove godine Fond u okviru novog javnog poziva sufinancira energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima poziva:
A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;
A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;
A3 – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Postoci i maksimalni iznosi
Od 36.500 do 204.000 kuna
Nepovratna sredstva po ovom pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:
• za aktivnost A1: do 60 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000 kuna,
• za aktivnost A2: do 60 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000 kuna,
• za aktivnost A3:
do 80 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
do 60 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750 kuna na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
do 40 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske,
• za pomoć tijekom prijave na poziv: do 500 kuna.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se oni postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima objavljenim na internetskoj stranici Fonda

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
03. listopad 2023 17:39