StoryEditor
Splitgradske službe pripremaju...

Splićani, dobro proučite: radi se vodič za legalizaciju kuća

Piše PSD.
4. studenog 2009. - 17:47
CROPIX
Gradonačelnik Željko Kerum osnovao je radni tim za pripremu legalizacije bespravno sagrađenih objekata na području grada Splita, na čijem je čelu Ružica Batinić Santro, inače, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Zadaća tima je utvrditi mogućnosti i načine uklapanja bespravnih objekata u prostornu dokumentaciju, a posebna će se pažnja posvetiti reguliranju plaćanja komunalnog doprinosa za legalizaciju pod povoljnijim uvjetima i to na način da njegov iznos s uračunatom kaznom ne prelazi iznos komunalnog doprinosa kada bi bio obračunat u redovitom postupku.

Također, ako za to postoje uvjeti, vodit će se računa o mogućnosti privremenog priključenja objekata na kanalizaciju na rok od godinu dana, a najviše do okončanja postupka legalizacije, te o plaćanju ukupnog iznosa komunalnog doprinosa u više rata.

- Radni tim priprema i posebni pisani vodič u kojemu će se redoslijedom navesti svi postupci i radnje te dokumentacija koju trebaju prikupiti građani zainteresirani za legalizaciju svojih objekata, a vodič će biti objavljen i na web stranicama Grada. - Nažalost, problem bespravne gradnje posebno je izražen u Splitu, a naša je želja pomoći i olakšati našim građanima postupak legalizacije, koliko god možemo - kazao nam je zamjenik gradonačelnika Jure Šundov.

Radni tim posebnu će pažnju posvetiti upravo istočnim gradskim kotarevima - Sirobuji, Kamenu, Šinama i Majašima, gdje se nalazi najveći broj bespravno sagrađenih objekata.

No, iako je mogućnost legalizacije zaintrigirala naše sugrađane koji žive u bespravnim objektima, za sada je interes za pokretanje postupka slab, s obzirom na to da on za naše prilike nije nimalo jeftin.

Bivši poglavar za komunalu Ronald Rejo procijenio je da samo za komunalni doprinos s uračunatom “kaznom” po objektu valja izdvojiti u prosjeku oko 150 tisuća kuna, dok je Ivica Grubišić, predsjednik Gradskog kotara Sirobuja dao još nepovoljniju procjenu - više od 200 tisuća kuna, kada se uračuna izrada projekta za objekt od strane arhitekata.

Nikolina lulić

Izdvojeno

10. kolovoz 2020 08:52