StoryEditor
SplitBOLESTI ZDRAVSTVA

Tužbe protiv bolnica: liječnici zbog prekovremenih radnih sati na sudu dobiju i do 80.000, a sestre po 35.000 kuna

Piše Katarina Marić Banje
29. lipnja 2020. - 19:25
Nikola Vilić/HANZA MEDIA

Tužbe protiv hrvatskih bolnica zbog neisplata dodataka na plaću rješavaju se doslovno svakodnevno, a presude u pravilu idu u korist djelatnika u zdravstvu.

Ista situacija je i s KBC-om Split protiv kojeg je pokrenut niz postupaka, u kojima njegovi zaposlenici traže da im se isplati ono što im po zakonu pripada. Samo u odvjetničkom uredu Zorana Iviša u Splitu on i suradnici vode 250 postupaka protiv splitske bolnice, a brojka zaprimljenih slučajeva se svakodnevno povećava.

Jednostavnom računicom u kojoj broj tužbi pomnožimo s prosječnim iznosom isplaćene naknade i sudskih troškova, dolazimo do cifre više od 10 milijuna kuna troška koji će bolnici doći na naplatu.

Koliko predmeta protiv KBC-a Split vodi vaš ured i u kojem razdoblju ste preuzeli te slučajeve?
– Na današnji dan ovaj ured vodi više od 250 postupaka, a prve tužbe podnesene su u prosincu 2017. godine.

Tko je sve među djelatnicima bolnice koji idu u spor s poslodavcem, jesu li to samo liječnici?
– Među strankama koje vode postupke nisu samo liječnici, već medicinske sestre, tehničari, kao i pomoćno bolničko osoblje, dakle svi zdravstveni djelatnici.

Koliko predmeta je do sada riješeno i od toga koliko u njihovu korist?
– Do sada je doneseno više od 100 presuda, a sve su u korist tužitelja – zdravstvenih djelatnika za koje je utvrđeno da im bolnica nije isplaćivala dodatke predviđene kolektivnim ugovorom za prekovremeni rad već je te dodatke isplaćivala samo u redovnom radu, što je dovodilo do apsurdne situacije da su zdravstveni djelatnici za prekovremeni rad bili manje plaćeni nego za redovni rad.

Sto presuda

Koliko je nepravomoćnih, a koliko pravomoćnih presuda?
– Na današnji dan je doneseno više od 100 presuda, od toga je oko 80 postupaka riješeno pravomoćno, a za ostatak još nije donesena drugostupanjska presuda.

Koliko iznosi najviša naknada za neisplaćene dodatke na plaće, pravomoćno i nepravomoćno dosuđena?
– Najviši nepravomoćno dosuđeni iznos je 179.345,79 kuna bruto, u koji nisu uračunate kamate koje na svaki pojedini mjesečni iznos teku od prosinca 2013. godine do isplate, dok je najviši pravomoćno dosuđeni i isplaćeni iznos 152.609,10 kuna, koji je također isplaćen s kamatama koje na pojedine iznose teku od prosinca 2013. godine.
Važno je napomenuti da se radi o bruto iznosima u kojima su sadržani doprinosi pa strankama bude isplaćeno otprilike oko 60 posto tog iznosa, dok ostalo prema potvrdi porezne uprave u svakom pojedinom predmetu Fina raspoređuje na uplatne račune doprinosa.

Koliko iznosi prosječna naknada za neisplaćene dodatke i sudske troškove?
– Prosječni iznos naknade za neisplaćene dodatke razlikuje se prema broju prekovremenih sati. Recimo da je prosjek za medicinske sestre oko 35.000 kuna bruto plus nekih 8000 kuna sudskih troškova. Prosjek za liječnike je oko 80.000 kuna bruto i oko 15.000 kuna sudskih troškova.

image
Nikola Vilić/HANZA MEDIA

Ima li postupaka u kojima su sudski troškovi viši od same naknade za neisplaćene dodatke na plaće, ako ima o kojim se djelatnicima bolnice radi?
– Do sada smo imali samo jedan postupak u kojem su iznosi sudskih troškova premašili iznos glavnice, ali s obzirom na to da su u tijeku parnice koje pomoćno osoblje vodi protiv KBC-a, odnosno u tim postupcima još nisu donesene presude, za očekivati je da će u većini tih postupaka sudski troškovi nadmašiti samu glavnicu.

Ispravak nepravde

Dolaze li vam i dalje klijenti iz splitske bolnice?
– Svakodnevno nam dolaze novi klijenti iz bolnice, jer je u prosincu 2019. godine Vrhovni sud donio pravno shvaćanje da zdravstveni djelatnici koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaća za posebne uvjete rada iz članka 57. Kolektivnog ugovora za posebne uvjete rada i čl. 59. Kolektivnog ugovora za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi imaju pravo na te dodatke kumulativno i za sate ostvarene u prekovremenom radu.
Također, i stari klijenti se obraćaju za nove tužbe jer im je u pravomoćno okončanim postupcima naknada u prosjeku obuhvaćala razdoblje otprilike do rujna 2018. godine, pa novim tužbama traže isplatu za daljnja razdoblja koja nisu obuhvaćena ranijim tužbama i pravomoćno okončanim postupcima.

Kada je nastao problem u isplati plaća?
– Problem s neisplatom dodataka nastao je krajem 2013. godine kada je sklopljen novi kolektivni ugovor i kada je došlo do promjene propisa o obračunu dežurstava liječnika i medicinskog osoblja u centralnom obračunu plaća (COP), kada se pogrešno počeo obračunavati njihov prekovremeni rad.

Očekujete li da će ubuduće biti ispravljena nepravda vezano za centralni obračun plaća i neisplatu dodataka?
– Moguće je da dođe do ispravka nepravde vezano za centralni obračun plaća, štoviše, prema navodima nekih od naših stranaka, bolnica od travnja 2020. godine drukčije obračunava dodatke na prekovremeni rad s tim da još nisu obavljena vještačenja je li npr. za taj mjesec sve obračunato sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru zbog toga što je rano da bi to razdoblje došlo na utuženje.

Napominjemo da bolnica nije retroaktivno ispravljala do tada pogrešno uplaćene plaće pa je potrebno za cijelo razdoblje do travnja 2020. sudskim postupkom tražiti svoja prava, odnosno ispravak očite nepravde.

Zdravstveni djelatnici su potplaćeni


Odvjetnik Zoran Iviš kazao nam je i osobne razloge zašto mu je svaka pojedina tužba važna kao da se radi o njegovom slučaju.

– Moja majka je 35 godina radila kao medicinska sestra u splitskoj bolnici na kirurškom odjelu, tada su još do devedesetih bila dežurstva svaki treći dan po 24 sata, što je zaista teško izdržati i mladom čovjeku u poslu koji nije tako stresan, a kamoli u poslu gdje si svakodnevno odgovoran za živote drugih ljudi i u kojem svaka greška i dekoncentracija može biti fatalna. Sada se radi u pravilu u smjenskom radu, ali je to generalno jako puno posla za veliku odgovornost i malu plaću.

Želio bih istaknuti da su zdravstveni djelatnici generalno potplaćeni, pogotovo medicinske sestre i pomoćno osoblje, a i liječnici jer bez obzira na to što na prvi pogled izgleda da su liječničke plaće velike za hrvatski prosjek, radi se o iznosima u koja su uračunata dežurstva, odnosno jako puno prekovremenih sati. Radi se o iznimno odgovornom poslu o kojem ovise ljudski životi, u što su se svi građani mogli uvjeriti tijekom pandemije koronavirusa jer je predani i odgovoran rad zdravstvenih djelatnika bio jedan od odlučujućih faktora ublažavanja posljedica pandemije i očuvanja zdravlja i ljudskih života.

# ZDRAVSTVENO OSOBLJE#KBC SPLIT#ZORAN IVIŠ

Izdvojeno

02. srpanj 2020 08:21