StoryEditor
HrvatskaPrepisivanje zabranjeno

Varanje na maturi: u Hrvatskoj se ispit poništava, u Francuskoj možete i u zatvor! Ovo su sankcije za najteže oblike varanja na ispitu u Europi

12. ožujka 2021. - 11:52

U Francuskoj zbog varanja na maturi (baccalaureate) Disciplinski odbor kandidatu može izreći mjeru zabrane do pet godina pristupanja upisima u javnim ustanovama za obrazovanja ili do pet godina zabrane polaganja ispita mature. Zamjena s drugom osobom prilikom pisanja ispita, korištenje nedopuštenih tehničkih pomagala poput pametnih telefona, satova i nepredviđenih bilješki, kao i svi slični oblici varanja, čak i ako se otkriju naknadno, nakon pisanja testova, mogu dovesti do poništenja diplome o maturiranju. Ako se radi o najtežim oblicima prijevare, oni mogu biti sankcionirani i kaznom zatvora do tri godine ili globom do 9000 eura.

U Francuskoj državna matura ima dugu tradiciju, uvedena je još u vrijeme Napoleona 1808. godine, i za dobrobit znanja i društvenog napretka ništa se, očigledno, ne prepušta slučaju. Ali, nije to jedina zemlja u kojoj je ispit zrelosti na visokoj cijeni a svaki oblik nečasnih radnji zahtijeva oštre kazne, pa i udarac po džepu. U Izraelu, na primjer, Te'udat Bagrut je preduvjet za visoko obrazovanje, a rezultati Bagruta jedan su od kriterija potrebnih u prijavama za elitne vojne jedinice i izraelske akademske institucije. Teži oblici varanja na maturi, na primjer korištenje mobitela, ondje mogu biti kažnjeni zabranom izlaska na sljedeći ispitni rok, a moguće i iduća dva. Točnije, broj sljedećih rokova na kojemu je kandidatu zabranjen ponovni izlazak podudara se s brojem ispita na kojima je otkriveno varanje – ako je, primjerice, netko varao na tri ispita, zabrana ponovnog izlaska izriče se za tri sljedeća roka.

U Škotskoj se prevarantima u najtežim slučajevima poništavaju svi ispiti i diskvalificirani su za buduće prijave, u Zapadnoj Australiji se za lažno predstavljanje, saznavanje ispitnih pitanja prije polaganja ispita mature ili iznošenje ispitnih materijala iz ispitnih prostorija poništava jedna ili više ocjena te se poziva policija. U Mađarskoj se za ponovni izlazak na maturu naplaćuje naknada od 25 do 42 tisuće forinti (oko 500 do 870 kuna).

Do tih je zanimljivih informacija došao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u detaljnoj analizi sankcija i mjera koje pojedine zemlje izriču pristupnicima za varanje na ispitima državne mature. Ono što je zajedničko svim zemljama, pa tako i Hrvatskoj, jest da nitko ne tolerira došaptavanje, zamjenu identiteta, korištenje nedopuštenih pomagala poput 'bubica', pametnih telefona i satova te šalabahtera, prepisivanja i slično, većina neka od tih ponašanja može kazniti i naknadno, tijekom postupka ocjenjivanja, a ovisno o težini prekršaja ide i izricanje kazni: od upozorenja, opomena i ukora, poništavanja jednog ili svih ispita do najtežih sankcija.

Međutim, ono što nas razlikuje od većine drugih zemalja jest relativno blaga kazna za najteže oblike nedopuštenih ponašanja, poput prepisivanja ili korištenja raznoraznih tehničkih pomagala. Dok se u većini zemalja takvi oblici kažnjavaju zabranom ponovnog polaganja na tome roku a ponovni izlazak određuju najranije na idućem ispitnom roku (Slovenija, Španjolska, Škotska), tek iduće godine (Slovačka, Cipar, Estonija, Latvija), kroz određeno vrijeme (Irska, Švicarska) ili zabrana vrijedi do pet godina (Francuska, a u Poljskoj, primjerice, može ponovno izaći unutar pet godina) u Hrvatskoj to nije baš tako striktno. Podsjetimo, prema našem Pravilniku o polaganju državne mature, maturantu za kojega se tijekom provedbe ili ocjenjivanja ispita mature uoči da je prepisivao, poništava se taj ispit. Međutim, sljedeći izlazak na isti taj ispit mora mu se omogućiti unutar istoga ispitnog roka, točnije, najkasnije do objave rezultata državne mature s toga roka i to također besplatno.

Iako je NCVVO izašao s prijedlogom izmjene pravilnika, prema kojima bi se i u nas kazne za najteže prekršaje prilikom pisanja ispita državne mature znatno pooštrile – pa bi se prepisivanje i korištenje nedopuštene tehnologije kažnjavalo zabranom ponovnog izlaska na maturu na tome i sljedeća dva ispitna roka, plus naknada troškova mature – od toga zasad nema ništa i posve sigurn neće vrijediti za ovogodišnju generaciju maturanata.

Kako će biti u budućnosti, tek će se vidjeti. Na posljetku, evo još nekoliko primjera o maturi u svijetu iz analize NCVVO-a: na primjer, u državi New York u SAD-u učenik za kojeg je ravnatelj procijenio da je počinio ili pokušao počiniti prijevaru, mora biti isključen iz svih naknadnih ispita sve dok uzornim ponašanjem ne pokaže da ima pravo na obnavljanje te povlastice. Svaki ispit sadrži izjavu koju učenik mora potpisati: „Ovime potvrđujem, na kraju ovog ispita, da nisam imao/la protuzakonito saznanje o pitanjima ili odgovorima prije ispita i da niti sam pružio/la, niti sam dobio/la pomoć na bilo koje pitanje tijekom pisanja ispita.“

U Španjolskoj su, kao oblik preveniranja prepisivanja na maturi, uz ostalo uvedene upute kako „kosa mora biti iza ušiju, bez marame na glavi“. U Makedoniji, ako kandidat nema kod sebe identifikacijski dokument, kontaktiraju se roditelji. Oni taj dokument trebaju dostaviti najkasnije 30 minuta prije kraja ispita, inače se učeniku taj ispit poništava.

SANKCIJE ZA NAJTEŽE OBLIKE VARANJA NA MATURI:

SLOVENIJA: u slučaju suspenzije ispitni rad, dio ispita ili cijeli ispit se ocjenjuju sa 0 bodova; ponovni izlazak na maturu na idućem roku, kad god on bio;

SLOVAČKA: učenik može ponoviti pisanje mature ili dio ispita koji mu je poništen tek iduće godine na redovnom roku;

REPUBLIKA IRSKA: učeniku se poništava ispit ili dobiva zabranu pristupa državnim ispitima; Državno ispitno povjerenstvo temeljito istražuje sve slučajeve sumnje na prepisivanje, nedozvoljenu pomoć pri pisanju ili plagiranje; ponovni izlazak moguć kroz određeno vrijeme;

FRANCUSKA: zabrana do 5 godina pristupanja upisima u javnim ustanovama za obrazovanje te zabrana do 5 godina polaganja ispita mature; ako se prevara otkrije nakon pisanja ispita poništava se diploma o maturiranju; najteže kazne do 3 godine zatvora i globa od 9000 eura;

CIPAR: učeniku uhvaćenom u varanju poništavaju se svi ispiti; izlazi sljedeće godine na ispit budući da postoji samo jedan rok;;

MAKEDONIJA: upozorenje, udaljavanje s ispita ili otkazivanje odnosno poništavanje svih ispita državne mature i zabrana polaganja na sljedećem ispitnom roku;

ESTONIJA: učenik se udaljava s ispita, ispitni rad ili ispit ocjenjuje se s 0 (nula) bodova; ima pravo pisati državni ispit sljedeće godine, a ponovno polaganje nije dužan platiti;

ŠVICARSKA: ispit se smatra nepoloženim i sve se ocjene postignute do tada poništavaju; u slučaju predaje plagijata Odbor za maturu može isključiti učenika na određeno vrijeme od polaganja (čak i retroaktivno);

ŠPANJOLSKA: ako se učenika uhvati u prepisivanju (šalabahter, mobitel, slušalice) odmah mora napustiti ispit, ocjenjuje se sa 0 bodova, odnosno poništavaju mu se svi do tada položeni ispiti - pad mature; budući da se taj ispit plaća, nema povrata novca niti za prijavu niti za takse; moguć ponovni izlazak na ispit u rujnu (izvanredni rok);

FINSKA: ispit se smatra poništenim i učenik gubi pravo na sudjelovanja u sljedećim ispitima; u vrlo ozbiljnim slučajevima gubi pravo polaganja ispita na sljedećem roku; odluku o izricanju sankcije donosi ravnatelj srednje škole, a onu o gubitku prava polaganja ispita višečlano povjerenstvo;

POLJSKA: Učenik koji u svibnju nije položio obvezni pismeni dio mature iz najmanje jednog predmeta ili mu je ispit poništen ne može polagati ispit u kolovozu; ponovnom polaganju ispita mature može pristupiti u roku 5 godina.

MAĐARSKA: ovisno o opsegu nepropisnog ponašanja, rezultat ispitanika može se proglasiti ništavnim, djelomično ili u cijelosti; može ponovno polagati završni ispit a za ponovno polaganje ispita naplaćuje se naknada u iznosu od 25 do 42 tisuće forinti (od 516 do 870 kn);

HRVATSKA: ispit se poništava, ali ga ponovno može polagati unutar istog roka, najkasnije do objave rezultata mature s tog roka; sljedeći ponovni izlazak besplatan;

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
18. svibanj 2022 03:13