StoryEditor
SplitNISMO SVOJI NA SVOME

Županija nije baš ‘luda‘ prepustiti Gradu da gospodari svojom obalom! Sve i da dobijemo mogućnost dodjele koncesija, postoji ozbiljna prepreka zbog čega ćemo se načekati. Evo o čemu je riječ

Piše Sandi Vidulić
17. siječnja 2022. - 11:37

Splitska gradska vlast htjela bi davati koncesije na plaže i lučice na pomorskom dobru na području grada Splita, koje sada izdaje Splitsko-dalmatinska županija.

Na zadnjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća SDP je izišao s ovim prijedlogom, koji je usvojen.

- Gradsko vijeće Grada Splita traži od župana Splitsko-dalmatinske županije da predloži Županijskoj skupštini da se ovlaštenje davanja koncesija na pomorskom dobru na području grada Splita povjeri Gradu Splitu. Odluku o davanju koncesija na pomorskom dobru donosilo bi Gradsko vijeće Grada Splita.

image
Tom Dubravec/Cropix

Tako glasi Zaključak o ovlaštenju davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Splita koji je objavljen u Službenom glasniku.

Dakle, Gradsko vijeće Splita želi preuzeti od Županije pravo na izdavanje koncesija na Kašjune, Bene, Ovčice... No, što o tome misle u Županiji? Jesu li se spremni odreći tog "kolača"?

Poslali smo pitanje županu Blaženku Bobanu hoće li predložiti Županijskoj skupštini da se ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru na području grada Splita povjeri gradskoj vlasti?

Osobna podrška župana izostala

Na početku županova odgovora koji smo dobili stoji kako Splitsko-dalmatinska županija nije dobila predmetni zaključak te da je upit koji smo poslali "hipotetsko".

- Međutim, iz dosadašnje prakse mogu vam potvrditi sljedeće: ako Zaključak pristigne, bit će proslijeđen Stručnom tijelu za koncesije na području Splitsko-dalmatinske županije koje će, sukladno Zakonu u pomorskom dobru i morskim lukama, donijeti nalaz i mišljenje.

Temeljem spomenutog nalaza i mišljenja Župan predlaže ili ne predlaže točku dnevnog reda na Skupštini (ovisno je li pozitivno ili ne) - napominje se u odgovoru župana.

image
Blaženko Boban
Tom Dubravec/Cropix

Iako nije iskazao osobnu podršku zaključku Gradskog vijeća da Split dobije pravo upravljanja s koncesijama na svojem administrativnom području, Boban se pohvalio kako je još 2017. godine s donošenjem Pravilnika o gospodarskom korištenju pomorskog dobra, Splitsko-dalmatinska županija jedina prenijela dio ovlasti na sve gradove i općine u vidu suglasnosti za pokretanje postupka koncesioniranja, nadzora nad koncesijama i sudjelovanja predstavnika općinskih i gradskih vijeća u postupku odlučivanja.

- U dosadašnjoj praksi Stručno tijelo, vodeći se gore navedenim činjenicama, predložilo je samo u jednom konkretnom predmetu prijenos ovlasti za provođenje koncesije (Koncesija za gospodarsko korištenje plaže na području Općine Bol, predio Zlatni Rat) - napominje se u odgovoru, da bi se poentiralo sa zadnjom rečenicom.

- Također, važno je napomenuti kako se ovlasti za već ranije pokrenute postupke i sklopljene ugovore o koncesiji ionako ne mogu prebaciti s obzirom na činjenicu da se mahom radi o obveznopravnim odnosima iz ranijeg Zakona o koncesijama - stoji na koncu odgovora župana Blaženka Bobana.

image
Tvrtki 'Frzelin' ove godine istječe koncesija za Ovčice 
Joško Šupić/Cropix

Drugim riječima, ako dobije zaključak Gradskog vijeća, Županija će ga razmotriti, ali iz suzdržanog tona županova odgovora ne može se zaključiti da će HDZ i HGS koji drže Županijsku skupštinu olako prepustiti ovlasti za davanje koncesija na pomorskom dobru lijevim strankama koje vladaju u Splitu.

Ovčicama istječe koncesija

No, na kraju županova odgovora jasno se daje do znanja da, čak ako se Županijska skupština odluči Splitu prepustiti pravo na davanje koncesija, to se neće odnositi na one koje su već izdane i za koje su ranije pokrenuti postupci.

Kako Županija ima pravo izdavati koncesije na rok do 20 godina, odlučili smo pogledati na županijskom portalu "Pomorsko je dobro" (gdje se mogu vidjeti evidencije o tome koliko traje koja koncesija i kome je dodijeljena) koliko bi Grad Split morao čekati da dođe u priliku da dodjeljuje koncesije, čak i kad bi mu Županija prenijela to pravo kao na pladnju.

image
Žnjan je u osvitu planiranih radova uređenje pod kapom istoimene gradske tvrtke
Nikola Vilić/Cropix

Iz onog što smo imali prilike vidjeti, ispada da će se za neke lokacije raspisivati koncesije u mandatu ove županijske i splitske vlasti, dok će jedan dio koncesija pričekati neke druge političke garniture dok im istekne rok.

Na portalu za Uvalu Bačvice nije naveden koncesionar, ali valja podsjetiti da je Županijska skupština oduzela koncesiju tvrtki "Bačvice plaža" koju su osnovali „Konstruktor” i Grad Split jer nisu potpisali aneks ugovora i zbog nepravilnosti.

image
Bačvice su službeno još uvijek bez koncesionara 
Vladimir Duganžić/Cropix

Što se tiče sportskih luka Zenta i Špinut (ovu potonju je izgubio ŠRD Špinut), brigu o njima preuzela je županijska Lučka uprava. Na Ovčicama ove godine istječe koncesija tvrtki "Frzelin".

Kašjuni 'Dolisovi' do 2025.

Za sportsku luku Mornar, na sjevernim padinama Marjana izdane su čak četiri koncesije. Godine, 2013. koncesije na 10 godina dobili su ŠRK „Mornar” i Plivačko vaterpolsko društvo „Mornar”.

Koncesije na rok od 10 godina dodijeljene su 2015. za sjeverni dio luke Hrvatskom veslačkom klubu „Mornar”, a južnije od njih koncesiju je dobio ŠNRK „Orada”. Na Kašjunima je „Dolis” dobio koncesiju 2015., također na 10 godina, a na isti rok je te godine dobio koncesiju „Lubin” na Matejušci.

image
Popularni Kašjuni pod koncesijom su 'Dolisa' do 2025. 
Jakov Prkić/Cropix

Rok za istek koncesije je nešto udaljeniji na Uvali Baluni. Tamo je koncesija na sportsku luku izdana 2019. jedriličarskim klubovima "Labud" i "Mornar" na rok od 10 godina.

Neke koncesije su dugotrajnije - gradska tvrtka "Splitska obala" 2011. od Županije dobila je koncesiju na 20 godina za Zapadnu obalu gradske luke, dok je na istom potezu Hotel Ambasador 2016. dobio koncesiju na 20 godina na pomorskorn dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase.

Na Benama je 2018. koncesija dodijeljena na 15 godina tvrtki "National" koju vodi Ante Vukorepa, suprug Kerumove kćerke Neve. Koncesija za pomorsko dobro ispod Hotela Split 2015. dodijeljena je na 20 godina.

Za Autokamp u Stobreču koncesija je 2015. godine dodijeljena na rok od 15 godina, a drži ju "Excelsus" čiji je vlasnik Ivica Tafra predao Kerumu koncesiju na Bene 2008. godine.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
15. svibanj 2022 21:07