StoryEditor
SplitGRADSKO VIJEĆE

Uživo iz Banovine: Opara raspisuje natječaj za štekate i štandove; Vela tvrdi da neće poskupiti voda; Oporba popljuvala Plan gospodarenja otpadom

26. travnja 2018. - 20:15

18:18 - Nakon što je nekoliko točaka o pravu prvokupa glatko usvojeno, uslijedilo je Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita.

Radi se o formalnosti jer Gradsko vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju kotarskih izbora, a članak dva se iz predložene odluke briše - kazao je u uvodonom obrazloženju Damir Babić. Za raspravu se prijavio Jakov Prkić iz stranke Pametno.

- U Zagrebu se vijeća gradskih četvrti biraju na izborima za mjesnu samoupravu. Možda bi trebalo to pitati u smislu snižavanja troškova izbora. Ne znam je li to moguće – upitao je Prkić. S tim se složio i Most-ov Ante Bradarić Šljujo, uz napomenu kako bi trebalo kotarevima dati veća sredstva.

Za raspravu se javio i Petar Škorić koji je istakao kako su došli u situaciju da u lipnju ističe termin za održavanje izbora.

- Predlažem da usvojimo ovaj termin, ali da gradske službe pronađu način kako bi se slijedeći izbori održali zajednički s lokalnima – odgovorio je Škorić. No, Šundov je odgovorio kako predstavničko tijelo u mandatu donosi odluku o kotarskim izborima u tom madatu. SDP-ov vijećnik Goran Kotur se javio za raspravu te predložio da se održe tjedan dana prije, jer je 15-og kraj školske godine, a cilj je što veća izlaznost. No, njegov amandman nije prošao.

Martin Mladen Pauk i Marijana Puljak su pitali je li moguće da ovaj mandat kotarskih čelnika potraje tri godine, kako bi se sljedeći lokalni izbori uskladili s kotarskima. Šundov je odgovorio da će se ta mogućnost ispitati iza blagdana sv. Duje. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Nakon toga je uslijedio Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i drugog.

Za raspravu se javio u ime kluba vijećnika stranke Pametno, Jakov Prkić.

- Jasno je da se odluka mijenja da se neke stvari riješe bolje, ali nam je sporno što se iz odluke briše neizgrađeno građevinsko zemljište, ali se ne regulira drugom odlukom. U redu je da se takve stvari razdvoje, no problem je što dolazimo u nekakav pravni vakuum jer nismo regulirali zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Tako je istekao najam neizgrađenog građevinskog zemljišta parkirališta trgovačkog centra Joker, a sada nema pravnog akta da se shodno tome napravi ugovor o zakupu tog zemljišta, jer jednostavno nije pokriveno. Pitao sam na povjerenstvu kada će se to napraviti, ali nisam dobio konkretan odgovor. Dok se zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta ne regulira, Joker za nula kuna ima 4000 kvadrata, odnosno 200 parkirališnih mjesta, jer nema pravne osnove prema kojoj će mu se dati u najam – kazao je Prkić.

Gradonačelnik Krstulović Opara je odgovorio.

- Ključno je da je postojala rasprava na povjerenstvu kojeg niti jedan zakon nije tražio, nego sam ga ja formirao -što je nova praksa. Raspisuje se natječaj, a to je novina. Znate da se za javne površine dogovaralo neposrednom pogodbom, a sada se raspisuje javan i transparentan natječaj. I u takvim okolnostima, nema mogućnosti za insinuacije koje čujemo. Izdvojena je stavka neizgrađenog građevinskog zemljišta, jer smo se konzultirali s drugim gradovima koji su takvu odluku donijeli – između ostalog je kazao gradonačelnik.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća kazao Jakovu Prkiću kako ne može odgovarati gradonačelniku koji je predlagatelj, Prkić je u ime kluba vijećnika zatražio stanku od pet minuta, nakon čega je stanku zatražio i Most-ov Ante Čikotić. Trajnim odlaskom vijećnika MOST-a, SDP-a, strake Pametno ali i HSLS-ovca Tonća Blaževića, nije ostao dovoljan broj vijećnika za izglasavanje takve odluke.

Nakon završene pauze Petar Škorić je u ime kluba HDZ-a zatražio pauzu od deset minuta, čime se pokušalo dobiti vremena na sastavljanju dovoljnog broja vijećnika za izglasavanje takve odluke. Dolaskom HGS-ova vijećnika Igora Stanišića, postigla se brojka na 18 vijećnika, odnosno kvorum, i točka je jednoglasno izglasana.

Uslijedila je točka Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen-ploče u spomen na događaj spaljivanja splitske židovske baštine – 12. lipnja 1942. godine.

Za raspravu se javila Mirna Kovačić (HNS) i pozvala je vijećnike Most-a i Pametnog da se vrate na sjednicu i izglasaju ovu točku. No, predsjednik vijeća je istakao kako se ne treba nikoga pozivati.

Prijedlog je jednoglasno usvojen. Sljedeća, svečana sjednica Gradskog vijeća je 04. svibnja. 

16:55 - Slijedi točka "Davanja suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za autizam Split". Mario Negotić, pročelnik Službe za društvene djelatnosti, izvjestitelj je za tu točku.

SDP-ov vijećnik Joško Markić, izrazio je žaljenje što se statut donosi čak dvije godine nakon osnivanja Centra, ali i zato što su se njime izostavila djeca predškolske dobi. S njim se složila i Kristina Vidan iz stranke Pametno koja je istakla dobar primjer Centra u Osijeku gdje su potrebe populacije bolje zadovoljene.

Mario Negotić, pročelnik Službe za društvene djelatnosti kazao je da se mora složiti s vijećnicima te mu je žao što se u formi osnovnoškolske institucije osnovao Centar.

- Ovo što ste rekli za predškolski uzrast, zaista stoji – zaključio je Negotić uz napomenu kako se nada da se u budućnosti dogoditi takve promjene. Suglasnost je izglasana s 25 glasova za i dva suzdržana.

Na red je stigao i prijedlog zaključka o participaciji Grada Splita u troškovima "Televizije Jadran", a u vezi proizvodnje, emitiranja programa, praćenja sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

-Kada sam dobio materijal, pitao sam sve klubove da stavimo na raspravu ovakvu odluku. Čini mi se da smo krivo zaključili, radi se o 180 tisuća kuna na godišnjoj razini, a mi smo manipulirali stavkom od nešto više od 152 tisuća kuna – kazao je Jure Šundov, predsjednik Gradskog vijeća na samom uvodu.

Jakov Prkić je u ime kluba Pametno kazao da se potpora ovako ne dijeli.

- Možda je prije tako išlo, ali danas ne možemo sebi dopustiti. Ako je gledanost dobra, mogu nešto i komercijalno napraviti. Mi od Tv Jadrana imamo jednu kameru koja ne zahtijeva micanje slike ili tona, jer ton uzimaju iz vijećnice. Zašto ne bi Dragi Miljušu dali potporu za live prijenos, ili nekim drugim medijima. Mislim da bi za potporu male vrijednosti trebalo bi raspisati javni poziv za sve medije. Prijenos bi bio idealan s dvije ili tri kamere. Mislim da traže malo više nego što bi trebali, ali koliko god tražili, ne bi trebali ovako davati novac – kazao je Prkić

Replicirao je Ante Zoričić koji je kazao da mu je zasmetao ton na kojim je Prkić prezentirao problem.

- Ispalo je kao da žicaju, a zanemarujete činjenicu da su oni godinama popularizirali rad vijeća. Slažem se s vašim tezama, ali ne i načinom na koji se iznosili – kazao je Zoričić uz napomenu kako je ovakav televizijski prijenos čak i njih vijećnike malo kontrolirao u nastupu.

Replicirao je i Petar Škorić, HDZ-ov vijećnik.

- Ovdje je riječ o još kvalitetnijoj usluzi i logično je da za to treba biti honoriran. Možda će ovakva odluka potaknuti druge medije da se ovako uključe u praćenje rada Gradske uprave. Znamo da bi bez medija rasprave bile drugačije te smatram da je potrebno da se jača pluralizam – kazao je Škorić.

- Ovdje sam našao barem još četiri medija koja prenose sjednicu Gradskog vijeća, preko radija i portala. Potporu treba dodijeliti prema pravilima- odgovorio je Prkić.

Replicirao je nezavisni Martin Mladen Pauk.

- Treba honorirati ono što radi TV Jadran, ali i ostali medije. Ima tema koje se nikada ne bi prenijele da nema novinara koji to prenose. Ova sjednica nije bila toliko zanimljiva, a puno se važnih odluka donijelo. Mislim da je važno arhivu imati u video formatu. Meni bi bilo draže da Gradsko vijeće ima svoju kameru – odgovorio je Pauk. Prkić mu je kazao kako možemo poduprijeti medije, ali kroz javni poziv.

Replicirao mu je i Jure Šundov kazavši kako ništa nije protuzakonito. Dobili oni potporu ili ne, i dalje će prenositi sjednice Gradskog vijeća.

- Predsjedniče imat ćemo problem, jer zašto druge lokalne samouprave raspisuju natječaje i javne pozive. Zašto raspisuju javne natječaje i kompliciraju - odgovorio mu je Prkić.

Replicirao je i Most-ov vijećnik Ante Čikotić.

- Ne slažem se da se javljamo samo zbog kamera, ali je činjenica da građani imaju priliku to vidjeti. Na žalost nije takva situacija svugdje, u Solinu se zabranjuje prenošenje Gradskog vijeća. Ako će ova potpora povećati kvalitetu, glasat ćemo za – odgovorio je Čikotić.

Marijana Puljak je replicirala te istakla kako smo zahvalni što već deset godina prate rasprave.

- Međutim ovo nije točka u kojoj dodjeljujemo nagradu ili zahvalu za rad, već potpora za budući rad koja ne može ići na ovaj način. Kriterije možemo definirati, ali ne na ovaj način. U troškovniku imaju i jedinične cijene koje se ne slažu s ukupnim cijenama – kazala je Puljak.

Za repliku se javio i HDZ-ov vijećnik Tomislav Prljević.

- Na klubu za financije nitko protiv ove odluke nije bio. S druge strane, nitko od vijećnika nije rekao da se ovako mora glasati. Ne razumijem čemu histerija, može se bilo koji model odabrati – kazao je. Blažević je odgovorio da je ovakav način pogrešan, te da su se upravo zato svi složili da na sjednicu dođe ovakav zaključak.

Prkić se ispričao ako je ton zvučao sarkastično te kako nije problem davanje potpora manje vrijednosti, ali treba definirati način.

Petar Škorić je u ime HDZ-ova kluba zatražio pauzu te je istakao kako ova točka možda nije trebala doći na Gradsko vijeće, već se mogla zaključiti od strane gradonačelnika, ali u cilju transparentnosti je došla na Gradsko vijeće. Nakon pauze će se donijeti zaključak.

Predsjednik Gradskog vijeća Jure Šundov istakao je kako je sve u skladu sa zakonom, no u međuvremenu se javila direktorica "Televizije Jadran" te je porukom povukla prijedlog kazavši kako ne želi biti predmet sporenja među vijećnicima te je takva odluka usvojena od strane predsjednika Gradskog vijeća.

 

15:39 - Nakon iznesenog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2017. godinu s Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Trgovačkog društva "Čistoća", u ime kluba Most-ovih vijećnika za raspravu se javio Ante Čikotić.

-Kako ste planirali povećati kvalitetu odvoza otpada, s obzirom na to da je s porastom turističkog prometa sama gradska jezgra je opterećena? Vezano za Slatine, jeste li razmišljali da se smanji trošak u dogovoru s kolegama s Čiova, da ne moraju kamioni voziti do Karepovca? Ako u Varošu nije uspio projekt ili akcija, trebalo bi uvesti nekakav drugačiji sustav. Vezano za donacije udrugama, koji su kriteriji? - upitao je Čikotić.

Za raspravu se javio i SDP-ov Joško Markić.

- Količina otpada koja je prikupljena u reciklažnom dvorištu na Karepovcu je zapravo zanemariva, zašto je to tako? U Gradu je postavljeno 870 spremnika za papir zapremine 1100 litara, a u cijeloj 2017. je u njima prikupljeno 840 tona papira. Ovlašteni prikupljači su za to vrijeme prikupili u gradu 5.900 tona, a trgovački lanci 1.300 tona. Smatrate li ovu količinu lošom, koji su za to razlozi i kako to promijeniti? Navodi se da je u edukaciju stanovništva lani uloženo više od 700.000 kn. Imate li mjerljive pokazatelje koliko je navedeno bilo korisno i koje je učinke polučilo? Javnim novcem treba odgovorno raspolagati te analizirati učinke svake uložene kune. Ako tih učinaka nema, onda treba mijenjati pristup. Postoje li podaci koliko se često odvoze otpadne vode s Karepovca – upitao je Markić.

Marijana Puljak iz stranke Pametno prokomentirala je kako nema gradskog plana za gospodarenje otpadom, a imamo izvješće.

- Uvijek se uspoređujemo s postavljenim ciljevima koji nisu ispunjeni. Trebali smo imati sedam reciklažnih dvorišta do sada, a imamo jedno. Spomenuli ste problem stvaranja mini deponija, pa ovdje ponovo napominjem pročelniku na čelu komunalnih redara da se sjeti naše nagradne igre: tko god uoči komunalnog redara u kvartu da dobiva nagradu. Trebaju nam proaktivni redari – prokomentirala je Puljak.

Branimir Urlić iz stranke Pametno je spomenuo i načine prikupljanja glomaznog otpada, jer ističe kako ovaj način koji trenutačno imamo dovodi do toga da zna po sedam dana stajati otpad.

Miroslav Delić, direktor "Čistoće" odgovorio je na upite.

- Tamo gdje ima veliki broj obiteljskih kuća, naša ideja je da istočni dio grada individualiziramo. Mi smo u postupku nabave novih vozila, jer moramo imati manja vozila. Dakle, radimo cijelu reorganizaciju operativne službe. Kada je u pitanju gradski kotar Varoš i Grad, akcijom stanovnika zaustavljena je pretovarna stanica i od tog trenutka se nismo pomakli, a probleme koje imamo su veliki, jer tu radimo uslugu od vrata do vrata. Ali bez potpore stanovnika, teško ćemo dalje. Dok mi ne uspostavimo sustav, nema povećanja cijena, tek kada se uspostavi i vidimo koliko taj sustav košta, onda ćemo tek vidjeti. Zadnjih deset godina građani nisu osjetili poskupljenje, a što se tiče sredstava Splita, 13 posto gradskih sredstava odvaja se na "Čistoću". Što se tiče donacija, smatram da ako firma radi dobro i zarađuje, da je apsolutno pošteno da dio sredstava vratimo građanima kroz udruge – kazao je direktor "Čistoće" te okupljenim vijećnicima prezentirao plastičnu kantu, odnosno kompostanu za domaćinstva, kao rješenje za kompostiranje u stanovima, uz napomenu kako će se potruditi podijeliti bar 20 tisuća za kompost.

- Ići ćemo s različitim veličinama kompostera, od 16 litara na dalje. Budući da nemamo kompostanu, vidjet ćemo po odazivu građana koliki je interes, ukoliko bude veći, nabavit ćemo ih više – odgovorio je Delić te dodatno napomenuo kako nema razloga da građani bacaju glomazni otpad jer je njegovo odvoženje besplatno.

Damir Babić je odgovorio na komentar Marijane Puljak o pojavi komunalnih redara kazavši kako redari svakodnevno moraju priložiti dnevne aktivnosti.

- Njihova aktivnost može, mora i hoće biti bolja, ali njihov broj nije primjeren broju kotareva. Koliko znam trebao bi se zaposliti novi broj operativaca na terenu, odnosno komunalnih redara – zaključio je Babić. Izvješće je usvojeno s 19 ruku u zraku za, pet protiv te četiri suzdržana glasa.

14:37 - Nakon rasprave prije glasovanja rastumačilo se pitanje amandmana i odgađanja donošenje Plana. Damir Babić je rekao da se može izjasniti o amandmanima koji to neće odgoditi. Budiša je na kraju kazao kako Plan nažalost kreće od nule.

- Prethodni nije dao rezultate, pogotovo u sferi biootpada. Koliki će biti kapacitet kompostane, ovisit će o Splitu i drugim gradovima i općinama. Što se tiče zelenih otoka, oni su potrebni zbog postotka izdvajanja. Azbestni otpad je također pokriven planom i potrebna je analiza koliko ga uopće ima, kako ga demontirati, kako ga skladištiti i kako ga zbrinuti? To je opasni otpad u ingerenciji države - istaknuo je.

Vela je na kraju zahvalio na konstruktivnoj raspravi i onda se krenulo na amandmane. MOST je dao amandman da se kapacitet kompostane s 10.000 poveća na 46.000 tona godišnje, ali nije prošao. Predložili su zaključak o azbestu, koji je u ime predlagatelja Nino Vela odbio s napomenom da sada nije vrijeme, ali da će uskoro doći. Prijedlog na glasovanju nije prošao.

Pametno je predložilo četiri amandmana, ali niti jedan nije prošao. Na glasovanju je prijedlog Plana za gospodarenje otpadom za idućih pet godina prošao s 19 glasova za i 11 protiv. Plan su podržali vladajući HDZ i HGS, nezavisni Martin Mladen Pauk te HNS-ovka Mirna Kovačić. Protiv su bili vijećnici SDP-a, MOST-a i Pametnog.

14:00 - Joško Markić je u nastavku rasprave podržao Kristinu Vidan kazavši kako je plan preopćenit i nedovoljno definiran. - Fali direktnije komunikacije s građanima, treba jasnija dinamika gradnje reciklažnih dvorištima - naglasio je. Tonči Blažević (HSLS) ističe kako će ovdje trebati sistem "mrkve i batine".

- Tko ne bude odvajao, platit će kaznu. Za mene je Plan detaljan i realan. Najbitnije je kako će se on provodit, rokovi su nategnuti. Ovo je za grad Split iskorak - kazao je i dodao da se pravno pojasni je li amandmani vraćaju posao na početak.

13:20 - Na redu je točka o Planu gospadarenja otpadom za naredno petogodišnje razdoblje koji Odbor za satut i poslovnik nije prihvatio (falio je jedan član HDZ-a, pa nije bilo većine). Uvodno izlaganje započeo je Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu.

-Plan je tek početak, uvertira, služi nam za aplikacije za fondove putem kojih bi se nabavila oprema. Ovo je jako složen dokument - kazao je.

Prepustio je riječ Mirku Budiši, predstavniku tvrtke Eco-Ina koja je izradila Plan koji je predstavio njegove glavne značajke. U raspravi koja je uslijedila javio se prvi Renato Čupić iz Pametnog koji je naveo da je plan loš.

- Plan je toliko loš da vam on pada već u sljedećoj točci Gradskog vijeća i mislim da je to najbrže padanje nekog plana u povijesti. Naime, u izvještaju Čistoće stoji kako je kompostana za biootpad planirana u okviru županijskog centra za gospodarenje otpadom "Lećevica", a do izgradnje istog županijskog centra Grad Split će koristiti sortirnicu za odvojeno prikupljeni otpad u partnerstvu s ovlaštenom pravnom osobom za gospodarenje otpadom, uz sklapanje posebnog ugovora. Sama kompostana, za koju pišete da bi se trebala izgraditi u suradnji s ostalim općinama planirana je po vašem Planu za 10.000 tona godišnje iako je već sada u vašim tablicama samo za Split stoji količina od 23.000 tona godišnje.

Ante Čikotić (MOST) naveo je kako sedam reciklažnih dvorišta nije dovoljno zbog sve većih količina građevinskog otpada.

-Posebno nas muči pitanje azbesta. O zdravlju ljudi koji žive pod azbestnim krovovima svi moramo brinuti. Predlažemo da Grad organizira njihovo uklanjanje i predvidi sredstva u proračunu. Najspornije nam je kompostiranje. Naš je stav da ne prihvaćamo ovaj Plan - kazao je.

Replicirao mu je Škorić kazavši kako ga je to iznenadilo.

- Plan nije mogao biti donesen prije državnog. Ne vidim razloga zašto ga ne bi prihvatili. Imali ste javni uvid i priliku reći svoje primjedbe. Ovdje se radi o čistom politiziranju i opstrukciji. Po pitanju kompostane tražimo rješenja kao i za reciklažno dvorište za građevinski otpad - rekao je. Replicirala mu je i Vrdoljak.

- Gdje bi s ostatkom komunalnog otpada? Prikupljanje "od vrata do vrata" je u operativnoj primjeni, a bio otpad se predaje ovlaštenoj pravnoj osobi. Broj dvorišta je određen zakonom i brojem stanovnika. Dobro da se uopće pronašlo tih sedam lokacija - odgovorila mu je Vrdoljak. Kristina Vidan iz Pametnog ovaj je dokument nazvala popisom želja.

- U planovima drugih gradova su razrađeni detallji. Mi smo dobili plan za plan. Pripremili smo četiri amandmana i predlažemo odgađanje do sljedeće sjednice i da se oformi radna skupina od vijećnika i predstavnika civilnog sektora - predložila je. Replicirao joj je Ante Zoričić (Popravi grad), koji je istaknuo da svaki amandman vraća cijeli proces unazad.

- Projekt se može mijenjati u hodu, a ne da idemo od početka. Onda ćemo proces vratiti barem pola godine unatrag - kazao je.

- Dosta je da se stalno stavljamo pred zid, jer je bilo dovoljno vremena. Nećemo na to pristajati više, ovo je prevažan dokument da ga mijenjamo u hodu - odgovorila mu je Vidan.

Mirna Kovačić (HNS) smatra kako su Planu navedenu egzaktni podaci.

- 40 dana je bilo dovoljno vremena da se svi uključe. Ovdje postoje ekološki skeptici i dovodimo se u opasnost da izgubimo rok. Plan je hitan i važan dokument, pa apeliram na oporbu da ga usvojimo - podvukla je.

- Mi smo se uključili u javnu raspravu, ali većina primjedba nije uvažena. Ne postoje mjere i aktivnosti da se postignu navedene brojke, zato tražimo doradu - rekla je Vidan.

Replicirala joj je i Vrdoljak. -Odgoda donošenja plana je i odgoda skupljanja otpada po sistemu "od vrata do vrata". On će biti jednostavnije provesti u privatnim kućama, ali kad su javne površine u pitanju, to će biti teže jer ćemo time izgubiti između 7000 i 10.000 parkirnih mjesta - kazala je.

Vidan je replicirao i Tomislav Prljević (HDZ) koji je rekao kako je plan njezina subjektivna procjena, a ne produkt stručne kompetencije.

- Nije produkt ni moje, ali ja smatram da je kvalitetan. Ovo je korak naprijed, a vrijeme će pokazati jesmo li bili u pravu.

- Žao mi je ako odlučujete na temelju dojma, ja to nikad ne radim. Zato se konzultiram sa stručnjacima. Vi ste sigurno stručniji od mene jer radite u razvojnoj agenciji i znate da postoji stavka praćenje provedbe - odgovorila je Vidan.

Za raspravu se javilo još šest vijećnika, ali tek nakon pauze za ručak.

11:37 - Nakon što je Komisija javna priznanja odradila svoj posao za nagrade Grada, pristupilo se glasovanju o predloženim kandidatima. Tako su od strane vijećnika prihvaćeni prijedlozi Komisije da su Ivan Urlić, Frano Baras i Ivica Luetić dobitnici nagrade za životno djelo. Dobitnici osobne nagrade su Dina Levačić i Vlado Sunko, a skupne dječji zbor Srdelice i JK Mornar.

11:15 - Ante Zoričić (Popravi grad) upozorio je na neevidentirane kućne ljubimce. Zašto grad nema veterinarsku službu preko vikenda? To je nedopustivo.

- Grad obavlja higijeničarsko-sanitarnu službu. Za veterinarsku službu za lutalice je nadležna Veterinarska stanica Split, a čini mi se da za taj problem nije nadležan Grad pa ću provjeriti - odgovorio je Babić.

Urlić je postavio pitanje neovlaštenog korištenja kina Bačvice od strane tvrtke Ekran, odnosno zanimalo ga je kada će Grad ući u posjed, na što mu je zamjenica Hrgović odgovorila da će ubrzo imati rješenje tog problema.

Marijanu Puljak zanimali su statusi stanova u vlasništvu Grada, a Mirnu Kovačić (HNS) što Grad radi po pitanju EU projekata.

- Nije bilo natječaja na koji se nismo prijavili. Prijavili smo 160 projekata vrijednih 440 milijuna eura, a preko 20 ih je u provedbi.

Ljubica Vrdoljak (HDZ) nije dobila odgovor od prije tri mjeseca na osnovu kojeg ugovora je donesena arbitraža?
- Drugo, u gradu je previše reklama i treba im povećati naknade. Koliko tu Grad uprihodi? Trebalo bi Grad podijeliti u tri zone oglašavanja. Želim konkretne odgovore na ova pitanja - kazala je.

Ivica Grubišić Gire, savjetnim gradonačelnika za komunalu je odgovorio da je u pripremi odluka koja će regulirati to pitanje, te je istaknuo kako je podjela u zone sada teško izvediva.

- Krenut će čišćenje reklama s pročelja u staroj gradskoj jezgri, a radi se na Planu postavljanja - najavio je.

Ante Bradarić Šljujo (MOST) upozorio je na velike prometne gužve koje su trenutno na nekoliko lokacija u gradu, a Babić mu je odgovorio kako se radi o kompleksnim radovima, te da Grad za takve radove ima samo nekoliko mjeseci.

Sanija Mardešića (Pametno) zanimao je odgovor na pitanje ima li Grad u planovima izgradnju električnih punionica i na kojim lokacijama?

Vela mu je odgovorio kako su u planu, te da se razgovaralo o tome s HEP-om.

- U planu je 10 mjesta, razgovori su u tijeku - kazao je.

Ante Jukić (HDZ) pitao je gradonačelnika oko radova na žnjanskog platoa te kakav je njegov stav oko poništenja natječaja?

- Pravi odgovor je dao direktor Ante Šunjić. Važno je kazati da je praksa naše uprave provođenje natječaja. Prostori su se dodjeljivali neposrednom pogodbom, a  naše je inzistiranje uveden provođenje natječaja. Za Žnjan je bio strog, natjecatelji nisu platili dugove Gradu, jedan je imao dug od 35 kuna i bio je eliminiran. Prije bagera sam poslao sve bivše koncesionare da podmire svoje obveze za 2016. i 2017, godinu, samo jedna trećina je to učinila, od potraživanih milijun smo naplatili 340.000 kuna. Prva poruka -dostavite dokumentaciju, svi koji podmire svoja dugovanja su dobrodošli i treća - nikome ništa nije namješteno. Nema popuštanja. Nulta tolerancija. Želimo postići red, zakonitost, transparentnost.

Privremeno rješenje će biti ovog ljeta - kazao je poteštat i dodao kako će i drugo otvaranje ponuda također biti javno.
Igor Stanišić (HGS) pitao je što je s čišćenjem mikro deponija na kojima se odlaže šut i građevinski otpad te zašto kućanstva s okućnicom nemaju kante za biootpad?

- Deponiji se čisto stalno, ali toliko ih je da je nemoguće čistiti svaki sat. I naši redari obilaze grad i pišu kazne, ali ne mogu biti u svakom dijelu grada. Najviše se odlaže noću, kada se najmanje vidi. To je utrka s vremenom, ali grad je velik. Čistoća ima preko 500 intervencija mjesečno - kazao je Grubišić.

Ante Čikotić (MOST) ukazao je kako odgovore na pitanja čeka već tri mjeseca. 

- G. Šuta je na konferenciji za novinare kazao kako će zbog operativnih troškova doći do povećanja cijene vode za građane. Je li o tome obavijestio Grad i Skupštinu? Smatramo da građani ne trebaju plaćati skuplju vodu.

- Ja sam bio tamo nazočan. To je rečeno u kontekstu velikih ulaganja gdje je rekao da samo za to postoji mogućnost, tako da smo daleko od te odluke. Ne trebate se bojati, mi ni u jednom trenutku nismo o tome razgovarali, tako nemojmo uznemiravati građane. Ono što je bilo najvažnije na tom događaju je bila prezentacija velikih projekata koje provodi Vodovod i kanalizacija u suradnji s Agencijom Eko Kaštelanski zaljevom, Hrvatskim vodama i Ministarstva zaštite okoliša - odgovorio mu je zamjenik Vela.

Goran Kotur (SDP) pitao je što je se napravilo u provedbi zaključka da se od Vlade zatraži izmjena da se Marjan proglasi lokalnom šumom.

- Rekao sam već da će Marjan biti splitski, a to će sigurno biti potvrđeno i na sjednici Vlade. Nadam se da će prilikom izmjena zakona biti konsenzusa. Na tome se intenzivno radi - odgovorio mu je Opara.

Zadnje pitao je postavio Renato Čupić (Pametno) kojeg je zanimalo što je s nastavkom sanacijom Karepovca nakon prve faze. Pokazao je kratki video u kojem je pokazao kako su neki svjetski gradovi na saniranim deponijima napravili sportska igrališta te ga je zanimalo ide li Grad u ovom smjeru.

- Ovo se može realizirati u trećoj ili četvrtoj fazi. Hvala na ovakvom razmišljanju, jer je krajnja želja vratiti Karepovac prirodi. Predviđena je svakako zelena površina i određeni sadržaji, ali nisu još detaljno definirani - odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Vela.

10:02 - Petar Škorić tražio je dopunu dnevnog reda da se u njega uvrsti točka o postavljanju ploče u spomen na spaljivanje židovske baštine u Drugom svjetskom ratu, što je prihvaćeno. Glasovalo se o konačnom prijedlogu dnevnog reda koji je usvojen.

Na redu su vijećnička pitanja. Prvi se javio Tomislav Prljević (HDZ) kojeg je zanimalo što je poduzeto od strane Grada za predstojeću sjednicu s Vladom koja će se održati u Splitu 4. svibnja.

- Dnevni red sjednice će biti utvrđen na užem kabinetu, no činjenica je da se pripremaju kvalitetni materijali kako bi se donijele odluke za splitsku aglomeraciju. Nama je u interesu da sjednica bude početak suradnje, odnosno aktiviranje vertikale, koja se već pokazala učinkovitom po pitanju Žnjana, Karepovca, Hajduka... Najveći blok se odnosi na infrastrukturne projekte po pitanju vode i odvodnje, izgradnje solinske zaobilaznice, željezničke pruge između zračne luke i kolodvora, stanogradnje na Korešnici, prenamjenu Dračevca za tehnološki park..Mogao bih do sutra nabrajati - kazao je gradonačelnik. Tonći Blažević (HSLS) predložio je da se analizira prijedlog od pet kuna za 25 minuta autobusom, višednevne karte, te pojeftinjenje cijene noćne karte.

Što se tiče Split parkinga, predlažem da se uvede polusatno plaćanje te 15 minutno besplatno parkiranje preko puta knjižnice - kazao je Blažević, na što je Opara obećao da će proslijediti prijedloge nadležnima.

Joško Markić (SDP) traži da se donese strategija socijalne skrbi, na što mu je zamjenica Jelena Hrgović kazala kako će se podaci obraditi, te je istaknula da se ide u izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi. Konačno je oformljeno Socijalno vijeće koje će dati svoj doprinos u ovim aktivnostima i povlačenju sredstava iz fondova. Za osobe treće životne dobi provodimo projekt Zaželi i program otvaranja dnevnih boravaka - odgovorila je.

Aida Batarelo (SDP) upozorila je na neuređene privatne površine, te pitala što Grad radi, a Damir Babić, v.d pročelnika za komunalu kazao je da je služba ubacila u veću brzinu. - Promptno reagiramo na svaku dojavu. Dat ćemo sve od sebe da takvih primjedbi bude manje - kazao je.

09:30 - Započela je 11. sjednica Gradskog vijeća. Prije usvajanja dnevnog reda Jakov Prkić iz Pametnog se požalio kako se materijali nisu dostavili na vrijeme, na što je Jure Šundov, predsjednik Gradskog vijeća rekao kako je došlo do pogreške od strane službe dostave te je apelirao da se točke koje pripremaju gradske službe pripreme na vrijeme. 

Zamjenik Nino Vela je kao predlagatelj tražio povlačenje točke o izvođenju radova za vrijeme sezone, jer investitori nisu dostavili konkretne podatke o radovima.

Usvojena je dopuna dnevnog reda da se raspisuju kotarski izbori, a po pitanju dopune dnevnog i donošenje po hitnom postupku odluke o davanju u zakup javnih površina, štekata, štandova i sl. javio se gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Ovu odluku moramo donijeti jer je i državna revizija progovorila Gradu zbog dosadašnjeg načina dodjeljivanja bez natječaja. Mi se takvoj praksi opiremo i vašim glasovanjem stvorit će se mogućnost dodjele putem natječaja, i to pred sam početak sezone. Branitelji će u natječaju imati pravo prvenstva. Nadam se da će ovo biti novi iskorak u upravljanju javnim površinama - kazao je.

Prkić se složio da je stvar hitna, ali smatra da su materijali mogli biti dostavljeni ranije, a ne na dan sjednice. Prijedlog je prihvaćen i prijedlog ove odluke će biti na dnevnom redu.

Izdvojeno

14. kolovoz 2020 08:57