Hrvatskaraspliće se priča oko vranjičke tvrtke salonit

Cian: Stručni smo za sanaciju azbesta

Piše PSD.
16. svibanj 2008. - 18:40

Na prozivke kako je sanacija Mravinačke kave vršena nepropisno i nelegalno te da tvrtka Cian koja je izvodila radove nije imala potrebne cetifikate oglasio se i direktor Ciana, ing. Petar Bojić.

U njegovom priopćenju stoji da su svi poslovi vezani za pripremu, utovar, transport i iskrcaj azbestno cementnog otpada iz kruga tvornice rađeni sukladno pravilima struke i važećim pravilnicima o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest.

Pošto metodologija i tehnologija uklanjanja azbesta nisu određeni niti jednim hrvatskim zakonom odabir istih se vršio prema smjernicama i direktivama EU kao i zdravoj svjetskoj praksi.

Kako tvrdi Bojić, tvrtka Cian posjeduje dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom uključujući i gospodarenje azbestom, te je stručna i ovlaštena za obavljanje ovakvih poslova. Isto tako, na poslovima sanacije nije radio niti jedan radnik koji nije udovoljio ciljanom liječničkom pregledu, a svi sudionici radova prije početka sanacije prošli su osposobljavanje za rad na siguran način sukladno izloženoj procjeni opasnosti.

Svi radnici zaposleni na sanaciji koristili su adekvatna sredstva zaštite što je i vidljivo na spornim snimkama objavljenim na internetu dok su isti oni koji prozivaju zbog neispravne sanacije na zabranjenom području svojevoljno boravili bez ikakve zaštite.

Nadalje, za vrijeme radova svakodnevno je obavljana kontrola radne okoline o čemu postoji i zapisnik kao i sačuvani referentni uzorci na osnovu kojih je evidentno da nije bilo prekoračenja dozvoljenih koncentracija azbestnih čestica unutar radne okoline. Sva vozila korištena za transport prošla su pregled i dobila su potvrdu da udovoljavaju uvjetima prijevoza otpada odgovarajuće skupine opasnosti.

Deponiranje otpada u Mravinačku kavu obavljeno je sukladno izvedbenom projektu izrađenom od strane tvrtke Konstruktor i revidiranom od menitorne osobe s Građevinsko – arhitektonskog fakulteta iz Splita, a samo uređenje terena, odlaganje i konačno uređenje deponija vršeno je uz stalan stručni te građevinski nadzor, nadzor su vršile tvrtke APO.d.o.o iz Zagreba te Muhlus d.o.o iz Splita.

Direktor Ciana, Petar Bojić, na kraju kaže da se i on sam zalaže za čist okoliš, što potvrđuju i poslovi kojima se bavi njegova tvrtka, te da je dobro što Zeleni dižu svoj glas jer upravo zahvaljujući i njihovoj galami puno se toga napravilo na očuvanju okoliša, ne samo u Vranjicu i Solinu već diljem Hrvastke, ali isto tako tvrdi kako nije bilo nepravilnosti pri sanaciji azbestno cementnog otpada i da su prozivke neutemeljene.

Vesna BOBAN / EPEHA

#SALONIT#VRANJIC#CIAN#MRAVINAčKAKAVA#AZBEST