StoryEditor
Hrvatskazavršena istraga

Prvo je stan proglasio službenim, a zatim ga dodijelio samom sebi? Saga s Banožićevom nekretninom od 92 kvadrata se nastavlja, pogledajte odgovor MORH-a

10. svibnja 2022. - 15:13

Idućeg tjedna znat ćemo i konačan pravorijek u sagi s Banožićevim stanom.

Kao i odgovor na ključno pitanje: je li ministar Mario Banožić doista zloupotrijebio dužnosničko pravo i sam sebi na korištenje dodijelio stan u centru Zagreba ili je sve konstrukcija “zlonamjernih” medija koji traže dlaku u jajetu, previše vjeruju zviždačici iz Državnih nekretnina Maji Đerek i neopravdano kritiziraju inače neokaljanog Plenkovićeva ministra.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prije desetak je dana objavilo odluku o pokretanju postupka protiv Banožića i dalo mu rok od 15 dana da se o čitavom slučaju očituje. Banožić je prošloga tjedna došao u Povjerenstvo i predao svoje očitovanje pa su se stekli svi uvjeti da se vrlo skoro – najvjerojatnije tijekom idućeg tjedna – donese odluka o ovom predmetu koji je u javnosti podigao veliku buru.

image
Ranko Šuvar/Cropix

Detaljna rekonstrukcija

No i prije nego se to dogodi, čini se da se Banožić u slučaju spornoga stana nema čemu previše nadati. Već u svojoj odluci o pokretanju postupka Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potpuno je demantiralo većinu teza na kojima je do sada počivala Banožićeva obrana. I uspjelo – na temelju dokumenata i očitovanja koja su tražili i dobili od tvrtke Državne nekretnine, kao i od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – do u detalje rekonstruirati kako je tekla čitava operacija, kojom je u to vrijeme novopečeni ministar iz Vinkovaca na korištenje dobio stan o kojemu većina njegovih kolega u Vladi može samo sanjati.

Povjerenstvo je, između ostalog, utvrdilo da je Banožić prvo 30. srpnja 2019. godine sam sebi dodijelio na korištenje stan za službene potrebe površine 33,80 m2. Potom je tjedan dana kasnije drugom stanu, površine 92,26 m2, dodijelio status stana za službene potrebe. Te ga istoga dana odlukom KLASA: 371-01/19-02/15, URBROJ: 536-03-01/01-19-03 sam sebi dodijelio na korištenje.

Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo i da je Ministarstvo državne imovine 6. rujna 2019. – u vrijeme dok je ministar uprave bio Mario Banožić – donijelo odluku da se dužnosniku Banožiću dodjeljuje navedeni stan. Te da je potpisnik te odluke bio sam Banožić.

image
Ranko Šuvar/Cropix

Uredba izvan snage

Da je, s obzirom da je predmetni stan bio u rohbau stupnju uređenosti, u uređenje, opremanje i održavanje stana bilo uloženo ukupno 360.520 kuna: 165.781,75 kuna po osnovi ulaganja u imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske (građevinski radovi), 180.647,30 kuna za opremu i sitni inventar (u vlasništvu društva) te 14.092,59 kuna za održavanje. Da supruga i djeca ministra Banožića imaju prebivalište u Vinkovcima, te da negdje drugdje nemaju registrirana boravišta. Ujedno da je upitan kriterij na temelju kojeg je dužnosnik ostvario pravo na kvadraturu stana.

Slobodna Dalmacija već je ranije pisala o tome kako se stanovi državnim dužnosnicima dodjeljuju na temelju Uredbe o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave, koja je još 2018. godine stavljena izvan snage. Njome se dok je još bila važeća određuje da dužnosnici I. skupine – u koju spadaju i ministri – imaju pravo na trosoban stan ili stan površine veće od 60 m2, te da se za bračnog druga te dijete može dodati po 10 m2.

Povjerenstvo je potvrdilo da je Uredba 2018. stavljena izvan snage, te naglasilo da je u Banožićevu slučaju – čak i da je Uredba u trenutku odluke o dodjeli stana na korištenje bila i važeća – upitno kako je dobio pravo na toliko veliku kvadraturu kada je jasno da s njim u Zagrebu ne žive supruga i djeca.

Zbog svega toga Povjerenstvo upozorava kako “navedena postupanja upućuju na moguću zlouporabu posebnih prava dužnosnika, odnosno na povredu članka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa”. Pa bi i njihova konačna odluka, ako se u posljednji trenutak ne dogode nekakvi neočekivani obrati, po svemu sudeći mogla ići upravo u tom smjeru.

Etički kodeks

Vlada je u petak usvojila Etički kodeks ponašanja državnih službenika u tijelima državne vlasti čime se, prema službenom obrazloženju iz Banskih dvora, jačaju preventivni antikoruptivni mehanizmi i ispunjavaju preporuke GRECO-a. Kodeksom se, ustvrdio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, uspostavljaju jasna pravila ponašanja dužnosnika u pogledu deklariranja interesa i imovine, zabrane primanja darova, kontakata s trećim osobama, primanja nagrada i priznanja. A posebno Vijeće koje imenuje Vlada pobrinut će se da se taj kodeks primjenjuje.

I tu dolazimo do zanimljivog dijela.

U situaciji u kojoj već postoji Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Vlada formira novo, paralelno tijelo koje treba savjetovati dužnosnike izvršne vlasti kako da izbjegnu sukob interesa. Dva državna dužnosnika, dva predstavnika sveučilišta i jedan predsjedavajući trebat će tako ubuduće educirati Marija Banožića kako da sam sebi na korištenje ne dodijeli državni stan, a Ivana Paladinu kako da izbjegne sukob interesa u odlukama o hotelima u Kuparima. A Vijeće svojim stavovima vrlo lako može kontrirati Povjerenstvu za sukob interesa.

Odgovor MORH-a

U MORH-u su nam potvrdili da se ministar obrane Mario Banožić očitovao na Odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o pokretanju postupka u slučaju službenog stana kojega koristi.

- Ministar je u očitovanju naveo argumente koji dokazuju da niti jednim svojim postupkom nije zlouporabio prava dužnosnika koji proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti. Iz očitovanja se jasno vidi da je kao dužnosnik I. skupine imao pravo na službeni stan. Kao dužnosnik koji živi sam u mjestu obavljanja dužnosti imao je pravo na službeni stan koji je trosoban ili površinom veći od 60 četvornih metara neovisno o tome da li obitelj stanuje s njim i gdje je prebivalište članova obitelji – navode u MORH-u. U očitovanju Banožić da je dodijeljeni službeni trosoban stan površine više od 60 četvornih metara u trenutku dodjele bio jedini adekvatan i raspoloživ stan u vlasništvu RH.

- U slučaju da ministar ne koristi stan u vlasništvu Republike Hrvatske imao bi pravo na najam stana s tržišta čija najamnina bi se plaćala iz državnog proračuna. Također je u očitovanju jasno naznačeno da ministar Banožić nikako nije mogao utjecati koji će stan koristiti te da je zakonska nadležnost za donošenje svih problematiziranih odluka tada bila na ministru državne imovine – zaključuju u MORH-u.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
04. srpanj 2022 13:49