StoryEditor
Dalmacijadirektorica eko agencije

Tina Ćuk Runjić: Kaštelanski zaljev daleko je odmakao od 'ekološke crne točke Jadrana', povratak periski najbolji je dokaz čistoće mora

Piše Jakov Žarko
29. ožujka 2018. - 00:36
zaljev00

Do kraja 2023. godine 99 posto kućanstava s područja Podstrane, Splita, Solina, Klisa, Dugopolja, Kaštela, Trogira, Čiova i Segeta bit će spojeno na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav.

Potvrdila nam je to Tina Ćuk Runjić, nova direktorica Agencije "Eko-Kaštelanski zaljev", s kojom smo razgovarali uoči sutrašnje velike konferencije o gospodarenju vodama koju organizira "Slobodna Dalmacija", pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Već ove jeseni kreće investicijski bum – izgradnja dvaju velikih infrastrukturnih projekata "Vodovoda i kanalizacije" i Eko-agencije, a obuhvatili bi šire splitsko područje – sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin s Podstranom i projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Kaštela – Trogir. Ukupna vrijednost obaju projekata procjenjuje se na gotovo 2,2 milijarde kuna, a trebali bi se u 70-postotnom iznosu sufinancirati novcem Europske unije.

– Ovaj veliki investicijski bum koji će se protegnuti sve do konca 2023. godine pozitivno će se odraziti na ukupnu gospodarsku djelatnost, kao i poboljšanje ekološkog standarda na ovom području. Istodobno, realizacijom ovih projekata postići će se usklađenje s vodno-komunalnim direktivama Europske unije, što znači osiguranje vodoopskrbe na područjima koja do sada to nisu imala, priključak na sustav javne odvodnje i pročišćavanja, kao i mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda.

Očekuje se da će aplikacije prema fondovima EU-a, kao i prvi javni natječaji za izvođenje radova, krenuti do ljeta ove godine. Za izradu studijske i projektne dokumentacije, u razdoblju 2014. – 2017. godine iz Kohezijskog fonda EU-a, ustanova "Eko-Kaštelanski zaljev" osigurala je oko 25 milijuna kuna, čime su financirana koncepcijska rješenja, studije izvodivosti projekata te studije utjecaja na okoliš – otkriva nam direktorica Ćuk Runjić.

Za izgradnju budućih objekata koji će se graditi u sklopu navedenih projekata ishođeno je gotovo 100 lokacijskih i građevinskih dozvola.

Kaštela - Trogir

Projekt aglomeracije Kaštela –Trogir obuhvaća područje gradova Kaštela i Trogira, poluotoka Čiova, općina Seget i Okrug te splitskog naselja Slatine. Vrijednost projekta je oko jednu milijardu (bez PDV-a), od čega se nepovratni udio EU fondova procjenjuje na iznos od oko 70 posto.

Ovim projektom, navodi direktorica, planira se izgradnja 235 kilometara novih i rekonstrukcija četiri kilometra postojećih kanalizacijskih kolektora i 14 crpnih stanica.

– Osim kanalizacijske mreže, predviđena je i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama na drugi stupanj pročišćavanja, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo drugog stupnja pročišćavanja.

Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje iznosi 100.000 ES (ekvivalent stanovnika), a kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo iznosit će 25.000 ES (ekvivalent stanovnika) – kaže Ćuk Runjić.

Sustavom vodoopskrbe planira se izgradnja 63 kilometra i rekonstrukcija čak 51 kilometra vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja četiri crpne stanice i dvije vodospreme.

– Realizacijom projekta dogradnje postojećeg sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju s trenutačnih 36 na 98 posto te nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Divulje od mehaničkog na mehaničko-biološku obradu, uz izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Čiovo – najavljuje dobre vijesti za Kaštelane direktorica Eko-agencije.

Jednako tako smanjit će se gubici vodovodne mreže zbog obnove postojeće vodovodne infrastrukture u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora. Ovim projektom omogućit će se priključak na odvodnju za 9212 kućanstva i 1640 priključaka kućanstva na vodu, što znači da će kanalizaciju i vodu dobiti oko 50 tisuća građana.

Inače, projekt aglomeracije Kaštela –Trogir tehnički je u potpunosti spreman za prijavu za sufinanciranje iz EU fondova.
Eko-agencija je u svojih 20 godina postojanja već završila jedan od najvećih projekata na Mediteranu, vrijedan dvije milijarde kuna.

– Kaštelanski zaljev realizacijom "Eko-projekta" odmakao je daleko od etikete "ekološke crne točke Jadrana", kojom je uz Bakarski zaljev proglašen 1998. godine, kada je projekt i krenuo s realizacijom. Projekt investicijske vrijednosti oko dvije milijarde kuna obuhvatio je izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima za šira područja četiri grada: Splita, Solina, Kaštela i Trogira.

Kao takav jedinstven je obuhvatom i vrijednošću u Hrvatskoj, a nazivan je jednim od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu – veli Ćuk Runjić, pojašnjavajući što se sve izgradilo u zadnja dva desetljeća.

– Kroz projekt izgrađeni su kanalizacijski sustav Split – Solin, kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir i vodoopskrbi sustav Split – Solin – Kaštela – Trogir. Izgrađeno je oko 240 kilometara cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijska crpna stanica, sedam vodovodnih crpnih stanica i pet vodosprema ukupne zapremnine 15.000 metara kubičnih, dva hidrotehnička tunela, dva podmorska ispusta s ukupno više od četiri kilometra dužine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Divulje i Stupe.

Povoljniji režim

Projektima optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava te su izgrađeni novi kilometri sekundarne kanalizacijske mreže. I dok su se projekti kanalizacijskog sustava Split – Solin, kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir i vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir financirali kreditnim sredstvima Svjetske i Europske banke, kao i domaćim izvorima financiranja, u zadnjih nekoliko godina projekti se dobrim dijelom financiraju sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije, pojašnjava direktorica.

Tako je Agencija "Eko-Kaštelanski zaljev" u ime i za račun "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. Split u razdoblju 2014. – 2017. godine, kroz projekte tzv. malih intervencija, osigurala iz sredstava Kohezijskog fonda Europske unije oko 60 milijuna kuna za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže na području "Eko-projekta".

Ta su sredstva deponirana na računu "Vodovoda i kanalizacije" te će zajedno s prikupljenom naknadom za realizaciju "Eko-projekta" činiti financijski udio u lokalnoj komponenti EU projekata. Zahvaljujući tome za izgradnju novih objekata kroz projekte aglomeracija nema potrebe za dizanjem cijene vode.

Rad objekata izgrađenih kroz "Eko-projekt" zaštite Kaštelanskog zaljeva rezultirao je time da su ljetne redukcije vode postale stvar prošlosti. Nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, imaju preduvjete za dobivanje plave zastavice.

Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu, izgrađeni dio sustava Split – Solin prikuplja otpadne vode i industrije i stanovništva, koje su se prije slijevale u zaljev. Izgradnjom sustava Kaštela – Trogir, kao i projektom sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta u Kaštelima i Trogiru, rezultati kakvoće mora Kaštelanskog zaljeva zadnjih godina pokazuju na većini mjernih točaka izvrsne rezultate kakvoće, a da je tako, svjedoči i otprije nekoliko godina pojavljivanje periska u Kaštelima, koje su glavni pokazatelj čistog mora.

Bolje u Vranjicu

– Posebno je zanimljivo skrenuti pozornost na značajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u Vranjicu, nakon niza godina ekstremno visokih koncentracija indikatora fekalnog zagađenja u tom području. Sustavna i kontinuirana ispitivanja kakvoće mora obavljaju Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Agencijom za zaštitu okoliša te Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split, te Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Tako zadnji rezultati govore da je dovršenjem realizacije dijela projekta "Eko-Kaštelanski zaljev", odnosno spajanjem postojeće, stare kanalizacijske mreže u novi sustav, more napokon u potpunosti odgovarajuće za kupanje, što je preduvjet za uspješan razvoj turizma – govori nam Tina Ćuk Runjić.

 


Imovinskopravni odnosi:  u proračunu 79 milijuna kuna

Na području obuhvata projekata aglomeracija Split – Solin i Kaštela – Trogir predviđeno je rješavanje imovinskopravnih odnosa na 10.000 čestica za koje je iz "Eko-projekta" predviđeno 79 milijuna kuna.

Osim EU projekata aglomeracija, Eko-agencija priprema projekte odvajanja tzv. tuđih voda (oborinske, podzemne i morske vode) i fekalnih na području Kaštela i Trogira. Realizacija ovih projekata je preduvjet uspješnog funkcioniranja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je projektiran kao razdjelni sustav.


Aglomeracija Split - Solin: 15 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda

Projekt aglomeracije Split – Solin s aglomeracijom Podstrana obuhvaća područje gradova Splita i Solina, te općina Klis, Dugopolje i Podstrana, a investicijska vrijednost projekta iznosi oko 1,2 milijarde kuna (bez PDV-a), od čega nepovratna sredstva iz EU fondova iznose oko 70 posto.

– Ovim projektom planira se izgradnja približno 115 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda, rekonstrukcija i sanacija 15 kilometara postojećih cjevovoda, izgradnja sedam retencijskih bazena, 33 kanalizacijske crpne stanice, dogradnja podmorskog ispusta i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe na napredniji biološki stupanj pročišćavanja, dok se sustavom vodoopskrbe planira izgradnja 65 kilometara cjevovoda, 12 crpnih stanica i 13 vodosprema.

Dogradnjom sustava odvodnje omogućit će se podizanje razine priključenosti na mrežu odvodnje na 97 posto te podizanje razine pročišćavanja otpadnih voda na drugi stupanj metodama biološkog pročišćavanja. Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe iznosi 275.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Dogradnjom sustava vodoopskrbe planira se distribucijsku mrežu proširiti na pojedina naselja koja danas nemaju priključak na sustav javne vodoopskrbe te značajno povećati sigurnost i pouzdanost vodoopskrbe – pojašnjava prva žena Eko-agencije.

Isto tako, kako doznajemo, omogućit će se priključak na odvodnju za 7392 kućanstva i 1307 priključaka kućanstva na vodu. Kada se to preračuna u broj stanovnika, brojke se penju na oko 40 tisuća korisnika. Projekt aglomeracije Split – Solin bit će spreman za prijavu za sufinanciranje iz EU fondova do lipnja ove godine.

#KAšTELANSKI ZALJEV#TINA ĆUK RUNJIć#EKO-KAšTELANSKI ZALJEV

Izdvojeno