StoryEditorOCM
Split‘PO BABI I PO STRIČEVIMA’

Prof. dr. Dragan Bolanča: Moja je kći zaposlena na Pravu jer je bila - najbolja

Piše PSD.
21. siječnja 2014. - 16:59
Da ni splitska akademska zajednica nije imuna na diskriminaciju, nepotizam i korupciju, pokazala je anketa za zaposlenike i studente Sveučilišta u Splitu, koja je propitivala o nedopuštenim oblicima ponašanja. Anketu je, uz sociologinju prof. dr. Anči Leburić, potpisao i prof. dr. Dragan Bolanča, prorektor za pravna i kadrovska pitanja na Sveučilištu u Splitu.

Ista anketa, inače projekt Europske unije, provedena je i na drugim hrvatskim sveučilištima. To, ali i činjenica da nakon dugotrajne vladavine rektora prof. dr. Ivana Pavića na Splitskom sveučilištu slijede nikad neizvjesniji izbori za novog rektora, bio nam je povod za razgovor s prorektorom Bolančom.

Jeste li iznenađeni slabim odazivom profesora i studenata za sudjelovanje u toj anketi, te kako komentirate njezine rezultate?


– Slab je odaziv bio očekivan, kako zbog bojkota istraživanja, tako i zbog ignoriranja poziva na suradnju zbog apatije i opće rezignacije. Rezultati ankete u pogledu diskriminacije, korupcije, nepotizma, plagiranja, sukoba interesa i posebno spolnog uznemiravanja nisu me iznenadili. Splitski sveučilišni život, rad i stanje duha posljedično oslikavaju sve ono što se u hrvatskom društvu događa i po tome se naše sveučilište ni u čemu ne iskazuje kao izolirana ili posebna društvena sredina.

Kakva je situacija u ovom pogledu na drugim hrvatskim sveučilištima i hoće li se Splitsko sveučilište obračunati s ovim pojavama?

– Konačno izvješće ankete prezentirano je na završnom okruglom stolu u Zagrebu u svibnju prošle godine kojemu su prisustvovali predstavnici sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Delegacija Europske unije u Hrvatskoj. Tada je utvrđeno da su rezultati provedenih anketa isti ili slični. Stoga je zaključeno da se prihvaća već izrađeni pravni okvir u obliku različitih pravilnika, te osmišljene smjernice.

Zaključeno je i da je navedene pravilnike potrebno uputiti u proceduru sveučilišnim tijelima, radi usvajanja navedenih akata na razini sveučilišta i na razini sastavnica. Krajnji cilj projekta jest osnivanje Ureda za akademski integritet, koji će se baviti svim oblicima neprihvatljivih ponašanja na sveučilištima. Splitsko bi sveučilište u svemu tome moglo prednjačiti i među prvima razviti demokratičnije i pravednije odnose na Sveučilištu i time barem indirektno utjecati na brojna zbivanja u društvu.

Najavili ste da ćete na sljedećoj sjednici Senata predstaviti dva nova pravilnika?

– Na sjednici Senata koja će se održati 23. siječnja raspravit će se prva dva akta koje bi, nakon rasprave, trebalo usvojiti. To su Pravilnik o sprječavanju nepotizma i Pravilnik o profesionalnim sukobima (sukobima interesa i sukobima obveza). Nacrti tekstova tih pravilnika dostavljeni su sastavnicama još u lipnju prošle godine. Nakon zajedničkog i konstruktivnog rada predstavnika svih 18 naših sastavnica, prijedlozi su poboljšani i sadržajno usuglašeni. O njihovoj kvaliteti govori činjenica da ih podržavaju sve sastavnice.

Prema našoj procjeni, pojave nepotizma i profesionalnih sukoba duboko su ukorijenjene u društvenim odnosima i trebat će nam poprilično vremena da minimaliziramo njihove pogubne posljedice. U tim smo područjima imali vrlo kritične stavove u anketi. Stoga je donošenje pravilnika tek prvi, mali korak u počecima bavljenja nekim od nedopuštenih ponašanja. Afirmirati mehanizme njihove primjene bit će puno veći problem.

Uostalom, tek trebamo dokazati koliko smo na Sveučilištu tolerantni i spremni na mijenjanje nepoželjnih odnosa i stavova, ali i kakve su nam vizije. Ako pravilnike ne donesemo, znači da još nismo spremni za bolje, demokratičnije i humanije odnose. A to bi bila velika šteta, jer nepravilnosti ima, one postoje…

Ima li nepotizma na Splitskom sveučilištu?


– Naravno, stoga se i mora donijeti Pravilnik o sprječavanju nepotizma!

Je li nepotizam bio i kad je vaša kći Đurđa Bolanča izabrana na mjesto asistentice na splitskom Pravnom fakultetu?

– Zapošljavanje na Sveučilištu treba se odvijati pod jednakim uvjetima, uz puno uvažavanje ustavnog načela jednakosti i jednake dostupnosti javnih službi. Dakle, zapošljavanje se mora temeljiti isključivo na izvrsnosti, a kriteriji su najbolje odgovarajuće kvalifikacije osobe koja se prijavljuje na natječaj. Nasuprot tome, nepotizam je zloupotreba položaja i drugih oblika moći u korist srodnika na račun drugih, kvalificiranijih osoba. Srodnici ne smiju imati povoljniji položaj, ali ne smiju biti ni stavljeni u nepovoljniji položaj.

U slučaju moje kćeri, na natječaj za asistenta za Europsko pravo II, među osam kandidata ona je imala najbolje kvalifikacije. Petogodišnji studij prava završila je s prosjekom ocjena 4,97. Dobitnica je triju Dekanovih nagrada, Rektorove nagrade, četiri je godine bila stipendistica Zaklade “Zlatko Crnić”, jedan je semestar završila u Engleskoj, govori tri strana jezika, a sada je najbolja studentica druge godine doktorskog studija Europsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dakle, Đurđa Bolanča je izabrana za asistenticu zato što je bila najbolji kandidat, a ne zato što je moja kći.

Usprkos tome, kontinuirano se razvijala atmosfera javnog vrijeđanja i ponižavanja mlade asistentice tvrdnjama o nezakonitom zapošljavanju. I premda je Državni inspektorat utvrdio da je ovaj izbor proveden na zakonit i pravilan način, premda je odluka o izboru postala konačna i pravomoćna, premda je Općinsko državno odvjetništvo utvrdilo da nema elemenata kaznenog djela, o svim ovim pravnim činjenicama i odlukama šuti se i javno ih se ne obznanjuje. To nadilazi samo puko ignoriranje, naprotiv, ukazuje na namjerno konstruiranje atmosfere nepotizma, subjektivizma, nezakonitosti...

Koji će pravilnici uslijediti? Je li slučajno da se sve ovo događa uoči natječaja za novoga rektora?


– Sljedeći bi pravilnik, zbog svoje važnosti, trebao biti onaj o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu. Donošenje svih ovih pravilnika samo je jedna od faza međunarodnog projekta koji se realizirao u dugogodišnjem razdoblju. To što se upravo ova faza događa uoči natječaja za novog rektora posve je slučajno. Međutim, smatram da donošenje ovih pravilnika štiti opće interese Sveučilišta, te da će oni omogućiti bitno kvalitetniji rad novoj upravi Sveučilišta u Splitu.

Za sada su poznata četvorica kandidata za rektora, no često se i vas spominje kao jednog od kandidata. Imate li rektorskih ambicija?


– Biti rektor Splitskog sveučilišta u predvečerje njegova 40-godišnjeg osnivanja i djelovanja vrlo je zahtjevan zadatak koji rijetki mogu uspješno obaviti. Više od sedam godina sam prorektor i mogu posvjedočiti da u taj angažman morate uložiti 150 posto svojeg vremena i snage. To mora ići nauštrb drugih obveza, uključujući i privatne, posebno obiteljske. Naravno, to mora biti osoba od integriteta – znanstvenog, stručnog i moralnog, jer jedino takva osoba može i smije obavljati tu časnu funkciju.

Podrazumijeva se da kandidat ima vrhunske kvalifikacije i dokazano organizacijsko iskustvo u sustavu visokog obrazovanja. Kao pravnik, ne trebam ni naglašavati da pretendenti moraju ispunjavati sve formalnopravne uvjete. Sve ovo ističem jer novog rektora čekaju veliki izazovi: nakon ulaska Hrvatske u EU, novi je iskorak Splitskog sveučilišta conditio sine qua non njegova opstanka u međunarodnom okruženju. Kao što nije razumno da prorektor bude netko tko nije bio čelnik neke sastavnice, ni dužnost rektora ne može uspješno obavljati osoba koja nema iskustvo prorektora. Time sam odgovorio i na vaše pitanje imam li ja rektorskih ambicija. Budući da zadovoljavam sve navedene uvjete, naravno da ih imam.

Bili ste vrlo decidirani u pogledu davanja prava i podrške u trećem mandatu rektora Pavića. Ima li on, možda, pravo i na četvrti mandat, kao što je bio slučaj s rektoricom Osječkog sveučilišta prof. dr. Gordanom Kralik?

– Još uvijek sam žalostan zbog atmosfere stvorene oko izbora rektora prije četiri godine. Ivan Pavić to nije zaslužio, ni kao profesor, ni kao osoba, a ni naše sveučilište nije zaslužilo mrlju neakademske sredine koja ne bi znala izabrati svoga čelnika. A ponosan sam na svoju pravnu službu, koja je vrhunski obrazložila razloge zbog kojih je prof. Pavić mogao ponovno biti biran za rektora.

To je potvrđeno i dvjema sudskim odlukama: Visokog upravnog suda iz prosinca 2012. i Upravnog suda u Splitu iz ožujka 2013. godine. Šteta što te sudske odluke nisu javno objavljene... Situaciju bivše osječke rektorice Gordane Kralik ne možemo uspoređivati s našom, jer je ona četiri mandata zaredom obnašala samo stjecajem vremenskih okolnosti: dva puta po starom i dva puta po novom zakonu.

Prof. dr. sc. Pavić je 2010. izabran drugi put za rektora po novom zakonu, a s jednim njegovim izborom po starim zakonskim propisima to je činilo ukupno tri njegova mandata. Zbog istih razloga, on ne može i ne smije biti rektor u četvrtom mandatu, jer bi mu to bio treći mandat po novom zakonu, a to nije dopušteno. Rektor je toga ne samo svjestan, nego je zbog toga, kaže, i sretan.

Kako vidite budućnost Sveučilišta u Splitu?


– Naše Sveučilište mora uložiti dodatni napor u svoj znanstveni i stručni razvoj, profesionalnu hrabrost, demokratsku orijentaciju i moralnu odgovornost. Novi pravilnici te civiliziran i akademski izbor rektora potvrdit će ugled našeg sveučilišta i proširiti put novim uspjesima. Ovo je sveučilište dovoljno zrelo za takvu budućnost.

Diana Barbarić
Snimio Jakov Prkić

Svima jednaka šansa za rad na Sveučilištu

Pravilnik o sprječavanju nepotizma definira nepotizam kao zloupotrebu položaja i moći zaposlenika Sveučilišta u korist povezanih osoba na račun drugih kvalificiranijih osoba. Kao povezane osobe taksativno su navedeni bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, srodnici u pobočnoj i tazbinskoj lozi do trećeg stupnja, te osobe koje jesu povezane posvojenjem, skrbništvom ili udomiteljstvom.

Ovaj pravilnik bi trebao omogućiti da se zapošljavanje na Sveučilištu odvija se pod jednakim uvjetima, isključivo po kriteriju izvrsnosti. Izrijekom je navedeno kako povezana osoba pri zapošljavanju ne smije zbog toga imati povoljniji položaj, ali niti smije zbog toga biti stavljena u nepovoljniji položaj.

O tome bi računa trebalo voditi posebno povjerenstvo, koje bi imenovao Senat na mandat od četiri godine. Pravilnikom je propisan i način rada ovoga tijela.

Profesionalni sukobi i (ne)poštenje

Drugi bi pravilnik uredio profesionalne sukobe koji su od negativnog utjecaja na rad zaposlenika Sveučilišta u Splitu te postupak utvrđivanja tih sukoba. On, među ostalim, propisuje da su zaposlenici Splitskog sveučilišta dužni skrbiti da njihovi osobni interesi ili interesi osoba s kojima je bliskoj osobnoj ili poslovnoj vezi ne utječu na njegovo savjesno i pošteno obavljanje rada na Sveučilištu.

Što se tiče sukoba obveza, pravilnik propisuje da zaposlenici Sveučilišta moraju savjesno i pošteno ispunjavati obveze na Sveučilištu, te da njihove izvansveučilišne aktivnosti ne smiju umanjivati sposobnost na uredno ispunjavanje tih obveza. Predviđeno je da o tome vodi brigu posebno povjerenstvo.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
26. siječanj 2023 23:16