StoryEditorOCM
SplitJAVNO SAVJETOVANJE

U centru Splita se ograničava iznajmljivanje? Turiste se šalje na druge lokacije van jezgre, a stanare se potiče da ostanu. To je tek dio važnog dokumenta koji vraća život u grad

Piše Sandi Vidulić
12. prosinca 2022. - 13:40

Na javno savjetovanje upućen je “Nacrt plana upravljanja starom gradskom jezgrom Grada Splita s Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima”. Ovo je treći put da je aktualan Plan upravljanja gradskom jezgrom.

Prvi put ga je izradio Izraelac Giora Solar koji je dobio milijun kuna, ali plan 2011. nije usvojen na Gradskom vijeću. Drugi plan su metodološki i istraživački puno obuhvatnije 2015. volonterski izradili znanstvenici sa Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zadru. No, ni taj plan nije usvojen jer nije dobio suglasnost Ministarstva kulture.

Neki od aktivista bliskih sadašnjoj vlasti su “minirali” Solarov plan s burnim nastupima u javnosti, kao i kasniji plan od znanstvenika. No, izrada ovog Plana upravljanja je gotovo prošla u akademskoj tišini.

image
Tom Dubravec/Cropix

Za razliku od Dubrovnika, gdje je Plan upravljanja išao na javnu raspravu pa su održana čak dva javna izlaganja od kojih je prvo bilo vrlo burno po pisanju medija, Split se odlučio za javno savjetovanje. A to znači da nema uživo predstavljanja Plana i postavljanja pitanja predstavnicima Grada i izrađivačima, nego samo putem obrasca možete poslati primjedbu ili prijedlog.

Zlatni gral

Plan upravljanja gradskom jezgrom stekao je tijekom godina u Splitu gotovo mitski status, nešto poput “zlatnog grala” planske dokumentacije koji rješava nagomilane nevolje što tište ljude u gradskoj jezgri i čuva baštinu od devastacija.

No, riječ je zapravo o strateškom razvojnom dokumentu koji prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sadrži: analizu stanja, ciljeve upravljanja kulturnim dobrom, aktivnosti za provođenje tih ciljeva, kao i pokazatelje provedbe plana.

Za mnoge stvari koje Plan predviđa potrebno je tek donijeti akte, osnovati neka tijela ili izmijeniti postojeću dokumentaciju (prostorne planove, komunalni red...,) ili čak izmijeniti neke zakone.

image
Ante Čizmić/Cropix

Ovaj Plan nema mogućnost da propisuje novčane kazne, kao Odluka o komunalnom redu, no njime se predviđa uvođenje značajnih promjena kako bi se zaštitila povijesna jezgra i lokalno stanovništvo koje u njoj živi, radi čega se potrebno orijentirati na održivi turizam.

Da bi se to postiglo treba izvesti puno koraka npr. edukacija lokalnog stanovništva, upravljanje posjetiteljima, uspostava Urbanog centra na području gradske jezgre, uvođenje sustava nadziranja buke, poticajne mjere za ostanak lokalnog stanovništva u gradskoj jezgri... To sve pretpostavlja izmjenu propisa, kao i trajnu suradnju različitih gradskih tijela koja sada ne postoji ili je birokratski zagušena.

Nacrt Plana upravlja povijesnom jezgrom, kojeg je izradila tvrtka “Urbanex”, dolazi na javno savjetovanje dok neki drugi dokumenti nisu izrađeni, a koji bi dali značajne inpute i konkretnije podatke.

image
Božidar Vukičević/Cropix

Iz Turističke zajednice Grada Splita (koja je partner na projektu) odgovorili su nam da je rok do konca siječnja 2023. za izradu “Studije turističkog nosivog kapaciteta Grada Splita”. Na osnovi te Studije će se vidjeti kakve su težnje TZ-a i Grada u vezi održivog turizma i upravljanja turističkim razvojem.

Također, nije gotov Anketni natječaj za Istočnu obalu Gradske luke koji bi trebao dati prometna rješenja za gužve u luci, a možda ponudi i javne garaže na obodu gradske jezgre. Također, možda natječajna rješenja za Istočnu obalu ponude atraktivne sadržaje koji će imati utjecaja na zadržavanje turista u blizini Dioklecijanove palače i Rive, a što nije poznato u trenutku kad se radio Plan upravljanja koji predlaže da se što dalje od jezgre upute turisti (sve do Kliške tvrđave), kako bi se smanjila preopterećenost povijesne jezgre.

Tampon zone

Tek će 2026. biti gotova konzervatorska podloga koja treba detaljno sagledati stanje baštine i propisati koji su zahvati dozvoljeni. Kao što u ovom času nema ni Urbanističkog plana uređenja (UPU) za povijesnu jezgru. Nadalje, nije utvrđen niti točan broj stanovnika u povijesnoj jezgri.

Sve je to utjecalo da su neke preporuke i ciljevi koje propisuje Plan upravljanja općenitijeg karaktera nego su mogli biti. No, predviđeno je da će se Plan upravljanja s vremenom ažurirati. Također, za razliku od Dubrovnika gdje je jasno utvrđena kontaktna zona (buffer zona) koja služi da se bolje zaštiti područje od svjetskog značaja, u splitskom Nacrtu Plana upravljanja se tek predlaže kontaktna zona.

Ali, čak nije dan grafički prikaz predložene buffer zone. Takva buffer zona sastojala bi se od B zone koja je ipak od nacionalnog značenja, iako nije važna kao A zona, i od C zone zaštite. S time da je C zona zaštite zapravo zona od lokalnog značaja, a nastala je tako što je sadašnji šef konzervatora Radoslav Bužančić bez jasnog povoda, osim što je to smetalo nekim građevinarima, smanjio obuhvat B zone koja je prije njega postojala. Ostala područja koja se predlažu da uđu u kontaktnu zonu su mini zone konzervatorske zaštite Meje, Bačvice, te kulturni krajolik Marjana.

image

Radoslav Bužančić

Joško Šupić/Cropix

No, da li će takva kontaktna zona postati dio UNESCO-ova dokumenta, što Plan upravljanja zapravo jest jer ga u Parizu trebaju odobriti, ovisi o tome hoće li se Ministarstvo kulture s tim složiti. Ako Ministarstvo odobri da C zona postane dio buffer zone, onda je pitanje zašto su svojedobno pristali da Bužančić smanji B zonu zaštite.

Nacrt Plana upravljanja polazi od toga da je gradska jezgra preopterećena turizmom u sezoni i da je potrebno izmijeniti turističke ture. Kao šire područje koje ima povijesne i kulturne predispozicije za preusmjeravanje turističkih ruta izvan gradske jezgre i Dioklecijanove palače, definira se “Povijesni urbani krajolik grada Splita”.

image
Joško Ponoš/Cropix

To je prostor s vrijednim spomenicima kulture i arheološkim nalazištima koji obuhvaća splitski poluotok, Solin, Vranjic, Klis, a na nekim mjestima Plan spominje Kaštela i Trogir. Zanimljivo je da se u tom kontekstu ne spominje Brač, dok iz Ministarstva kulture smatraju da bi bračke kamenolome trebalo uključiti u proširenje svjetskog dobra.

Predlažu se obilasci Salone, rute duž Dioklecijanova akvadukta, Kliška tvrđava i tamošnji Interpretacijski centar. Također, savjetuje se pokretanje aplikacije kojom bi se popularizirale ostale lokacije izvan splitske povijesne jezgre, a turisti bi ostvarivali simbolične nagrade za posjete njima ili čak popuste.

Subvencije mladima

Što bi pak u samu jezgru donio Plan upravljanja? Plan upravljanja zagovara održivi turizam što znači da polazi od toga da se ovakvo stanje kakvo imamo mora hitno mijenjati, iako na jednom mjestu kaže kako je potrebno vremena da se promjeni već stečena predodžba o nekoj destinaciji.

Za lokalno stanovništvo predviđaju se beneficije, poput subvencija mladim ljudima za najamno stanovanje koje je u gradskom vlasništvu. Ili pak model da ljudi sami preuzmu upravljanje nekom zgradom. Međutim, nema podataka s koliko imovine Grad raspolaže da bi je davao mladim ljudima u najam.

image
Nikola Vilić/Cropix

Naime, u povijesnoj jezgri već postoje zaštićeni najmoprimci, kao i korisnici gradskih stanova. Unatoč najavama, još nije objavljen detaljan popis gradske imovine, pa tako nije poznato koliko nekretnina u gradskoj jezgri doista ima Grad ponuditi onima koji bi u njoj živjeli (odnosno, koliko je stanova nakon sudskih sporova i odricanja od prava prvokupa još preostalo u gradskom vlasništvu).

Osim ovog, po pitanju stanovanja predlaže se sufinanciranje popravljanja i održavanje građevina stanovnicima jezgre kako bi ih se zadržalo, kao i poticanje iznajmljivanja tijekom cijele godine, kako bi se privatnim iznajmljivačima isplatilo zadržati podstanare, a ne ih izbaciti pred početak sezone koja u povijesnoj jezgri dugo traje.

Sudjelovanje građana se ističe kao važno za donošenje odluka pa se predlaže osnivanje Urbanog centra u povijesnoj jezgri. Osnivanje Urbanog centra povećalo bi suradnju između aktera javnog i civilnog sektora. Predviđeno je da bi se kroz rad ovog Centra utjecalo na poticanje rasprava i unaprjeđenje učinkovitosti u postupcima urbanističkog planiranja i kreiranja javnih politika.

No, nije baš jasno koliko bi glas stanovnika u jezgri imao utjecaja na donošenje odluka o financijama. Naime, dva nova tijela koja Plan predlaže da se osnuju su Koordinacijsko i Partnersko vijeće. Koordinacijsko vijeće je upravljačko, u njegovoj je nadležnosti praćenje provedbe Plana upravljanja. Partnersko vijeće dogovara, savjetuje i oblikuje mjere i aktivnosti koje upućuje Koordinacijskom vijeću na usvajanje i provedbu.

U Koordinacijskom tijelu sjedili bi gradonačelnik, po jedan predstavnik Odsjeka za staru gradsku jezgru i baštinu, odjela nadležnog za poslove vezane uz EU fondove, odjela nadležnog za komunalne poslove, Ministarstva kulture i medija (kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine i Konzervatorski odjel u Splitu), zajednički predstavnik gradskih kotareva Grad i Varoš, jedan predstavnik udruge stanara jezgre te jedan predstavnik Koordinacije udruga, te bi bio jedan zajednički predstavnik kotareva iz kontaktne (buffer) zone.

image
Saša Burić/Cropix

Partnersko vijeće, u kojem se raspravlja, daje mišljenja i prijedloge na dokumente tijekom njihove pripreme, izrade i provedbe, bilo bi sastavljeno od predstavnika tijela javne uprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva.

Kroz aktivnosti ova dva tijela utvrdilo bi se korištenje novog Fonda za staru gradsku jezgru, također odlučivalo bi se o sredstvima za poticanje energetske obnove javnih i privatnih objekata na području stare gradske jezgre.

Izrađivači Plana upravljanja predlažu da ova dva tijela upute Vladi zahtjev za izmjenu Zakona o ugostiteljskim objektima kako bi se njihov broj prilagodio nosivom kapacitetu. Također predlaže se da ta nova tijela potaknu izmjenu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, tako da Konzervatorski odjel u Splitu ubuduće daje odobrenje na kategoriju “smještaj u domaćinstvu”.

Ovisni o političkoj volji

Drugim riječima, u svrhu održivog turizma tražile bi se izmjene zakona kojima bi se ograničilo iznajmljivanje. Također, da se spriječi degradaciju jezgre od monokulture turizma, trebalo bi poticati razvoj kulturnih i kreativnih industrija, poduzetništva i obrtništva na području stare gradske jezgre.

Na javnim površinama potrebno je poticati događanja izvan turističke sezone u skladu s potrebama lokalne zajednice, predviđa Plan, kako povijesna jezgra ne bi bila “grad duhova”. Također, zaštita javnih površina od širenja štekata izvan dozvoljenih gabarita se može provesti tako da ih se aktivira za društvene sadržaje.

Radi očuvanja kvalitete života potrebno je održavati zelene površine i širiti ih gdje je moguće. Također, predlaže se dodavanje javnih česmi i klupa uz istočne zidine kako bi se ljudi mogli rashladiti za velikih vrućina.

Kako bi se razvio kulturni turizam potrebno je povećati kulturni ponudu tijekom godine sa svjetskim imenima, izložbama, koncertima, festivalima... predlažu autori Plana, jer bi se tako “promicale umjetničke i baštinske vrijednosti s ciljem zaštite svjetskog dobra”.

image
Božidar Vukičević/Cropix

Mnoge stvari ovdje ne možemo nabrajati zbog ograničenja prostora, no za kraj možemo reći kako Planovi ovakvog tipa ovise od političke volje gradske vlasti da li će ih provoditi.

Pa tako tek ostaje vidjeti kakvo će “promicanje umjetničke i baštinske vrijednosti svjetskog dobra” biti u gradu gdje gradonačelnik odobrava moćnom ugostitelju koji drži “Lvxor” - protivno volji stanara Palače - prekoračenje dozvoljene količine buke za anonimne izvođače koji, u ime tobožnje manifestacije, mogu pola godine izvoditi blijede kopije evergreen standarda za bučne turiste okupirajući tako svjetsku baštinu kao što je Peristil.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
24. ožujak 2023 21:30