StoryEditor
RegijaPrijedlog zakona o pripadnosti javnih prihoda HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Porezi pred Skupštinom

Piše PSD.
10. ožujka 2008. - 19:43

Koliko će novi porezi opteretiti građane
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je Prijedlog zakona o pripadnosti javnih prihoda HNŽ-a te ga uputila jedinicama lokalne samouprave koje do sljedeće sjednice Skupštine, ovoga ponedjeljka 10. ožujka, trebaju dostaviti mišljenja. U navedenom prijedlogu zakona predlaže se smanjenje stope pripadnosti javnog prihoda ostvarenog oporezivanjem plaća i radne snage u dijelu koji, po sadašnjem stanju, pripada jedinicama lokalne samouprave, i to sa 50 posto na 28,5 posto. Takvom prijedlogu raspodjele prihoda usprotivio se mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, koji je u svom dopisu vladi i Skupštini HNŽ-a to smanjenje ocijenio kao značajno i neprimjereno. Bešlić to argumentira činjenicom da se to treba dogoditi u razdoblju kada su u svim jedinicama lokalne samouprave već usvojeni proračuni za 2008. godinu, a u kojima su planirani prihodi na temelju važećih propisa koji reguliraju ovu oblast, a naročito pripadnost javnog prihoda od poreza na plaću. Također, u ovoj godini, koja je izborna godina u jedinicama lokalne samouprave, nije moguće obaviti rebalanse proračuna radi smanjenja prihoda po ovoj osnovi. - Smanjenje prihoda iz ove proračunske stavke izazvalo je smanjivanje plaće uposlenih u jedinicama lokalne samouprave i njihovih proračunskih korisnika, a koje se nisu povećavale u zadnjih deset godina, tako da se nisu usklađivale ni za postotak inflacije, a da ne spominjemo realna povećanja i usklađivanje sa prosjekom u županijskim organima i korisnicima - navodi on te dodaje kako je i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisano da je stopa od 28,5 posto najmanja stopa koja pripada jedinicama lokalne samouprave. Isto tako, usvojen i objavljen Zakon o porezu na dohodak, koji stupa na snagu 13.3.2008. godine, s datumom primjene od 1. siječnja 2009. godine, koji u članku 50. nalaže da su: županije dužne do početka primjene ovoga zakona uskladiti odredbe svojih zakona o porezima koje se odnose na utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost, poreza na prihod od imovine i imovinskih prava, poreza na prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, poreza na dobitke od igara na sreću, poreza na prihode od poljoprivredne djelatnosti i poreza na ukupan prihod fizičkih osoba. Zbog navedenih razloga Bešlić je predložio da se predmetni prijedlog zakona povuče iz skupštinske procedure i pristupi donošenju propisa sa ciljem provedbe Zakona o porezu na dohodak, da bi se mogli poštovati rokovi i urediti pripadnost javnih prihoda, te usvojiti proračuni za 2009. godinu na temelju poznatoga zakonskog okvira za koji su nadležni.

Izdvojeno

06. srpanj 2020 23:20