U dogovoru s prirodom head

Partneri projekta:
HEP
HT
Jadrolinija
Konzum
Cemex
Nimbus
<p><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 </p>
ZAGAĐENOST ZRAKA

Vrijednosti arsena upućuju da se pojavio novi izvor onečišćenja

Piše Jadranka Matić
Foto Nikola Vilic/Cropix
19. travnja 2023. - 09:38

Problem onečišćenja zraka na području splitskoga gradskog kotara Brda ponovno je skrenuo pozornost šire javnosti na osjetljivost okoliša u kojemu živimo i važnost da bude zaštićen od zagađenja iza kojeg u pravilu stoji ljudski nemar.

U razgovoru s mr. sc. Nenadom Perišem, dipl. ing., voditeljem Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, analiziramo kako je zagađenje uopće otkriveno te kakve posljedice može uzrokovati.

image
Damjan Tadić/Cropix

– Postupak utvrđivanja ocjene kvalitete zraka pokrenuo je Grad Split na temelju rješenja Inspekcije zaštite okoliša, Državnog inspektorata RH na zahtjev stanovnika Brda. Nastavni zavod je u jesen prošle godine dobio upit o mogućnosti mjerenja kvalitete zraka u tom gradskom kotaru. Zatražena je i ponuda koju smo napisali na temelju njihova zahtjeva za mjerenje lebdećih čestica od 2,5 mikrona, lebdećih čestica od 10 mikrona i sadržaj metala u njima, sve na osnovi rješenja Inspekcije o potrebnim mjerenjima posebne namjere, odnosno u skladu s pravnom regulativom koja je trenutno na snazi – podsjetio je Periš, te dodao da je također dogovoreno postavljanje dviju mjernih postaja za te parametre, zbog toga što je ruža vjetrova na tom području takva da dominiraju sjeveroistočni i jugoistočni vjetrovi tijekom zime, odnosno jugozapadni vjetrovi tijekom ljeta, odnosno bura, jugo i maestral kako ih mi zovemo. Uz te postaje, Nastavni zavod postavio je i tri sedimentatora za skupljanje ukupne taložne tvari, te se obavljaju mjerenja i tih parametara, kao i sastava metala u njima.

Od Nastavnog zavoda je na temelju zahtjeva Grada Splita traženo da se mjerenje obavlja cijelu godinu, po 15 dana tijekom svih godišnjih doba, što ukupno iznosi dva mjeseca, što je prema Uredbi nakon provedbe cjelokupnog mjerenja dostatno za procjenu kvalitete zraka za to područje.

image
Tom Dubravec/Cropix

– To je sve u skladu sa Zakonom i rješenjem inspekcije zaštite okoliša, Državnog inspektorata – naglasio je naš sugovornik, te citirao odluku Grada Splita: "Mjerenja posebne namjene provode se u svrhu utvrđivanja opravdanosti sumnje, bilježene prijavom građana da je došlo do onečišćenja zraka koje može narušiti zdravlje ljudi ili bilo koju sastavnicu okoliša".

Definicija "koje može narušiti zdravlje ili bilo koju sastavnicu okoliša" značila bi da je zrak prešao u drugu kategoriju i da se smatra onečišćenim.

Tijekom prošle godine zrak u Splitu je na temelju ispitivanja kvalitete zraka, i to ovih pokazatelja: lebdećih čestica i metala u njima, dušikovih oksida, sumporova dioksida​, sumporvodika, amonijaka, ozona, bio kategoriziran prvom kategorijom, što znači čist ili neznatno onečišćen zrak.

– Ove godine smo, međutim, na temelju ovih mjerenja koja je zahtijevao Grad Split imali naznaku koja je upućivala da na području Brda postoje određeni problemi. Mi ne možemo dati konačnu ocjenu, jer se ona daje nakon provedbe mjerenja u razdoblju od godine dana, ali na temelju ovoga do sada vidimo da su neke činjenice drugačije nego ranije; ustanovili smo, naime, da postoje određeni viši nivoi od uobičajenih, i ukupne taložne tvari (UTT), i arsena i nikla u njoj te arsena u lebdećim česticama promjera 10 mikrona. Mogu reći da smo do sada u ovih prošlih mjesec dana u dnevnim vrijednostima u lebdećim česticama PM10 imali prekoračenja, ali, naglašavam, u usporedbi s godišnjom prosječnom vrijednosti. U posljednjih mjesec dana sedam puta su vrijednosti bile više od prosječne godišnje vrijednosti. Ukupna prosječna vrijednost u ovih posljednjih mjesec dana također je bila na granici u usporedbi s prosječnom godišnjom vrijednosti. To je ono što nikad do sada nismo zabilježili u gradu Splitu i to je ono što ukazuje da je došlo do novog izvora onečišćenja. U tom smo onečišćenju, što je zanimljivo, kao i u lebdećim česticama, pronašli i u ukupnoj taložnoj tvari povišene koncentracije arsena i nikla, uspoređene s godišnjim prosječnim vrijednostima, što je opet nova situacija u gradu Splitu. Dakle, sve ukazuje da se radi o novom izvoru onečišćenja i da se nalazi sa sjeverne strane GK Brda – iznio je Periš podatke, a potom i zanimljivu usporedbu:

– Kad uspoređujemo vrijednosti arsena na Karepovcu s onima zabilježenim na Brdima, onda vidimo da od onih zabilježenih prošle godine na Karepovcu ni jedna nije prešla godišnju vrijednost od šest nanograma po metru kubnom. Na Karepovcu su zabilježene vrijednosti od 0,36 do jedan-1,2, dok su na Brdima u ovih zadnjih mjesec dana vrijednosti koje su prelazile godišnju vrijednost iznosile 7,7 pa 10, onda 6 i 12, a jedna čak 38,17 što ukazuje da su Brda u smjeru strujanja zraka s novog izvora onečišćenja – ocijenio je Periš.

U nastalim okolnostima u medijima su se pojavila mišljenja o toksičnosti arsena.

– Čitao sam da neki pokušavaju reći je li i koliko je arsen toksičan. Prije svega pravilnik određuje koliko može biti praškastih tvari, odnosno lebdećih čestica u zraku, a također i koliko se metala može nalaziti u zraku u bilo kakvom spoju. Istina je da je arsen kao i drugi metali toksičan u zavisnosti od toga u kakvom je spoju, npr. je li taj spoj topiv ili nije topiv u vodi. Činjenica je da podaci koje smo dobivali ukazuju na postojanje vrijednosti koja prelazi godišnje granične vrijednosti koje su propisane pravilnikom tako da je potpuno irelevantno govoriti je li taj arsen u slobodnom razgovoru "toksičan" ili nije i u kakvom je spoju. Pogotovo ako je sve regulirano zakonom koji je prepisan iz Europske unije i koji govori da toga arsena, te i drugih metala, kao ni prašine ni lebdećih čestica ne smije biti u zraku u količinama iznad graničnih vrijednosti – rezolutan je Periš.

Prema riječima našeg sugovornika situacija je rješiva. Uvjeren je da u gradu Splitu, uključujući i tvrtke koje obavljaju djelatnosti u sjevernoj industrijskoj zoni, nikome nije u interesu da zrak ne bude dobar.

– Ljudi u tim tvrtkama su možda zatečeni ovakvim situacijama, ali žele popraviti stanje i mislim da u tom pravcu treba napraviti sve da se to urgentno riješi – poručuje voditelj resornog odjela u Nastavnom zavodu.

Nastavni zavod, inače, redovito obavlja brojna mjerenja. Na području grada Splita su dvije postaje koje mjere kvalitetu zraka, a postoje i sedimentatori koji propituju kvalitetu zraka na temelju ukupne taložne tvari, odnosno maseni udio metala u toj taložnoj tvari.

– U Kaštelima i Solinu je smještena po jedna automatska mjerna postaja, u vlasništvu tvrtke "Cemex Hrvatska" d.d., na kojima kao ovlaštenici ministarstva obavljamo mjerenja. Do sada smo mjerili kvalitetu zraka u gradskoj luci Split, dok trenutno obavljamo mjerenja na prometnici Trogir – Split. Uz to, Zavod ima niz ugovora s tvrtkama koje na temelju rješenja Ministarstva zaštite okoliša moraju mjeriti zrak u svojoj okolici. Tako u okolici kamenoloma ima jako puno mjernih postaja, u Trogiru, zapadnom dijelu Kaštela te na području Doca Gornjeg. Na temelju zahtjeva "Vodovoda i kanalizacije" mjeri se zrak na crpnim stanicama otpadnih voda u gradu Splitu – naglasio je Periš.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
04. prosinac 2023 02:58