Promo

Izlagači

Piše PSD
Foto Nikola Vilić/Cropix
8. svibnja 2023. - 12:31

Izlagači 

 

2. Šampionska maslinova ulja

3. Aura

4. Aura

5. Čokoladica Chade

6. Riba Dražin j.d.o.o.

7. Allium nigrum j.d.o.o.

8. Master F&B

9. Zigante tartufi d.o.o.

10. Sirana Gligora d.o.o.

11. Zajednica uljara i maslinara

12. Marikomerc d.o.o.

13. Smjeli d.o.o.

14. Mons Aureus

15. Vinarija Braća Plančić j.d.o.o

16. Vina Delmati

17. Vina Terra Madre

18. Zlatno brdo d.o.o.

19. Vina Deak

20. Krolo dom d.o.o.

21. „Vina Jurica“ Ivo Violić

22. Dingač Skaramuča

23. a) Matuško vina d.o.o.

23. b) PZ Potomje - Vina Radović

24. Vislander

25. Vinski dvori d.o.o.

26. OPG Ivica Milan

27. Vina Bora

28. Vina Festigia - Agrolaguna

29./30. Udruga vinara zadarske županije – vina ZaDar

- Vina Karaba

- Vina Velebna

- Vina Vinketa

- PZ Maslina i vino

- Kraljevski vinogradi

31./32 a) Pelješki vinski puti

- Vinarija Marlais

- OPG Petar Matković – Vina Matković

- OPG Vina Violić

32. b) Vinarija Rak

33./34. Plavac mali Pelješac

- PZ Putniković

- Pelješki vrhovi PZ Janjina

- Dingač PZ i vinarija

- PZ Postup Donja banda

35. Vinogradi Volarević & OPG Boris Gašpar

36. Udruga vinara vrgoračkog kraja

- Winery Franić – Kristal Modus

- Vina Pilač

- Vina Govorko

- Vina Erceg

- Vinarija Điko

37. Makro d.o.o.:

- PZ Kuna 1898

- PZ Čara

38. Vinarija Matela

39. Zlatan otok d.o.o.

40. Vina Deklić

41. Edico d.o.o - Korta Katarina; Luka Krajančić; Toreta; Bire; Kozlović; Kabola; Kovač, Tomac; Ivančić; Coronica

42. Dvorska vina Šoškić

43. Udruga „Cvit razgovora“

- Vinarija Grabovac

- Vinarija Sušić,

- Vinarija Jerković

- Vinarija Đuzel

- PG Ivan Jukić

- Vinarija Katich

- PG Ante Sočo

- OPG Kusić 1956

44. a) Bodren d.o.o.

44. b) Vina Vuglec

45. Vina Belje

46. Markus Wines

47. a) Badel 1862

47. b) Vinoplod vinarija d.d. Šibenik

48. TZ Grad Drniš - VIZZULIN - OPG Borna Reljić; Vinarija Džapo; Vina Skelin

49. Brolo distribucija d.o.o.

50. Kvarner wines - OPG Ružić, Plovanić vina, Vinska kuća Pavlomir, Gospoja, PZ

Vrbnik, Estate Winery Katunar, Kuća vina Ivan Katunar, Vinarija Šipun, Vinarija

Nada

51. OPG Viktor Pfeifer

52. Kutjevo d.d.

53. Petrač d.o.o.

54. Vina Domano

55. Vinarija obitelji Škegro

56. Vina Milas

57. Vinogradi Nuić

58. Carska vina Grgo Vasilj

 

Zašto izlagati? 

Vinski podrum ekskluzivna je manifestacija za promociju i prodaju vina i delicija vodećih hrvatskih proizvođača u organizaciji Slobodne Dalmacije.

Osim vrhunskog prostora - 1700 godina starim Dioklecijanovim podrumima i niza događaja i radionica, ovaj sajam prati i iznimno jaka medijska kampanja u svim izdanjima Slobodne Dalmacije, te promocija vinara i proizvođača delicija koji se na njemu predstavljaju. Izložbeno-prodajni karakter sajma u najatraktivnijem turističkom ambijentu grada Splita s naglaskom na mogućnost prodaje vina i delicija u jeku turističke sezone, dodatni je motiv svim vinarima da budu dio ove priče. 

 

Opći uvjeti

 

Opći uvjeti izlaganja primjenjuju se jednako na sve izlagače festivala vina i delicija "Vinski podrum", koji se održava 19. i 20. svibnja 2023. godine:

 

 

1. Organizator festivala vina i delicija Vinski podrum je Slobodna Dalmacija (u daljnjem tekstu Organizator).

 

2. Pravo sudjelovanja na vinskom festivalu Vinski podrum imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Narudžbenicu izlagača (u daljnjem tekstu Narudžbenica), te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.

 

3. Pojedinosti sudjelovanja izlagača na festivalu vina i delicija Vinski podrum utvrđuju se u Narudžbenici. Ovjerena i potpisana Narudžbenica od izlagača, dostavljena Organizatoru smatra se zaključenim pismenim ugovorom. Krajnji rok za podnošenje ovjerene Narudžbenice je 28. travnja 2023. godine.

 

4. Organizator na temelju zaprimljenih prijava vrši podjelu izložbenog prostora. Ako se pojave nepredviđene okolnosti, Organizator ima pravo opozvati potvrđeni i dodijeliti zamjenski izložbeni prostor u interesu festivala, a izlagač zbog toga nema pravo otkazati sudjelovanje ili postavljati zahtjeve za promjenom, te nema pravo tražiti naknadu štete.

 

5. Pod nazivom "izlagač" organizator smatra sve osobe koje rade po nalogu izlagača.

 

6. Izlagač se obvezuje donijeti vina koja je prijavio, te će ih služiti i/ili prodavati za vrijeme trajanja manifestacije.

 

7. Izlagač je obavezan postaviti vina i/ili delicije na svom štandu i završiti s opremanjem štanda jedan sat prije početka festivalsle priredbe.

 

8. Izlagaču nije dopušteno davati u zakup prostor trećoj osobi bez odobrenja Organizatora.

 

9. Organizator tiska katalog festivala u kojem će biti predstavljeni svi pravodobno prijavljeni izlagači. Podatke za unos u katalog te fotografije u visokoj rezoluciji, izlagač je dužan dostaviti, zajedno s prijavom izlagača,  e-mailom najkasnije do 6. svibnja 2023. godine. Izlagač je dužan navesti ime vina, sortu, godinu berbe. Ako izlagač ne dostavi tražene podatke, Organizator će u katalog unijeti podatke koji su mu poznati iz Narudžbenice.

 

10. Za sadržaj unosa u katalog, sadržaj oglasa, kao i za eventualnu štetu nastalu zbog unosa neodgovarajućeg sadržaja, odgovoran je izlagač, pa za sve netočnosti u katalogu i prilogu "Vina" organizator ne preuzima odgovornost.

 

11. Izlagač Narudžbenicom osigurava izložbeni prostor na festivalu vina te vrši plaćanja u roku od 30 dana nakon ispostavljene fakture od strane Organizatora.

 

12. Popust se odnosi isključivo na iznos najma izlagačkog mjesta i izlagačke pakete  prema cijenama navedenim u Narudžbenici.

 

13. Organizator će nakon završetka izložbe izlagaču dostaviti obračun svih naknadno naručenih i izvršenih usluga.

 

14. Izlagačima nije dopušteno zatvaranje izložbenog prostora prije kraja radnog vremena sajma.

 

15. Obvezu osiguranja izložbenog prostora preuzima organizator. Osiguranje izložaka na svakom pojedinom štandu obveza je izlagača. Organizator izložbe nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva. Također, nije odgovoran za eventualni nestanak stvari sa štanda u radno vrijeme sajma za posjetitelje.

 

16. Prijava preko Narudžbenice je neopoziva i obavezuje, a otkazivanje je obavezno dostaviti u pisanom obliku. Ako izlagač otkaže sudjelovanje najkasnije 15 dana prije početka izložbe, fakturirat će mu se 20 % ugovorene vrijednosti izložbenog prostora. Za otkazivanje sudjelovanja izlagača u roku od 15 dana i manje od početka izložbe fakturirat će se puna cijena naručenog izložbenog prostora.

 

17. O čišćenju cjelokupnog prostora skrbi Organizator.

 

18. Izlagači su sami odgovorni za unošenje vina/delicija i ostalih eksponata u svom vlasništvu.

 

19. Organizator osigurava četiri gratis parkirališna mjesta, jedno po izložbenom prostoru od 7.30 do 11.30 sati ujutro u oba dana trajanja sajma za unošenje vina i delicija. Izlagač će svoje eksponate unositi u razdoblju od pola sata prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji će mu dostaviti Organizator najkasnije tri dana prije početka sajma. U slučaju da se izlagač iz bilo kojeg razloga ne pridržava rasporeda unošenja eksponata ne smije koristiti gratis parkirališno mjesto osigurano od strane Organizatora te troškove parkiranja snosi sam.

 

20. Organizator ne osigurava parkirališna mjesta u radno vrijeme trajanja sajma te izlagač sam skrbi o parkiranju vozila.

 

21. Eventualne sporove između izlagača i Organizatora stranke će rješavati dogovorno, a ako to ne uspiju, utvrđuje nadležni sud u Splitu.

 

22. Tijekom trajanja festivala izlagačima je dozvoljena prodaja vlastitih proizvoda. Organizator festivala ne sudjeluje u činu prodaje ni na koji način, niti ima direktnu ili indirektnu korist od nje. Izlagač preuzima svu odgovornost za obavljanje prodaje u skladu s važećim propisima i zakonskim aktima Republike Hrvatske. U slučaju da se utvrde bilo kakve nepravilnosti prilikom prodaje proizvoda, izlagač snosi svu proizišlu odgovornost i posljedice.

              

03. lipanj 2023 15:55